Wetsvoorstel 32847 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0427512
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2018. Nationale woonagenda 2018-2021 - 32847-365

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021.6

1 juni 2018

Besluitenlijst 2017A0427512
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn - 32847-382

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

1 juni 2018

Besluitenlijst 2018A016399
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2018. Staat van de Volkshuisvesting 2018 - 32847-363

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting d.d. 24 mei 2018.

18 mei 2018

Besluitenlijst 2018A016399
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2018. Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude - 32847-364

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig

18 mei 2018

Besluitenlijst 2018A019497
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-360

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 31 mei 2018 te 14.00 uur.

17 mei 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-360

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 april 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-314

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 april 2018

Besluitenlijst 2018A017446
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2018. Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit - 32847-362

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Bouwopgave.

26 april 2018

Besluitenlijst 2017A042739
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken - 32847-345

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de tot de antwoorden van de minister terzake zullen zijn ontvangen.5

19 april 2018

Besluitenlijst 2017A042739
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 april 2018. Woonagenda en regiogesprekken - 32847-359

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Bouwopgave.

19 april 2018

Besluitenlijst 2017A042739
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2018. Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing - 32847-361

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Huuraangelegenheden.Overig

19 april 2018

Besluitenlijst 2017A042727
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 maart 2018. Evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn - 32847-342

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 18 april 2018 te 14.00 uur.4

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A042727
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken - 32847-345

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie besluit om dit punt aan te houden tot de schriftelijke reactie van de minister is ontvangen bij de Kamer.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A042727
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 april 2018. Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over invoeren van een verhuurtoets (t.v.v. die gedrukt onder Kamerstuk 32847-335) - 32847-343

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Betrokken bij stemmingen op 3 april jl.Overig

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A042708
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Kabinetsreactie op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' - 32847-333

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Middenhuur d.d. 10 april 2018 en agenderen voor het gesprek met de Samenwerkingstafel Middenhuur d.d. 29 maart 2018.

23 maart 2018

Besluitenlijst 2017A042708
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2018. Meer prioriteit voor woningbouw - 32847-332

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave.

23 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0426914
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Beantwoording aanvullende vraag commissie over energiebesparende maatregelen - 32847-330

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op 14 februari 2018 en de voorzetting van het algemeen overleg op 7 maart 2018.

9 maart 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 februari 2018. Kettingbeding corporatieverkopen - 32847-317

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.

15 februari 2018

Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 februari 2018. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over stimuleren van diverse wijken - 32847-329

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij stemming motie TK 32847 nr. 327.

15 februari 2018

Besluitenlijst 2018A002757
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2018. Voorbehouden bij woningaankoop - 32847-315

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen en resultaten vervolgonderzoek afwachten.

1 februari 2018

Besluitenlijst 2018A002757
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 januari 2018. Eindrapportage van de Samenwerkingstafel middenhuur - 32847-316

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Middenhuur (in april)
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een reactie verzoeken voorafgaand aan het nog te plannen AO Middenhuur.
Besluit: Agenderen voor gesprek met de voorzitter van de Samenwerkingstafel, de heer Van Gijzel.

1 februari 2018

Besluitenlijst 2017A03224
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017 Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-314

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden; de minister verzoeken binnen enkele weken te antwoorden.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2017. Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14) - 32847-311

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 11 december 2017.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2017. Reactie op verzoek commissie om erkenning aan wand vast-gemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel - 32847-310

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 14 februari 2018.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2017. Analyserapport Leefbaarometer 2016 - 32847-312

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017, tevens agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 18 januari 2018.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044512
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 november 2017. Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14) - 32847-309

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt .
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 11 december 2017.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om een aanvullende brief voor het WGO te sturen.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044412
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 januari 2017. Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties - 32847-292

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Huuraangelegenheden, waartoe in de volgende procedurevergadering nader zal worden besloten.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0044412
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2017. Samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-294

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Huuraangelegenheden, waartoe in de volgende procedurevergadering nader zal worden besloten.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0044412
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 november 2017. Staat van de Woningmarkt 2017 - 32847-308

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor zo mogelijk voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 16 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken - 32847-306

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003473
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 oktober 2017. Leennormen 2018 - 32847-307

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 2017

25 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003464
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2017. Rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet” - 32847-305

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij behandeling begroting Wonen en Rijksdienst 2018.

4 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003454
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juli 2017. Verloop van het platform maatwerk bij hypotheekverstrekking - 32847-303

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (t.z.t. te plannen) algemeen overleg Staat van de Woningmarkt.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A003454
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 juli 2017. Voorbehouden bij woningaankoop - 32847-304

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (t.z.t. te plannen) algemeen overleg Staat van de Woningmarkt.

7 september 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A003425
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2017. Reactie verzoek commissie om brief voorafgaand aan het VAO Diverse woononderwerpen - 32847-300

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Diverse woononderwerpen d.d. 15 juni 2017.2

21 juni 2017

Besluitenlijst 2017A003425
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017. Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur - 32847-301

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2017. Bouwagenda 2017 - 2021 - 32847-299

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2018.

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0144013
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2017. Nahang wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur - 32847-297

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: De commissie Wonen en Rijksdienst verzoeken de behandeling over te nemen.

8 juni 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2017. Samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-294

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Controversieel verklaren.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 december 2016. Benoeming van de Voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-287

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 januari 2017. Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties - 32847-292

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2017. Samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-294

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 februari 2017. Cijfers omtrent woningbehoefte, productie en plancapaciteit in woningmarktregio’s - 32847-295

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 maart 2017. Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing - 32847-296

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 maart 2017. Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing - 32847-296

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A005062
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 februari 2017. Cijfers omtrent woningbehoefte, productie en plancapaciteit in woningmarktregio’s - 32847-295

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Aanpak woningtekorten.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 januari 2017. Doorlooptijden hypotheekaanvragen - 32847-293

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2016A042704
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 februari 2017. Samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-294

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huuraangelegenheden.RondvraagGeen agendapunten

15 februari 2017

Besluitenlijst 2016A042693
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 januari 2017. Samenhang woningmarktregio's en woonruimteverdeelsystemen - 32847-291

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

1 februari 2017

Besluitenlijst 2016A042693
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 januari 2017. Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties - 32847-292

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huuraangelegenheden d.d. 23 februari 2017.Rijksdienst

1 februari 2017

Besluitenlijst 2016A042684
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 december 2016. Benoeming van de Voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuursegment - 32847-287

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangekondigd plan van aanpak van de samenwerkingstafel afwachten.

18 januari 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A0227511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2016. ESRB waarschuwing Nederlandse woningmarkt - 32847-285

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg over het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité (inbrengdatum: woensdag 14 december 2016).

9 december 2016

Besluitenlijst 2015A053834
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 november 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkeling middenhuursegment - 32847-283

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 8 december 2016.

16 november 2016

Besluitenlijst 2015A053824
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 oktober 2016. Leennormen 2017 - 32847-281

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Woningmarkt op 8 december 2016.

1 november 2016

Besluitenlijst 2015A053805
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 september 2016. Reactie op de motie van de leden Ronnes en Omtzigt over hypotheekdelen omzetten naar een hypotheek met lagere maandlasten - 32847-276

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling begroting Wonen en Rijksdienst 2017.

29 september 2016

Besluitenlijst 2015A053805
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 september 2016. Ontwikkeling middenhuursegment - 32847-279

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 4 oktober 2016 te 14.00 uur

29 september 2016

Besluitenlijst 2015A053805
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 september 2016. Uitvoering van de motie van de leden Albert de Vries en Ronnes over maatwerkhuren voor aangepaste woningen - 32847-278

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huuraangelegenheden d.d. 26 oktober 2016.

29 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A053796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 juli 2016. Financiering van de geschillenbeslechting in de huursector - 32847-258

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden.

7 september 2016

Besluitenlijst 2015A053796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 juli 2016. Stand van zaken woningmarktregio's - 32847-260

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

7 september 2016

Besluitenlijst 2015A053796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 september 2016. Vaststellen woningmarktregio's - 32847-262

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Woningcorporaties.RondvraagGeen agendapunten

7 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A047134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-249

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie verhuurderheffing en stedelijke ontwikkeling d.d. 6 juli 2016.

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A047105
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 juni 2016. Evaluatie verhuurderheffing - 32847-248

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Geagendeerd voor het rondetafelgesprek en het algemeen overleg Evaluatie verhuurderheffing (resp. d.d. 29 juni en 6 juli 2016).

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047105
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-249

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor na het zomerreces te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047094
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 mei 2016. Hypotheekverstrekking - 32847-243

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg indien mogelijk voor het zomerreces.

15 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047084
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 mei 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-227

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur.

2 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047084
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 mei 2016. Reactie op het Eindrapport 'Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen' - 32847-228

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te plannen algemeen overleg Huisvesting doelgroepen (AO van 3 uur). De staatssecretaris van VWS zal ook voor dit AO worden uitgenodigd.

2 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047084
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 mei 2016. Wacht- en zoektijden in de sociale huursector - 32847-229

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het op korte termijn te plannen algemeen overleg Huisvesting doelgroepen.

2 juni 2016

Besluitenlijst 2015A050185
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 mei 2016. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2016 over het bericht dat een half miljoen huurders moeite heeft om rond te komen - 32847-226

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen d.d. 25 mei 2015 .

18 mei 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A047065
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 april 2016. Eindevaluatie experimentenprogramma Wijk Investeren - 32847-221

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woononderwerpen d.d. 19 mei 2016.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A047065
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 april 2016. Verzamel reactie op een brief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) inzake Aanbevelingen van het - 32847-222Plattelands Parlement 2015 van LVKK

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp en bevolkingsdaling op 18 mei 2016.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A047065
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 april 2016. Aanbieding kernpublicatie WoON2015 "Wonen in beweging" - 32847-223

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woononderwerpen d.d. 19 mei 2016.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A047065
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 april 2016. Aanbieding Staat van de Volkshuisvesting - 32847-224

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting d.d. 25 mei 2016.
Besluit: BOR verzoeken om een notitie en inventariseren welke accenten en onderwerpen daarin moeten worden meegenomen.

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A047044
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 maart 2016. Reactie op het artikel ‘Het einde van de woningbouwvereniging’ - 32847-219

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg Huuraangelegenheden d.d. 30 maart 2016.

30 maart 2016

Besluitenlijst 2015A047044
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 maart 2016. NHG-kostengrens per 1 juli 2016 - 32847-220

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woon-onderwerpen.

30 maart 2016

Besluitenlijst 2015A046793
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 februari 2016. Middensegment huur - 32847-218

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg huuraangelegenhedenRijksdienstGeen agendapuntenAlgemeen

1 maart 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2016A004794
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 januari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-213

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 februari 2016 te 12.00 uur

2 februari 2016

Besluitenlijst 2016A004794
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 februari 2016. Uitvoering van de motie van het lid Albert de Vries inzake een indicatieve taakstelling voor gemeenten tot het realiseren van tijdelijke woningen - 32847-214

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.

2 februari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2015. Intermediaire verhuur corporatievastgoed - 32847-210

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2015. Overzicht van gebieden met onvoldoende leefbaarheid - 32847-211

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over stedelijke ontwikkeling.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A010155
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 november 2015. Kabinetsreactie op Rli advies "Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid" - 32847-208

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg diverse Woon-onderwerpen

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A010144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015. Reactie op de brief van ANBO m.b.t. prioriteiten volkshuisvesting - 32847-205

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting doelgroepen d.d. 2 december 2015.

24 november 2015

Besluitenlijst 2015A010144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 november 2015. Leefbaarometer en Voortgangsrapportage Wijkaanpak 2015 - 32847-206

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stedelijke vernieuwing d.d. 3 december 2015.

24 november 2015

Besluitenlijst 2015A010134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 oktober 2015. Leennormen 2016: Wijziging van de inkomensnormen bij hypotheekverstrekking - 32847-204

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Tweede Staat van de Woningmarkt d.d. 26 november 2015.

11 november 2015

Besluitenlijst 2015A010115
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 oktober 2015. Passendheidsnorm en zorgwoningen - 32847-202

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting doelgroepen d.d. 4 november 2015.

14 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A010106
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 september 2015. Rapportages van het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam Transformatie 2014/2015 - 32847-201

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Tweede Staat van de woningmarkt.

30 september 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 juli 2015. Voortgangsrapportage Transitieagenda Langer zelfstandig wonen - 32847-182

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Voortgang Transitieagenda Langer zelfstandig wonen.

9 september 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juli 2015. Passendheidsnorm en zorgwoningen - 32847-183

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 september 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 augustus 2015. Oplevering Staat van de Woningmarkt 2015 - 32847-186

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst 2016.

9 september 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015. Prioriteiten volkshuisvesting - 32847-180

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

1 juli 2015

Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-178

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

1 juli 2015

Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 juni 2015. Uitkomsten van de pilot met het machtigingsmodel van de gemeenten Den Haag en Rotterdam - 32847-181

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangekondigde uitkomst van de pilot (verwacht eind 2015) afwachten.2

1 juli 2015

Besluitenlijst 2015A010304
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 juni 2015. Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning - 32847-176

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te plannen algemeen overleg koopsector/woningmarkt.

17 juni 2015

Besluitenlijst 2015A010275
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 mei 2015. Reactie op de motie van de leden Van der Linde en Monasch over een voorstel voor de omzetting van kantoren en zorgvastgoed naar woningen (Kamerstuk 34000 XVIII, nr. 19) - 32847-168

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt (diverse onderwerpen op het terrein van wonen) d.d. 4 juni 2015 .

20 mei 2015

Besluitenlijst 2015A010275
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over de rol van projectontwikkelaars bij het opkopen van serviceflats - 32847-170

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de problematiek rond serviceflats.

20 mei 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A010253
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 april 2015. Reactie op de notitie over de eerste Staat van de Woningmarkt - 32847-165

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de tweede Staat van de Woningmarkt (in het najaar).
Besluit: BOR verzoeken een notitie op te stellen waarin wordt aangegeven in hoeverre wordt ingegaan op de in de notitie van de commissie Wonen en Rijksdienst gestelde vragen en de gevolgen voor (de informatiewaarde van) de tweede Staat van de Woningmarkt.

7 april 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A047365
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 februari 2015. Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-151

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: In de e-mailprocedure d.d. 10 februari 2015 is besloten tot het stellen van feitelijke vragen en de inbrengdatum vast te stellen op 24 februari 2015.
Besluit: Antwoorden op de feitelijke vragen agenderen voor algemeen overleg Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties.
Besluit: BOR om een notitie vragen (met daarin een vergelijking tussen AmvB en novelle inclusief aangenomen moties en amendementen).

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 december 2014. Restschuldfinanciering door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) - 32847-148

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Koopsector.

11 februari 2015

Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 januari 2015. Voortgangsrapportage 2014 Nationaal Programma Rotterdam Zuid - 32847-150

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg Wijkaanpak d.d. 10 februari 2015.

11 februari 2015

Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 december 2014. Integrale reactie op de aanbevelingen van het PlattelandsParlement - 32847-147

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij het t.z.t. te plannen algemeen overleg Krimp (zie ook agendapunt 8).

11 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A012163
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 december 2014. Reactie op de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland inzake de wijziging Regeling hypothecair krediet - 32847-133

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet d.d. 17 december 2014.

16 december 2014

Besluitenlijst 2013A048223
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 november 2014. Informatie over wijziging van de ministeriële regeling houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (Regeling hypothecair krediet) - 32847-129

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken om geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de wijziging van de Regeling hypothecair krediet en de ingangsdatum, 1 januari 2015, van de wijziging van deze regeling op te schorten, zodat de regeling kan worden besproken in het algemeen overleg Koopsector d.d. 15 januari 2015.

10 december 2014

Besluitenlijst 2014A026189
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2014. Toezegging Algemene Financiële Beschouwingen inzake oversluiten hypotheek - 32847-130

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg "Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers" dat is gepland op woensdag 10 december 2014.

28 november 2014

Besluitenlijst 2013A048204
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 oktober 2014. Aanbieding van de “Staat van de Woningmarkt; jaarrapportage 2014” - 32847-128

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor in januari 2015 te plannen algemeen overleg Staat van de Woningmarkt.

12 november 2014

Besluitenlijst 2013A048194
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 oktober 2014. Aanbieding van de “Staat van de Woningmarkt; jaarrapportage 2014” - 32847-128

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A0510325
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2014. Executieveiling woningen - 32847-123

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juni 2014. Transitieagenda Langer zelfstandig wonen - 32847-121

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij het nog te houden rondetafelgesprek en t.z.t. te houden algemeen overleg op voorstel van de voortouwcommissie W&R

4 september 2014

Besluitenlijst 2013A048156
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 juli 2014. Maatwerk bij hypotheekverstrekking - 32847-124

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Koopsector.

3 september 2014

Besluitenlijst 2013A048156
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 juli 2014. Uitwerking van de motie van de leden Monasch en Visser m.b.t. geliberaliseerde woningen - 32847-126

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de (naar verwachting eind oktober) te ontvangen wijziging Besluit huurprijzen woonruimte.

3 september 2014

Besluitenlijst 2013A048156
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 augustus 2014. Aanbieding onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar woningmarkteffecten staatssteunregeling - 32847-127

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling begroting Wonen en Rijksdienst 2015.Rijksdienst

3 september 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A048134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Verhoeven om een brief over de plannen van de PvdA voor de sociale huurmarkt - 32847-120

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Woningmarkt en huursector op 14 mei 2014.Rijksdienst

14 mei 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 november 2013. Informatie met betrekking tot de leefbaarheid in Nederland - 32847-106

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Leefbaarheid in achterstandswijken d.d. 27 november 2013.

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 november 2013. Nazending bijlage behorende bij de brief over informatie met betrekking tot de leefbaarheid in Nederland - 32847-107

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Leefbaarheid in achterstandswijken d.d. 27 november 2013.

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2013. Aanbieden Analyse Prestatieafspraken 2013 - 32847-108

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nader te plannen algemeen overleg Woningcorporaties (januari 2014).

5 december 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A044658
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 oktober 2013. ABF-rapportage inzake de modernisering van het woningwaarderingsstelsel - 32847-95

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Woningwaarderingsstelsel d.d. 7 november 2013.

21 november 2013

Besluitenlijst 2012A044658
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 oktober 2013. Erratum rapportage ABF "Modernisering van het woningwaarderingsstelsel" - 32847-92

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Woningwaarderingsstelsel d.d. 7 november 2013.

21 november 2013

Besluitenlijst 2012A044658
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 oktober 2013. Uitwerking restschulden onder Nationale Hypotheekgarantie - 32847-96

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Financiering Woningmarkt d.d. 6 november 2013.

21 november 2013

Besluitenlijst 2012A044658
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 november 2013. Mogelijkheden voor investeringen in de vrije huursector door institutionele beleggers - 32847-97

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Financiering woningmarkt.2

21 november 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A046984
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2013. Informatie over de woonuitgaven van huurders en kopers en een reactie op het OTB-rapport ‘Marktconforme huren en woonuitgaven’ - 32847-90

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Onderdeel woonuitgaven huurders en marktconforme huren reeds geagendeerd voor algemeen overleg Huurbeleid d.d. 31 oktober 2013.

1 november 2013

Besluitenlijst 2012A046984
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 oktober 2013. Modernisering woningwaarderingsstelsel - 32847-91

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Woningwaarderingsstelsel d.d. 30 oktober.

1 november 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A044598
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 juli 2013. Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen om de werkgelegenheidseffecten van het voorgestelde woningmarktbeleid te laten doorrekenen (Kamerstuk 33400 VII, Nr. 35) - 32847-81

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg na ontvangst brief over de Hervormings- en investeringsagenda wonen (verwacht voor Prinsjesdag).

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A044598
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 juli 2013. Studieschuld in relatie tot hypotheekregels - 32847-82

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hervormings- en investeringsagenda wonen.

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A044598
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 juli 2013. Stand van zaken over de rapportage werkgroep Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt - 32847-84

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangekondigde nadere informatie (resultaten werkgroep Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt en rapportage over investeringen in de vrije huursector) afwachten en agenderen voor te plannen algemeen overleg na ontvangst brief over de Hervormings- en investeringsagenda wonen (verwacht voor Prinsjesdag).

5 september 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04436
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 april 2013 Twee toezeggingen AO Afspraken woningmarkt van 13 maart 2013 - 32847-64

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04436
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 april 2013 Antwoord op vragen van de commissie over Actieagenda Bouw - 32847-66

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Actieagenda Bouwteam.

24 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04436
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2013 Reactie op de notitie van het CPB over de Nederlandse woningmarkt, met name de analyse over de hypotheekrente - 32847-65

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij (nog te plannen) plenair debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken

24 mei 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 april 2013 Reactie op een vraag uit het VAO Woningmarkt inzake een rapport over een project van de Duitse regering - 32847-59

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrekken bij behandeling dossier verhuurderheffing (i.c. voor de zomer te ontvangen wetsvoorstel en uitwerking alternatieven en scenario's).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelegeving en energiebesparing d.d. 23 mei 2013.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 april 2013 De mogelijkheid van een ‘doorstarterslening’ (Reactie op de vraag van het lid Monasch tijdens het verslag van een algemeen overleg Woningmarkt van 3 april 2013) - 32847-61

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 april 2013 Aanbieding rapport 'Wonen in ongewone tijden; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012' - 32847-60

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 april 2013 om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woononderzoek Nederland 2012.
Besluit: Agenderen voor deskundigenbijeenkomst na het zomerreces.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 april 2013 Kabinetsreactie op de motie van de leden Monasch en Visser (33400 VII, nr. 37) over investeren in huurwoningen in de vrije sector - 32847-62

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woononderzoek Nederland 2012.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04431
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 8 maart 2013 Reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord (verzoek lid Van Klaveren) - 32847-45

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013

21 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04431
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 maart 2013 Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering - 32847-46

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over problematiek koopmarkt d.d. 10 april 2013.

21 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04515
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 februari 2013 Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt en Beleidsbesluit aanvullende lening - 32847-44

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04430
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 februari 2013 Afspraken woningmarkt - 32847-42

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04514
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 februari 2013 Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt - 32847-43

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04429
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Monasch over de hypothecaire leennormen - 32847-41

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt.

14 februari 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04428
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2012 Reactie op verzoek van het lid Knops inzake verkenning dhr. Van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de bank NIBC inzake huizenfinanciering - 32847-38

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aannemen aangekondigde rapportage van de heer Van Dijkhuizen (verwacht in eerste kwartaal 2013) afwachten.

18 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02700
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2012 Ministeriële regeling hypothecair krediet - 32847-37

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 december 2012

Besluitenlijst 2012A04427
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 december 2012 Reactie op het rapport “Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw” - 32847-36

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 12 december 2012 over Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing.

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04017
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 oktober 2012 Aanbieding van het onderzoek van bureau ABF Research naar de opgave voor stedelijke vernieuwing en woningbouw - 32847-33

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor opnieuw te plannen algemeen overleg Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing.

15 november 2012

Besluitenlijst 2012A04017
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012 Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar woningmarkteffecten staatssteunregeling - 32847-34

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Woningmarkt.

15 november 2012

Besluitenlijst 2012A04017
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 oktober 2012 Voortgangsrapportage Rotterdam-Zuid - 32847-35

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor opnieuw te plannen algemeen overleg Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing

15 november 2012

Besluitenlijst 2011A04891
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012 Reactie op de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over hypothecaire leennormen van het Nibud - 32847-32

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangehouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

25 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juli 2012 Revolverende Fondsen - 32847-29

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg wijkaanpak en stedelijke vernieuwing.

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juli 2012 Vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen - 32847-27

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Actieplan ouderenhuisvesting - 32847-28

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Na ontvangst actieplan ouderenhuisvesting (verwacht in het eerste kwartaal van 2013) een algemeen overleg Ouderhuisvesting plannen.

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 september 2012 Reactie op verzoek Monasch over de situatie in de bouwsector en het artikel “Bouw zit muurvast” - 32847-31

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Actieagenda Bouwteam (nog niet gepland)

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04887
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam - 32847-25

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwteam

5 juli 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels' - 32847-14

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Te zijner tijd algemeen overleg plannen.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Aanbieding Investerings- en Innovatieagenda woning- en utiliteitsbouw (Bouwteam mei 2012) - 32847-23

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. De uitgewerkte versie van de actieagenda van het Bouwteam afwachten.

1 juni 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04881
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 maart 2012 Aanpak huisjesmelkers - 32847-18

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangekondigde voorstellen voor wijziging van wet- en regelgeving afwachten.

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels' - 32847-14

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een in april 2012 te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Reactie naar aanleiding van de brief van de NVB over de ontwikkelingen in de bouwsector van 10 januari 2012 - 32847-15

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg overleg over de woningbouw (tezamen met de brief van de minister van BZK over de effectenrapportage crisimaatregelen woningbouw d.d. 24 januari 2012, Kamerstuk 31757-41)
Besluit: De minister van BZK wordt een reactie gevraagd op het rapport van het EIB ‘Evaluatie stimuleringspakket woningbouw’. De reactie wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Woningbouw.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04876
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 januari 2012 Informatie inzake een gezamenlijke investerings- en innovatie-agenda voor de woning- en utiliteitsbouw, die door het Bouwteam zal worden geformuleerd (de “Toekomstagenda Bouw” ) - 32847-12

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Kabinetsreactie op aangekondigde Toekomstagenda Bouw afwachten en agenderen voor in april 2012 te plannen algemeen overleg over bouwregelgeving en brandveiligheid

3 februari 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A00767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 december 2011 Beantwoording vragen van de commissie over Verenigingen van Eigenaren - 32847-10

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 december 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A00764
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 31 oktober 2011 Aanbieding diverse onderzoeken met betrekking tot leefbaarheid in steden, wijken en buurten - 32847-5

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg wijkenaanpak spoedig na het kerstreces

17 november 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 26 september 2011 Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid - 32847-4

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg over de wijkaanpak

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juli 2011 Woonvisie kabinet - 32847-1

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek. Er wordt een e-mailprocedure gestart voor uit te nodigen personen/organisaties.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (van 3 duur) voor het herfstreces.

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 juli 2011 Aanbieding Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 over de huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen - 32847-2

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen het algemeen overleg Studenten- en ouderenhuisvesting, waarbij tevens het Actieplan studentenhuisvesting zal worden geagendeerd.

8 september 2011