Wetsvoorstel 32156 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A039095
Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 maart 2018. Bevindingen onderzoek ter plaatse naar verdwenen scheepswrakken Javazee - 32156-89

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 maart 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A039065
Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 januari 2018. Uitkomsten nader onderzoek verdwijning gezonken schepen Javazee - 32156-84

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

9 februari 2018

Besluitenlijst 2017A039065
Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 25 januari 2018. Onderzoek verdwijning gezonken oorlogsschepen Javazee - 32156-85

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

9 februari 2018

Besluitenlijst 2017A039065
Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 2 februari 2018. Reactie op verzoek commissie om taakverdeling in dossier verdwijning gezonken schepen Javazee - 32156-86

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

9 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0044412
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2016. Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog - 32156-78

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een stand van zaken verzoeken.Besloten gedeelteGeen agendapunten

23 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ - 32156-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A003425
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 juni 2017. Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-82

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 juni 2017

Besluitenlijst 2017A009058
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2017. Rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ - 32156-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier cultuur.

19 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangekondigde nadere informatie afwachten. Betrekken bij verdere behandeling wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556 ) dat controversieel is verklaard.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A002665
Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 november 2016. Verdwijning oorlogsgraven Javazee - 32156-77

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2015A0516410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2016. Beleidsreactie rapport Berenschot "Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector" - 32156-76

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 21 november jl. inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur.

2 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227413
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten - 32156-75

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

25 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227413
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

25 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227216
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten - 32156-75

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor de twee wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2017; te betrekken bij het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227216
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor de twee wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2017; te betrekken bij het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A040142
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen (te betrekken bij behandeling Belastingplan 2107).
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur, op 21 november a.s.

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A040142
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten - 32156-75

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen (te betrekken bij behandeling Belastingplan 2107)
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur,

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0516112
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor extra procedurevergadering op dinsdag 13 oktober, om 13.30 uur.

7 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2016. Toonbeelden van Mobiel Erfgoed en Mobiel Erfgoed Lening - 32156-73

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS) d.d. 21 november 2016.

14 september 2016

Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (uitkomsten van de subsidieronde 2016 worden in oktober in de Kamer verwacht).

25 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A010155
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de overdracht van monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-69

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A053639
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 november 2015. Verlengen Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten - 32156-68

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015 van 30 november jl., onderdeel cultuur.

3 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A010144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2015. Overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-66

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op dinsdag 1 december 2015 te 14.00 uur.Algemeen

24 november 2015

Besluitenlijst 2015A0256410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2015. Uitstel beantwoording vraag over rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied - 32156-64

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 november 2015

Besluitenlijst 2015A0256410
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 november 2015. Nadere informatie betreffende moties en toezeggingen op het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed - 32156-65

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2016, onderdeel Cultuur op 30 november a.s.

20 november 2015

Besluitenlijst 2015A010124
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015. Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over ‘Vervreemding en transformatie rijksmonumenten’ van 1 oktober 2015 - 32156-63

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor op kortte termijn te plannen voortzetting van het algemeen overleg Vervreemding rijksmonumenten (van 1 uur).

28 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A010124
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2015. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over businessmodel NMo - 32156-62

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025627
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) - 32156-58

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Cultuur d.d. 30 november 2015

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Toelichting op de brief van 29 juni 2015 om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de koopovereenkomst met de Nationale Monumentenorganisatie - 32156-59

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.

9 september 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 september 2015. Reactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de afstoot van de monumenten met erfgoedfunctie door het Rijk - 32156-60

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.

9 september 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 29 juni 2015. Aanbieding van het advies van de Raad voor Cultuur "Nationale Monumentenorganisatie in oprichting" - 32156-56

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen (voortzetting van het) algemeen overleg Vervreemding monumenten met erfgoedfunctie.

9 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim) - 32156-58

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 14 september a.s. te 10.00 uur.

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 juni 2015. Uitstel toezending reactie op het Advies Raad van Cultuur over de vervreemding van de monumentcomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-57

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voortzetting algemeen overleg Vervreemding en transformatie rijksvastgoed d.d. 1 juli 2015 uitstellen en opnieuw plannen (samen met de minister van OCW), nadat reactie van de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het advies van de Raad voor Cultuur over de vervreemding van de monumentcomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is ontvangen.
Besluit: Minister verzoeken om de betekenis van de passage in de brief dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet nader uit een te zetten.

1 juli 2015

Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2014. Voortgang overleg Nationale Monumentenorganisatie - 32156-54

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (over Rijksvastgoed).
Besluit: Er wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is om een technische briefing te houden voorafgaand aan het algemeen overleg.
Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd wie voor het rondetafelgesprek worden uitgenodigd.
Besluit: Er wordt nagegaan wanneer de reactie van de minister voor Wonen en Rijksdienst op het Rli-rapport bij de Kamer wordt verwacht.

11 februari 2015

Besluitenlijst 2014A014849
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten - 32156-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 3 november inzake de begroting OCW 2015, onderdeel cultuur.

20 november 2014

Besluitenlijst 2014A0461810
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten - 32156-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0343414
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2014. Planning van de toezegging over het realiseren van een landelijke kaart betreffende archeologisch erfgoed - 32156-51

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 september 2014

Besluitenlijst 2014A0343414
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2014. Besluit om de molen “Windlust” af te voeren van de Rijksmonumentenlijst - 32156-52

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.

5 september 2014

Besluitenlijst 2014A024569
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 mei 2014. Reactie op het manifest van het Grote Kerken Overleg over het tekort aan rijkssubsidie voor het onderhoud van de grote kerkelijke rijksmonumenten - 32156-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg inzake verzamel-overleg cultuuronderwerpen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over: de evaluatie van de afspraken met het IPO inzake de verdeling van de reguliere restauratiemiddelen en deinformatie over de Brim-aanvragen van 2014, die de minister in het najaar ontvangt.2

6 juni 2014

Besluitenlijst 2013A03194
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2013 Informatie over uitvoering van de Motie Van der Werf over de eigen inkomsten van beheerders van monumenten - 32156-47

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier cultureel erfgoed en monumenten.

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A03604
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2013 Toezegging inzake onderzoek compensatieregelingen gemeenten voor kleine verstoorders - 32156-46

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 mei 2013

Besluitenlijst 2012A03601
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2013 Beleidsreactie 'Erfgoed in goede handen?’ - 32156-44

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier Erfgoed en monumenten maken en hieraan toevoegen.

4 april 2013

Besluitenlijst 2012A03601
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 maart 2013 Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over "Monumenten van de prille Welvaartsstaat, selectievoorstel Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965" - 32156-45

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Aangekondigde advies van Raad voor Cultuur en beleidsreactie afwachten.

4 april 2013

Besluitenlijst 2012A02609
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 september 2012 Het inzetten van € 47,2 miljoen bestemd voor rijksmonumenten, als extra impuls ter bestrijding van de crisis in de bouwsector - 32156-42

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur

5 oktober 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04155
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Notitie ‘restauratieopleidingstrajecten’ - 32156-32

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg erfgoed en monumenten.

20 april 2012

Besluitenlijst 2010A03648
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 september 2011 Restauratiemiddelen monumenten vanaf 2012 - 32156-31

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Erfgoed en monumenten op 13 oktober a.s.

22 september 2011

Besluitenlijst 2010A03181
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 Verantwoord moderniseren. Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten - 32156-30

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg monumenten en cultureel erfgoed op 13 oktober a.s.

9 september 2011

Besluitenlijst 2010A03179
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 juni 2011 Kiezen voor karakter (Visie erfgoed en ruimte) - 32156-29

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Erfgoed en monumenten (te plannen in het najaar).

24 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03172
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 31 januari 2011 Handreiking Erfgoed en Ruimte - 32156-28

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 31 januari jl.

17 februari 2011

Besluitenlijst 2010A03171
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 januari 2011 Toelichting op Amvb Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening (vergunningvrije activiteiten aan rijksmonumenten) - 32156-27

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Is betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 31 januari jl. over monumentenzorg.

3 februari 2011

Besluitenlijst 2009A04861
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 augustus 2010 Reactie op motie Ten Broeke (32156, nr.8) over private co-financiering en garantstellingen bij laagrentende leningen - 32156-22

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel Cultuur.

2 december 2010

Besluitenlijst 2009A04861
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 24 november 2010 Kwaliteit vakmanschap in de keten waarborgen (n.a.v. NO Monumentenzorg op 16 nov 2009) - 32156-24

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg cultuur.

2 december 2010

Besluitenlijst 2009A04852
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

19 november 2010

Besluitenlijst 2010A03486
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel voor een verzamel algemeen overleg).

12 november 2010

Besluitenlijst 2010A01116
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningmarkt

30 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Uitstelverzoek voor een motie en enkele Toezeggingen Cultureel Erfgoed - 32156-20

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

17 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Aanbieding Restauratieregeling 2010 en 2011 - 32156-21

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

17 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Reactie op motie Ten Broeke (32156, nr.8) over private co-financiering en garantstellingen bij laagrentende leningen - 32156-22

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 september 2010 om 12.00 uur.

17 september 2010

Besluitenlijst 2010A00941
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg.

24 juni 2010

Besluitenlijst 2010A00941
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 mei 2010 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de criteria voor de verdeling van 23 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-18

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg.

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04298
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2010 Voorhang ontwerp-Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 - 32156-17

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

21 mei 2010

Besluitenlijst 2010A01532
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningbouw
Besluit: Instemmen met subsidiering van het Justus van Effencomplex op basis van de Wet overige OCW-subsidies

12 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04297
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010 Uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg Modernisering Monumentenzorg op 16 november 2009 - 32156-15

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De toezeggingen in de brief zullen worden verwerkt in de toezeggingenregistratie.

23 april 2010

Besluitenlijst 2009A04297
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De commissie WWI verzoeken de behandeling over te nemen

23 april 2010

Besluitenlijst 2010A00790
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum schriftelijk overleg is vastgesteld op 18 maart 2010

4 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04293
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 maart om 10.00 uur

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A02167
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2009 Aanbieding gedrukte uitgave beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg - 32156-13

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

18 december 2009

Besluitenlijst 2009A02159
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 september 2009 Aanbieden Beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) - 32156-1

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Modernisering Monumentenzorg van 16 november van 16.00-19.30 uur.

9 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02159
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 september 2009 Kabinetsreactie beleidsevaluatie fiscale regelingen monumentenpanden - 32156-2

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Modernisering Monumentenzorg van 16 november van 16.00-19.30 uur.

9 oktober 2009