Wetsvoorstel 32849 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A006639
Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 11 april 2018. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet - 32849-130

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.Stukken van de minister van EZK

18 april 2018

Besluitenlijst 2017A006639
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 april 2018. Tussentijdse beleidsevaluatie Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 - 32849-131

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018.3

18 april 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Toezeggingen tijdens het 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa - 32849-116

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken ten aanzien van de lekkages van AkzoNobel in Twente en van NAM in Rossum - 32849-114

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017 Reactie op moties op het gebied van mijnbouw - 32849-112

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Mijnbouw.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juni 2017. Invulling van twee toezeggingen gedaan tijdens het debat over mijnbouw van 15 februari 2017 - 32849-113

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen.6

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2017. Reactie op moties op het gebied van mijnbouw - 32849-112

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A005878
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2017. Conclusie eindrapport herevaluatie verwerking productiewater Schoonebeek - 32849-100

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Mijnbouw.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 januari 2017. Overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie - 32849-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Alternatievenafweging verwerking productiewater Schoonebeek - 32849-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

7 december 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 september 2016. Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV - 32849-84

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de zoutwinning in Twente

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2016. Advies van Commissie voor de m.e.r. en Deltares over tussenrapport NAM - 32849-83

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afvalwaterinjectie Schoonebeek op 15 september 201

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 september 2016. Toezending besluiten met betrekking tot waterinjectie Twente - 32849-85

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg afvalwaterinjectie Schoonebeek op donderdag 15 september 201

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd - 32849-81

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd
Besluit: De brief 'Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV' (TK 32 849 nr.84) die geagendeerd staat voor het AO 'Afvalwaterinjectie Schoonebeek' d.d. 15-09-2016 wordt van de agenda gehaald en betrokken bij het debat over de zoutwinning in Twente

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 augustus 2016. De hervatting van de oliewinning in Schoonebeek en stand van zaken evaluatieonderzoek - 32849-82

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg afvalwaterinjectie Schoonebeek op donderdag 15 september a.s. van 13.00 tot 15.00 uur21

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Rapport rechtsvergelijkend onderzoek UCALL naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland - 32849-77

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Uitkomst onderzoek één landelijk loket mijnbouwschade - 32849-79

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Herstel van lekkage bij boorput 335 (zoutwinning) van AkzoNobel in Enschede - 32849-78

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Kennisprogramma effecten mijnbouw - 32849-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016. Markering en benaming met betrekking tot waterinjectie in Twente - 32849-72

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.9

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2016. Gebruik van dieselolie bij voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

21 april 2016

Besluitenlijst 2016A0025911
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Reactie op de vraag van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens het plenair debat over Mijnbouw van 2 maart 2016, over gebruik van dieselolie bij voorgenomen winning van zout onder de Waddenzee - 32849-65

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april van 14.00 tot 18.00 uur

24 maart 2016

Besluitenlijst 2016A0025614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 maart 2016. Inventarisatie Staatstoezicht op de Mijnen over de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en beoordeling daarvan - 32849-46

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

10 maart 2016

Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 januari 2016 Uitvoering moties inzake verjaringstermijn voor schade door mijnbouwactiviteiten - 32849-45

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK 34 348)

28 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 november 2015. Versterking van de onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen - 32849-42

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK 34 348)

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Uitvoering aan toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en de beoordeling van deze consequenties - 32849-43

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2015. Reactie op de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 30) - 32849-41

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 16 december van 10.00 tot 14.00 uur.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om vóór het verzamel AO Energie op 16 december a.s. uitvoering te geven aan de toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties (op o.a. kwaliteit grondwater) en de beoordeling van deze consequenties waar tijdens de procedurevergadering van 24 november jl. om is gevraagd.2

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0210814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2015. Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning in Limburg - 32849-39

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het vervolg van het algemeen overleg Energie en SDE+ op 2 juli 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.2

24 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2015. Zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-38

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds gegandeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

29 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0470914
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2015. Omkering bewijslast bij mijnbouwschade - 32849-37

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van een richtlijn betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (34 041). Dit debat vond plaats op 16 en 22 april jl..

30 april 2015

Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2015. Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning - 32849-35

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ vaststellen op 23 april 2015 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en SDE+op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Voor de eerstvolgende procedurevergadering zal een voorstel komen ten aanzien van de mogelijkheid om twee keer per jaar een algemeen overleg Mijnbouw te plannen.

16 april 2015

Besluitenlijst 2014A0140115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 september 2014. Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 4 september 2014 inzake vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee - 32849-34

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Mijnbouw met de minister van Economische Zaken voor het Kerstreces. Het algemeen overleg is gepland op 13 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.

9 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0140013
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V. - 32849-33

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden gerappelleerd op de brief met nadere toelichting waarom is verzocht tijdens de RvW op 4 september 2014.

25 september 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V. - 32849-33

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering waarbij dit onderwerp geagendeerd wordt onder de rubriek Energie.De commissie is in afwachting van de brief met een nadere toelichting op de afgegeven vergunning, verzocht tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 4 september 2014.

11 september 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0020415
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2014. Nazorg steenkolenwinning Limburg - 32849-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouwschade Limburg op 26 juni 201

3 juli 2014

Besluitenlijst 2014A0020316
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2014. Olielekkage uit opslag in Duitsland en de geplande opslag van diesel in zoutcavernes in Enschede - 32849-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

19 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0276211
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2013. Winningsplan Havenmond van Frisia Zout B.V. voor zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-19

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Energie van 11 november 2013.

16 oktober 2013

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Strategie en Programma 2012-2016 van Staatstoezicht op de mijnen - 32849-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I voor 2013.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2012 Veiligheidszones rond mijnbouwinstallaties - 32849-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2011A02366
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Gebruik van chemicaliën bij fracwerkzaamheden - 32849-9

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie

21 december 2011

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A02364
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2011 Toezending onderzoeksrapport trillingen in Lancashire (Verenigd Koninkrijk) - 32849-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg mijnbouw (incl. schaliegas, gasopslag en geothermie) op 9 november jl.

23 november 2011

Besluitenlijst 2011A02363
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 oktober 2011 Uitspraak van de rechtbank over de voorgenomen proefboring naar schaliegas van Brabant Resources in Boxtel - 32849-4

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) op 27 oktober 2011.

10 november 2011

Besluitenlijst 2011A02363
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 oktober 2011 Reactie op twee brieven over de zoutwinning in Noordwest-Friesland - 32849-3

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) op 27 oktober 2011.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressanten informeren

10 november 2011

Besluitenlijst 2011A02363
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2011 Reactie op resterende vragen uit het AO Mijnbouw van 27 oktober 2011 - 32849-5

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Mijnbouw (incl. schaliegas, gasopslag en geothermie) op 9 november 2011 (12-13 uur).

10 november 2011

Besluitenlijst 2011A02362
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Stand van zaken met betrekking tot schaliegas en gasopslag Bergermeer - 32849-2

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 27 oktober 2011.

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 juli 2011 Informatie over de voorgenomen besluitvorming ten aanzien van de twee winningsvergunningaanvragen die Frisia Zout B.V. in 2008 heeft ingediend - 32849-1

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Mijnbouw, te houden kort na het herfstreces, waarbij tevens aan de orde komen de onderwerpen schaliegas en gasopslag.

15 september 2011