Wetsvoorstel 33529 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 april 2018. Stand van zaken overleg met regiobestuurders Groningen - 33529-466

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Naar aanleiding van zijn toezegging gedaan tijdens het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen op 16 januari 2018 zal de minister worden verzocht op korte termijn een vertrouwelijke/besloten technische briefing over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met Shell en Exxon en de aanvullende afspraken te (laten) verzorgen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 mei 2018. Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen - 33529-461

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op vrijdag 25 mei 2018 om 12.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.3

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2018. Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld - 33529-460

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - 33529-464

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 25 mei 2018 om 12.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken - 33529-463

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven of het mogelijk is de Overeenkomst van Samenwerking en de aanvullende afspraken ter vertrouwelijke inzage bij de Tweede Kamer te leggen dan wel een gelakte versie daarvan aan de Kamer te doen toekomen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 mei 2018. Informatie naar aanleiding van de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018 - 33529-465

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.4

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018 - 33529-467

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het (nog aan te vragen) plenaire debat over de schadeafhandeling/versterkingsoperatie Groningen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A006639
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken’ - 33529-459

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.

18 april 2018

Besluitenlijst 2017A006738
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 maart 2018. Gaswinning Groningen - 33529-457

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Plenair debat voeren.
Besluit: Technische briefing organiseren met SodM, GTS en het ministerie van EZK.
Besluit: Rondetafelgesprek voeren.
Besluit: Op een later moment zal een besluit worden genomen over het houden van een feitelijke vragenronde.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A006656
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9 maart 2018. Schadefonds mijnbouwschade Groningen - 33529-455

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij een nog aan te vragen debat over de schadeafhandeling Groningen.

21 maart 2018

Besluitenlijst 2017A006668
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 februari 2018. Kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het vierde kwartaal van 2017 - 33529-454

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Schadeprotocol/gaswinning Groningen.
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een overzicht opstellen van de toegezegde brieven, inclusief tijdpad, inzake het schadeprotocol, de versterkingsoperatie en de gaswinning, dit met het oog op de planning van algemeen overleggen en mogelijk andere commissieactiviteiten.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie-Beckerman c.s. over een versterkingsaanpak met zeggenschap van dorpen (Kamerstuk 33529, nr. 431) en motie-Jetten c.s. over de versterkingsoperatie onafhankelijk van de NAM inrichten (Kamerstuk 33529, nr. 443).

8 maart 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen’ - 33529-452

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018 Reactie op het verzoek van de commissie inzake gaswinning onder de gewijzigde Mijnbouwwet en de rol van SodM - 33529-453

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 (OvS) - 33529-427

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 februari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het verliezen van het hoger beroep door de NAM - 33529-426

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 februari 2018 Overeenkomst tussen de Staat en NAM - 33529-428

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 januari 2018. Betaalcapaciteit van de NAM - 33529-422

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Nieuw schadeprotocol Groningen - 33529-423

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 februari 2018. Niveau gaswinning Groningen - 33529-424

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij plenaire debat over de gaswinning in Groningen.Stukken van de staatssecretaris van EZK

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 december 2017. Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen - 33529-403

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 januari 2018. Kabinetsreactie naar aanleiding van de aardbeving in Groningen - 33529-404

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 januari 2018. Groningen: inschatting omvang schade en betaalcapaciteit NAM - 33529-405

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.Rondvraag

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067810
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt - 33529-400

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij debat over de uitspraak van de Raad van State over de gaswinningsbesluiten Groningen.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0067810
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 december 2017. Advies GTS over de capaciteitsmatige leveringszekerheid en bouw van aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek - 33529-401

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 25 januari 2018.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Rapportages van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-389

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067410
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee - 33529-388

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht zijn reactie voorafgaand aan het dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog op 9 november 2017 naar de Kamer te sturen.

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067410
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog - 33529-387

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog.6

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 oktober 2017. Halfjaarrapportage eerste helft 2017 Onafhankelijke Raadsman over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen - 33529-385

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Jaarlijks ijkmoment gaswinning Groningen - 33529-386

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.Overige stukken Energie

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A031608
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2017. Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-384

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

12 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A030079
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2017. Tweede kwartaalrapportage 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen en stand van zaken schadeafhandeling en versterking - 33529-383

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw.
Besluit: Voor de eerstvolgende procedurevergadering zal een overzicht van de reeds voor het algemeen overleg Mijnbouw geagendeerde stukken worden geagendeerd, zodat een besluit kan worden genomen over een eventuele splitsing van het algemeen overleg Mijnbouw en de planning daarvan.Overige stukken Energie

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2017. Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-381

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.
Besluit: Op het moment dat de commissie besluit het algemeen overleg Mijnbouw te willen plannen, zal een overzicht van de onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-359

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades - 33529-377

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 augustus 2017. Groningen Erfgoedprogramma 2017-2021, visie op erfgoed in het aardbevingsgebied - 33529-382

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen - 33529-355

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op het rapport 'Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground' - 33529-356

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2017. Schadeprotocol Groningen - 33529-357

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.Overige stukken EnergieGeen agendapuntenStukken regering Economie en Innovatie

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0130113
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 juni 2017. Stand van zaken wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen - 33529-353

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0130113
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Roemer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over de uitspraken die de minister-president op 16 juni jl. heeft gedaan tijdens zijn bezoek aan Groningen - 33529-354

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het interpellatiedebat over de uitspraken van de minister-president tijdens zijn werkbezoek in Groningen.8

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2017. Uitvoering moties naar aanleiding van het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in de regio Loppersum - 33529-352

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de schadeafhandeling Groningen.

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0129912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. Evaluatie van de pilot Koopinstrument - 33529-350

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0129912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2017. CBS-rapport "Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met vierde kwartaal van 2016" - 33529-351

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2017. Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld - 33529-330

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de schadeafhandeling in Groningen buiten de contourlijn.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Rapportage 1e kwartaal 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-349

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de schadeafhandeling in Groningen buiten de contourlijn.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Aardbevingsbestendige nieuwbouw in Groningen - 33529-334

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.11

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen - 33529-332

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2017. Advies SodM over seismiciteit Groningenveld - 33529-331

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2017. Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade - 33529-333

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 april 2017. Informatie over het in behandeling zijnde winningsplannen - 33529-348

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen op 20 april 2017.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2017. Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen - 33529-327

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen - 33529-326

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Uitstel toezending evaluatie van de pilot koopinstrument - 33529-329

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken Energie

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2017. Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen - 33529-327

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen - 33529-326

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen - 33529-326

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2017. Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen - 33529-327

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.19

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A005878
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 februari 2017. Vierde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-323

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Mijnbouw.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2017. Beantwoording op vragen commissie over enkele brieven met betrekking tot de mijnbouw - 33529-322

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 - 33529-321

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0334312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Invulling nieuwe waardevermeerderingsregeling Groningen - 33529-318

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.
Besluit: Het lid Agnes Mulder zal per mail voorstellen om ter voorbereiding op het plenaire debat mijnbouw feitelijke vragen te stellen over enkele brieven die in het debat besproken zullen worden. Dit voorstel zal door middel van een emailprocedure worden afgehandeld.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2016. Rapport Sweco ongelijkmatige bodemdaling landbouwpercelen en planning onderzoek meetinstrumenten aardbevingen - 33529-320

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2016. Eerste uitkomsten inspecties gebouwen in Groningen - 33529-319

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.8

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Start gaswinning uit put Vries-10 - 33529-316

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2016. Afschrift antwoordbrief aan woningcorporaties werkzaam in het aardbevingsgebied Groningen - 33529-317

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0481013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2016. Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-314

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

24 november 2016

Besluitenlijst 2016A0481013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog - 33529-313

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

24 november 2016

Besluitenlijst 2016A0481013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 november 2016. Uitgaven schadeafhandeling Groningen - 33529-315

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.8

24 november 2016

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. Derde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-312

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning.

10 november 2016

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog - 33529-313

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering zodat op basis van een nog te ontvangen voorstel voor mogelijke clustering van verschillende plenaire debatten, besloten kan worden bij welk debat de brief betrokken kan worden.

10 november 2016

Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2016. Reactie op de aangenomen moties naar aanleiding van het plenaire debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld - 33529-310

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2016. Verbreding reikwijdte uitspraken Arbiter Aardbevingsschade - 33529-311

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september 2016. Definitief instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-309

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Energie, Economie en Innovatie dat voorzien is in de week van 25-27 oktober 201

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Stand van zaken uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het werkterrein van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-284

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit op 14 september 201

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over het artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld ‘Opstand dreigt in Groningen’ - 33529-282

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit op 14 september 2016.

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2016. Afsluitend advies Commissie van Toezicht Centrum Veilig Wonen - 33529-286

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het overschot aan Gronings aardgas bij het bedrijf ENGIE - 33529-285

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2016. Uitstel investeringsbesluit nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek - 33529-283

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juli 2016. Tweede kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen - 33529-279

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 september 2016. Beantwoording vragen commissie over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-281

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 augustus 2016. Validatie onderzoek Arcadis 'schademeldingen buiten de contour' - 33529-280

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2016. Toezegging nadere informatie rechtsbijstandverzekering inwoners Groningen - 33529-277

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2016. Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade - 33529-257

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2016. Overeenkomst NAM-Centrum Veilig Wonen (CVW) - 33529-274

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Kwalitatieve risico’s van kleine velden onder vaste land van Nederland - 33529-275

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)12

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016. Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2016, over nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen - 33529-258

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen op donderdag 16 juni jl..

23 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2016. Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen - 33529-256

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen op donderdag 16 juni jl.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0512111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2016. Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade - 33529-257

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

17 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2016. Aanbieding jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum Veilig Wonen (CVW) - 33529-255

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

9 juni 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld - 33529-246

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor de procedurevergadering op 7 juni a.s. zal een planning gemaakt worden van de voorbereidende activiteiten (inbreng feitelijke vragen, werkbezoek, rtg/hoorzitting) t.b.v. de plenaire behandeling van het ontwerpbesluit Gaswinning Groningen
Besluit: Ten behoeve van de invulling van het rondetafelgesprek zal schriftelijk geïnventariseerd worden voor suggesties voor deelnemers; op basis van de aangedragen suggesties zal een programma- en blokindeling gemaakt worden die tijdens een volgende procedurevergadering wordt voorgelegd.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal een afzonderlijk blok bevatten over lobby-strategie rond de gaswinning waarvoor Shell, ExxonMobil en de NAM voor zullen worden uitgenodigd (zie ook agendapunt 55)

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016. Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen - 33529-248

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen12

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 mei 2016. Openstaande moties gaswinning Groningen - 33529-249

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’ - 33529-250

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2016. Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-251

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingenOverig Energie

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2016. Rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake woningmarkt Groningen - 33529-245

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingenOverig Energie

21 april 2016

Besluitenlijst 2016A0025614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2016. Reactie op de aangenomen moties ingediend bij het debat Gaswinning Groningen van 26 januari 2015 - 33529-244

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

10 maart 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Overzicht meetprogramma en -instrumenten inzake de gaswinning in Groningen - 33529-215

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-217

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2016. Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen (TU Delft) - 33529-216

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 Beantwoording vragen commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-214

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

28 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel “Beter gas winnen dankzij CO2-opslag” - 33529-211

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur8

14 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitstel toezending Energierapport - 33529-213

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

14 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-212

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat gaswinning Groningen dat gepland staat voor de week van dinsdag 26 januari 2016.
Besluit: Betrekken bij de reeds geplande activiteiten die ter voorbereiding op het plenaire debat worden georganiseerd:- Inbreng feitelijke vragen op woensdag 6 januari 2016- Technische briefing (besloten) op woensdag 13 januari van 10.00 - 14.00 uur- Werkbezoek aan Groningen (besloten, bij terugkomst provinciehuis afsluitende borrel met pers) op vrijdag 15 januari 2016 (gehele dag)- Inbreng schriftelijk overleg op dinsdag 19 januari 2016 te 17.30 uur- Rondetafelgesprek (openbaar) op maandag 18 januari 2016 van 10.00 tot 14.30 uur
Besluit: De Dienst Verslag en Redactie zal een verslag maken van het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen op maandag 18 januari 2016, het verslag zal uiterlijk dinsdag 19 januari 2016 gereed zijn
Besluit: Ten behoeve van transparantie van het parlementaire proces zullen in de toekomst technische briefings zo veel als mogelijk openbaar zijn

14 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Uitspraak Raad van State inzake gaswinning Groningen - 33529-208

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de uitspraak Raad van State inzake gaswinning Groningen .2

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2015. Gaswinning Noordzee - 33529-206

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2015. Planning besluit gaswinning Groningen - 33529-207

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds besproken in de PV EZ d.d. 24 november 2015, ten aanzien van de behandeling van het gaswinningsbesluit is de volgende planning vastgesteld:•Inbreng feitelijke vragen: Woensdag 6 januari te 12.00 uur (reces) (beantwoording uiterlijk dinsdag 12 januari)•Technische briefing: Woensdag 13 januari van 10.00 tot 13.00 uur•Werkbezoek Groningen: Vrijdag 15 januari (gehele dag)•RTG/hoorzitting: Maandag 18 januari van 10.00 tot 14.00 uur•Schriftelijk overleg: Dinsdag 19 januari te 17.30 uur (beantwoording uiterlijk maandag 25 januari)•Plenair debat: Week van dinsdag 26 januari

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0498515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 november 2015. Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen - 33529-204

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen2

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A0498515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 november 2015. Tweede advies van de commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen (Commissie Meijdam) - 33529-205

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen

26 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Toelichting financiering Rijksdienst Groningen en de juridische onderbouwing met het oog op het gasgebouw - 33529-201

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat Groningen

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de situatie rondom gaswinning bij Saaksum - 33529-202

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Mijnbouw

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over proefboringen naar olie en gas in Woerden - 33529-203

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Mijnbouw4

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A021149
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2015. Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-200

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Groningen.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0303811
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2015. Besluit Gaswinning Groningen in 2015 - 33529-174

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het Besluit Gaswinning Groningen in 2015 op woensdag 1 juli 2015 van 15.00 tot 23.00 uur

2 juli 2015

Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juni 2015. Besluitvormingsproces en reactie op plan SP inzake gaswinning Groningen - 33529-173

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinningsbesluit Groningen tweede helft 2015, voor dit debat heeft de griffie plenair woensdag 1 juli 2015 gereserveerd
Besluit: Het AO Telecommunicatie dat op woensdag 1 juli staat gepland en daardoor overlap heeft met het plenaire debat over het gaswinningsbesluit Groningen dat gepland staat op dezelfde dag, wordt verplaatst naar donderdag 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur.Overig Energie

11 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Nationaal Coördinator Groningen - 33529-171

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het gaswinningsbesluit Groningen tweede helft 20152
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om een brief te sturen waarin wordt aangegeven op welke datum de stukken omtrent het gaswinningsbesluit Groningen voor het tweede deel van 2015 naar de Kamer worden gestuurd

29 mei 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 mei 2015. Ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt - 33529-172

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in GroningenOverig Energie

29 mei 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' en over de kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-170

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op 28 april 201

29 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2015, over de voorlopige voorziening over gaswinning in Loppersum - 33529-145

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op dinsdag 28 april jl.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2015. Reactie op de uitspraak voorzieningenrechter inzake instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-144

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenair debat of het gaswinningbesluit t.a.v. tweede helft 2015 dat voor het zomerreces gepland zal worden
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op dinsdag 28 april jl.2

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 april 2015. Voorgenomen olie- en gaswinning nabij Woerden - 33529-146

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden.

30 april 2015

Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-143

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op woensdag 15 april te 16.00 uur
Besluit: Conform het voorstel van de leden Bosman (VVD) en Van Tongeren (GL) (zie agendapunt 30) zal op dinsdag 21 april van 18.00 tot 21.15 uur een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het aanleveren van suggesties voor genodigden is vastgesteld op woensdag 15 april te 16.00 uur
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat OVV rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

16 april 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2015. Aanbieding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' - 33529-123

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland.
Besluit: Na ontvangst van van de kabinetreactie op het rapport 'Aardbevingsrisico's in Groningen' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal een rondetafelgesprek / hoorzitting worden georganiseerd met bestuurders en de NAM.Het volledige behandeltraject is nu als volgt:- Openbare hoorzitting met de Onderzoeksraad voor Veiligheid op donderdag 5 maart 2015;- feitelijke vragenronde (inbrengdatum vast te stellen na ontvangst kabinetsreactie);- rondetafelgesprek/hoorzitting met bestuurders en NAM (datum en programma vast te stellen na ontvangst kabinetsreactie);- plenair debatEconomie en Innovatie

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2015. Wijziging instemmingsbesluit in verband met 16,5 miljard m3 - 33529-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2015. Overheidsdienst Groningen - 33529-98

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen - 33529-97

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2015. Gaswinning Groningen - 33529-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over gaswinning Groningen op 12 februari

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over gaswinning Groningen op 12 februari

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2015. Aanbieding van een afschrift van het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het gaswinningsbesluit Groningen

12 februari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 januari 2015. Beantwoording op vragen commissie over het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen - 33529-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De voorzitter zal namens de commissie contact opnemen met de minister om te spreken over de termijn waarop de beantwoording van het schriftelijk overleg (inbrengdatum vastgesteld op vrijdag 30 januari a.s.) aan de Kamer wordt aangeboden en zal de leden van de commissie informeren over de uitkomst van dit gesprek.
Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om tijdig voor het plenaire debat over de gaswinning Groningen een kabinetsreactie te geven op de motie van de leden Jan Vos/Leegte (Kamerstuk 33529, nr. 3).
Besluit: Betrekken bij het behandelingstraject van het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (TK 33 529, nr. 91)

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 januari 2015. Reactie op verzoek, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, inzake gaswinning Groningen - 33529-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het behandelingstraject van het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (TK 33 529, nr. 91)

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2014. Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen - 33529-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen op 9 januari 2015.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0140615
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan - 33529-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In het kader van de behandeling van het nog te ontvangen voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief gaswinningsplan Groningen is besloten om de onderstaande activiteiten te ondernemen.
Besluit: Inbreng feitelijke vragen worden vastgesteld op vrijdag 9 januari 2015 te 12.00 uur (beoogde ontvangst beantwoording uiterlijk donderdag 15 januari 2015)
Besluit: Op vrijdag 16 januari 2015 wordt een werkbezoek aan Groningen afgelegd.
Besluit: Op woensdag 21 januari 2015 wordt een technische briefing ingepland
Besluit: Op woensdag 28 januari 2015 wordt in het gebouw van de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek georganiseerd
Besluit: De inbrengdatum voor een schriftelijk overleg wordt vastegesteld op vrijdag 30 januari 2015 (beoogde beantwoording uiterlijk vrijdag 6 februari 2015)
Besluit: Het plenaire debat over gaswinning in Groningen zal in de week voor het krokusreces 2015 gevoerd worden (week van maandag 9 februari 2015)
Besluit: Ten behoeve van het werkbezoek aan Groningen op vrijdag 16 januari zal worden geïnventariseerd welke leden willen deelnemen. Het conceptprogramma van het werkbezoek wordt per email voorgelegd aan de deelnemende leden waarna in de procedurevergadering van de commissie EZ op dinsdag 16 december 2014 het programma wordt vastgesteld.
Besluit: Ten behoeve van de procedurevergadering op dinsdag 16 december 2014 zal

10 december 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan - 33529-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering zodat de commissie, op basis van de meest actuele informatie, de behandeling (incl. de planning) van het definitieve winningsplan kan vaststellen.

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 oktober 2014. Toezegging bij debat gaswinning Groningen over bij wet bindend verklaren van Tcbb-adviezen - 33529-87

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over gaswinning in Groningen.2

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0424011
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2014. Toezending van de onderzoeksrapporten betreffende waardeontwikkeling woningen bevingengebied - 33529-61

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen op 9 oktober 201

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0424011
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2014. Reactie inzake de aardbeving onder Ten Boer op 30 september 2014 - 33529-84

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen op 9 oktober 201

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0140013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2014. Stand van zaken betreffende het definitieve winningsplan - 33529-60

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Op verzoek van het lid Leegte is in een spoed emailprocedure op 18 september 2014 besloten het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier op 24 september 2014 van 14.00 tot 17.00 uur tot nader order uit te stellen.

25 september 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Stand van zaken Groningen gaswinning dossier - 33529-59

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier op 24 september 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.2
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende het winningsplan te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier en de commissie uiterlijk vrijdag 12 september a.s. te informeren of het winningsplan voor het algemeen overleg naar de Kamer wordt gestuurd.

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2014. Voortgang Groningen gaswinning dossier - 33529-58

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Gaswinning in Groningen te plannen na het komende zomerreces.
Besluit: De minister zal, met het oog op de planning van dit algemeen overleg, worden gevraagd welke nadere informatie de Kamer nog zal ontvangen over de gaswinning in Groningen.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2013A052026
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 februari 2014. Verwerking van de aflopende gasopbrengsten in de begroting - 33529-32

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen d.d. 5

20 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014. Beantwoording vragen commissie over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken - 33529-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning Groningen op 5 februari 2014.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Inkomsten van NAM uit het Groningengas - 33529-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning in Groningen op 5 februari 2014.4

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO - 33529-33

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning in Groningen op 5 februari 2014.Rondvraag Economie en InnovatieGeen agendapuntenOverige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Schrijnende gevallen in Groningen naar aanleiding van de problematiek rond gaswinning en aardbevingen - 33529-29

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt

31 januari 2014

Besluitenlijst 2014A001812
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 januari 2014. Kabinetsbesluit gaswinning en verbetermaatregelen Groningen - 33529-28

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 januari 2014 om 13.00 uur.
Besluit: Volgende week zal een rondetafelgesprek worden gehouden met technische deskundigen. Via een emailprocedure zullen de fracties worden verzocht om suggesties voor genodigden aan te leveren.
Besluit: De Voorzitter van de Kamer zal worden verzocht het plenaire debat over de gaswinning in Groningen over 2 weken in te plannen.

21 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0276614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2013. Recente berichtgeving in de media m.b.t. aardbevingen in Groningen - 33529-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij het (nog te plannen) plenaire debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt.

18 december 2013

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 november 2013. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende onderzoeken inzake gaswinning Groningen-veld - 33529-26

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

21 november 2013

Besluitenlijst 2013A0492710
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2013. Besluitvorming over gaswinning Groningen - 33529-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

7 november 2013

Besluitenlijst 2013A0276014
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 september 2013. Reactie op de rapportage inzake het aardbevingsrisico voor bedrijven in de Eemsdelta - 33529-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het nog te houden plenair debat over de toename van het aantal aardbevingen in Groningen door gaswinning.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2013. Voortgang onderzoeken inzake gaswinning Groningen - 33529-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2013. Aanbieding onderzoeksresultaten inzake gaswinning Groningen - 33529-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A04478
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2013 Nadere informatie over schadeafhandeling Groningen gaswinning en aardbevingen - 33529-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.

25 april 2013

Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2013 Nadere informatie over Groningen gaswinning en aardbevingen - 33529-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor voor het verzamel algemeen overleg Energie op 17 april 2013.

10 april 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04474
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over gaswinning Groningen-veld - 33529-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld op 14 februari 2013

28 februari 2013

Besluitenlijst 2013A00515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen - 33529-1

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De derde termijn van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld zal plaatsvinden op 14 februari 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 februari 2013 om 17.00 uur. De minister van EZ zal verzocht worden de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de derde termijn van het algemeen overleg Gaswinning Groningen-veld.

12 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen - 33529-1

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Openbare technische briefing organiseren op 5 februari 2013 van 17.15 - 18.45 uur.
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op woensdag 6 februari 2013 van 13.00 - 14.45 uur. De leden Van Dekken en Dik-Faber zullen een voorstel voor genodigden aan dit rondetafelgesprek opstellen dat via een emailprocedure aan de leden zal worden voorgelegd.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg op donderdag 7 februari 2013 van 10.00 tot 13.00 uur.

31 januari 2013