Wetsvoorstel 33400 -

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04522
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 26 juni 2013 Antwoord op de vraag n.a.v. berichtgeving in NRC Handelsblad over een presentatie van een mogelijk begrotingsakkoord volgende week - 33400-21

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB) d.d. 26 juni 2013.

5 juli 2013

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04513
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 33400-19

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

15 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04725
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 33400-19

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 februari 2013

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A02698
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2012 Reactie op verzoek commissie over aanbieding van de Startnota aan de Tweede Kamer - 33400-17

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De - nog te ontvangen - Startnota wordt betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2012.

22 november 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A02694
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Miljoenennota 2013 - 33400-4

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de

12 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02694
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Macro Economische Verkenning 2013 van het Centraal Planbureau - 33400-5

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX).

12 oktober 2012