Wetsvoorstel 30982 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-37

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid4

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Ter informatie.

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A022857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en Integratie

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A022857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 december 2017. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang (Kamerstuk 30982-31) - 2017Z17777

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en Integratie

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A022837
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Ter informatie.

30 november 2017

Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 29 november 2017, te 14.00 uur.

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A022786
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 oktober 2014 te 14.00 uur.

4 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A022777
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De stafnotitie over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen zal voor de procedurevergadering van 3 oktober a.s. worden geagendeerd.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21 september 2017

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A0225016
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

10 juli 2017

Besluitenlijst 2017A005228
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Het BOR zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering (na het zomerreces) een notitie opstellen over de beleidsdoorlichting.

5 juli 2017

Besluitenlijst 2017A005206
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 mei 2017. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting SZW (werkloosheid) - 30982-32

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

7 juni 2017

Besluitenlijst 2016A045155
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De beleidsdoorlichting artikel 13 Integratie en Maatschappelijke Samenhang te agenderen voor een procedurevergadering, zodra een nieuwe commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geïnstalleerd.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0420013
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.
Besluit: Het BOR vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de beleidsdoorlichting.

20 februari 2017

Besluitenlijst 2017A004978
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Het BOR vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de beleidsdoorlichting.2

15 februari 2017

Besluitenlijst 2016A045137
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-29

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari 2017 te 14.00 uur

1 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-298

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

20 januari 2017

Besluitenlijst 2016A045119
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-29

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Het BOR wordt gevraagd voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de doorlichting.

18 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0227216
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 oktober 2016. Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 4 (Jonggehandicapten) - 30982-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober

28 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0142810
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 oktober 2016. Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 4 (Jonggehandicapten) - 30982-28

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober

12 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2015. Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW - 30982-26

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Beleidsdoorlichting kinderopvang - 30982-27

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2016A0008215
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Beleidsdoorlichting kinderopvang - 30982-2711

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Ter informatie.

18 januari 2016

Besluitenlijst 2015A015998
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van artikel 6 (Ziekte en zwangerschap) van de SZW-begroting - 30982-25

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW

11 november 2015

Besluitenlijst 2015A015958
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 september 2015. Opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 13 (Integratie en Maatschappelijke Samenhang) - 30982-23

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

23 september 2015

Besluitenlijst 2015A015958
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 september 2015. Beleidsdoorlichting van artikel 6 (Ziekte en zwangerschap) van de SZW-begroting - 30982-24

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 september 2015 te 14.00 uur

23 september 2015

Besluitenlijst 2015A015958
Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 17 september 2015. Opzet beleidsdoorlichting artikel 6 Ziekte en zwangerschap (30982-24) - 2015Z16720

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de opzet beleidsdoorlichting artikel 6 Ziekte en zwangerschap

23 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2015. Opzet Beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW - 30982-22

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 september 2015 te 14.00 uur6

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 1 september 2015. Opzet beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW (30982-22) - 2015Z15463

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de opzet beleidsdoorlichting artikel 5 werkloosheidswet en IOW

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A049149
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting arbeidsongeschiktheid - 30982-20

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten/loondoorbetaling bij ziekte

11 maart 2015

Besluitenlijst 2015A005296
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2015. Informatie over de onderzoeksopzet van twee beleidsdoorlichtingen (Kinderopvang en Uitvoeringskosten) - 30982-19

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De minister van SZW verzoeken om een brief conform het advies van het BOR.

11 februari 2015

Besluitenlijst 2014A046898
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2014. Beleidsdoorlichting arbeidsongeschiktheid - 30982-182

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 januari 2015 te 10.00 uur.

17 december 2014

Besluitenlijst 2013A055376
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid. - 30982-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.

2 april 2014

Besluitenlijst 2013A055376
Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 14 maart 2014. BOR-advies over de reactie van de staatssecretaris op het verzoek van de commissie SZW over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid (30982-17). - 2014Z04803

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 april 2014

Besluitenlijst 2013A055366
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid. - 30982-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Via e-mailprocedure inventariseren hoe wordt geoordeeld over het voorstel gedaan in de stafnotitie van het BOR

19 maart 2014

Besluitenlijst 2013A055366
Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 14 maart 2014. BOR-advies over de reactie van de staatssecretaris op het verzoek van de commissie SZW over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid (30982-17). - 2014Z04803

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

19 maart 2014

Besluitenlijst 2013A055386
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid. - 30982-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

5 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2013. Beleidsdoorlichting pensioenbeleid - 30982-16

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de beleidsdoorlichting aan te vullen conform de BOR-notitie.
Besluit: Aanhouden tot nadere informatie van de Staatssecretaris SZW is ontvangen

5 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 30 januari 2014. BOR-Notitie Beleidsdoorlichting pensioenbeleid (artikel 8 begroting SZW, 30982-16) - 2014Z01677

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot nadere informatie van de staatssecretaris van SZW is ontvangen

5 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 30 januari 2014. BOR-Notitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 onderdeel Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden (bijlage bij 30982-15) - 2014Z01681

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.

5 februari 2014

Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2013. Beleidsdoorlichting pensioenbeleid - 30982-16

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om een analyse op inhoud en reikwijdte van deze beleidsdoorlichting uit te voeren; bespreking van de beleidsdoorlichting (aan de hand van de BOR-notitie) aanhouden tot de volgende procedurevergadering.4

22 januari 2014

Besluitenlijst 2013A029185
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 december 2013. Beleidsdoorlichting Artikel 1 onderdeel Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden - 30982-15

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 6 februari 2014.

18 december 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A01867
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 april 2013 Informatie over de toezending van een hoofdlijnenbrief over de Algemene Nabestaandenwet - 30982-11

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De commissie heeft besloten de staatsseceretaris vragen om een meer concrete planning van de toegezegde hoofdlijnenbrief

15 mei 2013

Besluitenlijst 2012A05114
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2013 Beantwoording vragen betreffende de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van SZW t.a.v. de Algemene nabestaandenwet - 30982-10

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg beleidsdoorlichting Algemene Nabestaandenwet (Anw) op 3 april 2013

17 april 2013

Besluitenlijst 2012A05112
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW - 30982-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 26 maart 2013 te 14.00 uur

21 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00911
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW - 30982-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

6 maart 2013

Besluitenlijst 2011A02747
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 december 2011 Beleidsdoorlichting artikel 42: arbeidsparticipatie van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30982-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 26 januari 2012

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02745
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 november 2011 Beleidsdoorlichting Artikel 41: Inkomensbeleid - 30982-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012.

23 november 2011

Besluitenlijst 2010A01556
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 29 april 2010 Beleidsdoorlichting Artikel 49 Begroting Ministerie SZW - 30982-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag 2009 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 mei 2010

Besluitenlijst 2008A01934
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30 december 2008 Nadere kabinetsreactie beleidsdoorlichting Arbeidverhoudingen - 30982-5

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over CAO's en arbeidsverhoudingen

21 januari 2009