Wetsvoorstel 31239 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 mei 2018. Resultaten SDE+ najaarsronde 2017 - 31239-284

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie - 31239-285

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0066013
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 mei 2018. Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde - 31239-286

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht een analyse van de onderuitputting van de SDE+-gelden uit de voorjaarsronde 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A006738
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 maart 2018. Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017 - 31239-283

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie en Klimaat op 28 juni 2018.

5 april 2018

Besluitenlijst 2017A00669
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8 februari 2018 Beleid ten aanzien van geothermie - 31239-282

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018.

21 februari 2018

Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. De stimulering van zonnestroom in de SDE+ (voorjaarsronde 2018) - 31239-281

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Klimaat op 1 februari 2018.7

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067510
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-278

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0067810
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 21 december 2017 te 16.00 uur.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017 Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 november 2017 Verloop najaarsopenstelling SDE+ 2017 - 31239-276

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067410
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende(Kamerstuk 31239-274) - 31239-275

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken regering Energie

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A031608
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) - 31239-274

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 25 oktober 2017 te 12.00 uur.

12 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A030079
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september 2017. Resultaten regeling monomestvergisting - 31239-273

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Energie.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2017. Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017 - 31239-262

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2017. Vervolg salderingsregeling - 31239-263

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2017. Tweede openstelling SDE+ 2017 - 31239-261

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 september 2017. Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 - 31239-264

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Reactie op verzoek van de commissie inzake het bericht “Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd” - 31239-258

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2017. Informatie over besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017 - 31239-259

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 april 2017. Verloop eerste openstelling SDE+ 2017 - 31239-257

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017. Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A005878
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos c.s. over geen nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 31239-256

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 januari 2017. Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land - 31239-253

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Stand van zaken hernieuwbare energieproductie - 31239-255

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2017. Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten - 31239-254

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Evaluatie SDE+ - 31239-249

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 januari 2017. Evaluatie salderingsregeling - 31239-251

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 januari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten - 31239-250

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016. Openstelling van de SDE+ in 2017 - 31239-225

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om aan te geven tot wanneer de Kamer de mogelijkheid heeft de invulling van de SDE+ in 2017 te beïnvloeden.

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0481013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2016. Wijzigingsregeling horizontermijnen ten aanzien van subsidiemodule ‘Risico’s dekken voor aardwarmte’ - 31239-224

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 november 2016

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Verloop tweede openstelling SDE+ 2016 - 31239-223

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.8

10 november 2016

Besluitenlijst 2016A0333814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2016. Aankondiging regeling voor monomestvergisting - 31239-222

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het debat over de evaluatie van het Energieakkoord

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2016. Tweede openstellingsronde SDE+ 2016 - 31239-221

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur14

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2016. Onderzoek financieringsinstrumentarium geothermie - 31239-220

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0026720
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Overzicht projecten verlaagd tarief energiebelasting voor lokale energie - 31239-219

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

7 juli 2016

Besluitenlijst 2016A0026512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016. Mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag - 31239-216

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het VAO Energie (AO d.d. 20 mei jl.)7

9 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Eerste tender experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking - 31239-215

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

26 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2016. Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016 - 31239-214

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

26 mei 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0026013
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016. Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-212

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat Energie overig

7 april 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 februari 2016. Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement - 31239-211

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2016. Financieringsproblematiek geothermie projecten - 31239-210

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw

11 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2015. Maatregelen negatieve elektriciteitsprijzen in SDE+ - 31239-207

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2015. Stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016 - 31239-208

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie overig op woensdag 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur7

17 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over energie en SDE+ - 31239-188

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015.

11 juni 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0470914
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 april 2015. Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen - 31239-187

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ op 23 april 2015 en het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

30 april 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland - 31239-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP - 31239-186

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2015. Antwoorden op vragen uit het wetgevingsoverleg Energie van 17november 2014, over windenergie - 31239-185

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.
Besluit: Er zal worden nagegaan of alle openstaande vragen, zoals gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Energie d.d. 27 november jl., nu beantwoord zijn.2

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Reactie op enkele vragen van het lid Moors gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rijksdienst d.d. 26 juni 2014 inzake effect van gvo's op subsidies in Nederland - 31239-182

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De commissie voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de behandeling over te nemen.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2015A0025024
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 december 2014. Duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing op 13 januari 2015.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. SDE+ 2015 - 31239-180

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een studie over besparing van fossiel energieverbruik door gebruik van windmolens - 31239-181

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 201

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2014. Uitstel toezending van de kabinetsreactie op rapporten betreffende duurzame energie - 31239-176

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2013A048134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 april 2014. Beantwoording toezeggingen naar aanleiding van vragen over inkoop Groene Stroom door het Rijk - 31239-175

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hervorming Rijksdienst d.d. 11 juni 2014.

14 mei 2014

Besluitenlijst 2013A0568511
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 januari 2014. Windenergie in de provincie Drenthe - 31239-174

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.

15 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2013. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren over de innovatieve duurzaamheidsprojecten van het Borsseleconvenant - 31239-173

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

21 november 2013

Besluitenlijst 2013A0492710
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2013. Informatie over de openstelling van de SDE+ in 2014 - 31239-171

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A04480
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2013 Leveranciersverplichting hernieuwbare energie - 31239-170

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Tezamen met het nog te ontvangen onderzoek naar een kolenbelasting agenderen voor een algemeen overleg energie, te plannen nadat het SER-akkoord inzake energie is gepresenteerd.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04480
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 mei 2013 Beantwoording openstaande vragen uit het verzamel Algemeen Overleg Energie van 24 april 2013 - 31239-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Energie d.d. 15 mei jl.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01585
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2013 Reactie op brief SDE+ regeling voor geothermie in 2013 en voorlopige resultaten eerste openstellingsdag SDE+ 2013 - 31239-152

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De brief over de SDE+ zal tijdens het verzamel algemeen overleg Energie van 24 april 2013 in een afzonderlijk blok worden besproken. Met het oog hierop wordt het algemeen overleg van 24 april a.s. met een uur verlengd en zal nu plaatsvinden tussen 16 en 20 uur.

17 april 2013

Besluitenlijst 2012A04406
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 februari 2013 Moties windenergie op land - 31239-144

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Dit betreft enkel een procedurebriefje, dat voor kennisgeving kan worden aangenomen.

14 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04472
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2013 Kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+ - 31239-143

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie, die plaatsvond in de week van 15-17 januari 2013.

24 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02908
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2012 Openstelling SDE+ 2013 - 31239-142

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Via een e-mailprocedure is reeds vastgesteld dat de brief desgewenst betrokken kan worden bij de begrotingsbehandeling 2013, onderdeel Economie & Innovatie.

19 december 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 september 2012 Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd - 31239-141

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Stand van zaken m.b.t. de motie van de leden Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake decentrale energieopwekking - 31239-139

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Stand van zaken rond windenergie op zee in Nederland - 31239-140

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Contouren leveranciersverplichting hernieuwbare energie - 31239-136

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012 (18 tot 22 uur).
Besluit: Indien mogelijk zal het verzamel algemeen overleg Energie met een half uur worden verlengd (tot 22.30 uur).

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Mogelijkheden voor import van hernieuwbare energie - 31239-137

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2012 Beantwoording vragen van de leden Dikkers en Van Veldhoven over de SDE+ regeling voor de stimulering van duurzame energie - 31239-138

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 - 31239-131

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen - 31239-130

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02127
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 Windturbineprojecten rond de N33 - 31239-135

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 - 31239-131

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012

21 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen - 31239-130

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11.00 - 15.00 uur.

7 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 februari 2012 Reactie op ingediende moties tijdens het WGO Energie op 5 december 2011 m.b.t. SDE+ en de MEP-vergisters - 31239-129

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel algemeen overleg Energie op 9 februari 2012.

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05210
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 januari 2012 Uitvoering motie van de leden Van der Werf en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (33000 - XIII, nr. 69) inzake decentrale energiesystemen - 31239-128

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 februari 2012 van 15-18 uur.

2 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05209
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 december 2011 Openstelling van de SDE+ regeling 2012 - 31239-127

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op donderdag 9 februari 2012 van 15-19 uur.

18 januari 2012

Besluitenlijst 2011A05208
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Stand van zaken inzake notitie 'knelpunten biogas Nederland' van Biogas Branche Organisatie, d.d. 17 mei 2011 - 31239-126

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg wetgevingsoverleg Energie d.d. 5 december 2011.

7 december 2011

Besluitenlijst 2011A02362
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 oktober 2011 Termijn waarop de Nederlandse reguliere rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie wordt verstuurd. - 31239-124

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

27 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2011 Subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen - 31239-122

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie.

15 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011 - 31239-117

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg SDE+ regeling op 19 mei jl.

1 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2011 Reactie op ingezonden brief van de heer en mevrouw S. over biogas - 31239-118

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg SDE+ op 19 mei jl.

1 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Informatie over ingediende projecten voor NER300 subsidie - 31239-119

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011

1 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 april 2011 Overeenkomst Taqa-Gazprom inzake kussengas - 31239-115

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht de overeenkomst vertrouwelijk ter inzage te leggen (in de Kamer) voor een periode van 2 weken.
Besluit: Het algemeen overleg Gasopslag Bergermeer is vastgesteld op 18 mei 2011 van 19.00-20.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I is verzocht uiterlijk woensdag 18 mei 2011 om 12.00 uur een gedetailleerde stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen inzake gasopslag in de Bergermeer. Deze brief is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gasopslag Bergermeer op 18 mei 2011 van 19.00-20.00 uur.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 april 2011 Voorgenomen invulling van de SDE+ in 2011 - 31239-114

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds in de procedurevergadering van 26 april jl. besloten tot het stellen van feitelijke vragen (inbrengdatum maandag 2 mei 2011) en te agenderen voor het algemeen overleg SDE+-regeling op 19 mei 2011 van 14 tot 17 uur.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2011 Kabinetsreactie advies Energieraad inzake beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit - 31239-116

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg SDE+ regeling op 19 mei 2011.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 april 2011 Beantwoording vragen over de reactie op de brief over clusteren van woningen met SDE-subsidie - 31239-113

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SDE+ op 19 mei 2011 van 14.00 tot 17.00 uur.

27 april 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03902
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 maart 2011 Kabinetsreactie op burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie - 31239-105

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Green Deal.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03900
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Beantwoording vragen commissie over restbudget wind op zee tenderronde twee - 31239-101

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg op 30 maart 2011.

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03900
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 15 juni 2010 Reactie motie Windmolenpark Noordoostpolder - 31239-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg op 30 maart 2011.

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03900
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg op 30 maart 2011.

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03898
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2011 Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het gesprek met partijen die betrokken zijn bij het windpark Noordoostpolder - 31239-104

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele/duurzame energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.

3 maart 2011

Besluitenlijst 2010A02018
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010 Stimulering van duurzame energie (SDE+) na 1 januari 2011 - 31239-103

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie d.d. 6 december 2010.

15 december 2010

Besluitenlijst 2010A02016
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2010 Reactie op verzoek commissie over de invulling van de SDE+ regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) in 2011 - 31239-102

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie op 6 december 2010.

17 november 2010

Besluitenlijst 2009A04550
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee - 31239-97

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het nieuwe kabinet verzoeken een reactie op het rapport aan te bieden aan de Kamer.

23 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04550
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 15 juni 2010 Reactie motie Windmolenpark Noordoostpolder - 31239-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor tzt te plannen algemeen overleg Windenergie.

23 juni 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A01168
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010 Eerste uitkomsten tenderregeling windenergie op zee - 31239-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Via een ad hoc procedure reeds toegevoegd aan het AO over diverse energieonderwerpen op 11 mei jl.

19 mei 2010

Besluitenlijst 2010A01168
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee - 31239-97

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen (dinsdag 22 juni 2010)

19 mei 2010

Besluitenlijst 2010A01534
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 april 2010 Voortgang biogashubs in SDE - 31239-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen, tezamen met agendapunten 6 en 7, te houden vóór het verkiezingsreces.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer tijdig vóórafgaand aan dit AO te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Spies (31 239, nr. 78) en van het lid Vendrik (31 239, nr. 87).

21 april 2010

Besluitenlijst 2010A01534
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 13 april 2010 Brief n.a.v. Volkskrantartikel 'Duurzame energie niet voor eeuwig blijven subsidiëren' - 31239-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen, tezamen met de agendapunten 4 en 7, te houden vóór het verkiezingsreces.

21 april 2010

Besluitenlijst 2009A04543
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 februari 2010 Uitvoering van vijf aangenomen moties naar aanleiding van AO SDE - 31239-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

10 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04543
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot na de ontvangst van de nader aangekondigde informatie (zie bovenstaand agendapunt).

10 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04543
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Toezegging inzake over de rol van TenneT bij de aanleg en het beheer van het net op zee - 31239-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

10 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00819
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00819
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 februari 2010 Uitvoering van vijf aangenomen moties naar aanleiding van AO SDE - 31239-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00819
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Toezegging inzake over de rol van TenneT bij de aanleg en het beheer van het net op zee - 31239-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04540
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De brief zal worden aangehouden om tzt betrokken te worden bij nader te ontvangen informatie inzake de SDE-regeling.

4 februari 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04539
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Brief aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A02766
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 december 2009 Biogashubs in de SDE - 31239-85

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO over de SDE 2010 dat plaatsvond op 10 december jl.

16 december 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02764
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 23 november 2009 Openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) - 31239-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SDE op 2 december 2009.

2 december 2009

Besluitenlijst 2009A02764
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2009 Nieuwe financiering van de SDE - 31239-77

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SDE op 2 december 2009.

2 december 2009

Besluitenlijst 2009A04593
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 november 2009 Financiering windpark Noordoostpolder - 31239-75

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SDE op 2 december 2009.
Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde brief over de nieuwe financieringssytematiek SDE uiterlijk donderdag 26 november 2009 om 10.00 uur aan de Kamer aan te bieden, met het oog op een mogelijk te houden extra procedurevergadering.

24 november 2009

Besluitenlijst 2009A02760
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 oktober 2009 Nadere informatie over de uitwerking van een vangnet voor WKK - 31239-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds besloten in de procedurevergadering van 13 oktober 2009: reactie desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010 en in elk geval agenderen voor het algemeen overleg over de SDE-regeling 2010, dat in het najaar van 2009 zal plaatshebben.
Besluit: Eind november 2009 zal alvast een datum worden gepland voor het algemeen overleg (3 uur) over de SDE-regeling 2010.

28 oktober 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02759
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 oktober 2009 Tenderregeling windenergie op zee - 31239-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zeewindenergie op 11 november 2009.

14 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02755
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 augustus 2009 Reactie op het verzoek van de Commissie voor Economische Zaken om nadere informatie over de kosten van het Net op Zee - 31239-69

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Net op zee op 3 september 2009.

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A02755
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 september 2009 Uitgiftestelsel gericht op 6000 MW zeewindenergie in 2020 - 31239-70

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Tezamen met agendapunt 24 agenderen voor algemeen overleg.

9 september 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A01888
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 9 juni 2009 Juridische aspecten rond aanvragen Stimulering duurzame energieproductie (SDE) 2009 - 31239-65

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens het vervolg van het AO diverse energieonderwerpen d.d. 3 juni 2009.

25 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01888
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 juni 2009 Reactie op Motie Samsom c.s. en aanbieding rapport Net op Zee - 31239-64

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kort na het zomerreces (zie ook agendapunt 9)
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg een nader overzicht te doen toekomen van de totale kosten van de aanleg van een netwerk in zee, uitgesplitst naar de tijdvakken tot 2020 en van 2020-2035. Hierbij wordt de minister verzocht in te gaan op belangrijke aspecten als balancering, netstabiliteit en voorzieningszekerheid.

25 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01878
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 februari 2009 Openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie voor 2009 - 31239-43

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het verzamel algemeen overleg energieonderwerpen d.d. dinsdag 3 maart 2009.

16 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01885
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 mei 2009 Stand van zaken rond Econcern N.V. - 31239-63

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij tweede termijn van het algemeen overleg diverse Energieonderwerpen d.d. woensdag 3 juni 2009.

10 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01884
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 mei 2009 Stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie) - 31239-55

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over diverse energieonderwerpen d.d. 19 mei jl.

27 mei 2009

Besluitenlijst 2008A02073
Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 29 april 2009 Antwoorden vragen commissie inzake besteding van financiële middelen in het kader van het Innovatieprogramma Duurzame Energie en over de stand van zaken omtrent zonne-energie - 31239-54

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2008 d.d. 24 juni 2009

14 mei 2009

Besluitenlijst 2008A01881
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 april 2009 Beantwoording van vragen gesteld tijdens Algemeen Overleg van 3 maart jl. inzake SDE (Subsidiëring Duurzame Energie) - 31239-53

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 3 uur met de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën direct na het meireces, tesamen met de agendapunten 3 en 5.
Besluit: De minister verzoeken de Kamer ruim voorafgaand aan het ao SDE te informeren over de stand van zaken rond de SDE na de openstelling op 6 april 2009.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken zijn brief aan te vullen met een fictief rekenvoorbeeld en de Kamer dat ruim voorafgaand aan het ao te doen toekomen.

22 april 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A01876
Brief regering - minister van Economische Zaken - 15 januari 2009 Uitvoering SDE 2008 - 31239-42

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aan het verzamel algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen, nu gepland op 11 februari a.s., zullen worden toegevoegd de Uitvoering van de SDE 2008, evenals de (aangekondigde) SDE voor 2009, die naar verwachting eind deze week aan de Kamer zal worden gezonden. Met het oog op korte termijn die dan rest tot aan het AO, wordt besloten dit verzamel AO uiterlijk met één week uit te stellen, waarmee het AO nog wel voor het krokusreces plaatsvindt.

4 februari 2009

Besluitenlijst 2008A00199
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 oktober 2008 Aanbieding Besluit wijziging SDE en Informatie inzake benodigde middelen voor wind op zee bij wijziging van de veronderstellingen - 31239-41

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het vervolg notaoverleg Energierapport 2008 op 17 november 2008.

5 november 2008

Besluitenlijst 2008A00197
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 oktober 2008 Toezegging inzicht te geven in verschillen Duitse stimuleringssysteem en SDE - 31239-40

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het vervolg van het notaoverleg over het Energierapport op maandag 17 november a.s.

22 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00061
Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 24 september 2008 Groene Stroom - 31239-37

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Betrokken bij plenair debat over Groene Stroom d.d. 24 september 2008

9 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00061
Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 24 september 2008 Reactie op verzoek Kant inzake groene stroom - 31239-36

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Betrokken bij plenair debat over Groene Stroom d.d. 24 september 2008

9 oktober 2008