Wetsvoorstel 33495 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A0327212
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 april 2018. Beantwoording vragen commissie over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-111

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Verkenning bekostiging hoger onderwijs.

25 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0327212
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 januari 2018. Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-109

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Verkenning bekostiging hoger onderwijs.

25 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0327212
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht - 33495-113

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.

25 mei 2018

Besluitenlijst 2017A032688
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 5 maart 2018. Informatie over de ontstane situatie bij de Stichting Edudelta Onderwijsgroep - 33495-110

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp in het onderwijs voor het zomerreces (mede in afwachting van de voortgangsrapportage leerlingendaling).4

5 april 2018

Besluitenlijst 2018A001877
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 januari 2018. Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-109

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Regering vaststellen op 6 maart te 10.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 6 maart te 10.00 uur.

1 februari 2018

Besluitenlijst 2017A021009
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 november 2017. Stand van zaken ROC Leiden - 33495-108

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo van 13 december a.s.

1 december 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’ - 33495-105

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Governance in het onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A033538
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg op 20 maart 2013 over Amarantis Onderwijsgroep - 33495-107

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

27 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A022408
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2017. Laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College - 33495-106

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De inhoud van de brief t.z.t. desgewenst betrekken bij dossier mbo.4

7 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0055413
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2017. Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’ - 33495-105

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Governance in het onderwijs en mogelijk na de kabinetsvorming een algemeen overleg plannen.3

14 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden - 33495-98

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A043246
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-104

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier bekostiging voortgezet onderwijs.

16 februari 2017

Besluitenlijst 2016A043246
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier bekostiging voortgezet onderwijs.

16 februari 2017

Besluitenlijst 2016A043229
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A043229
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2015A0516410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 december a.s. te 10.00 uur.

2 december 2016

Besluitenlijst 2015A0516410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Laatste stand van zaken ROC Leiden - 33495-102

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 december 2016

Besluitenlijst 2015A051629
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 november a.s. 10.00 uur.

4 november 2016

Besluitenlijst 2015A0516112
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs - 33495-97

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2017.

7 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2016. Informatie over het Wob-verzoek Vakcolleges - 33495-99

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A0515711
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs - 33495-97

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de rapportage Rekenkamer en van VSNU over vastgoed in het wo (eind 2016), t.b.v. AO begin 2017.

8 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0515711
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden - 33495-98

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier ROC Leiden maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

8 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0282912
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier governance in het onderwijs.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A051526
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het bericht in het Leidsch Dagblad dat het Mondriaan College afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden - 33495-94

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over de uitkomsten van het eind april geplande gesprek met het Mondriaan College. Tevens wordt de minister gevraagd in deze brief in te gaan op de voorgenomen ontslagen bij ROC Leiden.

29 april 2016

Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 april 2016 om 10.00 uur, gezamenlijk met de beleidsreactie over naleving van declaratievoorschriften door bestuurders (Kamerstuk 33822, nr. 9).

25 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A051418
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 februari 2016. Stand van zaken aansprakelijkstellingen rond ROC Leiden - 33495-91

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Governance in het mbo op 18 februari a.s.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 december 2015. ROC Leiden - 33495-84

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het AO ROC Leiden van 16 december jl.5

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2015. Integrale oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over het herstelprogramma 2015-2018 van ROC Leiden - 33495-85

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het AO van 16 december jl. inzake ROC Leiden.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. ROC Leiden - 33495-82

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ROC Leiden.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 december 2015. Beleidsreactie commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden - 33495-83

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in het mbo op 3 februari 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ROC Leiden van 16 december a.s.Europa7

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A025627
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 oktober 2015. ROC Leiden - 33495-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance mbo
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toekomstagenda mbo d.d. 11 november 2015.

15 oktober 2015

Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2015. ROC Leiden - 33495-69

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Is reeds geagendeerd voor AO ROC Leiden

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2015. Gecontroleerde ontmanteling ROC Leiden - 33495-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij VAO ROC Leiden d.d. 18 juni 2015.6

3 juli 2015

Besluitenlijst 2015A028839
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2015. Stand van zaken ROC Leiden - 33495-65

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg ROC leiden d.d. 11 en 17 juni 2015.

19 juni 2015

Besluitenlijst 2015A028839
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Nadere informatie over schatkistbankieren in het onderwijs - 33495-68

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Governance

19 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0484611
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2015. Stand van zaken ROC Leiden - 33495-65

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het AO d.d. 11 juni 2015 inzake ROC Leiden; de inbreng van de feitelijk vragen was op 20 mei jl.

29 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0484112
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier beloningscodes maken en onderhavig document toevoegen, in afwachting van de voor de zomer aangekondigde informatie.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A048397
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 maart 2015. Financiële situatie van de Stichting BOOR te Rotterdam - 33495-63

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg financiën funderend onderwijs d.d. 22 april 2015.

3 april 2015

Besluitenlijst 2014A048378
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2015. Toekomst ROC Leiden - 33495-62

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het reeds aangevraagde plenair debat.

6 maart 2015

Besluitenlijst 2015A005366
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 februari 2015. Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) - 33495-61

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het AO van 5 februari jl. inzake uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (voortouw BZK).

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A014826
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 oktober 2014. Verslag van een werkbezoek aan Ontario en Massachusetts: Wat kunnen we leren? - 33495-59

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2015.EuropaGeen agendapuntenEmancipatie

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A035699
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT 2012 en overzicht OCW-instellingen die in 2013 onder de WNT vallen - 33495-58

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2015.

26 september 2014

Besluitenlijst 2013A051586
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2014. Reactie op de motie van het lid Van Meenen over de plaats van medezeggenschap in het toezichtskader van de inspectie en de instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs - 33495-54

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht d.d. 2 juli 2014.

19 juni 2014

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2014. Uitvoering van de motie van het lid van Meenen c.s. inzake de arbeidsvoorwaarden van bestuurders - 33495-48

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 23 april 2014 inzake versterking governance in de praktijk.

24 april 2014

Besluitenlijst 2013A051539
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2014. Briefadvies Onderwijsraad voorkomen draaideurconstructie - 33495-43

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 23 april a.s. inzake versterking governance in de praktijk.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2014A007567
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 februari 2014. Versterking governance in de praktijk - 33495-35

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij notaoverleg van 23 april a.s. inzake Versterking governance in de praktijk.2

21 februari 2014

Besluitenlijst 2012A036128
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2013. Agenda versterking bestuurskracht onderwijs - 33495-33

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Wordt t.z.t. betrokken bij een nog te plannen algemeen overleg over de in januari te ontvangen brief over 'Versterking governance in de praktijk'.

18 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A036128
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie inzake de financiële positie van publiek bekostigde Onderwijsinstellingen - 33495-34

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 4 december a.s. inzake de financiële positie van mbo-instellingen.3

18 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juli 2013. Beleidsreactie op evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen - 33495-32

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier financiën voortgezet onderwijs.
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg van 4 september a.s. inzake financiën primair onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg financiële positie mbo-instellingen.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12 september 2013 te 10.00 uur.

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A03606
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 mei 2013 Reactie op AD-artikel inzake vermeende fraude bij Rotterdams schoolbestuur LMC VO - 33495-27

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 27 mei jl. inzake governance in het onderwijs.

7 juni 2013

Besluitenlijst 2012A03606
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013 Stand van zaken over toezenden van de evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) - 33495-26

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 27 mei jl. inzake governance in het onderwijs.

7 juni 2013

Besluitenlijst 2012A03604
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2013 Beantwoording vragen commissie over de ontvlechtingsprocedure bij ROC Zadkine - 33495-11

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 2 juli a.s. inzake financiële positie mbo-instellingen.

23 mei 2013

Besluitenlijst 2012A03604
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 2 juli a.s. inzake financiële positie mbo-instellingen.

23 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01672
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 april 2013 Versterking bestuurskracht onderwijs - 33495-10

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg d.d. 27 mei 2013 over governance in het onderwijs.

25 april 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A03598
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 april 2013 om 10.00 uur.

21 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03596
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 februari 2013 Reactie op rapport "Niet onwettig, wel onwenselijk" van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg d.d. 20 maart a.s.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03596
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 februari 2013 Ontvlechtingsprocedure door het ROC Zadkine - 33495-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waarin wordt besloten over de bestaande dossiers: 1. mbo 2. financiële positie mbo-instellingen 3. governance in het onderwijs (vo/mbo/hbo) 4. positie mbo-student. Vervolgens wordt nagedacht over debat/briefing Reflectie op gang van zaken binnen "het onderwijslandschap".

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03592
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 december 2012 Herstructureringsplan ROC Zadkine - 33495-4

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Minister verzoekende Kamer te informeren over de wettelijke mogelijkheden en knelpunten welke kunnen worden verwacht in de ontvlechtingsprocedure die momenteel in gang is gezet bij het ROC Zadkine

28 januari 2013

Besluitenlijst 2012A03592
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 januari 2013 Reactie rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-5

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een algemeen overleg wordt gepland, waarbij ook wordt betrokken het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis van 3 december jl.

28 januari 2013

Besluitenlijst 2011A05030
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Stand van zaken sanerings- en defusieproces Amarantis Onderwijsgroep - 33495-3

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van het onderzoeksrapport Halsema (januari 2012).

20 december 2012

Besluitenlijst 2011A05029
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Aanbieding rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de financiële positie van het mbo - 33495-2

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier financiën mbo-instellingen.

14 december 2012

Besluitenlijst 2011A05029
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Aanbieding rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-1

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de in januari toegezegde meer uitgebreide reactie op het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis. De commissie Halsema rapporteert in februari 2013. In maart ontvangt de Kamer de definitieve reactie op de aanbevelingen van eerstgenoemde commissie.

14 december 2012