Wetsvoorstel 32637 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 april 2018. Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen” - 32637-313

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.
Besluit: De commissie I&W zal als volgcommissie worden aangemerkt.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2018. Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie - 32637-311

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 april 2018. Verantwoording en doorkijk StartupDelta2020 - 32637-312

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A006639
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5 april 2018. Cijfers Nederlands aandeel in buitenlandse investeringen - 32637-310

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 april 2018

Besluitenlijst 2017A006639
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 4 april 2018. Eerste inschatting sleutels van de WBSO in 2019 - 32637-308

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.4

18 april 2018

Besluitenlijst 2017A006639
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 5 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over een rapport van PWC over financieel-economische fraude - 32637-309

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude.

18 april 2018

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A006668
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018. Impuls voor toegepast onderzoek - 32637-301

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

8 maart 2018

Besluitenlijst 2017A006668
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel - 32637-302

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering.4

8 maart 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 februari 2018 De fundamentele kennisbasis van de metrologie - 32637-300

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules - 32637-298

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken van de minister van EZK

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 december 2017. Vierde Monitor Vestigingsklimaat - 32637-297

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 7 februari 2018.2

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 december 2017. Verlengen periode special envoy StartupDelta - 32637-299

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 14 februari 2018.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067810
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit - 32637-296

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit.Stukken van de staatssecretaris van EZK

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A006796
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 november 2017. Staat van het MKB 2017 - 32637-295

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het nog te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

6 december 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016 Tweede Monitor Vestigingsklimaat - 32637-271

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het voor het kerstreces te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017 Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) - 32637-276

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2017 Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2 - 32637-274

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2017 WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie - 32637-290

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017 Permanente openstelling BMKB voor niet-banken - 32637-286

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juli 2017 Evaluatie Topsectorenaanpak - 32637-289

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een na het kerstreces te voeren algemeen overleg Innovatie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017 WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie - 32637-282

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2017. Rapportage Bedrijvenbeleid 2017 “Navigeren met wind in de zeilen” - 32637-293

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0067212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2017. Financieringsmonitor 2017-1 - 32637-294

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A031608
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en aandeelhoudersinstructie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) - 32637-292

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.Overige stukken Economie en Innovatie

12 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A030079
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2017. WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie - 32637-290

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.Overige stukken Economie en Innovatie

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2017. Toetsingskader Borgstelling MKB-landbouwkredieten - 32637-287

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. De fundamentele kennisbasis metrologie - 32637-288

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2017. Permanente openstelling BMKB voor niet-banken - 32637-286

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 juli 2017. Evaluatie Topsectorenaanpak - 32637-289

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0203310
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2017. Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-285

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017. WBSO: Prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie - 32637-282

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje" - 32637-284

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0194010
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Derde Monitor Vestigingsklimaat - 32637-283

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

15 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Recente ontwikkelingen in de mkb-financieringsmarkt - 32637-279

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2017. Verlenging diverse subsidiemodules van de Regeling nationale EZ-subsidies - 32637-278

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken regering Energie

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-275

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2017. Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek - 32637-277

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-275

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Tweede Monitor Vestigingsklimaat - 32637-271

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.20

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2017. Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) - 32637-276

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.21

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 maart 2017. Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2 - 32637-274

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2017. Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-275

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Tweede Monitor Vestigingsklimaat - 32637-271

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

26 januari 2017

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2016A0334312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering - 32637-270

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016.

22 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Toezeggingen naar aanleiding van Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016 - 32637-258

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 25 oktober 2016 en de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Energie, Economie en Innovatie op 25 en 27 oktober 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

10 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 oktober 2016. Financieringsmonitor 2016-1 over mkb kredietverlening van het Nederlandse bedrijfsleven - 32637-255

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2016. Wijzigingsregeling horizontermijnen - 32637-257

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2016. Rapport van de tussenevaluatie van de TKI-toeslagregeling over de periode 2013-2015 - 32637-254

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016. Rondvraag Energie, Economie en InnovatieGeen agendapuntenOverige rondvraagpunten Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333814
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2016. Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies" - 32637-246

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om tijdens het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering vragen over deze kabinetsreactie te beantwoorden.

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 september 2016. WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017 - 32637-253

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 september 2016. Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-252

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22 juni 2016).

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact - 32637-249

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Deze brief en onderstaande brieven zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Techniekpact op 8 december 2016 van 14.00 tot 17.00 uur met de minister van EZ en de minister van OCW. Hierdoor wordt het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 12 oktober 2016 met één uur ingekort en zal nu plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten - 32637-248

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 6 juli 2016 Verlaging leges voor kleine bedrijven om erkend referent te worden - 32637-247

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 8 september 2016.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A051027
Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 augustus 2016. Evaluatie van het PUM Netherlands Senior Experts programma (PUM) 2012-2015 - 32637-250

Indiener: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Besluit: Betrekken bij behandeling begroting BuHa-OS 2017.

8 september 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-243

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juli 2016. Subsidies criminaliteit tegen bedrijven - 32637-244

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Uitstel tweede monitor vestigingsklimaat - 32637-245

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.17

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Gebruik van het financieringsinstrumentarium - 32637-242

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 201

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A049009
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2016. Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies" - 32637-246

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Participatiewet.

6 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2016. StartupDelta2020 - 32637-241

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een drie uur durend algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie, te houden kort na het zomerreces.

9 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-238

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg op donderdag 28 april 2016 te 14.00 uur.

21 april 2016

Besluitenlijst 2016A0026111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 32637-239

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.

21 april 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0025911
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Aanbieding toespraak Staat van de Economie 2016 - 32637-233

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

24 maart 2016

Besluitenlijst 2016A0025911
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 maart 2016. Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid van 11 februari 2016, over kader bedrijveninterventies - 32637-234

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

24 maart 2016

Besluitenlijst 2015A048918
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 maart 2016. Uitstelbericht Kabinetsreactie op het SER Advies Sociale ondernemingen - 32637-235

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016. Kennisoverdracht, -benutting en -bescherming bij TO2-instellingen - 32637-225

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016. Gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en de WBSO / Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters - 32637-226

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 januari 2016 Aanbieding eerste Monitor Vestigingsklimaat - 32637-222

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

28 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken bij Philips Emmen - 32637-223

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

28 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00342
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2016 Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend Actieplan Mkb-financiering - 32637-224

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016.

28 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2015. Uitvoering moties over het Dutch Venture Initiative (DVI) - 32637-219

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

14 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitstel toezending informatie over het gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en WBSO - 32637-220

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

14 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Aanbieding Actieprogramma regeldruk winkelambacht - 32637-221

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 13 april 2016, van 14.00 tot 16.00 uur

14 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2015. Stand van zaken Philips Emmen - 32637-217

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg op woensdag 6 januari 2016 te 12.00 uur.6

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2015 Toetsingskader risicoregelingen garantie EIB Qredits - 32637-218

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en Innovatie

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0558413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 december 2015. Reactie op motie van het lid Pechtold c.s. over heroverwegen van de bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb - 32637-216

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer in het kader van de Voorjaarsnota te informeren over de voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Pechtold c.s., welke informatie te zijner tijd zal worden geagendeerd voor een algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 november 2015. Kabinetsreactie op het briefadvies 'De waarde van creativiteit' - 32637-214

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Cultuur.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 november 2015. Onderzoek naar belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups - 32637-215

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over Wetenschapsbeleid.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2015. Wijziging vervaldata Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Innovatiekredieten - 32637-213

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2015. Onderzoek door het CPB naar sociaal ondernemerschap - 32637-212

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Uitstel aanbieding rapport werkgroep Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - 32637-203

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Uitstel toezending evaluatie en reactie Wet markt en overheid - 32637-205

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.5

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een reactie op het rapport van de Sociaal Economische Raad over sociaal ondernemen - 32637-206

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2015. Reactie op rapport 'R&D goes global' van Rathenau Instituut - 32637-207

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie van 3 uur, te houden januari / februari 2016.7

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 oktober 2015. Reactie op briefadvies AWTI “Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak” - 32637-208

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie van 3 uur, te houden januari / februari 2016.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen - 32637-204

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur
Besluit: Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het Ministerie van EZ 2016, gepland in week 13-15 oktober 2015.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A026287
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2015. Medisch technologische innovatie en topsector Life Science and Health - 32637-202

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg (3 uur)

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A021149
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 oktober 2015. Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015 - 32637-201

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0211312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2015. Nieuwe Kamer van Koophandel en reactie op een toezegging en een aantal moties - 32637-199

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling Onderdeel Energie, Economie & Innovatie, dat gepland staat in de week van 12-13-14 oktober 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie, gepland op donderdag 29 oktober 2015, van 13.00 tot 16.00 uur.

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0211312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 oktober 2015. Afschrijvingsmogelijkheden op onroerende zaken bij innovatieve recreatiebedrijven - 32637-200

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling Onderdeel Energie, Economie & Innovatie, die gepland staat in de week van 12-13-14 oktober 2015.

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0211312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 september 2015. Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering - 32637-198

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 van 10.00 tot 13.00 uur

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 juli 2015. Aanbieding Financieringsmonitor en informatie over mkb-financiering - 32637-196

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 13.00 uur

3 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0210814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juni 2015. Aanbieding Monitor Biobased Economy 2014 - 32637-185

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Groene Groei

24 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0210814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2015. Ontwikkelingen binnen de horecabiersector - 32637-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 18 juni 2016 van 15.30 tot 18.30 uur.5

24 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2015. Positieve ontwikkelingen in deelname van Nederlands midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 - 32637-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 juni a.s. van 14.30 tot 16.30 uur

11 juni 2015

Besluitenlijst 2015A0196819
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2015. Reactie op het eindrapport van de Taskforce Wientjes inzake de voorgenomen sluiting van de Philips Lighting-vestiging in Emmen - 32637-181

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bedrijfslevenbeleid en innovatie op donderdag 11 juni 2015 van 14.30 tot 16.30 uur5

29 mei 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap - 32637-174

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

16 april 2015

Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 april 2015. Oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds en een Bedrijfsleningenfonds door de Nederlandse Investeringsinstelling - 32637-175

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur

16 april 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0083213
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2015. Het benutten en vermarkten van kennis - een tussentijdse review van het Valorisatieprogramma - 32637-169

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015.

19 maart 2015

Besluitenlijst 2015A0083116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 februari 2015. Kennisbescherming bij TO2-instituten - 32637-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.Overig Economie en Innovatie

5 maart 2015

Besluitenlijst 2015A002388
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 februari 2015. Kabinetsreactie op het SER-rapport 'Verbreding en versterking financiering mkb' - 32637-166

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Kredietverlening d.d. 5 februari 2015.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Gebruik van het financieringsinstrumentarium - 32637-165

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 februari 2015. Kabinetsreactie op het SER-rapport 'Verbreding en versterking financiering mkb' - 32637-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

12 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2014. Stand van zaken inzake het onderzoek naar de wijze waarop TO2–instituten bijdragen aan het intellectueel eigendom van bedrijven - 32637-160

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Uitkomsten van de Rondetafel, gehouden op 17 november 2014, over versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie - 32637-161

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de economische situatie in Twente en de sluiting van Philips Lighting Emmen - 32637-164

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.6

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 december 2014. Voortgang Ondernemingsfinanciering - 32637-162

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

30 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0140712
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2014. Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken d.d. 16 oktober 2014 inzake nadere informatie over de ondersteuning van de Nederlandse popmuziek in het kader van de topsectorenaanpak - 32637-159

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De brief zal worden aangehouden tot de Kamer begin volgend jaar nader wordt geïnformeerd over het toegezegde werkbezoek dat de minister zal organiseren aan de creatieve sector.

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A026197
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2014. Instrumenten om excessieve kredietverlening tegen te gaan - 32637-157

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kredietverlening dat is gepland op donderdag 5 februari 2015.

12 december 2014

Besluitenlijst 2014A0140615
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2014. Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht - 32637-158

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

10 december 2014

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Voortgang Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Rapport matchingonderzoek, gedragsregels en gezamenlijke evaluatie TO2-instituten - 32637-155

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 19 november 2014.

27 november 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A0442317
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2014. Aanbieiding halfjaarlijkse rapportage inzake de benutting van het EZ-financieringsinstrumentarium - 32637-152

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0442317
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2014. Aanbieding voortgangsrapportage en Monitor Bedrijvenbeleid 2014 - 32637-151

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 19 november 2014 van 15.00 tot 17.00 uur.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0140115
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 september 2014. Aard en omvang van bedrijfsoverdracht - 32637-149

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

9 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Kabinetsreactie op het Strategisch Kader TO2 federatie en het Strategisch Plan TNO 2015-2018 - 32637-146

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 19 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering - 32637-147

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering - 32637-147

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

4 september 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0020316
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2014. Evaluatie en Monitoring Programma BioBased Economy - 32637-134

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Groene Groei op donderdag 4 september van 14.00 tot 17.00 uur

19 juni 2014

Besluitenlijst 2014A024569
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 mei 2014. Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-133

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een algemeen overleg Bèta en techniek plannen met ministers OCW en EZ vóór het zomereces (3 uur).

6 juni 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Informatie over de aanbieding van de Wet op Elektronisch Zakendoen (WEZ) - 32637-131

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor OCW zodat deze brief betrokken kan worden bij de behandeling van de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020, dat de Kamer op d.d. 19 mei 2014 heeft ontvangen en waarbij de vaste commissie voor OCW het voortouw heeft.3

22 mei 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A051567
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2014. Verzoek tot uitstel inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de OCW-actiepunten uit het Techniekpact - 32637-127

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de na de zomer te ontvangen brief over de invoeringsdatum en de uitwerking van de nieuwe systematiek inzake 'afschaffing van centrale loting' en bewaren in dossier Afschaffing centrale loting.
Besluit: De commissie EZ verzoeken dit te agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 11 juni a.s. , alwaar de nog te ontvangen voortgangsrapportage Techniekpact staat geagendeerd.

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de instroom technische studies hoger onderwijs - 32637-126

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de na de zomer te ontvangen brief over de invoeringsdatum en de uitwerking van de nieuwe systematiek inzake 'afschaffing van centrale loting' en bewaren in dossier Afschaffing centrale loting.
Besluit: De commissie EZ verzoeken dit te agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 11 juni a.s. , alwaar de nog te ontvangen voortgangsrapportage Techniekpact staat geagendeerd.Europa

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A0019913
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2014. Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten en voortgang stimuleringpakket ondernemingsfinanciering - 32637-125

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2013, onderdeel Economie en Innovatie op 25 juni van 18:30 tot 20:30 uur.

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A0037213
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014. Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta - 32637-124

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het algemeen overleg Innovatie en het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid worden samengevoegd tot een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie, dat voor het zomerreces gepland zal worden.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2014A0013816
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 maart 2014. Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek - 32637-123

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatie

13 maart 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A007567
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De commissie EZ verzoeken dit stuk te agenderen voor het nog te plannen AO Techniekpact, dat naar verwachting wordt gepland na de tweejaarlijkse voortgangsrapportages. De griffier OCW informeert bij cie EZ wanneer de volgende voortgangsrapportage te verwachten is.

21 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014. Officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein) - 32637-118

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 van 13.00-16.00 uur.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Structuurversterking chemiecluster Eemsdelta en stand van zaken Aldel - 32637-120

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.Economie en Innovatie

12 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0019512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2014. Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie" - 32637-119

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

12 februari 2014

Besluitenlijst 2013A051507
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 februari 2014 om 10.00 uur
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Informatiewisseling met de commissie EZ wijst uit dat er voorlopig geen AO Techniekpact is te verwachten.

6 februari 2014

Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 januari 2014. Evaluatie van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2013 - 32637-102

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 zal worden verlengd met een uur en zal nu drie uur duren.

31 januari 2014

Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 januari 2014. Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO en de begrotingsbehandeling van EZ - 32637-103

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.

31 januari 2014

Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2014. Overzicht van de maatregelen die het Ministerie van Economische Zaken heeft genomen voor Aldel - 32637-106

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Aldel op 22 januari 2014.

31 januari 2014

Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Reactie op de propositie "Living Lab Eemsdelta" - 32637-115

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Aldel op 22 januari 2014.Rondvraag Economie en Innovatie

31 januari 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A0568511
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 december 2013. Faillissement aluminiumproducent Aldel - 32637-98

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Aldel op 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

15 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0568511
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2014. Beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken inzake het faillissement van aluminiumproducent Aldel - 32637-100

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Aldel op 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

15 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0568511
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2013. Ondernemingsfinanciering - 32637-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 6 maart 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.

15 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0568511
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Uitstel toezending reactie over Implementatie Beleidsvisie Toegepast Onderzoek - 32637-101

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0276614
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 november 2013. Concurrentievermogen chemische industrie - 32637-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen verzamel algemeen overleg Energie

18 december 2013

Besluitenlijst 2013A0550414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 november 2013. Reactie op bericht "Nieuwe subsidiebureaucratie drijft innovatieve ondernemers tot wanhoop" - 32637-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 19 november 2013.

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A0361410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 november 2013. Regionaal investeringsfonds mbo - 32637-87

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor AO over macrodoelmatigheid mbo, voorafgaand aan de inbreng verslag bij nog te ontvangen wetsvoorstel inzake macrodoelmatigheid.

22 november 2013

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2013. Aanbieding AWT-advies “Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen” - 32637-86

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Schriftelijk inventariseren onder de leden of er voldoende belangstelling is voor een briefing door het AWT over het advies.

21 november 2013

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2013. Nederland en Horizon 2020 - 32637-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid d.d. 19 november 2013 van 18.00-21.00 uur.

21 november 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A0276211
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Vervolg situatie Aldel - 32637-83

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.

16 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0276211
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Voortgangsrapportage BioBased Economy - 32637-84

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biobased Economy.

16 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0276211
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2013. Voortgangsrapportage van het bedrijvenbeleid - 32637-82

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 19 november 2013.

16 oktober 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2013. Stand van zaken rondom Aldel - 32637-78

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Aldel op 18 september jl.Rondvraag Economie en Innovatie

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2013. Global Competitiveness Report 2013-2014 - 32637-79

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting Economische Zaken 2014, onderdeel economie en innovatie.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 september 2013. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over btw-verificatie bij export - 32637-81

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen en Regeldruk op 9 oktober 2013 van 17.30 - 20.30 uur.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0429814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2013. Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over de actuele situatie bij aluminiumproducent Aldel - 32637-77

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Aldel op 18 september jl.

3 oktober 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A0276014
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 augustus 2013. Aanpak Veiligheid kleine bedrijven - 32637-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0276014
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2013. Plan van aanpak bedrijfsopvolging - 32637-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 9 oktober van 17.30 - 20.00 uur.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0276014
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Evaluatierapporten van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro (stand van zaken onderwijsmaatregelen Bèta Techniek) - 32637-69

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nationaal Techniekpact 2020 op 5 september 2013 van 12.30 - 15.30 uur.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Evaluatierapporten van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro (stand van zaken onderwijsmaatregelen Bèta Techniek) - 32637-69

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Besluit: Betrekken bij nieuw te vormen dossier Bèta en techniek

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Masterplan bèta en technologie en het Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-67

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2013. Beleidsbrief Doorbraken met ICT – het benutten van de economische kansen van ICT - 32637-70

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg ICT.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013. Aanbieding eindrapport evaluatie Innovatiekrediet & Uitdagerskrediet 2006-2011 - 32637-73

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2013. Aanbieding Visie op het toegepaste onderzoek - 32637-68

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid.7

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013. Werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van de acties uit het Techniekpact - 32637-75

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nationaal Techniekpact 2020 op 5 september a.s. van 12.30-15.30 uur.

5 september 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04522
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juni 2013 Rapportage kredietverlening van DNB - 32637-59

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een breed algemeen overleg over kredietverlening, te plannen na het zomerreces.

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04483
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 juni 2013 Rapportage Ondernemingsfinanciering - 32637-61

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 12 september 2013 van 14.00 - 16.30 uur.

3 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04481
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2013 Evaluatie van Syntens voor de periode 2007-2011 - 32637-58

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553)

13 juni 2013

Besluitenlijst 2012A04480
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 mei 2013 Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-57

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Nationaal Techniekpact, te houden na het zomerreces met een duur van drie uur en met de ministers EZ en OCW.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04478
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2013 Reactie op het rapport Vasthoudend Innoveren - 32637-53

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

25 april 2013

Besluitenlijst 2012A04478
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2013 Uitgangspunten van het bedrijvenbeleid: Koersvast en Toekomstgericht - 32637-54

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 6 juni 2013 van 14.30 tot 17.30 uur.

25 april 2013

Besluitenlijst 2012A04476
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 maart 2013 Aanbieding van het rapport ‘Het Nederlandse agrocomplex 2012’ - 32637-52

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 februari 2013 Alternatieve financieringsvormen - 32637-49

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kredietmarkt dat is gepland op woensdag 20 maart 2013.

15 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04475
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 februari 2013 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten - 32637-51

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Ondernemen.

14 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03596
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2013 Stand van zaken onderwijsmaatregelen bèta en techniek - 32637-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg bèta en techniek.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04474
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 februari 2013 Alternatieve financieringsvormen - 32637-49

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering - 32637-46

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kredietmarkt dat is gepland op woensdag 20 maart 2013.

1 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04472
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Financieringsmonitor: ontwikkelingen bedrijfsfinanciering - 32637-46

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012.
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op het algemeen overleg Kredietmarkt.

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04472
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2012 Informatie over de afspraken in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie - 32637-48

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012.

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02908
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Reactie op "Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep Effectmeting" (Commissie Theeuwes) - 32637-45

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.

19 december 2012

Besluitenlijst 2012A02908
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Meerjarig budgettair beeld innovatie en onderzoek en topsectorenbeleid - 32637-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.
Besluit: Het lid Verhoeven zal na afloop van de begrotingsbehandeling aan de commissie kenbaar maken of hij deze brief wil agenderen voor een apart algemeen overleg bedrijfslevenbeleid (innovatie).

19 december 2012

Besluitenlijst 2012A04485
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2012 Aanbieding Eindrapport Expertwerkgroep Effectmeting (Commissie Theeuwes) en folder AgentschapNL "Bedrijvenbeleid in cijfers" - 32637-44

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 17 december 2012.

6 december 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 augustus 2012 Reactie op verzoek van lid Graus inzake de gevolgen voor onze ondernemers bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem - 32637-40

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juli 2012 Het Bedrijfslevenbeleid en de voortgang van de innovatiecontracten n.a.v. het AO van 14 juni j.l. - 32637-38

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 september 2012 Voortgangrapportage bedrijvenbeleid in uitvoering - 32637-41

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

11 oktober 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Toezegging n.a.v. het AO Bedrijvenbeleid over de financiering van het topsectorenbeleid - 32637-37

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I voor 2013.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 De rol van kredietunies en Qredits met betrekking tot bedrijfsleningen tot € 250.000 - 32637-36

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05219
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 juni 2012 Reactie op berichtgeving in het Financiële Dagblad van 18 april over een enquête onder 1.700 ondernemers - 32637-35

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

20 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02333
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek - 32637-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur..

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 mei 2012 Ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van bedrijfsfinanciering - 32637-34

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en Ondernemen op 28 juni 2012 van 14 tot 17 uur.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02113
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 maart 2012 Kabinetsreactie AWT advies 'Scherp aan de Wind' - 32637-28

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek - 32637-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05215
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012, met uitzondering van de bijlage Hoofdlijnennotitie biobased economy.
Besluit: De bijlage Hoofdlijnennotitie biobased economy agenderen voor het algemeen overleg Biobased economy en duurzaamheid op 14 juni 2012 van 15.30 - 18.30 uur.

18 april 2012

Besluitenlijst 2011A05214
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 maart 2012 Reactie op verzoek Ulenbelt over de verplaatsing van een deel van de lichtproductie van Philips naar Polen - 32637-29

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat met de ministers van SZW en EL&I over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (aangevraagd door het lid Ulenbelt).

5 april 2012

Besluitenlijst 2011A05214
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

5 april 2012

Besluitenlijst 2012A01098
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 maart 2012 Kabinetsreactie AWT advies 'Scherp aan de Wind' (min ELI) - 32637-28

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valorisatie van 18 april a.s.

23 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

21 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

21 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

7 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 14 maart a.s. de niet beantwoorde feitelijke vragen naar overzichtelijke cijfers van het aanbod dat het bedrijfsleven heeft gedaan in hun voorstellen voor Innovatiecontracten alsnog te beantwoorden. Aangezien wel bekend is wat het totaal is (nl. 1,5 miljard euro), wordt de minister nogmaals verzocht aan te geven uit welke onderdelen dit bedrag is opgebouwd.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende de innovatiecontracten en human capital agenda's totdat de Kamer hier met de minister over heeft gesproken tijdens het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid dat gepland staat op 26 april 2012. Indien de minister niet uiterlijk woensdag 14 maart a.s. een reactie op dit verzoek aan de Kamer stuurt, gaat de commissie er van uit dat de minister instemt met het verzoek.

7 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en dit algemeen overleg plannen op 26 april 2012 van 10.30-13.30 met de minister van EL&I.

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05210
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een van het voorjaar te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 februari 2012 om 12.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 8 februari 2012 een brief aan de Kamer te sturen met de precieze planning van de definitieve besluitvorming en vooralsnog geen onomkeerbare stappen te zetten.

2 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05210
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een van het voorjaar te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

2 februari 2012

Besluitenlijst 2011A02362
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 oktober 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Bedrijfslevenbrief - 32637-18

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EL&I, onderdeel Economie en Innovatie in week 44.

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02362
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Rijksbreed overzicht innovatiemiddelen - 32637-17

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EL&I, onderdeel Economie en Innovatie in week 44.

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02361
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 oktober 2011 Kabinetsbrief over onderwijs en ondernemerschap - 32637-16

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2012, onderdeel Economie en Innovatie (gepland in week 44).

12 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 september 2011 Kabinetsreactie op de adviezen: “Naar de Top, het bedrijvenbeleid in actie(s)” en de "Visie op de Noordvleugel" - 32637-15

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: De Bedrijfslevennota zal betrokken worden bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.
Besluit: Voor de plenaire begrotingsbehandeling over het onderdeel Economie&Innovatie zal een rondetafelgesprek over de Bedrijfslevennota worden gepland.
Besluit: Na het rondetafelgesprek over de Bedrijfslevennota zal een feitelijke vragenronde worden gehouden over deze nota.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Reactie op de adviezen van de Topteams - 32637-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

15 september 2011

Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Reactie op de adviezen van de Topteams - 32637-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03907
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 mei 2011 Antwoord op de vraag van het lid Verhoeven over “gedwongen winkelnering” bij TNO en op welke wijze vrijere concurrentie tussen kennispartijen wordt bevorderd - 32637-13

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid (na het zomerreces).

15 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Aanbieding evaluatierapport naar de werking van de vraagsturing voor het toegepaste onderzoek bij TNO en de Grote Technologische Instituten (GTI's) - 32637-12

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid van 3 uur met de minister van EL&I en de staatssecretaris van OCW.

1 juni 2011

Verslag