Wetsvoorstel 29934 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2012A03810
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor van de Wet dwangsom - 29934-30

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg samen met het actieplan inzake openbaarheid, dat wordt opgesteld n.a.v. het Rob-advies "Gij zult openbaarmaken" (TK 33400 nr. 60), en dat voor het zomerreces zal verschijnen.

22 maart 2013

Besluitenlijst 2011A04891
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Aanbieding Monitor Wet dwangsom - 29934-29

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 november 2012 te 14:00 uur.

25 oktober 2012

Besluitenlijst 2008A00038
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst - 3 juli 2008 Bekrachtiging van wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen - 29934-25

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Minister BZK verzoeken om brief over de planning
Besluit: Algemeen overleg plannen

15 september 2008