Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend
Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid
Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van financiën
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister en staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van financiën
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Lijst van vragen en antwoorden
Brief van de minister en staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van justitie
Brief van de staatssecretaris van economische zaken
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van justitie
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de minister van verkeer en waterstaat
Brief van de minister van economische zaken
Verslag
Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Brief van de minister van verkeer en waterstaat
Brief van de minister van verkeer en waterstaat
Brief van de ministers van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, en van justitie
Brief van de minister van financiën
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van verkeer en waterstaat
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretarissen van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van economische zaken
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretarissen van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Verslag
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van buitenlandse zaken en staatssecretaris van verkeer en waterstaat
Brief van de staatssecretaris van justitie
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van economische zaken
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Brief van de minister van justitie
Verslag
Verslag
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van verkeer en waterstaat
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van economische zaken
Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Gewijzigde motie van de leden thieme en polderman ter vervanging van die gedrukt onder
Gewijzigde motie van de leden jacobi en snijder-hazelhoff ter vervanging van die gedrukt onder
Gewijzigde motie van de leden van dam en peters ter vervanging van die gedrukt onder
Motie van de leden van dam en peters
Motie van het lid haverkamp c.s.
Motie van de leden ten broeke en peters
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de minister en staatssecretaris van economische zaken
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Brief van de staatssecretaris van financiën
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Verslag
Brief van de minister van justitie
Brief regering
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Gewijzigde motie van de leden langkamp en dibi ter vervanging van die gedrukt onder
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Lijst van vragen en antwoorden
Brief van de minister van buitenlandse zaken
Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en staatssecretaris van financiën
Motie van het lid cramer c.s.
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister van justitie
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister en staatssecretarissen van onderwijs, cultuur en wetenschap
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie van de leden dibi en langkamp
Motie van de leden uitslag en bouwmeester
Motie van de leden langkamp en dibi
Motie van het lid langkamp c.s.
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Motie van de leden pechtold en teeven
Motie van het lid timmer
Motie van het lid ulenbelt c.s.
Motie van het lid ulenbelt c.s.
Verslag
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de staatssecretaris van justitie
Brief van de minister van justitie
Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid
Brief van de staatssecretaris van justitie
Brief van de staatssecretaris van justitie
Motie van het lid jager
Motie van het lid teeven
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van justitie
Motie van het lid van der ham
Motie van het lid ulenbelt
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Verslag
Brief van de minister van financiën
Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Brief van de ministers van financiën, en van sociale zaken en werkgelegenheid
Verslag
Brief van de minister van economische zaken
Brief van de minister van financiën
Brief van de staatssecretaris van financiën
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister voor jeugd en gezin
Verslag
Verslag
Brief van de minister van financiën
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de minister president, minister van algemene zaken
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Brief regering
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Offici??le publicatie
Voorstel van wet