Wetsvoorstel 33750 -

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Minister/staatssecretaris van SZW verzoeken wanneer deze wetsvoorstellen worden ingediend. Tevens stand van zaken verzoeken van wetsvoorstel partnertoeslag AOW (aanhangig in Eerste Kamer)

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A052058
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Ter informatie.7

10 april 2014

Besluitenlijst 2013A0509711
Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 1 april 2014. Berichtgeving inzake de onderwerpen strafbaarstelling illegaliteit en arbeidskorting - 33750-38

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het debat over de aanpassing van het regeerakkoord.Europese aangelegenheden

10 april 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A047877
Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 februari 2014. Afspraken die de coalitie in het najaar 2013 heeft gemaakt met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP - 33750-36

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Binnenlandse Zaken

6 maart 2014

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A0492710
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2013. Aanbieding CPB doorrekening begrotingsafspraken 2014 - 33750-35

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij debat inzake budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014.

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A0286410
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 oktober 2013. Begrotingsafspraken 2014 - 33750-19

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het debat over het begrotingsakkoord 2014 resp. de algemene financiële beschouwingen (AFB).

1 november 2013

Besluitenlijst 2013A0286410
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2013. Aanbieding rapport van Commissie Risicoregelingen (CRR) en kabinetsreactie - 33750-13

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Besloten wordt een algemeen overleg te voeren over het rapport van de Commissie Risicoregelingen en de kabinetsreactie daarop.

1 november 2013

Besluitenlijst 2012A0361110
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces) - 33750-15

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A0473614
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Spoedeisende wetsvoorstellen Tweede Kamer voor de tweede helft van 2013 (voor het kerstreces) - 33750-15

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

3 oktober 2013