Wetsvoorstel 32824 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0414311
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 april 2018. Implementatie maatregelen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) - 32824-220

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en Integratie op 27 juni 2018.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A041397
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen - 32824-204

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij plenair VAO Inburgering en integratie op 14 maart 2018.

15 maart 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A041389
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 februari 2018. Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld in de eerste termijn van het algemeen overleg over inburgering en Integratie van 13 december 2017 - 32824-202

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2017A041389
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 4 februari 2018. Capaciteitsproblemen bij het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) van het inburgeringsexamen - 32824-203

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018.

22 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2017. Onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars - 32824-189

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie.5

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 maart 2017. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen - 32824-191

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie.

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A0347020
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 1 juni 2017. Toetsing inburgeringsvereiste - 32824-197

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.Brieven minister van Veiligheid en Justitie

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Uitvoering gewijzigde motie van de leden Karabulut en Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO's in Nederland - 32824-198

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 24 juli 2017. Evaluatie KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving) - 32824-200

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A010619
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 1 juni 2017. Toetsing inburgeringsvereiste - 32824-197

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

14 juni 2017

Besluitenlijst 2017A005197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 16 mei 2017. Reactie op de motie van het lid Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij - 32824-196

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering.

24 mei 2017

Besluitenlijst 2017A009736
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 april 2017. Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2017, over de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije van 16 april 2017 - 32824-194

Indiener: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Besluit: Reeds behandeld in het plenair debat d.d. 19 april 2017 over de Europese Top van 29 april 2017 en de uitkomst van het referendum in Turkije.

11 mei 2017

Besluitenlijst 2017A005188
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland - 32824-192

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0051116
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 april 2017. Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen - 32824-193

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over prostitutie en mensenhandel.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0051116
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 31 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake afleggen inburgeringsexamen in ander land dan herkomstland - 32824-192

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

20 april 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A045155
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 februari 2017. Reactie op het rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 - 32824-183

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Inburgering en integratie en het debat over de Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten i.v.m. het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34 584) op 16 februari 2017.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 februari 2017. Erratum aanbiedingsbrief rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen - 32824-184

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2017A004978
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 februari 2017. Erratum aanbiedingsbrief rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen - 32824-184

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.

15 februari 2017

Besluitenlijst 2016A045137
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over falend inburgeringsbeleid - 32824-182

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 februari 2017

Besluitenlijst 2016A045137
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 januari 2017. Rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 - 32824-181

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over inburgering en integratie op 2 februari 2017.

1 februari 2017

Besluitenlijst 2016A025927
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 december 2016. Reactie op het verzoek van het lid Van Haersma Buma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 december 2016, over het bericht ‘Diyanet verzamelde inlichtingen over Turken’ - 32824-177

Indiener: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat d.d. 21 december 2016 over rol van Diyanet bij verzamelen inlichtingen in Nederland voor Turkije.

19 januari 2017

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2016. Antwoord op vraag van het lid Heerma, gesteld tijdens het algemeen overleg van 12 oktober 2016, over voortgang inburgering - 32824-174

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over inburgering.

14 december 2016

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 december 2016. Moties en toezeggingen nasleep couppoging Turkije - 32824-175

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

14 december 2016

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 december 2016. Voortgangsbrief Agenda Integratie 2016 - 32824-176

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

14 december 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A014298
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 oktober 2016. Inburgering - 32824-161

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over inburgering

2 november 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk 32 824, nr. 139) - 32824-147

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over inburgering

7 september 2016

Besluitenlijst 2015A048987
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Reactie op de aangenomen motie van de leden Karabulut en Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon (Kamerstuk 32 824, nr. 125) - 32824-146

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0489710
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2016 over inburgering - 32824-130

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het VAO Inburgering op 2 juni 2016.

15 juni 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A048918
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 februari 2016. Reactie op de Nieuwsuur-uitzending "Oud-ministers van Integratie: beleid ontbreekt" - 32824-123

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 3 maart 201

16 maart 2016

Besluitenlijst 2015A048887
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2016. Cursusaanbod inburgering - 32824-121

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering op 31 maart

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A048887
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2016. Onderzoek religieuze en kindhuwelijken - 32824-122

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg huwelijksdwang en achterlating
Besluit: Minister van SZW verzoeken om voortgangsbrief inzake beleid rondom zelfbeschikking toe te zenden voorafgaand aan dit algemeen overleg

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Voortgang Agenda Integratie 2015 - 32824-118

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Integratieonderwerpen op 10 februari

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Invoering van het instrument participatieverklaring voor nieuwkomers - 32824-115

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Integratieonderwerpen
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2015. Onderzoeksrapport cognitieve test vragenlijst onderzoek moslimjongeren Forum/Motivaction - 32824-101

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Integratieonderwerpen d.d. 2 juli 201

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 september 2015. Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015 - 32824-105

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen d.d. 29 oktober 201

10 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0279416
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2015. Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering - 32824-93

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg terrorismebestrijding op 25 juni 2015.10

18 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0492011
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juni 2015. Turkije en integratiebeleid Nederland en vervolg Turks Religieuze Stromingen en Organisaties (TRSO’s) - 32824-94

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015.

17 juni 2015

Besluitenlijst 2014A049197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2015. Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering - 32824-93

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015.
Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

3 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0192511
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 april 2015. Stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen - 32824-92

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A049166
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015 - 32824-90

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over inburgering

8 april 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 februari 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het door Milli Görüs Nederland aan de commissie gestuurde afschrift van de brief van Köse Advocaten aan de Minister SZW over “Onderzoek naar Turkse-Nederlandse jongeren” - 32824-88

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek radicalisering d.d. 25 februari 2015.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen.

25 februari 2015

Besluitenlijst 2015A005296
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2015. Aankondiging kwalitatief onderzoek naar de herkomst van opvattingen van Turks Nederlandse jongeren - 32824-87

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Integratieonderwerpen.

11 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A046898
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 december 2014. Reactie op Artikel Nu.nl over uitkomsten peiling Ipsos dat ‘Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het aantal inwoners van buitenlandse afkomst te hoog is’ - 32824-85

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Integratieonderwerpen.

17 december 2014

Besluitenlijst 2014A046889
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 november 2014. Voortgang Agenda Integratie 2014 - 32824-79

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Integratieonderwerpen op 2 december 201

3 december 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0170910
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 november 2014. Voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden - 32824-77

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 november 201

19 november 2014

Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 oktober 2014. Invulling transformatie kennisfunctie - 32824-76

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 12 november 2014.

5 november 2014

Besluitenlijst 2014A017066
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 september 2014. Parallelle gemeenschappen - 32824-75

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 november 2014, 14.00-18.00 uur.

1 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2014. Afbouw FORUM en de inrichting van de nieuwe kennisfunctie op het beleidsterrein van integratie - 32824-73

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO integratieonderwerpen op 3 juli 2014.

4 september 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A055447
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juni 2014. Reactie op berichtgeving over positie Somaliers - 32824-64

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratieonderwerpen

25 juni 2014

Besluitenlijst 2013A055457
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2014. Voortgang inburgering nieuwe inburgeringsplichtigen 2013 - 32824-62

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg inburgering.

11 juni 2014

Besluitenlijst 2013A055429
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2014. Stand van zaken arbeidsmarktmodule; eindtermen KNS-examen - 32824-54

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inburgering op 5 juni 2014.

14 mei 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2014. Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en vervolg - 32824-52

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratieonderwerpen

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A0509711
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2014. Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en vervolg - 32824-52

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

10 april 2014

Besluitenlijst 2013A055366
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 maart 2014. Ontwikkelingen op het gebied van de inburgeringsexamens - 32824-50

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inburgering op 5 juni 2014, 13.00-16.00 uur

19 maart 2014

Besluitenlijst 2013A055366
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 maart 2014. Kabinetsreactie op het Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP - 32824-51

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 12 maart

19 maart 2014

Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2013. Voortgangsbrief Agenda Integratie - 32824-47

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 5 maart 2014.

22 januari 2014

Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2013. Participatieverklaring - 32824-48

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 5 maart 2014.

22 januari 2014

Besluitenlijst 2013A055968
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Reactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting” - 32824-46

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen

11 december 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 september 2013. Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering - 32824-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 2 oktober 2013. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2013. Reactie op het rapport 'De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond' - 32824-30

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 2 oktober 2013.

11 september 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A05117
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2013 Toets Gesproken Nederlands (TGN) en de monitor inburgeringsexamen buitenland over 2012 - 32824-24

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inburgering
Besluit: Minister van SZW rappelleren ten aanzien van het verzoek om een reactie op het promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat stelt dat het inburgeringsexamen uitsluiting zou bevorderen

5 juni 2013

Besluitenlijst 2012A05117
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland - 32824-20

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 juni 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A05112
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 maart 2013 Informatie m.b.t. de Intrekkingswet Wet Overleg minderhedenbeleid en invulling van de motie van de leden Van Dam en Sterk (33000 VII, nr. 83), inzake het borgen van de geleerde lessen van de LOM-organisaties - 32824-18

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Intrekkingswet Wet overleg minderhedenbeleid (33297) d.d. 5 maart 2013

21 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00911
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 februari 2013 Aanbieding Agenda integratie - 32824-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 27 februari 2013

6 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00911
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 februari 2013 Reactie op advies van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling over etnische categorisering - 32824-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 27 februari

6 maart 2013

Besluitenlijst 2012A02835
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 oktober 2012 Monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012 - 32824-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW en agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratiebeleid

5 december 2012

Besluitenlijst 2011A05086
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 oktober 2012 Monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012 - 32824-6

Indiener: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling.

31 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02130
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 mei 2012 Reactie op verzoek Van Klaveren over brede consequenties van bevolkingssamenstelling in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam - 32824-5

Indiener: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05077
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 april 2012 Reactie op verzoek commissie BiZa om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet - 32824-3

Indiener: algemene commissie voor Immigratie en Asiel
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg over discriminatie op 17 april 2012.

19 april 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05069
Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 16 februari 2012 Aanbieding Jaarrapport Integratie 2011 - 32824-2

Indiener: algemene commissie voor Immigratie en Asiel
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratie op 22 maart 2012.

9 maart 2012

Besluitenlijst 2010A03823
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 juni 2011 Aanbieding visie op integratie - 32824-1

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg integratiebeleid op 29 juni 2011

28 juni 2011