Wetsvoorstel 31066 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over privégebruik auto's btw en toepassing arrest Hoge Raad 21 april 2017 - 31066-404

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren of hij wil overwegen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift te verlengen naar twaalf weken.

28 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-406

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces in te plannen algemeen overleg over de stopzetting van de kinderopvangtoeslag.

28 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 mei 2018. Afschrift brief aan de Nationale ombudsman over het onderzoek ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-405

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces in te plannen algemeen overleg over de stopzetting van de kinderopvangtoeslag.4

28 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0205212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 april 2018. Visie op de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst - 31066-403

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van belastingen.

28 mei 2018

Besluitenlijst 2018A019497
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 april 2018. Nadere reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting - 31066-402

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting.

17 mei 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 april 2018. 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-401

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 mei 2018 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.

30 april 2018

Besluitenlijst 2017A0322914
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting - 31066-398

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van schenk- en erfbelasting.

13 april 2018

Besluitenlijst 2017A0322914
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2018. Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting - 31066-395

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting. De brief verwijderen van de agenda van het algemeen overleg over de Belastingdienst op 13 juni 2018.

13 april 2018

Besluitenlijst 2017A0322914
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de mondelingen vragen van het lid Omtzigt over het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’ (Telegraaf.nl, 9 maart 2018) - 31066-399

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de 190 taxichauffeurs waarnaar wordt verwezen in vraag 33 alsnog aan te schrijven.

13 april 2018

Besluitenlijst 2017A0322711
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 februari 2018. Algemene informatie aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne - 31066-397

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 maart 2018 te 14.00 uurStukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

15 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0322610
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 februari 2018. Toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-396

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 6 maart 2018 te 14.00 uur.

23 februari 2018

Besluitenlijst 2017A032259
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2018. Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting - 31066-395

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Belastingdienst in mei 2018, tenzij de antwoorden op de feitelijke vragen aanleiding geven voor het voeren van een apart algemeen overleg schenk- en erfbelasting.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari 2018 te 14.00 uur4

9 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 december 2017. Antwoorden op vragen van de commissie inzake rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst - 31066-392

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-393

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 december 2017. Afrondende voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen Commissie onderzoek Belastingdienst - 31066-391

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220712
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 december 2017. Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 - 31066-390

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

21 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220410
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2017. 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-389

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220410
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 november 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over een toelichting op het punt of de toepassing van de remplaçantenregeling voor medewerkers van de Douane en FIOD als rechtmatig kan worden gekwalificeerd - 31066-388

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris verzoeken tijdig voor het algemeen overleg Belastingdienst op 14 december 2017 de Kamer een toelichting te sturen op het in de 20e Halfjaarsrapportage genoemde besluit te stoppen met het volgen van de plaatsing van mogelijke geremplaceerden, in het licht van de brief van de Algemene Rekenkamer en hetgeen hierover met de Kamer is gewisseld.8

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0220316
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 november 2017. Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Geen powerplay maar fair play' - 31066-387

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op donderdag 14 december 2017.

28 november 2017

Besluitenlijst 2017A0353214
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2017. Rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst - 31066-385

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 13 december 2017.
Besluit: Agenderen voor de inbreng voor het stellen van feitelijke vragen over de - nog te ontvangen - halfjaarsrapportage Belastingdienst.

13 november 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 oktober 2017. Besteding Investeringsagenda-middelen - 31066-380

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Herijking Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 25 oktober 2017.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 oktober 2017. Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - 31066-382

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 oktober 2017. Invulling van de motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen - 31066-384

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2018.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie om het onderzoek aanbestedingsprocedure Broedkamer aan de Kamer te verzenden - 31066-383

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0220112
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 oktober 2017. Rapport Tussenstand investeringsagenda Belastingdienst - 31066-381

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Herijking Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 25 oktober 2017.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A022009
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 oktober 2017. Onderzoeksrapporten Belastingdienst - 31066-379

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Herijking Investeringsagenda Belastingdienst van woensdag 25 oktober 2017. Het rapport 'Tussenstand investeringsagenda Belastingdiensten' van de Algemene Rekenkamer alsmede de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 9 oktober 2017 inzake de 'besteding Investeringsagenda-middelen' agenderen voor het algemeen overleg op 25 oktober 2017.

13 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0219912
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Herijking Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-378

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 5 oktober 2017 tezamen met de nog te ontvangen informatie van de staatssecretaris van Financiën over de onderzoeksrapporten Belastingdienst Gegevensgebruik D&A/broedkamer en voorlopers/Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB) en de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de broedkamer.

28 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juli 2017. Reactie op motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346) - 31066-370

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris voor Financiën verzoeken de Kamer binnen twee weken een brief te sturen, waarin hij aangeeft hoe hij alsnog uitvoering zal geven aan de motie van de leden Groot en Omtzigt.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juli 2017. Voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen van de Commissie onderzoek Belastingdienst - 31066-374

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking van de Investeringsagenda.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juli 2017. Tijdstip afschaffen inkeerregeling - 31066-372

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het - nog te ontvangen - Belastingplan 2018.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017. Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0144127
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 september 2017. Interactie met belastingplichtigen, toeslagen en overige onderwerpen - 31066-377

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het door de heer Omtzigt aangevraagde plenaire debat over de digitale berichtenbox.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

15 september 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017. Informatie Investeringsagenda - 31066-366

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IX).
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking van de Investeringsagenda.

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 april 2017. Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017 - 31066-352

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2017. Meerjarige onderzoek naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties - 31066-365

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de - nog te ontvangen - handhavingsbrief.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer naar verwachting de door hem aangekondigde handhavingsbrief aan de Tweede Kamer zal worden toegestuurd.

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017. Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-367

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over databeveiliging bij de Belastingdienst.

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juli 2017. Beantwoording aanvullende vragen commissie over het onderzoek naar de datalekken bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-369

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over databeveiliging bij de Belastingdienst.6

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2016, over het Besluit op Wob-verzoek over Regeerakkoord 2012 - 31066-368

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over het besluit op een Wob-verzoek over het regeerakkoord 2012.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking van de Investeringsagenda.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

10 juli 2017

Besluitenlijst 2016A0420510
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2017. Toepassing van de remplaçantenregeling bij de Douane/FIOD - 31066-363

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 8 juni 2017.

23 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 mei 2017. Reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen - 31066-358

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017. Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 juni 2017 te 14.00 uur.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Massaal bezwaar tegen btw-heffing inzake privégebruik van een zakelijke auto - 31066-360

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Kamers voor het notariaat - 31066-361

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 8 juni 2017.

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A0420411
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst en de Opzet handhavingsbrief - 31066-362

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A042039
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over Btw-carrouselfraude - 31066-356

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 mei 2017

Besluitenlijst 2016A042039
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Btw-carrouselfraude - 31066-308

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

26 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420215
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 april 2017. Wervingsplan Belastingdienst - 31066-354

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

12 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420215
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2017. 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-355

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 18 mei 2017 te 14.00 uur. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om zijn antwoorden op de vragen uiterlijk donderdag 1 juni 2017 aan de Kamer toe te sturen.

12 mei 2017

Besluitenlijst 2016A0420116
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 april 2017. Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017 - 31066-352

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 mei 2017 te 14.00 uur.

14 april 2017

Besluitenlijst 2016A0420116
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017. Kennisgeving van een aanwijzing als massaal bezwaar met betrekking tot de omzetbelasting inzake het privégebruik van de auto van de werkgever - 31066-3516

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om de Kamer op de hoogte te houden van het vervolg van de procedures.

14 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 februari 2017. Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst - 31066-344

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten om eind mei/ begin juni een algemeen overleg Belastingdienst te voeren met de staatssecretaris van Financiën.

3 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 maart 2017. Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen - 31066-349

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg te informeren over de voorgenomen oplossing.

3 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ - 31066-324

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Btw-carrouselfraude - 31066-308

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 februari 2017. Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst - 31066-344

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 februari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken - 31066-333

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 2 februari 2017.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 februari 2017. Brief naar aanleiding van uitzending Zembla op 1 februari 2017 - 31066-3405

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Belastingdienst d.d. 9 februari 2017.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017. Antwoord op vragen van de commissie over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-343

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Het algemeen overleg Btw-carrouselfraude / tegengaan van terrorismefinanciering dat gepland stond op donderdag 16 februari 2017 en waarvoor deze brief stond geagendeerd, omzetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum dinsdag 21 februari 2017 te 17.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

20 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419812
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken - 31066-331

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017.

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419812
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Kabinetsreactie op het Rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst (hierna: Commissie): Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst - 31066-330

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

3 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ - 31066-324

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 januari 2017. Update stand van zaken uitwisseling van informatie over rulings - 31066-326

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 januari 2017.

20 januari 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over twee brieven m.b.t. de Belastingdienst - 31066-322

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Belastingdienst d.d. donderdag 15 december 2016.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 juni 2016. Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 - 31066-276

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Belastingdienst d.d. donderdag 15 december 2016.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2016. Akkoord over de uitstroomregeling bij de Belastingdienst - 31066-292

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Belastingdienst d.d. donderdag 15 december 2016.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-321

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het AO Belastingdienst d.d. 15 december 2016.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 december 2016. Informatievoorziening vertrekregeling Belastingdienst - 31066-323

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227616
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ - 31066-324

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

23 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227511
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 november 2016. Handhavingsbeleid Belastingdienst - 31066-319

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een - nog voor het verkiezingsreces te plannen - algemeen overleg.

9 december 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A045324
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 oktober 2016. Investeringsagenda; aanpak IT-legacy - 31066-304

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst na het kerstreces.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg wordt over de - nog te ontvangen - rapportage en appreciatie en over de twee in dit agendapunt genoemde brieven één feitelijke vragenronde gehouden. De inbrengdatum daarvoor wordt bepaald op enkele dagen na ontvangst van de rapportage en appreciatie. De leden ontvangen direct na ontvangst van die stukken een convocatie voor de inbrengtermijn. De staatssecretaris wordt verzocht de vragen van de commissie tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg te beantwoorden.Overig

11 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 november 2016. Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-314

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 7 december 2016 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor - een nog te plannen - algemeen overleg.

11 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Btw-carousselfraude - 31066-308

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 7 december 2016 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor - een nog te plannen - algemeen overleg.

11 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Actualisering Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting - 31066-309

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

11 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227313
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 oktober 2016. Afschrift van de brief aan Staatssecretaris Wiebes betreffende Verzoekonderzoek Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-310

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrokken bij de voortzetting van het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 2 november 2016.

11 november 2016

Besluitenlijst 2016A0227313
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 2 november 2016. Afschrift van de brief aan Staatssecretaris Wiebes betreffende Verzoekonderzoek Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-311

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrokken bij de voortzetting van het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst d.d. 2 november 2016.

11 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0227216
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - 31066-306

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227216
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Toezeggingen algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst van 13 oktober 2016 - 31066-305

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor de voortzetting van het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op woensdag 2 november 2016.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht nog openstaande vragen van de commissie Financiën over de Investeringsagenda Belastingdienst c.a. tijdig vóór

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227114
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 september 2016. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) - 31066-300

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst d.d. 29 september 2016.

14 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227114
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 oktober 2016. Antwoorden op aanvullende vragen over de leegloop bij de Belastingdienst - 31066-301

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 13 oktober 2016.7

14 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227015
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 september 2016. Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Belastingdienst ‘Samen in de keten: van vrijblijvende naar verbindende relaties’ - 31066-296

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg over de - nog te ontvangen - 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst.

3 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227015
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Sleuteltabel 2017 - 31066-297

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0227015
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Uitstel beantwoording aanvullende vragen over de uitstroom bij de Belastingdienst - 31066-298

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Met het oog op de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld (IX) zal de staatssecretaris worden verzocht de beantwoording van de aanvullende vragen op maandag 3 oktober 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

3 oktober 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2016. Akkoord over de uitstroomregeling bij de Belastingdienst - 31066-292

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Toevoegen aan de agenda van het schriftelijk overleg "Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016" waarvan de inbrengdatum reeds is vastgesteld op donderdag 8 september 2016 te 14.00 uur.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051239
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2016. Schriftelijke reactie op de verkenning van oplossingsrichtingen inzake problematiek Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - 31066-293

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 juli 2016 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A051229
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 juni 2016. Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 - 31066-276

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Belastingdienst d.d. 21 juni 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 8 september 2016 te 14.00 uur.4

30 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0512111
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2016. Vernieuwing ICT-systeem BTW - 31066-273

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0512111
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over automatische uitwisseling van rulings - 31066-274

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0492211
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-271

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 1 juni 2016.

3 juni 2016

Besluitenlijst 2015A048559
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 april 2016. Antwoorden op vragen van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg van 3 maart 2016 over de Eurogroep/Ecofin Raad, inzake automatische uitwisseling van rulings - 31066-260

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 28 april 2016 te 14.00 uur.

16 april 2016

Besluitenlijst 2015A048559
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 april 2016. Antwoorden op vragen commissie over aanbieding rapport van de Algemene Rekenkamer 'Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst' - 31066-262

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 1 juni 2016.

16 april 2016

Besluitenlijst 2015A048559
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 april 2016. Aanbieding 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-269

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 1 juni 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op donderdag 28 april 2016 te 14.00 uur. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht zijn antwoorden op de gestelde vragen ten minste één week voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

16 april 2016

Besluitenlijst 2016A0111111
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 maart 2016. Spookbewoning: Verschillen tussen Basisregistratie Personen en feitelijke woonsituatie en gevolgen voor toeslagen - 31066-259

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 1 juni 2016.

18 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0484815
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 januari 2016. Plaatsing van Nederland op de lijst van landen met een preferentieel belastingregime voor houdstervennootschappen zonder substantiële economische activiteiten door Brazilië - 31066-256

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Besluit: De duur van het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016 zal met één uur worden verlengd.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Besluit: Na het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016 zal een vervolg algemeen overleg worden gepland; tijdens dit nog te plannen algemeen overleg zal nader op de details van de BEPS-voorstellen worden ingegaan.

22 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0484815
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 februari 2016. Aanbieding rapport van de Algemene Rekenkamer 'Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst' - 31066-257

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de staatssecretaris van Financien vaststellen op donderdag 3 maart 2016 om 14:00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 3 maart 2016 om 14:00 uur
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Belastingdienst in mei 2016.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt gesproken over een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar bepaalde vormen van belastingontduiking; het voorstel voor een verzoekonderzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering die is gepland op woensdag 2 maart 2016.

22 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0008215
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Duiding van de cijfers in het proefschrift offshore vennootschappen - 31066-255

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Op voorstel van het lid Neppérus wordt besloten een algemeen overleg te organiseren over de komende voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken; deze brief zal voor dit algemeen overleg worden geagendeerd.

18 januari 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0392611
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-252

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 15 oktober 2015.3

30 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0392611
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 oktober 2015. Toezending documenten EU over belastingen - 31066-253

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht het rapport van Simmons & Simmons, getiteld ‘Administrative Practices in Taxation’, openbaar aan de Kamer toe te sturen nog voor de tweede termijn van het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016. De commissie verwijst in dit verband naar de brief van de minister van BZK van 21 januari 2002 (28362, nr. 2). Gebleken is dat het gevraagde rapport te verkrijgen is middels een Eurowob-verzoek. In de brief van de minister van BZK wordt aangegeven dat indien bepaalde inlichtingen op basis van een Wob-verzoek verstrekt moeten worden, deze inlichtingen zeker aan de Kamer moeten worden verstrekt op basis van artikel 68 van de Grondwet.

30 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2015. Aanbieding 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-250

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 15 oktober 2015.

24 september 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 september 2015. Erratum in 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-251

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst.

24 september 2015

Besluitenlijst 2015A0280313
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Sleuteltabel 2016 - 31066-249

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 september 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A0307212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de Investeringsagenda van de Belastingdienst - 31066-245

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer eind oktober / begin

6 juli 2015

Besluitenlijst 2015A0307212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 mei 2015. Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-236

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer eind oktober / begin november te informeren over de voortgang van de uitwerking van de Brede Agenda Belastingdienst.

6 juli 2015

Besluitenlijst 2015A0307212
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2015. Stand van zaken één bankrekeningnummer - 31066-246

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Belastingdienst.

6 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0440910
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Schouten en Omtzigt over correcte uitvoering van de beslagvrije voet door de Belastingdienst - 31066-244

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief aangekondigde nadere informatie (zie de noot).

19 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0440710
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 mei 2015. Informatie betreffende de capaciteit invordering Belastingdienst - 31066-235

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Formeel recht en invordering dat is gepland op woensdag 10 juni 2015.

22 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0440710
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 mei 2015. Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-236

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 21 mei 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 28 mei 2015 om 14.00 uur. Na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen wordt een besluit genomen over de verdere wijze van behandeling van de brief van de staatssecretaris.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

22 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0440612
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst - 31066-234

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 21 mei 2015.

1 mei 2015

Besluitenlijst 2014A044059
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 maart 2015. Aanbieding 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst - 31066-233

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 29 april 2015.

10 april 2015

Besluitenlijst 2014A044049
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2015. Voorlopige aanslag 2015 - 31066-2276

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Gewijzigd besluit: agenderen voor het algemeen overleg Formeel recht en invordering.

27 maart 2015

Besluitenlijst 2014A044049
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2015. Informatieverstrekking over rulings - 31066-228

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formeel recht en invordering.

27 maart 2015

Besluitenlijst 2014A044039
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 maart 2015, over het bericht dat het aangifteprogramma verdwijnt en belastingplichtigen hun aangifte op de website van de Belastingdienst moeten doen - 31066-231

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 29 april 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon6

13 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Tony van Dijck, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015, over extraterritoriale kostenregeling - 31066-230

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn) op 5 maart 2015.

25 februari 2015

Besluitenlijst 2015A002388
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2015. Informatieverstrekking over rulings - 31066-228

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat belastingontwijking.
Besluit: Er bestaat geen behoefte meer aan het organiseren van een openbaar commissie-overleg over de informatiepositie van het parlement in relatie tot de fiscale geheimhoudingsplicht ex artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit onderwerp kan door de leden aan de orde worden gesteld tijdens komende (commissie)activiteiten.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A044007
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2015. Voorlopige aanslag 2015 - 31066-227

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 januari 2015

Besluitenlijst 2014A043998
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 december 2014. Stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst - 31066-226

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een -nog te plannen- algemeen overleg formeel recht en invordering.4

19 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A026189
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 november 2014. Evaluatie opting-in regeling prostitutiebranche - 31066-219

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 november 2014

Besluitenlijst 2014A042558
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 oktober 2014. Aanbieding van de Halfjaarsrapportage Belastingdienst/ICT ontwikkelagenda - 31066-215

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 8 oktober 2014.

17 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A042558
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap) - 31066-216

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 8 oktober 2014.

17 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A042558
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 oktober 2014. Reactie op het artikel in het Financiële Dagblad van 17 juni 2014 “Justitie onderzoekt mogelijke misbruik en verdenkt Nederlander in Dubai’’ - 31066-217

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein dat is gepland op donderdag 16 oktober 2014.

17 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0397114
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 september 2014. Sleuteltabel 2015 - 31066-213

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0397114
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2014. Aanbieding onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap) - 31066-211

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 8 oktober 2014.

3 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juli 2014. Diverse BTW onderwerpen - 31066-210

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het - nog te ontvangen - Belastingplan 2015.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2014. Aanbieding onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap) - 31066-211

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 18 september 2014 om 14.00 uur.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de huishoudentoeslag - 31066-209

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het (nog te ontvangen) wetsvoorstel inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen

4 september 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A030248
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over de Brede agenda Belastingdienst - 31066-205

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Brede agenda Belastingdienst d.d. 25 juni 2014.

4 juli 2014

Besluitenlijst 2013A052089
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2014. Stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer - 31066-192

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg over o.a. de eerstvolgende halfjaarsrapportage Belastingdienst.

5 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0520711
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-200

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 15 mei 2014.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2013A055404
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014. Uitwerking van de huishoudentoeslag - 31066-199

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 29 april 2014 te 18.00 uur

23 april 2014

Besluitenlijst 2013A052049
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 maart 2014. 13e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-198

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Belastingdienst.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 10 april 2014 te 14.00 uur.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2013A052039
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2014. Stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer - 31066-192

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 27 maart 2014 te 14.00 uur.

14 maart 2014

Besluitenlijst 2013A052026
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 februari 2014. Reactie op de toezegging over de impactanalyse Eénbankrekeningnummer - 31066-190

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer uiterlijk op maandag 3 maart 2014 te informeren over de stand van zaken van de aanpak van de uitbetalingsproblemen in het kader van de maatregel Eénbankrekeningnummer.

20 februari 2014

Besluitenlijst 2013A052017
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 januari 2014. Tijdlijn invoering één bankrekeningnummer - 31066-189

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen d.d. 29 januari 2014.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapunten4

6 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0520013
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 december 2013. Uitstel beantwoording vragen van de commissie over vragen die de Europese Commissie aan Nederland, Ierland en Luxemburg gesteld zou hebben over belastingafspraken die zouden worden gemaakt met grote multinationals - 31066-186

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om uiterlijk donderdag 30 januari 2014 zijn antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg aan de Kamer toe te sturen.

27 januari 2014

Besluitenlijst 2013A048052
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 december 2013. Toekomst van de Belastingdienst in Heerlen - 31066-187

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Hervorming Rijksdienst (13 februari 2014).

16 januari 2014

Besluitenlijst 2012A044717
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 december 2013. Openbaarmaking bestuurlijk dossier belastingnomaden - 31066-185

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Over deze zaak is op 29 oktober jl. een 30-ledendebat aangevraagd.

19 december 2013

Besluitenlijst 2013A028669
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 november 2013. Fiscale monitor 2013 en evaluatie bodem(voor)recht - 31066-181

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 20 november 2013.

28 november 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A0286410
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 oktober 2013. Antwoord op vragen van de commissie over de 12e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-179

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 20 november 2013.

1 november 2013

Besluitenlijst 2013A0444912
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2013. Reactie op het verzoek over vragen die de Europese Commissie aan Nederland, Ierland en Luxemburg gesteld zou hebben over belastingafspraken die zouden worden gemaakt met grote multinationals - 31066-178

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 31 oktober 2013 te 14.00 uur.

11 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2013. Reactie op het artikel “Van Rey voor inval getipt” in het dagblad De Limburger - 31066-174

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2012A044598
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juli 2013. Intensivering Belastingdienst in de masterplannen kantoorhuisvesting - 31066-175

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het t.z.t. in te plannen AO over de rapportagebrief over het Masterplan Rijkshuisvesting (inclusief aanpak ‘Noord-Nederland’ en compenserende maatregelen) die de minister van WR in september naar de Kamer zal sturen.

5 september 2013

Besluitenlijst 2012A04522
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 juni 2013 Uitstel halfjaarsrapportage van de Belastingdienst - 31066-173

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Brief voor kennisgeving aannemen. Over de - nog te ontvangen - halfjaarsrapportage alvast een AO plannen na het zomerreces.

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04520
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 mei 2013 Reactie op het Abvakabo-rapport van 28 maart jl alsmede reactie op de aangehouden motie over windhappers - 31066-171

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de fraude met toeslagen. De griffie plenair verzoeken het debat na het zomerreces te plannen.

30 mei 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A05114
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de kinderopvangtoeslag - 31066-158

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang

17 april 2013

Besluitenlijst 2012A05114
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag - 31066-159

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te organiseren algemeen overleg over kinderopvang en de griffie plenair verzoeken het door het lid Van Weyenberg aangevraagde debat over dit onderwerp van de agenda af te voeren

17 april 2013

Besluitenlijst 2012A05113
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag - 31066-157

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 april 2013

Besluitenlijst 2012A04516
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 maart 2013 Stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst - 31066-156

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

28 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04515
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 maart 2013 Aangiftecampagne 2012 en de resultaten van de steekproef Particulieren 2010 - 31066-155

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 27 maart 2013.

15 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04513
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 januari 2013 Aanbieding 11e halfjaarsrapportage Belastingdienst december 2012 - 31066-154

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen dat is gepland op woensdag 27 februari 2013.

15 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04511
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 december 2012 Antwoord op vragen over de huisvesting van de Belastingdienst in Noord-Limburg en contacten tussen de Belastingdienst en de heer van Rey - 31066-150

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Belastingdienst te informeren over de actuele stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst.

21 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04511
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 december 2012 Antwoorden op nadere vragen gesteld m.b.t. tot de gang van zaken in de afgelopen periode rond de huisvesting van de Belastingdienst - 31066-152

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Belastingdienst te informeren over de actuele stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst.

21 januari 2013

Besluitenlijst 2012A02700
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 december 2012 Versterken toezicht en invordering Belastingdienst - 31066-149

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 14 februari 2013.

21 december 2012

Besluitenlijst 2012A02697
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 oktober 2012 Reactie op deze brief van de Nationale ombudsman inzake de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen - 31066-148

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02697
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 oktober 2012 Reactie n.a.v. het verzoek Omtzigt m.b.t. de afhandeling van de definitieve toekenning kinderopvangtoeslag - 31066-147

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02693
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 augustus 2012 Fraudebestendigheid Toeslagen - 31066-146

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 (33403).

28 september 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A02827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 juni 2012 Aanbieding Rapport commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst "Fiscaal toezicht op maat" - 31066-133

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds behandeld bij het (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst d.d. 27 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2012A02827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 juni 2012 Reactie verzoek lid Van Vliet om een reactie op het Volkskrantartikel van zaterdag 16 juni 2012 ‘Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog’ - 31066-134

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds behandeld bij het (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst d.d. 27 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A04830
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 mei 2012 Bestrijding van btw-carrouselfraude - 31066-130

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04830
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012 Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-131

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.

15 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04830
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst - 31066-132

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.

15 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02136
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" - 31066-118

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard
Besluit: Aan de staatssecretaris van Financiën wordt gevraagd wanneer de in de noot bedoelde antwoorden tegemoet kunnen worden gezien.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02136
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever - 31066-119

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02136
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 5 maart 2012 Reactie op verzoek Omtzigt n.a.v. bericht dat Belastingdienst bezwaren automatisch zou goedkeuren - 31066-121

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard
Besluit: Aan de staatssecretaris van Financiën wordt gevraagd wanneer de in de noot bedoelde antwoorden tegemoet kunnen worden gezien.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02136
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Verblijfstitel en toeslagen - 31066-128

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02040
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" - 31066-118

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

23 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02040
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever - 31066-119

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

23 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02040
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 5 maart 2012 Reactie op verzoek Omtzigt n.a.v. bericht dat Belastingdienst bezwaren automatisch zou goedkeuren - 31066-121

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

23 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02040
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Reactie en beantwoording vragen commissie over het rapport van AbvaKabo FNV over de Belastingdienst - 31066-127

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

23 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02040
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Verblijfstitel en toeslagen - 31066-128

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

23 mei 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 10 april 2012 Stand van zaken over de notitie inzake de fiscale geheimhoudingsplicht - 31066-126

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Verblijfstitel en toeslagen - 31066-128

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een - nog te plannen - (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst in de maand juni.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Sleuteltabel 2013 - 31066-129

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04827
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Reactie en beantwoording vragen commissie over het rapport van AbvaKabo FNV over de Belastingdienst - 31066-127

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een - nog te plannen - (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst in de maand juni.

26 april 2012

Besluitenlijst 2011A04824
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" - 31066-118

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 maart 2012 te 14.00 uur.

16 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04824
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 5 maart 2012 Reactie op verzoek Omtzigt n.a.v. bericht dat Belastingdienst bezwaren automatisch zou goedkeuren - 31066-121

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 maart 2012 te 14.00 uur.

16 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04824
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever - 31066-119

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg Diverse fiscale onderwerpen.

16 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A00719
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever - 31066-119

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de antwoorden op schriftelijke vragen, gesteld door het lid Omtzigt (CDA), inzake het betalen van toon en tipgeld.

2 maart 2012

Besluitenlijst 2012A00719
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" - 31066-118

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de antwoorden op schriftelijke vragen, gesteld door het lid Groot (PvdA), inzake de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst.

2 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04822
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 februari 2012 Vereenvoudiging regelgeving en uitvoering Belastingdienst - 31066-117

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 9 februari 2012.

16 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04820
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 december 2011 Aanbieding 9e halfjaarsrapportage (mei-oktober 2011) van de Belastingdienst - 31066-116

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 9 februari 2012.

19 januari 2012

Besluitenlijst 2011A02378
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 27 oktober 2011 Stand van zaken implementatie nieuwe toeslagensysteem - 31066-114

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

11 november 2011

Besluitenlijst 2011A02375
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 september 2011 Aanpak toeslagfraude - 31066-112

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

3 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02374
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juli 2011 Uitvoering motie Omtzigt (31066, nr. 107) inzake navordering van als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen - 31066-108

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 29 september 2011 te 14.00 uur

12 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03996
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 juni 2011 Overzicht hoe de Belastingdienst opgaat met de vrijwilligersvergoeding die als gift is teruggestort - 31066-105

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Autobrief / Fiscale agenda (onderdelen Belastingplan 2012) c.a. dat is gepland op donderdag 30 juni 2011.

30 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03995
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 mei 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake het Nieuwe Toeslagen Systeem (Belastingdienst) - 31066-104

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 15 juni 2011.

16 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03995
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 mei 2011 Aanbieding 8ste halfjaarrapportage Belastingdienst, evaluatie van de IV-keten Belastingdienst en de notitie dwangsomregeling van de Awb en toeslagen - 31066-103

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 15 juni 2011.

16 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03993
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 27 april 2011 Stand van zaken implementatie en kosten Nieuwe Toeslagen Systeem - 31066-102

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 26 mei 2011 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 15 juni 2011.

19 mei 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03984
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 december 2010 7e halfjaarsrapportage Belastingdienst en doorlichting beleidsdoelstelling compliance - 31066-98

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst d.d. 13 januari 2011.

21 januari 2011

Besluitenlijst 2010A02215
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 november 2010 Loonaangifteketen - 31066-97

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI op 27 januari 2011

15 december 2010

Besluitenlijst 2010A02167
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 november 2010 Beantwoording vragen commissie inzake anonimisering in belastingzaken - 31066-96

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 13 januari 2011.

10 december 2010

Besluitenlijst 2010A03274
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 8 oktober 2010 Overdracht taken CVZ naar Belastingdienst - 31066-94

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

4 november 2010

Besluitenlijst 2010A02163
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Verslag technische briefing maatschappelijke organisaties van het Belastingplan 2011 - 31066-93

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2011.

29 oktober 2010

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2010A02091
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager (CDA) - 22 juni 2010 Aanbieding halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-90

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 16 september 2010.

13 september 2010

Besluitenlijst 2010A02091
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager (CDA) - 13 juli 2010 Integraal overzicht fiscale behandeling van brandstoffen in het verkeer - 31066-91

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te ontvangen - Belastingplan 2011.

13 september 2010

Besluitenlijst 2009A04919
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 juni 2010 Acties Belastingdienst gericht op onbekend buitenlands vermogen - 31066-89

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst (uitgesteld tot na het zomerreces).

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04907
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Eindrapportage loonaangifteketen in 2009 en de twaalfde halfjaarlijkse rapportage Walvis/Wfsv van UWV en Belastingdienst - 31066-88

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUB/Walvis (algemeen overleg plannen in september)

23 juni 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04915
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 april 2010 Inkeren voor of na 1 januari 2010 - 31066-86

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

23 april 2010

Besluitenlijst 2010A00799
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 februari 2010 Beleid inzake het toekennen en uitbetalen van tipgelden - 31066-85

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00799
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 januari 2010 Procesverstoringen in 2009 - 31066-83

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00799
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2009 Vijfde halfjaarsrapportage vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst - 31066-82

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04910
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 februari 2010 Beleid inzake het toekennen en uitbetalen van tipgelden - 31066-85

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst.

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04898
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 26 januari 2010 Vijfde rapportage over 2009 van een set van gegevens die een indicatie geven van de resultaten van de Belastingdienst - 31066-84

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst

9 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04897
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2009 Vijfde halfjaarsrapportage vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst - 31066-82

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst in de maand februari of maart.
Besluit: Het principebesluit wordt genomen dat twee keer per jaar, na ontvangst van de halfjaarrapportages, een verzamel-AO Belastingdienst wordt gevoerd: 1. over de junirapportage zo mogelijk in de loop van de maand juni, doch uiterlijk in de maand september vóór Prinsjesdag, en 2. over de decemberrapportage in de maand januari/februari (vlot na het kerstreces).

22 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04897
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 januari 2010 Procesverstoringen in 2009 - 31066-83

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst.

22 januari 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A02874
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 Elfde rapportage loonaangifteketen - 31066-80

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over voortgang SUB/WALVIS

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A04662
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 12 november 2009 Tweemaandelijkse rapportage Belastingdienst (vierde rapportage over 2009) - 31066-79

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 26 november 2009.

27 november 2009

Besluitenlijst 2009A02732
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 november 2009 Belastingdienst krijgt gegevens buitenlandse rekeninghouders van tipgever - 31066-77

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 26 november 2009.

12 november 2009

Besluitenlijst 2009A02732
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 november 2009 Stand van zaken betreffende de klanttevredenheid over de Belastingdienst en ten aanzien van het nieuwe toeslagensysteem - 31066-78

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op

12 november 2009

Besluitenlijst 2009A02730
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 30 september 2009 Gecoördineerde aanpak buitenlands vermogen en belastingparadijzen - 31066-76

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 (31930) resp. het Belastingplan 2010 c.a.

16 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02729
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 9 september 2009 Derde tweemaandelijkse rapportage over de resultaten van de Belastingdienst in de periode van 1 januari tot en met 30 juni - 31066-75

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 26 november 2009.

25 september 2009

Besluitenlijst 2009A02520
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 16 juli 2009 Tweemaandsrapportage Belastingdienst - 31066-73

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een verzamel-algemeen overleg Belastingdienst dat zal worden gepland na de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.

11 september 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02123
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 14 mei 2009 Aanbieding van o.a. de Externe doorlichting InformatieVoorziening-keten, de Vierde halfjaarsrapportage Plan van aanpak vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst en deTweemaandsrapportage Belastingdienst - 31066-71

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 1 juli 2009 van 10.00 - 13.00 uur.

4 juni 2009

Besluitenlijst 2009A00047
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 31 maart 2009 Tweemaandsrapportage Belastingdienst en beantwoording van enkele toezeggingen over toeslagen - 31066-70

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een - nog te plannen - (verzamel)algemeen overleg over de Belastingdienst.

10 april 2009

Besluitenlijst 2009A00046
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 maart 2009 Externe doorlichting InformatieVoorziening-keten - 31066-69

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor een - nog te plannen - (verzamel)algemeen overleg over de Belastingdienst.

20 maart 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02396
Brief regering - staatssecretaris van Financiën - 31 december 2008 Tweemaandsrapportage Belastingdienst - 31066-67

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 januari 2009

Besluitenlijst 2008A02392
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 december 2008 Derde halfjaarsrapportage Plan van aanpak Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst - 31066-65

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij verzamel-algemeen overleg Belastingdienst op 11 december 2008.

19 december 2008

Besluitenlijst 2008A00177
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 november 2008 Stand van zaken loonaangifteketen en toeslagen - 31066-64

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUB/Walvis (voor het deel over de loonaangifteketen) op 4 december 2008

20 november 2008

Besluitenlijst 2008A00579
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 5 november 2008 Stand van zaken loonaangifteketen en toeslagen - 31066-64

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor het verzamel-AO Belastingdienst dat is gepland op 11 december 2008.

13 november 2008

Besluitenlijst 2008A00578
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 oktober 2008 Tweemaandsrapportage Belastingdienst - 31066-63

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel-algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 11 december 2008.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) zal worden verzocht over de rapportage tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg advies uit te brengen aan de commissie. Verzocht wordt in het advies tevens in te gaan op de eerder geuitte wens van de commissie om een externe audit uit te laten voeren op de rapportage.

6 november 2008

Besluitenlijst 2008A00574
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 september 2008 Verpakkingenbelasting - 31066-62

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

10 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00564
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 18 september 2008 Toezeggingen Wetgevingsoverleg; voortgang vooringevulde aangifte, BRI, Toeslagensysteem en Verpakkingenbelasting - 31066-61

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor (verzamel-)algemeen overleg over de Belastingdienst (AO vindt plaats na ontvangst van de tweemaandelijkse rapportage).
Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om ondanks de door hem geuite bezwaren (zie de noot) de datum van 30 september 2008 als datum voor de schattingsopgaaf verpakkingsbelasting op te schuiven naar 1 december 2008.

26 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 17 juli 2008 Voorinvullen van aangifte IB (inkomstenbelasting) - 31066-58

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij het Belastingplan 2009.

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 26 juni 2008 Het onderdeel 'sturing op de ICT-uitvoering' uit het Plan van Aanpak Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst' - 31066-57

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor (verzamel-)algemeen overleg over de Belastingdienst (AO vindt plaats na ontvangst na ontvangst van de volgende kwartaalrapportage).

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 28 juli 2008 voortgang van de aanpak van buitenlands vermogen en belastingontduiking - 31066-59

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 22 augustus 2008 Nabetaling huurtoeslag augustus 2008 - 31066-60

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Agenderen voor nog te plannen verzamel-algemeen overleg

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager, de - 24 juni 2008 Na afloop kalenderjaar 2007 door ondernemers over dat kalenderjaar betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet - 31066-53

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 september 2008 te 14.00 uur.

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager, de - 20 juni 2008 Toelichting op een fout in de Toelichting bij het T-biljet en belastingteruggave middelbare scholieren - 31066-52

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

12 september 2008

Besluitenlijst 2008A00004
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager, de - 30 juni 2008 Teruggaaf van teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet - 31066-56

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 september 2008 te 14.00 uur.

12 september 2008