Wetsvoorstel 31289 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A032716
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 april 2018. Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs - 31289-368

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. over o.a. de Staat van het Onderwijs.

26 april 2018

Verslag
Besluitenlijst 2018A001877
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 januari 2018. Rapport 'Licht op schaduwonderwijs' - 31289-358

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 maart a.s. te 10.00 uur.

1 februari 2018

Besluitenlijst 2018A000278
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 december 2017. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-357

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens d.d. 07-02-2018.

19 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0210110
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 november 2017. Reactie op burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-355

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan het dossier burgerschap in het onderwijs.

14 december 2017

Besluitenlijst 2017A0210110
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de analyse van het onderwijsaanbod - 31289-356

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs en t.z.t. AO plannen, na ontvangst visiebrief/plan van aanpak.8

14 december 2017

Besluitenlijst 2017A0210110
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 5 juli 2017. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs - 31289-351

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs en t.z.t. AO plannen, na ontvangst visiebrief/plan van aanpak.EmancipatieGeen agendapuntenEuropaGeen agendapuntenRondvraag Overig

14 december 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 31289-265

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 30 mei 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2017, over het bericht ‘Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’ - 31289-347

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 februari 2017. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad - 31289-345

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).17

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 012).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 013).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier voortgezet onderwijs.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 022).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 014).

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier bekostiging in het po/vo.21

17 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 november 2017. Rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief' van Civic and Citizenship Education Study (ICCS) - 31289-354

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De bewindslieden worden verzocht om een planningsbrief (na kerstreces), met het verzoek op een aantal specifieke onderwerpen een uitgebreidere toelichting te geven, waaronder ook het onderhavige onderwerp (dossier 010a).30
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in aangekondigde beleidsreactie op het rapport op een aantal specifieke punten in te gaan, zoals de (on)duidelijkheid van de wettelijke burgerschapsopdracht, de consequenties van een mogelijk eenzijdige nadruk op kennisoverdracht, een verklaring voor het achterblijven burgerschapskennis van Nederlandse leerlingen ten opzichte van leerlingen uit andere landen.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A020956
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 21 september 2017. Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 - 31289-352

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 3 oktober 2018 om 10.00 uur.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0209312
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 5 juli 2017. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs - 31289-351

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 september 2017 om 10.00 uur.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A021248
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 14 juni 2017. Besluit van 9 juni 2017 houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo - 31289-348

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: In de procedurevergadering van 15 juni jl. is reeds besloten om hier over een schriftelijk overleg te voeren (inbrengdatum 21 juni 2017).

30 juni 2017

Besluitenlijst 2017A021248
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 22 juni 2017. Ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs - 31289-349

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0055413
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 februari 2017. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad - 31289-345

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Lumpsum en antwoord afwachten op commissiebrief inzake de stand van zaken rondom horizontale verantwoording (2017D05491).6

14 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2013. Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. - 31289-159

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Toevoegen aan dossier curriculum funderend onderwijs van de toekomst.7

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 september 2013. Reactie m.b.t. discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen - 31289-167

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Ter bespreking (aanhouden tot na de kabinetsformatie?)

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2013. Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 31289-181

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het algemeen overleg over Curriculumherziening po en vo op 20 april a.s. (en vaststellen v.k.a. of niet).

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 - 31289-265

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na de kabinetsvorming.15

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016, over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten - 31289-339

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0074823
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaard. Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of het aanhouden van dit dossier tot na de kabinetsvorming consequenties kan hebben voor de examens die dit jaar in mei worden afgenomen.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A0432310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-344

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen van 30 januari jl.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0432310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO - 31289-343

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen van 30 januari jl.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A043229
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier bekostiging voortgezet onderwijs.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2015A0516711
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Examens. Besloten wordt in de volgende procedurevergadering een lijst met commissie-activiteiten te agenderen om prioritering in de planning aan te kunnen brengen.

23 december 2016

Besluitenlijst 2015A051636
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij notaoverleg Gelijke Kansen op 30 januari a.s.
Besluit: Betrekken bij het dossier eindtoets basisonderwijs, in afwachting van de toegezegde tussenevaluatie (begin 2017) .

18 november 2016

Besluitenlijst 2015A0516112
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 september 2016. Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 - 31289-338

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (mits via de e-mail wordt verzocht dit stuk opnieuw te agenderen).

7 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2015. Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-274

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

14 september 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2016. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-335

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

14 september 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2016. Beantwoording vragen commissie over de voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-334

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

14 september 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

14 september 2016

Besluitenlijst 2015A0515912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juli 2016. Besluit om de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen - 31289-336

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (naar verwachting januari 2017).7

14 september 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0515711
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Eindtoets basisonderwijs.

8 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0515711
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het plan van aanpak inzake het tegengaan van onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs - 31289-333

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Lerarenregister.

8 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0515711
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs - 31289-286

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Lerarenregister.

8 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0282912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier flexibilisering in het onderwijs.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0282912
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016. Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens - 31289-321

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.

23 juni 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren - 31289-290

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen - 31289-300

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 mei 2016. Toelichting op het voorgenomen besluit om Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen - 31289-302

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De griffier zal opnieuw informeren wanneer de Kamer het wetsvoorstel Ruimte voor scholen kan verwachten.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 31 mei 2016. Uitstel toezending schriftelijke reactie op brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) met haar standpunt over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) - 31289-317

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk maandag 13 juni a.s. zijn reactie op de brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen en het advies van Stibbe over de diagnositische tussentijdse toets naar de Kamer te zenden.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo) - 31289-318

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Examens van 15 juni a.s.4
Besluit: Staatssecretaris en minister wordt verzocht de Kamer voor het AO over examens van 15 juni a.s. schriftelijk te reageren op de berichten d.d. 8 juni jl. van RTLnieuws 'Spieken 2.0: iPhone in de laars, smartwatch om de pols'; 'Digitaal spieken neemt hoge vlucht: student appt zich naar zijn diploma" en 'Cijfer voor niet-gemaakt tentamen: zelfs docent werkt mee aan fraude'.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0515310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 april 2016. Reactie op verzoek van de commissie over de stand van zaken moties van het lid Siderius c.s. (Kamerstuk 34 184, nrs. 10 en 11) t.b.v. algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma’s/effectieve leerwegen op 28 april 2016 - 31289-299

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma’s/effectieve leerwegen op 28 april 2016.

20 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0515310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Uitstel toezending van de voortgangsrapportage leerlingendaling 2016 - 31289-301

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

20 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0515310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen - 31289-300

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de beantwoording van de feitelijke vragen (ingediend op 9 februari jl.) over de toekenning van subsidie aan stichting DaMu. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer deze antwoorden verwacht kunnen worden.

20 mei 2016

Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, mits het reeds toegekende plenaire debat over het dubbele schooladvies niet vóór 1 juni gepland kan worden.

25 maart 2016

Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs - 31289-287

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker het lid Straus.

25 maart 2016

Besluitenlijst 2015A051469
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker het lid Straus.

25 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2016. Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen inzake reiskosten DaMu-scholieren - 31289-291

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2016. Flexibilisering in het voortgezet onderwijs - 31289-285

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek op 13 april 2016.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 26 april a.s. over flexibilisering voortgezet onderwijs en maatwerkdiploma's.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs - 31289-286

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 april 2016 om 10.00 uur.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs - 31289-287

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.6

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0513910
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2015. Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-274

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 februari 2016 om 10.00 uur.

14 januari 2016

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier VO.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier VO.3

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier VO.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk over de vragen van de leden Duisenberg en Mohandis over de reiskosten van de DaMu-scholieren - 31289-270

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 januari 2016 te 10.00 uur.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 december 2015. Verklaring uitvoering correctie centrale examens voortgezet onderwijs - 31289-271

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan het dossier examens in het voortgezet onderwijs.

18 december 2015

Besluitenlijst 2015A056369
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 december 2015. Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015 - 31289-273

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier examens in het voortgezet onderwijs.6

18 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0256310
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het schriftelijk overleg inzake het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs en wijziging van het Inrichtingsbesluit.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A028155
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 oktober 2015. Toezegging algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2015: gelijkstelling van onderwijsdiploma's in het voortgezet onderwijs - 31289-264

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling
Besluit: De minister van BZK wordt verzocht de Kamer op de hoogte te brengen van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

29 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025627
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2015. Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 - 31289-262

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025627
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur.4

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025627
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 oktober 2015 om 10.00 uur

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025619
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 september 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Volkskrantartikel ‘Scholen in arme wijken schieten tekort’ - 31289-254

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie d.d. 15 oktober 2015.

9 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025619
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2015. Plan van aanpak Aloysius College - 31289-255

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het VAO Aloysius college.

9 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juli 2015. Reactie op verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over het bericht ‘Middelbare scholen laten Cito-toets nog steeds meewegen’ - 31289-248

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat inzake toetsen in het onderwijs (Samenvoeging van debat Nut en noodzaak van toetsen en debat Rekentoets; in afwachting van nadere rapportages over de rekentoets).

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015. Leergroei en toegevoegde waarde in het Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-250

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33661).

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2015. Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling - 31289-251

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor notaoverleg Krimp in het onderwijs. Hierbij zal eveneens de initiatiefnota van het lid Straus betrokken worden (Kamerstuk 34 226, nrs. 1-2) evenals de nog te ontvangen kabinetsreactie hierop.

4 september 2015

Besluitenlijst 2015A0255815
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 augustus 2015. Inspectierapporten Aloysius College - 31289-252

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg (vóór 1 oktober a.s.).

4 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 juni 2015. Aanbieding eindadvies "Toekomstroom LOB, een stroompunt loopbaangericht onderwijs" van de VO-raad - 31289-244

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Kabinetsreactie afwachten en toevoegen aan het dossier Effectieve leerroutes.

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2015. Examens in het voortgezet onderwijs - 31289-235

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het vo d.d. 24 juni 2015.

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over examens in het voortgezet onderwijs - 31289-245

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het vo d.d. 24 juni 2015.9

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 september 2015 te 10.00 uur.10

3 juli 2015

Besluitenlijst 2015A028839
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 d.d. 25 juni 201

19 juni 2015

Besluitenlijst 2014A048427
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het voorstel van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs - 31289-238

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij na het zomerreces te organiseren rondetafelgesprek Effectieve leerroutes en flexibiliteit in het onderwijs (hierbij ook betrekken zaak 2015Z09891 Reactie op verzoek comissie op berichten in de media over doorstroom, vertragen en versnellen in het onderwijs; zie agendapunt 25)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over brief inzake de voortgang van flexibilisering in het voortgezet onderwijs, te ontvangen na het zomerreces.5

4 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0484112
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2015. Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-233

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Financiën funderend onderwijs op 22 april 201

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A0484112
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2015. Examens in het voortgezet onderwijs - 31289-235

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 juni 2015 om 10.00 uur

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A048407
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 april 2015. Aanbieding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs’ - 31289-232

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag op 10 juni 2015 van 10.00-14.00 uur.

17 april 2015

Besluitenlijst 2014A048407
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 april 2015. Aanbieding van het Inspectierapport "Zittenblijven in het voortgezet onderwijs" en van het rapport "De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven" - 31289-231

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij kabinetsreactie op Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Effectieve Leerroutes, te verwachten in het najaar.
Besluit: Betrekken bij nog te ontvangen kabinetsreactie op Plan VO-raad inzake Maatwerkdiploma's VO.Europa

17 april 2015

Besluitenlijst 2014A048378
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 februari 2015. Reactie op verzoek van het lid Ypma over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, naleving wet- en regelgeving - 31289-216

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

6 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0483414
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Stand van zaken beleid leerlingendaling - 31289-214

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Staatssecretaris verzoeken een brief met een stand van zaken over onder meer de recente sluiting van 100 scholen en het tijdpad van hetwetsvoorstel leerlingendaling.
Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs

23 januari 2015

Besluitenlijst 2014A050505
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 november 2014. Examens in het voortgezet onderwijs 2014 - 31289-203

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan nieuw dossier Examens in vo en mbo. Rond april 2015 wordt mogelijk een AO gepland.

4 december 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0461810
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2014. Aanbieding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-197

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A0461810
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 november 2014. Reactie op het artikel over het signaal dat scholen voor voortgezet onderwijs hun vmbo-afdelingen afstoten om wit te kunnen blijven - 31289-201

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het vmbo.9

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A014826
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over examens in het onderwijs - 31289-199

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo) d.d. 9 oktober 2014.

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A014826
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2014. Rectificatie Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-198

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het schriftelijk overleg inzake onderhavige voorhang.3

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A014816
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2014. Aanbieding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-197

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 7 oktober te 10.00 uur.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A035699
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs - 31289-187

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling

26 september 2014

Besluitenlijst 2014A0343414
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 juni 2014. Aanbieding Rapport Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-193

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: In de procedurevergadering van 3 juli jl. is besloten een technische briefing te organiseren (op 4 september a.s) en een algemeen overleg te houden (op 15 oktober a.s. van 10.00 tot 13.00 uur), waaraan het dossier financiën vo aan toegevoegd zal worden.

5 september 2014

Besluitenlijst 2014A0343414
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Toelichting beoordelingssystematiek van de Inspectie van het Onderwijs - 31289-196

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 2 juli jl. inzake ontwikkelingen in onderwijstoezicht.

5 september 2014

Besluitenlijst 2014A0343414
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Aanbieding aangepast rapport Ketenonderzoek eindexamens VO - 31289-195

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens in het onderwijs op 9 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur, voorafgegaan door een feitelijke vragenronde.

5 september 2014

Besluitenlijst 2013A051567
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij nog te plannen VSO.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A051567
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 december 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-180

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij nog te plannen VSO.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2013A051567
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2014. Reactie op verzoek van Stichting Carmelcollege over fiscale behandeling van devices in het voortgezet onderwijs - 31289-190

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 12 juni a.s. over onderwijs en digitalisering.

15 mei 2014

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs - 31289-187

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van het definitieve Sectorakkoord VO 2014-2017 (dat de Kamer ontvangt na raadpleging van leden VO-Raad).

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A018468
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 april 2014. Verslag gesprek tussen College voor Examens, Cito en hoogleraren over examens Nederlands havo en vwo - 31289-188

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen Examens overleg na het meireces.

24 april 2014

Besluitenlijst 2013A05154
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 maart 2014 Aanbieding van de brochure ‘Schoolkosten en Onderwijstijd’ - 31289-186

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 april 2014

Besluitenlijst 2013A051539
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2014. De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun - 31289-182

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Naast de agendering op het AO examens van 16 april a.s. eveneens agenderen voor het dossier 'ontwikkelingen in onderwijstoezicht'

27 maart 2014

Besluitenlijst 2013A051529
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014. Ontheffing tweede moderne vreemde taal - 31289-183

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Examens.

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A051529
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 februari 2014. Fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs - 31289-184

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het VAO fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs.

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A051529
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2014. Evaluatie van de beleidsregel voor Topsport Talentscholen - 31289-185

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg bewegingsonderwijs (AO plannen na ontvangst plan van aanpak bewegingsonderwijs, zomer 2014).

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0514910
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2013. Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 31289-181

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Na ontvangst van het advies van de SLO (medio 2014) zal een algemeen overleg 'Curriculum-VO van de toekomst' gepland worden.

24 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0514910
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2014. De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun - 31289-182

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens VO (4 uur) en hiervoor ook de twee stukken uit het dossier Examens VO agenderen en het dossier inzake Ibn Ghaldoun.

24 januari 2014

Besluitenlijst 2012A036158
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 november 2013. Reactie op het bezwaar tegen weigering school om kinderen te plaatsen van ouders die streven naar voortbestaan van Islamitische school Ibn Ghaldoun - 31289-179

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude .

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A0361410
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om deze reactie onder de aandacht te brengen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hem te verzoeken deze te betrekken bij de nog te verwachten uitwerking van stukken inzake arbeid en zorg, zoals aangekondigd tijdens de Top Arbeid en Zorg d.d. 18 november jl.

22 november 2013

Besluitenlijst 2012A0361312
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 oktober 2013. Update onderzoek OM naar examenfraude - 31289-177

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude.

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A0361312
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 21 november 2013.

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A0361312
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 oktober 2013. Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-176

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg inzake financiën voortgezet onderwijs (de ARK-eindrapportage wordt in in de eerste helft van 2014 verwacht).
Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling OCW-begroting 2014.

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A0361312
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 oktober 2013. Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-178

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Examens.

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A036128
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2013. De toekomst van de leerlingen van Ibn Ghaldoun - 31289-174

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan het dossier stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude

18 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A0361110
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2013. Modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 31289-173

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Wordt betrokken bij de behandeling van het Nationaal Onderwijsakkoord (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 8). Het reeds geplande AO Onderwijstijd komt te vervallen, de onderhavige brieven zullen worden betrokken bij de behandeling van het Nationaal Onderwijsakkoord.4

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A028798
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 september 2013. Inspectierapport bestuurlijk handelen Ibn Ghaldoun - 31289-166

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Is betrokken bij het plenair debat van 12 september jl.
Besluit: Eveneens betrekken bij het dossier Stand van zaken Ibn Ghaldoun en de examenfraude.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A028798
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 september 2013. Reactie m.b.t. discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen - 31289-167

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier concept AMvB wijz. van het Inrichtingsbesluit WVO maken en onderhavige brief aan toevoegen.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A028798
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 september 2013. Vertrouwelijk aanbieding van de briefwisseling met het bestuur van Ibn Ghaldoun over beëindiging bekostiging Ibn Ghaldoun - 31289-168

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het plenair debat van 12 september jl.

19 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2013. Afschaffing van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - 31289-157

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2014

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 juli 2013. Stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude - 31289-158

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van aangekondigde uitkomsten van het onderzoek van de onderwijsinspectie (inzake bestuurlijk handelen) en de uitkomsten van de evalutie van de examenketen (eind oktober).

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Stand van zaken examenfraude - 31289-164

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van aangekondigde uitkomsten van het onderzoek van de onderwijsinspectie (inzake bestuurlijk handelen) en de uitkomsten van de evalutie van de examenketen (eind oktober).5

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2013. Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. - 31289-159

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Opnemen in nieuw te vormen dossier havo/vwo en t.z.t. betrekken bij aangekondigde wet- en regelgeving.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2013. Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2011/2012 - 31289-161

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Algemeen overleg Onderwijstijd plannen, na ontvangst van de invulling van de Modernisering wettelijke voorschriften (3 uur).

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2012. Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel - 31289-135

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 september 2013

Besluitenlijst 2013A0355216
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2013. Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-165

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Financiën VO (procedurele brief). Aangekondigde Rekenkamerrapport Bekostiging VO en de voortgang rondom de vereenvoudiging van de bekostiging VO afwachten.

5 september 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A03194
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Stand van zaken rond de diefstal van de examens op Ibn Ghaldoun - 31289-153

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl over examinering in het vo.

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A03607
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van CITO “De praktijk van de eerste en tweede correctie” - 31289-151

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

20 juni 2013

Besluitenlijst 2012A03607
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Rapport tweede correctie examens Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-146

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. inzake examinering vo.

20 juni 2013

Besluitenlijst 2012A03604
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 april 2013 Brief over mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen - 31289-148

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg vóór half juni a.s.

23 mei 2013

Besluitenlijst 2012A03603
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 april 2013 Reactie op de brief van het LAKS over de rekentoets in het voortgezet onderwijs - 31289-147

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examinering vo.

18 april 2013

Besluitenlijst 2012A03601
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 maart 2013 Rapport tweede correctie examens Voortgezet Onderwijs (VO) - 31289-146

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 22 april a.s. 14.00 uur.

4 april 2013

Besluitenlijst 2012A03596
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt - 31289-141

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A03596
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2012 Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-140

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2011A05030
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt - 31289-141

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 januari te 10.00 uur

20 december 2012

Besluitenlijst 2011A05030
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2012 Resultaten European Survey on Language Competences 2011 - 31289-142

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Dossier doorlopende leerlijnen taal en rekenen maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

20 december 2012

Besluitenlijst 2011A05029
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2012 Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-140

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 22 januari a.s. te 14.00 uur.

14 december 2012

Besluitenlijst 2011A05027
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Aanbieding Toezichtkader VO 2013 - 31289-137

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: T.z.t. agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake o.a. het nog te ontvangen Onderwijsverslag 2012.

15 november 2012

Besluitenlijst 2011A05026
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2012 Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel - 31289-135

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Brede Scholen

1 november 2012

Besluitenlijst 2012A02609
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 september 2012 Evaluatie Ondersteuningsaanbod Zeer Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs - 31289-132

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02609
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2012 (Voorlopig) Financieel beeld voortgezet onderwijs 2011 - 31289-133

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

5 oktober 2012

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A04159
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 juni 2012 Integratieklassen Voortgezet onderwijs - 31289-129

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs
Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over het tijdstip waarop de uitwerking door de inspectie gereed is.

5 juli 2012

Besluitenlijst 2011A04158
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juni 2012 Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2010-2011 - 31289-126

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04158
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juni 2012 Beleidsreactie evaluatie van de aanpassing van de tweede fase havo en vwo - 31289-127

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04158
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2012 Pilots rekentoets in vo en examens taal en rekenen mbo - 31289-128

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van brief over examenregeling VO (najaar 2012).

22 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04156
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 mei 2012 Stand van zaken monitoring inzake de slaag/zakregeling - 31289-125

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02113
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 Beleidsvisie en aanbieding onderzoeksrapporten inzake onderwijshuisvesting in het PO, VO en MBO. Tevens is bijgevoegd een overzicht met een aantal toezeggingen over dit onderwerp. - 31289-118

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2011A04154
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2012 Uitkomsten rondetafelgesprek Nova Rolduc Kerkrade - 31289-119

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 april 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A01098
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012 Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs - 31289-117

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Een algemeen overleg plannen.

23 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04151
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 januari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake eindexamens voortgezet onderwijs 2011 aan de schoolleiders van de ZeeBrascholen - 31289-112

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 maart inzake het voortgezet onderwijs.

9 februari 2012

Besluitenlijst 2010A03655
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" - 31289-108

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Profielen bovenbouw havo vwo

16 december 2011

Besluitenlijst 2010A03650
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 september 2011 Beantwoording vragen commissie OCW over de Isaac Beeckman Academie en de start van een nieuwe school - 31289-106

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Onderwijstijd

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2010A03650
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2011 Adviesrapport Onderwijsraad "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" (boekje) - 31289-107

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan dossier Profielen bovenbouw havo vwo
Besluit: Minister verzoeken om beleidsstandpunt voor de begrotingsbehandeling OCW de Kamer te doen toekomen

6 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2011 Maatschappelijke stage en wetgeving voor 12-jarigen - 31289-105

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

7 september 2011

Besluitenlijst 2010A03177
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Informatie over regelgeving betreffende scholen voor individueel voortgezet onderwijs (IVO-scholen) - 31289-102

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over Actieplan Beter presteren (VO) op 16 juni a.s.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03177
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2011 Aanbieding rapport "De kas van MaS" Kosten van maatschappelijke stages bij scholen in de pilots 2008-2009 - 31289-101

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel maatschappelijke stage.

19 mei 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03176
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2011 Ruimte voor scholen: verdere flexibilisering onderwijstijd - 31289-99

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het AO van 23 juni a.s. over het nog te ontvangen Actieplan Basis voor Prestereren.

21 april 2011

Besluitenlijst 2010A03176
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2011 Reactie op verzoek van het lid Van Dam over de uitspraak van de rechtbank over het hoofddoekverbod op het Don Boscocollege en de gevolgen van deze uitspraak t.a.v. segregatie in het onderwijs - 31289-100

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Is betrokken bij het AO van 12 april jl. over de gevolgen van rechterlijke uitspraak inzake hoofdoekverbod.

21 april 2011

Besluitenlijst 2011A01497
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2011 Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Vroeg of laat' - 31289-97

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid.

8 april 2011

Besluitenlijst 2011A01497
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid.

8 april 2011

Besluitenlijst 2011A01497
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2011 Inspectierapport onderwijstijd voortgezet onderwijs - 31289-98

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Onderwijstijd (32 640)

8 april 2011

Besluitenlijst 2010A03173
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 februari 2011 Aanbieding van het rapport van de VO-raad "Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet" - 31289-94

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij AO inzake doorstroom/stapelen/toelatingsbeleid en alvast een tijdstip plannen in april 2011 (12 april 2011).
Besluit: Dossier vmbo-adviezen toevoegen.

14 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03173
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 februari 2011 Aanbieding themaonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs “Begeleiding van beginnende leraren in het VO” en “Bekwaamheidsdossiers VO” - 31289-95

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van de professionaliseringsagenda.

14 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03173
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 maart 2011 Aanbieding advies Onderwijsraad "Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs" - 31289-96

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier over de Professionaliseringsagenda.
Besluit: Betrekken bij het dossier Actieplan Beter Presteren.

14 maart 2011

Besluitenlijst 2009A04860
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering Maatschappelijke Stage - 31289-85

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Maatschappelijke stage.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04860
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot ontvangst beleidsreactie en t.z.t. te plannen AO Aansluiting po/vo en doorstromen/stapelen. De minister wordt verzocht spoed te betrachten (voorjaar 2011) en tevens de motie van de leden Beertema en Elias over een landelijk stelsel van eindtoetsen en examens in het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 45) hierbij te betrekken.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04860
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet onderwijs - 31289-88

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij nog te ontvangen toekomstvisie vo.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04860
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 april 2010 Opbrengsten van de eerste fase van de pilot horizontale verantwoording onderwijstijd - 31289-86

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake onderwijstijd (maart 2011).

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04857
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 9 september 2010 Verzoek tot uitstel toezeggingen maatschappelijke stage en onderwijstijd. - 31289-92

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

30 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 31 augustus 2010 De kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs - 31289-90

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011).

17 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 7 september 2010 Voorhang besluit van 1 juli 2010 i.v.m. verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden - 31289-91

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Besluit inzake de aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs in relatie tot dyslexie en dyscalculie op 23 september 2010, van 10.00-12.00 uur.

17 september 2010

Besluitenlijst 2009A04302
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juni 2010 Opbrengsten Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011, Onderwijs met ambitie - 31289-89

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.

1 juli 2010

Besluitenlijst 2010A00941
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Overgangsvoorziening Vespucci College Curaçao - 31289-87

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: V.k.a. en te zijner tijd betrekken initiatiefwetsvoorstel inzake examenmogelijkheid Vespucci College.

24 juni 2010

Besluitenlijst 2010A00941
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet onderwijs - 31289-88

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04298
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering Maatschappelijke Stage - 31289-85

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Maatschappelijke Stage.

21 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04297
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs - 31289-82

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 14 april jl. over de rapportage mbo 2010.

23 april 2010

Besluitenlijst 2009A04297
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg met nieuwe kabinet

23 april 2010

Besluitenlijst 2009A04297
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010 Reactie op commissiebrief van 27 januari 2010 over de examens in het buitenland en in andere landen binnen het Koninkrijk, in het bijzonder bij het Vespucci College (Nederlandse Antillen) - 31289-83

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Twee fracties, mogelijk meer, dienen een initiatiefswetsvoorstel in.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de uitzonderingsregeling die thans geldt, in het licht van het aangekondigde initiatiefwetsvoorstel, met 1 jaar te verlengen

23 april 2010

Besluitenlijst 2010A01338
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2010 Voortgang Aanpak (Zeer) Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs - 31289-80

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

8 april 2010

Besluitenlijst 2010A01160
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2010 Beleidsreactie inspectieonderzoek Onderwijstijd VO 2008-2009 - 31289-79

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

25 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04294
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor gesprek met de Inspecteur-Generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 op 22 april a.s., evenals de brief van hoogleraar Dronkers. Daarna beide brieven opvoeren op agenda eerstvolgende procedurevergadering.

11 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00790
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04293
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld) - 31289-68

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoeken om de actuele stand van zaken inzake de scholengemeenschap Harreveld naar de Kamer te zenden, waarbij verslag wordt gedaan van het onderzoek dat de staatssecretaris heeft aangekondigd in haar brief van 23 september 2009, naar de wijze waarop de geschetste problematiek kan worden opgelost, zodat alle jongeren die in Jongerenhuis Harreveld worden geplaatst ook onderwijs kunnen volgen.

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04292
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de reactie van prof.dr. Jaap Dronkers op deze brief van staatssecretaris over onderzoek schoolprestaties in Trouw.

5 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04291
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 december 2009 Uitstel invulling toezegging over inspectiekader inzake leerwinst VO - 31289-76

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

3 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04291
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 januari 2010 Reactie op verzoek commissie inzake het predicaat 'zeer zwak' in het mbo - 31289-77

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

3 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04291
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Bewindspersonen verzoeken om binnen drie weken aan te geven of zij op korte termijn een wetsvoorstel kunnen aanbieden dat regelt dat examens voortgezet onderwijs op Nederlands grondgebied plaatsvinden, dan wel op locaties op basis van een door de minister vast te stellen lijst.

3 februari 2010

Besluitenlijst 2009A02167
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het reces.

18 december 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02164
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 november 2009 Beantwoording toezegging begrotingsbehandeling OCW m.b.t. bevoegdheid op scholen in achterstandsgebieden - 31289-74

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 19 november jl. over de leraren.

3 december 2009

Besluitenlijst 2009A02164
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 december 2009

Besluitenlijst 2009A02162
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 november 2009 Stand van zaken pilot horizontale verantwoording onderwijstijd - 31289-72

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

19 november 2009

Besluitenlijst 2009A02162
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 november 2009 Beeïndiging project Meerdere examenmomenten - 31289-73

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

19 november 2009

Besluitenlijst 2009A02162
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

19 november 2009

Besluitenlijst 2009A02161
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg m.b.t. het diplomaregister - 31289-71

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

5 november 2009

Besluitenlijst 2009A02161
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Een technische briefing organiseren op dinsdag 17 november a.s. van 16.30-17.15 uur (met als invalshoek 'examens in het buitenland' en als cases Vespucci te Curacao en De Schakel te Aruba)

5 november 2009

Besluitenlijst 2009A02159
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld) - 31289-68

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Besluit: Ten aanzien van de nog te verwachten beleidsnotitie passend onderwijs wordt besloten tot het houden van hoorzittingen in de laatste week van november en een AO in de week van 7 december a.s. Ter inventarisatie van de genodigden zal een e-mail worden gestuurd.

9 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02158
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 september 2009 Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs - 31289-67

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 2 uur.

25 september 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02148
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 april 2009 Zelfstandige exameninstellingen Voortgezet Onderwijs - 31289-58

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

24 april 2009

Besluitenlijst 2008A02138
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 maart 2009 Beleidsreactie onderwijstijd - 31289-56

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg inzake Onderwijstijd.

17 april 2009

Besluitenlijst 2008A02138
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 31 maart 2009 Zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs - 31289-55

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit onderwijs in regionaal en stedelijk gebied, dat na het meireces gepland gaat worden.

17 april 2009

Besluitenlijst 2008A02138
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 april 2009 Aanbieding beantwoording vragen commissie OCW inzake het Inspectierapport over de vermogenspositie van besturen in het voortgezet onderwijs ultimo 2006 en over het onderzoek naar de huisvesting voortgezet onderwijs - 31289-57

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, conform eerdere afspraken te plannen na ontvangst van de beleidsreactie op advies van de Commissie Don (te verwachten na het zomerreces).

17 april 2009

Besluitenlijst 2008A02126
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2009 Adviesaanvraag Onderwijsraad over vroegselectie - 31289-54

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2 april 2009

Besluitenlijst 2008A02102
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 februari 2009 Kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten - 31289-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit van het onderwijs in stedelijke en plattelandsgebieden.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten.

6 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02102
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 februari 2009 Rapport onderzoek huisvesting voortgezet onderwijs - 31289-53

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor reeds gepland schriftelijk overleg over vermogenspositie voortgezet onderwijs op 12 maart a.s.

6 maart 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02100
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 februari 2009 Vermogenspositie voortgezet onderwijs - 31289-51

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 maart 2009 om 14.00 tezamen met agendapunt

13 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02100
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 februari 2009 Kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten - 31289-50

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en nagaan wanneer kabinetsreactie op WRR-rapport te verwachten is (Inmiddels is ambtelijk vernomen: voorjaar 2009).

13 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02263
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 4 december 2008 Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs - 31289-46

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Technische briefing organiseren

30 januari 2009

Besluitenlijst 2009A00013
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 december 2008 Naleving en werking overheidsvoorschriften met betrekking tot omvang en spreiding van onderwijstijd in het (voortgezet) onderwijs - 31289-48

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstijd, in afwachting van de beleidsreactie op de aanbevelingen van de commissie Onderwijstijd

15 januari 2009

Besluitenlijst 2009A00013
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 december 2008 Aanbevelingen Commissie Onderwijstijd - 31289-49

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijstijd, in afwachting van de beleidsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Onderwijstijd.

15 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00105
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs - 31289-46

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Staatssecretaris Dijksma wordt verzocht om, in aanvulling op op de uitwerking van de motie-van Dijk (31 200VIII, nr. 91) voor het voortgezet onderwijs zoals verwoord in brief van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van 4 december jl., de Kamer vóór 15 februari 2009 ook schriftelijk te informeren over de uitwerking van de motie voor het primair onderwijs.
Besluit: Eerste inventarisatie wordt gemaakt van onderwerpen en onderzoeksvragen voor een uitgebreidere staf/BOR-notitie over de bekostigingssystematiek, mede in relatie tot demografische ontwikkelingen (krimp), menselijke maat, en ongunstige bekostigingsprikkels.

19 december 2008

Besluitenlijst 2008A00105
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2008 Reactie op verzoek om uitleg over de toekenningsbrief tegemoetkoming schoolboeken - 31289-47

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

19 december 2008

Besluitenlijst 2008A02198
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2008 Mogelijk onderzoek naar maatschappelijke stage en gratis schoolboeken (TIER) - 31289-45

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009

18 december 2008

Besluitenlijst 2008A00093
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 oktober 2008 Examinering voortgezet onderwijs - 31289-44

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Examinering voortgezet onderwijs, bij voorkeur na het kerstreces.

30 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00865
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 september 2008 Stand van zaken beschikkingen eerste cohort tijdelijke subsidieregeling vmbo - mbo2 - 31289-43

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 oktober a.s. inzake het vmbo

25 september 2008

Besluitenlijst 2008A00009
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart, van - 30 juni 2008 De modernisering van het bekostigingssysteem in het Voortgezet Onderwijs - 31289-41

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

7 september 2008

Besluitenlijst 2008A00009
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 juli 2008 Aanbieding van de Kwaliteitsagenda Voorgezet Onderwijs 2008-2011 'Onderwijs met ambitie' - 31289-42

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij dossier Voortgezet onderwijs

7 september 2008