Wetsvoorstel 29544 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0414311
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 1 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over discriminatie bij uitzendbureaus - 29544-822

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire debat over discriminatie bij uitzendbureaus op 22 mei 2018.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0414110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 maart 2018. Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig! - 29544-821

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

12 april 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt - 29544-813

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Reactie op verzoek commissie om nadere informatie zorgplicht van de opdrachtgever - 29544-809

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Eindrapportage Actieplan 50pluswerkt - 29544-810

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 december 2017, over CPB Policy Brief Langer doorwerken: keuzes voor nu en later - 29544-811

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0413611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 januari 2018. Verzamelbrief arbeidsparticipatie ouderen en arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-814

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24 januari 2018

Besluitenlijst 2017A022857
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 december 2017. Toezending tweede tussenrapportage Organisch Psycho Syndroom (OPS) verkenning - 29544-808

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 december 2017

Besluitenlijst 2017A022847
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 5 december 2017. Het versterken van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's - 29544-807

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet3

14 december 2017

Besluitenlijst 2017A021009
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 november 2017. Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector - 29544-805

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 13 november jl. inzake de OCW-begroting, onderdeel cultuur.
Besluit: Dossier cultuur maken en onderhavig document hierbij betrekken, evenals de agendapunten 4 en 5).
Besluit: Een rondetafelgesprek wordt gehouden over de agendapunten 2,4 en 5. De leden Kwint, Laan en Van der Laan zullen, ondersteund door de staf, in de eerstvolgende procedurevergadering met een voorstel komen.

1 december 2017

Besluitenlijst 2017A022837
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017. Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' - 29544-784

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid.

30 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017 Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' - 29544-784

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: De vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

23 november 2017

Besluitenlijst 2016A0532632
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers - 29544-703

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen het dossier Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector.

17 november 2017

Besluitenlijst 2017A0228210
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 november 2017. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017 - 29544-804

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16 november 2017

Besluitenlijst 2017A022806
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 25 oktober 2017. Toezeggingen gedaan tijdens het plenair debat over arbeidsmarktdiscriminatie op 28 september 2017 - 29544-803

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

1 november 2017

Besluitenlijst 2017A022786
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 25 september 2017. Versterking lokale werkgelegenheid Groningen - 29544-794

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid.

4 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A022786
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juli 2017, over discriminatie op de arbeidsmarkt - 29544-793

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over discriminatie op de arbeidsmarkt op 28 september 2017.

4 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0271917
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 6 september 2017. Reactie op verzoek commissie over rechtsongelijkheid ten aanzien van PTSS - 29544-792

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0224411
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel - 29544-791

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A005228
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 juni 2017. Tussenrapportage OPS verkenning - 29544-790

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 juli 2017

Besluitenlijst 2017A005215
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 9 juni 2017. Vervolgstappen wetsvoorstel wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI - 29544-788

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 juni 2017

Besluitenlijst 2017A005206
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 18 mei 2017. Rapportage Cao-afspraken 2016 - 29544-783

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

7 juni 2017

Besluitenlijst 2017A005206
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 1 juni 2017. Toezegging om met het UWV te overleggen over de vraag hoe ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers beter geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het UWV - 29544-786

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid.

7 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0129912
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017. Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' - 29544-784

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A004358
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2017. Update overheidssectoren banenafspraak april 2017 - 29544-785

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2018 Hfst VII Binnenlandse Zaken.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A005197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 11 mei 2017. Monitor Arbeidsmarkt april 2017 - 29544-781

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

24 mei 2017

Besluitenlijst 2017A005197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 15 mei 2017. Evaluatiekader Actieplan "Perspectief voor Vijftigplussers" - 29544-782

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

24 mei 2017

Besluitenlijst 2017A005188
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 april 2017. Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen' - 29544-778

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsomstandigheden op 8 juni

10 mei 2017

Besluitenlijst 2017A005188
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 24 april 2017. Voortgang Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's - 29544-779

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid.

10 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0055413
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 maart 2017. Vervolg beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur - 29544-774

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de briefing over het SER/RvC-advies inzake de arbeidsmarkt in de culturele sector.

14 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 februari 2017. Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel verklaren.

13 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2016. Rapportage plan van aanpak stagemisbruik - 29544-759

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel verklaren.

13 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 februari 2017. Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW - 29544-77110

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

13 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 maart 2017. Actieplan zwangerschapsdiscriminatie - 29544-775

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

13 april 2017

Besluitenlijst 2017A0099216
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 maart 2017. Verlenging werkzaamheden boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers - 29544-776

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 april 2017

Besluitenlijst 2016A045119
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016. Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers - 29544-763

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 2017.

18 januari 2017

Besluitenlijst 2016A014337
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2016. Reactie op de motie van het lid Marcouch c.s. over een pilot met anoniem solliciteren bij de rijksoverheid (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 38) - 29544-762

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

21 december 2016

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2016. Rapportage plan van aanpak stagemisbruik - 29544-759

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving.

14 december 2016

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 december 2016. Rijksmonitor anoniem solliciteren - 29544-760

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

14 december 2016

Besluitenlijst 2016A014329
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 december 2016. Payrolling - 29544-761

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

14 december 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A014318
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 november 2016. Onderzoek over transparante dispensatiebepalingen in cao’s - 29544-755

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW voor het jaar 201

30 november 2016

Besluitenlijst 2016A014318
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet - 29544-756

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW voor het jaar 201

30 november 2016

Besluitenlijst 2016A014318
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 november 2016. Onderzoek CBS naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen - 29544-757

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW voor het jaar 201

30 november 2016

Besluitenlijst 2016A0464310
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 november 2016. Tweede Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-748

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 17 november 2016.

16 november 2016

Besluitenlijst 2016A0464310
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 oktober 2016. Inzet van John de Wolf als boegbeeld in de strijd tegen werkloosheid onder 50-plussers - 29544-747

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

16 november 2016

Besluitenlijst 2016A0464310
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 november 2016. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2016 - 29544-750

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW 2017Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

16 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A014298
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2016. Voorhang Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet - 29544-743

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 9 november 2016 te 14.00 uur

2 november 2016

Besluitenlijst 2016A014298
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 oktober 2016. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's - 29544-745

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

2 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A042855
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 oktober 2016. Voortgangsrapportage aanjager overheid - 29544-744

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juli 2016. Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari 2016 - 29544-729

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november 201

7 september 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 juli 2016. Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort - 29544-739

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.
Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken geen onomkeerbare stappen te ondernemen tot het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober

7 september 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015' - 29544-737

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 201

7 september 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2016. Onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer - 29544-736

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

7 september 2016

Besluitenlijst 2016A0142615
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016, over resultaten banenafspraak overheid - 29544-730

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016.

7 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2016A031106
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 4 juli 2016. Vervolgnotitie van de aanjager Hans Spigt met zijn bevindingen over nieuwe activiteiten inzake invulling van de banenafspraak bij de Overheid en Onderwijssector - 29544-728

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A049009
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2016. Rapportage ‘Cao-afspraken 2015’ - 29544-727

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 2016. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A048987
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 juni 2016. Onderzoek naar Effecten van algemeen verbindendverklaring - 29544-726

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

29 juni 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0489710
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 juni 2016. Aanbieding rapport ‘Kansen op uitstroom’ - 29544-722

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

15 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0489710
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers - 29544-724

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ouderenwerkloosheid

15 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0489710
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Reactie op de CPB-publicatie 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2' - 29544-723

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 9 juni 201

15 juni 2016

Besluitenlijst 2016A022908
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2016. Beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars - 29544-721

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 juni 2016 om 10.00 uur.

10 juni 2016

Besluitenlijst 2015A048959
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2016. Kwartiermaker/aanjager instroom bedrijfsarts - 29544-718

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

18 mei 2016

Besluitenlijst 2015A048959
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2016 over de inwerkingtreding van de aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon - 29544-719

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 9 juni 2016 en/of het nog te plannen plenaire debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen

18 mei 2016

Besluitenlijst 2015A048959
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 mei 2016. Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt, april 2016 - 29544-720

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 9 juni 201

18 mei 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2016. Kanker en Werk - 29544-710

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid.

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2016. Boegbeeld aanpak werkloosheid onder 50-plussers - 29544-711

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Na ontvangst van het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers kennismakingsgesprek plannen met de heer John de Wolf

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 april 2016. Reactie op motie van het lid Kerstens over bestrijden van misbruik van stages en werkervaringsplekken - 29544-712

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 april 2016. Empirisch onderzoek naar de effecten van algemeen verbindendverklaring (avv) - 29544-713

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 29544-716

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid3

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-717

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

26 april 2016

Besluitenlijst 2016A019168
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Uitvoering van de motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers - 29544-715

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

26 april 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A048935
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2016. Kanker en Werk - 29544-710

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A048935
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2016. Toezending evaluatie van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW - 29544-709

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

13 april 2016

Besluitenlijst 2015A050235
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 maart 2016. Invulling van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid - 29544-705

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij het Algemeen overleg Participatiewet van de cie. SZW op 16 maart 2016.

17 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0501210
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers - 29544-703

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Aanhouden in afwachting van de reactie op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A048908
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 februari 2016. Voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak - 29544-700

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 2 maart 2016.

2 maart 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A048887
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 februari 2016. Aanvulling op de reactie van hoogleraren op een onderzoek van Regioplan naar het avv instrument - 29544-689

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de toekomst van de cao's op 4 februari 2016. Europese aangelegenheden

17 februari 2016

Besluitenlijst 2015A048817
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 januari 2016. Aanbieding CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon' - 29544-680

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart

3 februari 2016

Besluitenlijst 2015A048817
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 januari 2016, over het bericht 'Asscher verdoezelt kritiek' - 29544-682

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de toekomst van de cao's.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3 februari 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Reactie op de aangehouden motie van het lid Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst - 29544-678

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 10 maart 201

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 december 2015. SER-adviesaanvraag langdurige wekloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte - 29544-6796

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 14 januari 2016 over Loondoorbetaling bij ziekte

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2015. Voortgang loondoorbetaling bij ziekte - 29544-673

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 201

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-674

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2016

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Aanpak langdurige werkloosheid ouderen - 29544-677

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 20164
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart 201

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015. Reactie op het rapport “Werken aan de robotsamenleving” van het Rathenau Instituut - 29544-676

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over robotisering

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Aanbieding Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak - 29544-672

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Participatiewet

9 december 2015

Besluitenlijst 2015A0160110
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 november 2015. Maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak - 29544-675

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet

9 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A016005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 november 2015. Rapportage ‘Cao-afspraken 2014’ - 29544-668

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

25 november 2015

Besluitenlijst 2015A016005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 november 2015. Stand van zaken en de toekomst van de cao in Nederland - 29544-669

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij plenair debat over de toekomst van de CAO

25 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A015998
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 november 2015. Reactie op de motie van het lid Voortman over onderzoeken van collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte (Kamerstuk 29 544, nr. 633) - 29544-666

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte.

11 november 2015

Besluitenlijst 2015A015998
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 november 2015. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2015 - 29544-655

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11 november 2015

Besluitenlijst 2015A015989
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 oktober 2015. Reactie op de Policy Brief Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid van het Centraal Planbureau (CPB) - 29544-653

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 7 oktober 201

28 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A015958
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 september 2015. Verkenning invoering urencriterium Regeling dienstverlening aan huis - 29544-652

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 oktober 201

23 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2015. Reactie op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter De Boer over uitkeringsgerechtigden en de inzet van arbeidsbeperkten - 29544-638

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2015. Toezeggingen, gedaan tijdens het AO loondoorbetaling over oa brandweervrijwilligers en politievrijwilligers - 29544-637

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2015. Stand van zaken uitzendsector - 29544-641

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2015. Kanker en Werk - 29544-642

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid d.d. 7 oktober 201

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 augustus 2015. Reactie op het artikel uit de Volkskrant van 25 juni 2015, ‘Baan en salaris van laagbetaalde steeds onzekerder’ - 29544-643

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2015. Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-649

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 september 2015. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2015, over de CPB Policy Brief ‘Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen’ - 29544-650

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en/of het aangevraagde plenaire debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2015. Resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-640

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet
Besluit: Inbrengdatum ten behoeve van schriftelijk overleg is vastgesteld op 20 augustus 2015 (naar aanleiding van emailprocedure d.d. 17 augustus 2015)

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 september 2015. Uitstel beantwoording vragen commissie over de resultaten eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-644

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de brief eerste tussentijdse meting banenafspraak - 29544-651

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de ParticipatiewetReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0484412
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 mei 2015. Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers - 29544-618

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0492110
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 juni 2015. Programmarapportage “Gemeentelijke aandacht voor verdringing door bijstandsgerechtigden” - 29544-624

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 24 juni 201

1 juli 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0492011
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2015. Overgangsrecht bij de aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-620

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen VAO arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten.4

17 juni 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A048427
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 mei 2015. Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers - 29544-618

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 25 juni a.s. inzake uitgangspunten cultuurbeleid.

4 juni 2015

Besluitenlijst 2014A049197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 mei 2015. Monitor Arbeidsmarkt april 2015 - 29544-615

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid2

3 juni 2015

Besluitenlijst 2014A049197
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 mei 2015. Stand van zaken Actieplan 50pluswerkt - 29544-617

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

3 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen - 29544-616

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A049788
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 1 mei 2015. Aanbieding onderzoek "Arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals" - 29544-613

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber security.

21 mei 2015

Besluitenlijst 2014A049176
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2015. Reactie op de actie van Young & United en politieke jongerenorganisaties voor betere jeugdlonen en een sterkere arbeidsmarktpositie van jongeren - 29544-602

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april

22 april 2015

Besluitenlijst 2014A049176
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 april 2015. Reactie op het Volkskrantartikel van 23 maart 2015 over contracting - 29544-604

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 2015. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 april 2015

Besluitenlijst 2014A049176
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 april 2015. Reactie op analyse van Eurostat/OESO en beantwoording vragen bij het Algemeen Overleg Discriminatie van 1 april 2015 - 29544-603

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 15 april 201

22 april 2015

Besluitenlijst 2014A049166
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 maart 2015. Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-590

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten op 28 mei 2015.

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A049166
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-601

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten op 28 mei 2015.

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A049166
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 maart 2015. Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016 - 29544-599

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 2015.

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A049166
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 april 2015. Reactie op uitspraak kantonrechter inzake zzp-bepaling cao Besloten Busvervoer - 29544-600

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 201

8 april 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A049155
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 maart 2015. Onderzoek effecten aanpassing arbeidstijd - 29544-591

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

25 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049149
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 maart 2015. Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-590

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 25 maart 2015 te 14.00 uur

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049149
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 februari 2015. Bewegingen in de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) - 29544-589

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten/loondoorbetaling bij ziekte.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 februari 2015. Verzilveringsproblematiek premiekortingen - 29544-588

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn) d.d. 5 maart

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 januari 2015, over Aanpak werkloosheid - 29544-587

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (tweede termijn) d.d. 5 maart

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 februari 2015. Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-586

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Loondoorbetaling bij ziekte.

25 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A049115
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2015. Aanbieding tweede monitor regionale aanpak jeugdwerkloosheid - 29544-582

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 11 februari 2015.

28 januari 2015

Besluitenlijst 2014A049109
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014. Reactie op de aangehouden motie van het lid Dijkgraaf over arbeidskorting bij loondispensatie (Kamerstuk 34000 XV, nr. 40) - 29544-579

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

14 januari 2015

Besluitenlijst 2014A049109
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2014. Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt - 29544-581

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het Onderzoek invloed technologische ontwikkeling op de werkgelegenheid.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 11 februari 2015.

14 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A046889
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2014. Reactie op de resultaten van het meldpunt voor werkverdringing in het personenvervoer van de FNV - 29544-574

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg

3 december 2014

Besluitenlijst 2014A0170910
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 november 2014. Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt 2014 - 29544-571

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

19 november 2014

Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Reactie op het bericht ‘Asscher voorziet baanloze toekomst’ (verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 september 2014) - 29544-561

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 201

5 november 2014

Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2014. Activiteitenoverzicht Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-562

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

5 november 2014

Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 oktober 2014. Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg betreffende het CAO-stelsel - 29544-560

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 15 oktober 201

5 november 2014

Besluitenlijst 2014A017077
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 oktober 2014. Reactie over verdringing op de arbeidsmarkt - 29544-558

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 15 oktober 2014.

15 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0170511
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 september 2014. Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg over de aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-556

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 201

25 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juni 2014. Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-527

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO WWB en Participatiewet d.d. 3 juli 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2014. Antwoorden op nadere vragen van de commissie betreffende het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-546

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO WWB en Participatiewet d.d. 3 juli

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2014. Invulling uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma (Kamerstuk 33818, nr. 55) over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het MKB - 29544-544

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2014. Rapportage 'Cao-afspraken 2013', toezeggingen en moties - 29544-549

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2014. Verruiming mogelijkheden om met behoud WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten - 29544-551

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 augustus 2014. Reshoring - 29544-553

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 201

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 augustus 2014. Uitstel toezending kabinetsreactie op het banenplan van de vakcentrales - 29544-555

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4 september 2014

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2013A055447
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014. Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet - 29544-522

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 25 juni 2014.

25 juni 2014

Besluitenlijst 2013A055439
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 mei 2014. Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies 'Discriminatie werkt niet!' - 29544-523

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen op 21 mei 2014.

28 mei 2014

Besluitenlijst 2013A055439
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2014. Monitor arbeidsmarkt 2014 - 29544-524

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 201

28 mei 2014

Besluitenlijst 2013A055429
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2014. Recente toename van de werkloosheid (verzoek van het lid Karabulut bij de regeling van Werkzaamheden van 20 maart 2014) - 29544-520

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het bericht ‘Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren '80’ (aangevraagd door het lid De Graaf).

14 mei 2014

Besluitenlijst 2013A055429
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2014. Rapportage "afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid" Inspectie SZW - 29544-519

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 4 juni 201

14 mei 2014

Besluitenlijst 2013A055429
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2014. Sluiting van de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom - 29544-518

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het te houden plenaire debat over de sluiting van Philip Morris te Bergen op Zoom.

14 mei 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0019913
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2014. Sluiting van de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom - 29544-518

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

24 april 2014

Besluitenlijst 2013A055404
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 april 2014. Aanbieding van het rapport van de OESO genaamd Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014 - 29544-517

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 2014. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

23 april 2014

Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2014. Stand van zaken inzake uitvoering motie van het lid Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - 29544-512

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 18 juni

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 april 2014. Aanpak jeugdwerkloosheid - 29544-513

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2014. Onderzoek naar praktijk en effecten van cao-aanvullingen - 29544-514

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2014. Toezegging cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie door bedrijven - 29544-515

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A055399
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 april 2014. Aanbieding rapport Inspectie SZW: 'Kansen voor oudere WW'ers (45+)' - 29544-516

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

16 april 2014

Besluitenlijst 2013A055376
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 maart 2014. Aanbieding van het rapport van de commissie Kalsbeek (Advies commissie Dienstverlening aan huis) - 29544-507

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over dienstverlening aan huis

2 april 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A055386
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 februari 2014. Informatie over de afloop van de bezwaarprocedure ContinuFlex inzake het niet verlenen van dispensatie van de Cao voor Uitzendkrachten - 29544-505

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 maart 2014

Besluitenlijst 2014A007074
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2014. Reactie op het rapport van ABN AMRO dat een krimp van de beroepsbevolking voorlopig uitblijft - 29544-504

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 6 maart

18 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2014. Kabinetsbeleid over de ontwikkeling van de werkloosheid - 29544-503

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.

5 februari 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2013. Stand van zaken van de motie van de leden Heerma en Hamer over het inzichtelijker maken van de “totale cost of ownership"(Kamerstuk 29 544. nr. 455) - 29544-498

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 6 februari

22 januari 2014

Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2014. Reactie op het onderzoek van het UWV ‘Na de WW aan het werk. Rapportage over 2012’ - 29544-501

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 6 februari 2014.

22 januari 2014

Besluitenlijst 2013A055339
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2013. Reactie op het Nationaal Salarisonderzoek inzake beloningsverschillen - 29544-500

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen kabinetsreactie op het SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt

22 januari 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A055968
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013. Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid over de wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) CAO-bepalingen - 29544-492

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 december 2013

Besluitenlijst 2013A055968
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Rapportage 'Cao-afspraken 2012', toezeggingen duurzame inzetbaarheid en cao-fondsen - 29544-491

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 december 2013

Besluitenlijst 2013A052498
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 november 2013. Reactie op het SER-advies 'Verbreding draagvlak cao-afspraken' - 29544-490

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over verbreding draagvlak cao-afspraken op 21 november

27 november 2013

Besluitenlijst 2013A052498
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 november 2013. Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Schouten over jongeren in de bijstand - 29544-488

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg op 16 december 2013 over het Wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33801)

27 november 2013

Besluitenlijst 2013A052498
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.W.M. Kerstens (PvdA) - 27 november 2013. Verzoek om uitvoering van drie moties (29544-455, 29817-121 en 3244. 0-60) - 2013Z23314

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Verzoek honoreren

27 november 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A029156
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 november 2013. Registratieplicht zelfstandigen op grond van de Waadi - 29544-479

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 november 2013

Besluitenlijst 2013A029156
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 november 2013. Uitstel toezending van de kabinetsreactie over het SER-advies "Verbreding draagvlak voor cao-afspraken" - 29544-480

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Het geplande algemeen overleg van 14 november verplaatsen naar 21 november 2013, 14.30-16.30 uur

13 november 2013

Besluitenlijst 2013A029147
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 oktober 2013. Reactie op Zembla uitzending over privacygevoelige gegevens bij verzuim - 29544-477

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over privacygevoelige gegevens bij verzuim

30 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A029147
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 oktober 2013. Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt september 2013 - 29544-478

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 31 oktober 2013. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A029138
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 oktober 2013. Stand van zaken kabinetsreactie op het SER-advies "Verbreding draagvlak cao-afspraken" - 29544-476

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Onderzoek van de Inspectie SZW in de hotelbranche - 29544-471

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg handhaving.

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2013. Toezegging Prins Dokkum AO Arbeidsmarktbeleid 22 mei 2013 - 29544-468

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. SEO-rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ - 29544-467

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. Transparantie van CAO fondsen - 29544-470

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2013. Reactie op de CPB Notitie over ‘Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren’ en de CPB Policy Brief ‘Ouderen aan het werk’ - 29544-472

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 augustus 2013. Reactie op het voorstel voor het creëren van het beroep tuinbouwvakker - 29544-473

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 juli 2013. Aanbieding rapport Inspectie SZW “Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid” - 29544-469

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A0291118
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 september 2013. Uitvoering Motie Schouten cs. over proefplaatsingen (Kamerstuk 29544, nr.458) - 29544-475

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 9 oktober 201

11 september 2013

Besluitenlijst 2013A03094
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2013 Informatie over toezending van het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd - 29544-462

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 juli 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A05117
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 mei 2013 Instelling commissie dienstverlening aan huis - 29544-448

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 juni 2013

Verslag
Besluitenlijst 2013A01867
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01867
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2013 Antwoord vragen commissie over wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-446

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01867
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2013 Kabinetsaanpak van de werkgelegenheid, in samenhang met de verplichting aan Europa om te rapporteren over een banenplan - 29544-445

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 22 mei 2013

15 mei 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A05113
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 9 april 2013 te 17.00 uur
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen

3 april 2013

Besluitenlijst 2012A05113
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 maart 2013 Aanbieding van de rapportage Werken met beperkingen - 29544-441

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

3 april 2013

Besluitenlijst 2012A05112
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

21 maart 2013

Besluitenlijst 2012A05112
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 maart 2013 Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-438

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over aanpak jeugdwerkloosheid op 26 maart 2013, 16.30-18.30 uur

21 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00911
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 maart 2013 Onderzoek uitstroom van technici - 29544-437

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

6 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00911
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Cao-onderzoek voltijd - deeltijd en contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd - 29544-436

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

6 maart 2013

Besluitenlijst 2013A00548
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2013 Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-435

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 20 februari 2013 te 14:00 uur.

13 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04858
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 januari 2013 Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk - 29544-433

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013.

31 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04858
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 januari 2013 Kabinetsvisie loonontwikkeling - 29544-434

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat van 31 januari 2013 over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling en de aanpak van de economische crisis

31 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 januari 2013 Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (voorhangprocedure) - 29544-427

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 januari 2013 te 14.00 uur

16 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2012 Uitkomsten overleg Kabinet - Stichting van de Arbeid - 29544-425

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

16 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 december 2012 Monitor ‘Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2012’ - 29544-426

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 30 januari 2013.

16 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04857
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 januari 2013 Reactie op vragen Hamer over “de versoepeling van het ontslagrecht door de Kunduz-coalitie” - 29544-428

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 januari 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04695
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2012 Eindrapportage Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-421

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in februari 2013
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zakenbrief

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04332
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 november 2012 Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsmarktbeleid - 29544-413

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 21 november 2012.

21 november 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 3 juli 2012 Tussenrapportage Experimenten van Werk Naar Werk - 29544-404

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 juli 2012 Cao- en avv-beleid - 29544-407

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2012 Onderzoeksrapportages SZW en de beleidsreactie per onderzoek (Monitor Arbeidsmarkt, Evaluatie Wet Participatieplaatsen en de rapporten van de Inspectie SZW "Agressie en Geweld", "Kiezen voor het delen van informatie", "Sectorrapportage Metaal" en "Sectorrapportage Grond- Weg- en Waterbouw") - 29544-406

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Evaluatie Wet Participatieplaatsen (2012D29807): Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidmarktbeleid
Besluit: Monitor Arbeidsmarkt (2012D29814): Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Sectorrapportage Metaal (2012D29805): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Sectorrapportage grond- weg en waterbouw (2012D29809): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigeheden
Besluit: Programmarapportage Agressie en Geweld (2012D29811): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Kiezen voor het delen van informatie (2012D29815): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 juli 2012 Kabinetsreactie SER-advies "Werk maken van scholing" - 29544-405

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

4 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02830
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juli 2012 Onderbouwing productiviteitsgroei door hervorming ontslag/WW - 29544-408

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

4 oktober 2012

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A05493
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 juni 2012 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-403

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juli 2012 te 12.00 uur

3 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05493
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2012 Advies van 11 mei 2012 van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling - 29544-401

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Flexibiliteit en Zekerheid

3 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05493
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 28 juni 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het onderzoek van de CGB over arbeidsdiscriminatie bij mensen boven de 55 jaar - 29544-402

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

3 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05491
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juni 2012 Kabinetsreactie op de evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW - 29544-398

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012

13 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02333
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’ - 29544-389

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02333
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 april 2012 Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer) - 29544-393

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02333
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan” - 29544-392

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 april 2012

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 april 2012 Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave - 29544-394

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 april 2012 Reactie op de petitie van de FNV bondgenoten van 23 maart 2012 met betrekking tot de arbeidsrechtelijke positie van huishoudelijk werkers. - 29544-390

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Betrokken bij het algemeen overleg over ILO-onderwerpen en domestic workers op 23 mei 2012

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Draagvlak van cao-afspraken - 29544-391

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Controversieel verklaren

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan” - 29544-392

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’ - 29544-389

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 april 2012 Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer) - 29544-393

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 maart 2012 Actieplan Gezond Bedrijf - 29544-388

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2011 Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011 - 29544-342

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02124
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 maart 2012 Reactie op verzoek Klaver over het SCP Jaarrapport Integratie waaruit blijkt dat migranten beter zijn gaan presteren, maar dat ze toch maar moeilijk aan het werk komen - 29544-384

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 april 2012 Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave - 29544-394

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05486
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 maart 2012 Beantwoording betreffende het verzoek van het lid Berndsen over de daling van het aantal vaste contracten met 97%, de achterliggende oorzaak, wat volgens het kabinet de relatie met het ontslagrecht is en welke oplossingen het kabinet ziet - 29544-387

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid en agenderen voor het daarop volgend algemeen overleg.

28 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05486
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 maart 2012 Actieplan Gezond Bedrijf - 29544-388

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbo-onderwerpen.

28 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05486
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 13 maart 2012 Tussenrapportage pilot loondispensatie - 29544-386

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet wet werken naar vermogen (33161)

28 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05485
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Bestrijding arbeidsconstructies in de land- en tuinbouw - 29544-373

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat op 29 februari 2012 met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie (commissie lura)

15 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05485
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 februari 2012 Rechtspositie van huishoudelijk personeel - 29544-382

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

15 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05485
Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 5 maart 2012 Reactie op de verzoeken van het lid Dijsselbloem m.b.t. de recessie, werkloosheid en bezuinigingen en van het lid Koolmees over het publiceren van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) - 29544-383

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over recessie, oplopende werkloosheid en bezuinigingen met de minister-president op 29 februari 2012.

15 maart 2012

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A05483
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 februari 2012 Maatregelen ter bevordering van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking - 29544-370

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05483
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 7 februari 2012 Reactie op motie Vermeij c.s. (32500 XV, nr. 95) over de expertise van de RWI - 29544-371

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beeindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (33065)

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05483
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2011 Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011 - 29544-342

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinistituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden (33065)

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05482
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 17 januari 2012 Reactie op de brief van het Werkvoorzieningschap OZL (WOZL) te Heerlen over de financiële gevolgen van de Wet werken naar vermogen (WWNV) voor de bij het WOZL betrokken gemeenten - 29544-369

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wet werken naar vermogen (WWNV) (33161); adressant informeren.

2 februari 2012

Besluitenlijst 2011A02747
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 december 2011 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor SZW om een brief over actualisatie arbeidsmarktbeleid - 29544-364

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02747
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 december 2011 Evaluatie tijdelijke crisismaatregel ‘Extra tijdelijke contracten voor jongeren’ - 29544-368

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2012

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02747
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 8 december 2011 Reactie op het rapport van IBN 'Maatschappelijk rendement als basis voor groei' - 29544-367

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij Begrotingsbehandeling SZW 2012

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02747
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 december 2011 Pilot loondispensatie - 29544-365

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog in te dienen wetsvoorstel Werken naar vermogen

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02746
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 november 2011 Stand van zaken pilots Werken naar vermogen - 29544-362

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om voor de begrotingsbehandeling (13 december 10.00 uur) een brief naar de Kamer te sturen met de onderliggende informatie waarop hij de resultaten van de pilot loondispensatie baseert.

7 december 2011

Besluitenlijst 2011A05095
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 november 2011 Reactie op verzoek Hamer over voorgenomen ontslagen bij een aantal bedrijven - 29544-358

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij het reeds toegekende 30-leden debat over dit onderwerp

30 november 2011

Besluitenlijst 2011A05095
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 28 november 2011 Inhoudelijke sturing van cao's en de ruimte voor sectoraal maatwerk bij het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen (avv) - 29544-359

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW 2012

30 november 2011

Besluitenlijst 2011A02745
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 november 2011 Kabinetsreactie op het SER-advies 'Tijden van de Samenleving' - 29544-355

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

23 november 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A02744
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2011 Reactie op berichtgeving omtrent werkdruk en bezuinigingen ten aanzien van schoonmakers op ministeries - 29544-352

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries op 26 oktober 2011

9 november 2011

Besluitenlijst 2011A02744
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2011 Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011 - 29544-342

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Zie de voorstellen bij de bijlagen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 30 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 16 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsplaatsen Wsw op 17 november 2011
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

9 november 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A02742
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 5 oktober 2011 Eindrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-341

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

12 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A03527
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 september 2011 Stand van zaken inzake uitvoering moties m.b.t. het avv-beleid - 29544-338

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

7 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A03527
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 september 2011 Markt voor de persoonlijke dienstverlening - 29544-339

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2012

7 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 september 2011 Bestuursafspraken VNG - 29544-336

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg van 7 september 2011

30 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juli 2011 Voortgangsrapportage MSD Organon - 29544-327

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juli 2011 Toezending van het onderzoek naar de effecten van inkomende investeringen op de Nederlandse werkgelegenheid, zoals toegezegd in mei 2010 - 29544-331

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Economie en Innovatie.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 13 juli 2011 Ontwikkelingen met betrekking tot het bestuursakkoord - 29544-333

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg dd. 7 september jl. over het bestuursakkoord

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 juni 2011 Beantwoording vragen aanbesteding beveiliging en code verantwoordelijk marktgedrag - 29544-326

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 september 2011

7 september 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 juli 2011 Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 - 29544-328

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 september 2011

7 september 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2011 Vitaliteitspakket - 29544-329

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2011, 12.00-15.00 uur

7 september 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2011 Verzoek van de vaste commissie voor SZW om reactie op een brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL - 29544-330

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen; Kabinetsreactie op StAR-advies afwachten.

7 september 2011

Besluitenlijst 2011A02739
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 september 2011 Uitvoeringsinstructie UWV - 29544-335

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Minister SZW verzoeken om de instructie van het UWV over het ontslagrecht aan de Kamer voor te leggen

7 september 2011

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A02456
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 mei 2011 Uitvoeringsinstructie UWV - 29544-305

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór 20 juni 2011

31 mei 2011

Besluitenlijst 2010A04052
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 mei 2011 Onderzoek naar werkwijze inspecteurs i.h.k.v. onderzoek ZZP - 29544-301

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

26 mei 2011

Besluitenlijst 2010A04052
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 april 2011 Coördinator onderwijs - arbeidsmarkt - 29544-299

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

26 mei 2011

Besluitenlijst 2010A04052
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 april 2011 Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-298

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

26 mei 2011

Besluitenlijst 2010A04052
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 mei 2011 Beantwoording vragen commissie SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen - 29544-303

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 25 mei 2011 over hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

26 mei 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A04050
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 april 2011 Reactie op verzoek Van Hijum over het ontslagrecht - 29544-295

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen, nadere informatie afwachten.

28 april 2011

Besluitenlijst 2010A04050
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 april 2011 Aanbieding hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' - 29544-297

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 29 april 2011 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over zowel het bestuursakkoord als de hoofdlijnennotitie (z.s.m. na het meireces; 4 uur)

28 april 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03902
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Voortgangsrapportage MSD Organon - 29544-284

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het spoeddebat over MSD Organon op 6 april 2011.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A04048
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 6 april 2011 Beantwoording vragen commissie SZW n.a.v. het gesprek met de Vereniging OPS - 29544-285

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/evaluatie WIA op 27 april 2011

13 april 2011

Besluitenlijst 2010A04046
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 maart 2011 Reactie op verzoek commissie over het verlenen van een ontslagvergunning terwijl de ontslagen werknemers terug kunnen komen als flexkracht - 29544-279

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04046
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 maart 2011 Reactie op verzoek Ulenbelt om een toelichting op een interview in de Volkskrant (19-02-2011) over de uitspraak van de minister dat de sociale wetten op de schop moeten - 29544-280

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein op 6 april 2011 van 13.00 - 16.00 uur.

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04046
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 maart 2011 Reactie op het Rapport 'Van werk naar werk in het MKB' - 29544-282

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04046
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 maart 2011 Reactie op de aangeboden petitie en het onderzoek "Een baan als alle andere?! over de rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel" door FNV Bondgenoten en de VVR - 29544-281

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03898
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 februari 2011 Voortgangsrapportage MSD - Organon - 29544-278

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij het spoeddebat dat is aangevraagd over de situatie bij MSD Organon (met de minister van EL&I en de minister van SZW).

3 maart 2011

Besluitenlijst 2010A04042
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 januari 2011 Stand van zaken over de regeling werken naar vermogen - 29544-277

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2 februari 2011

Besluitenlijst 2010A03814
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 17 januari 2011 Reactie op verzoek commissie inzake een geactualiseerde kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand - 29544-276

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Diversiteitsdoelstellingen begroting BZK op 20 januari 2011.

28 januari 2011

Besluitenlijst 2010A04035
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 december 2010 Aanbieding “Najaarsrapportage cao-afspraken 2010” en de rapportage “Cao-fondsen van 2009 in beeld” - 29544-274

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

19 januari 2011

Besluitenlijst 2010A04035
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 december 2010 Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-275

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 16 maart 2011

19 januari 2011

Besluitenlijst 2010A02215
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2010 IWI rapport 'Het chronisch vermoeidheidssyndroom' - 29544-271

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 2 februari 2011

15 december 2010

Besluitenlijst 2010A02215
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2010 Antwoord op de vraag van het lid Hamer over middelen VSV - 29544-272

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 december 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A02017
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Informatie over de uitvoering van de motie Gesthuizen (29544, nr.263) over Abbott - 29544-269

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Industriebeleid.

1 december 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A02213
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 november 2010 Aanbieding onderzoeksrapporten 'Perspectief op langer doorwerken 2010', 'Diversiteit in cao's 2010' en eindrapport 'Inzetten op duurzame inzetbaarheid' - 29544-268

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en re-integratie op 17 november 2010

17 november 2010

Besluitenlijst 2010A02212
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 12 oktober 2010 Onderzoek regeling kleine banen - 29544-267

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en re-integratie op 17 november 2010, 14.00-17.00 uur

3 november 2010

Besluitenlijst 2010A03138
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 oktober 2010 Gevolgen van de reorganisatie van Amerikaanse farmabedrijf Abbott voor de vestiging in Weesp - 29544-262

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds betrokken bij het spoeddebat over de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling van het bedrijf Abbott in Weesp, dat plaatsvond op 7 oktober jl.

12 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A02013
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 14 september 2010 Voortgangsrapportage MSD/Organon - 29544-261

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Industriebeleid met de (nieuwe) bewindspersonen van EZ en Justitie (AO van 3 uur).

29 september 2010

Besluitenlijst 2009A04856
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 september 2010 Reactie op het SCP-rapport Minder werk voor laagopgeleiden? - 29544-259

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 32356).

17 september 2010

Besluitenlijst 2010A02145
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 augustus 2010 Reactie bericht over bemiddeling uitzendbureaus werklozen - 29544-258

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en jeugdwerkloosheid op 6 oktober 2010

15 september 2010

Besluitenlijst 2010A02145
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 1 september 2010 Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-257

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en jeugdwerkloosheid op 6 oktober 2010

15 september 2010

Besluitenlijst 2010A02145
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 3 september 2010 Kabinetsstandpunt eindrapport Taskforce DeeltijdPlus - 29544-260

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeid en zorg

15 september 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A02175
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010 Beantwoording vragen commissie SZW inzake het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-253

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

30 juni 2010

Besluitenlijst 2010A02175
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010 Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2010 - 29544-252

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 6 oktober a.s.

30 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04907
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010 Voortgang werkpleinen - 29544-249

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUWI-onderwerpen (algemeen overleg plannen in september)

23 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04907
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-251

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 24 juni 2010 te 14.00 uur
Besluit: De minister zal worden verzocht de antwoorden op de vragen van de commissie uiterlijk maandag 28 juni om 14.00 uur aan de Kamer te zenden. De minster zal hierbij worden gevraagd het Ontwerpbesluit niet aan de Raad van State te zenden voordat het verslag van het schriftelijk overleg door de Kamer is behandeld.

23 juni 2010

Besluitenlijst 2010A01556
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 29 april 2010 Lokale monitor werk, inkomen en zorg - 29544-248

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over armoede en schuldhulpverlening

12 mei 2010

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2009A04905
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 6 april 2010 Kabinetsreactie eindrapport Taskforce DeeltijdPlus - 29544-242

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

21 april 2010

Besluitenlijst 2009A04905
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010 Goed opdrachtgeverschap; rijksaanbesteding schoonmaakdiensten - 29544-243

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

21 april 2010

Besluitenlijst 2009A04905
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 14 april 2010 Voortgangsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-245

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Jeugdwerkloosheid

21 april 2010

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2009A04903
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 maart 2010 SCP-rapport Liever Mark dan Mohammed? - 29544-237

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

24 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04903
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 maart 2010 Uitvoering motie Van Hijum/Spekman over bevordering duaal werkleeraanbod bij uitkering voor inburgeraars (32123 XV, nr. 18) - 29544-236

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

24 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04903
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 maart 2010 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de consequenties voor de huidige beleidsaanpak - 29544-238

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010

24 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04903
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 maart 2010 Gebruik WW-regeling onwerkbaar weer - 29544-240

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid van 24 maart a.s.

24 maart 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 februari 2010 Loondoorbetaling na 104 weken ziekte. Reactie aan de Stichting van de Arbeid n.a.v. specifieke casussen, voorgelegd door de Stichting van de Arbeid. - 29544-226

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 februari 2010 Personeelsvoorziening land-en tuinbouw - 29544-228

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 januari 2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets - 29544-222

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwepen op 25 maart 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Nadere uitwerking plan van aanpak social return - 29544-225

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010 Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ - 29544-221

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Witboek 'Schoon genoeg: Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector' op 25 maart 2010, 15.30-17.30 uur

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao - 29544-231

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2010 Uitvoering motie Ortega-Martijn en Vermeij om over te gaan tot het instellen van een meldpunt klachten particuliere arbeidsmarktinitiatieven - 29544-232

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart a.s.

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04902
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011 - 29544-216

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over AOW-partnertoeslag 2015 op 25 maart 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04839
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Het advies 'Diversiteit in het personeelsbestand' van de SER - 29544-224

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Brief t.z.t. blijven betrekken bij het Jaarverslag BZK; wacht op jaarverslag in mei 2010

11 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04839
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 december 2009 Kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand - 29544-218

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Brief t.z.t. blijven betrekken bij het Jaarverslag BZK; wacht op jaarverslag in mei 2010

11 maart 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-202

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 16 februari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake plan van aanpak arbeidsmarkt jeugdzorg - 29544-230

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00803
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 16 februari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake plan van aanpak arbeidsmarkt jeugdzorg - 29544-230

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Professionalisering en Arbeidsmarktbeleid Jeugdzorg 22 april 2010

5 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00798
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 december 2009 Kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand - 29544-218

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00798
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Het advies 'Diversiteit in het personeelsbestand' van de SER - 29544-224

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

4 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 februari 2010 Personeelsvoorziening land-en tuinbouw - 29544-228

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011 - 29544-216

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 januari 2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets - 29544-222

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Nadere uitwerking plan van aanpak social return - 29544-225

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010 Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ - 29544-221

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00788
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao - 29544-231

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04901
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 februari 2010 Loondoorbetaling na 104 weken ziekte. Reactie aan de Stichting van de Arbeid n.a.v. specifieke casussen, voorgelegd door de Stichting van de Arbeid. - 29544-226

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04901
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 februari 2010 Reactie op sollicitatieplicht ouderen en project Talent 45+ - 29544-227

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsparticipatie ouderen op 11 februari j.l.

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04901
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 februari 2010 Personeelsvoorziening land-en tuinbouw - 29544-228

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid (week 12)

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04838
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Het advies 'Diversiteit in het personeelsbestand' van de SER - 29544-224

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag BZK

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04838
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 december 2009 Kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand - 29544-218

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag BZK

18 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04900
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 januari 2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets - 29544-222

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 18 februari 2010

4 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04900
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 20 januari 2010 Eerste evaluatieronde Bestuurlijk Akkoord Participatie - 29544-223

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 februari 2010

4 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04899
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 december 2009 Onderzoeksrapportages over cao en avv - 29544-217

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 februari 2010

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04899
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 december 2009 Uitspraak Raad van State inzake uitzend-cao's - 29544-220

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04899
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010 Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ - 29544-221

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Rondetafelgesprek plannen voor Krokusreces (wordt 18 februari a.s. van 10.00 tot 13.00 uur)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na Krokusreces

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04836
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 december 2009 Kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand - 29544-218

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

21 januari 2010

Besluitenlijst 2009A02874
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 3 december 2009 Voortgang actieplan jeugdwerkloosheid - 29544-210

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdwerkloosheid

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A02874
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over re-integratie

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A02873
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 november 2009 Verlagen sociale lasten voor het in dienst nemen van werklozen - 29544-208

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2010

2 december 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02592
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 21 september 2009 Invulling motie Spekman c.s. over extra zichtbare inspanningen door de rijksoverheid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid - 29544-205

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdelen overheidspersoneelsbeleid en binnenlands bestuur

1 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02867
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 september 2009 Onderzoeksrapporten 'Perspectief op Langer Doorwerken 2009' en 'Omgaan met vergrijzing' - 29544-204

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Kabinetsreactie vragen op resultaten beide onderzoeken

24 september 2009

Besluitenlijst 2009A02866
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 juli 2009 Aanbieding rapportages over cao's en avv - 29544-199

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2009

9 september 2009

Besluitenlijst 2009A02786
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-202

Indiener: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 2 oktober 2009

9 september 2009

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2008A02152
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg 'Vertrouwen in de school' en schoolverzuim op 3 september a.s.

2 juli 2009

Besluitenlijst 2008A02264
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Schoolverzuim op 3 september 2009
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

25 juni 2009

Besluitenlijst 2009A01611
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 juni 2009 Monitor arbeidsmarktmaatregelen - 29544-192

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SUWI-onderwerpen d.d. 1 juli 2009

25 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02151
Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 24 juni a.s. over schoolverzuim.
Besluit: Agenderen voor de procedurevergadering van 25 juni a.s. om te beoordelen of het kabinetsstandpunt voldoende is behandeld.

11 juni 2009

Besluitenlijst 2009A01610
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 29 mei 2009 Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-189

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg op 25 juni 2009, 10.00-13.00 uur
Besluit: Vóór het algemeen overleg een rondetafelgesprek organiseren

11 juni 2009

Besluitenlijst 2009A01069
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 februari 2009 Uitwerking toezegging positie flexwerkers - 29544-188

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: T.z.t. agenderen voor algemeen overleg over positie flexwerkers

19 maart 2009

Besluitenlijst 2008A01937
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 3 februari 2009 IWI-rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB' - 29544-186

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over re-integratie

18 februari 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A01934
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 24 december 2008 Najaarsrapportage cao-afspraken 2008 - 29544-184

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over CAO's en arbeidsverhoudingen

21 januari 2009

Besluitenlijst 2008A01934
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 12 januari 2009 Nulmeting Bestuurlijk Akkoord Participatie - 29544-185

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor t.z.t te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en WWB-onderwerpen op 21 januari 2009

21 januari 2009

Besluitenlijst 2008A02198
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 november 2008 Werkleeraanbod en recht op stage - 29544-179

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel investeren in jongeren (kamerstuk 31775)

18 december 2008

Besluitenlijst 2008A00179
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2008 Plannen G-4 voor jongeren - 29544-182

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel investeren in jongeren (31 775)

17 december 2008

Besluitenlijst 2008A00179
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 1 december 2008 Verbeterde informatievoorziening Regeling DAH - 29544-180

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 18 december 2008

17 december 2008

Verslag
Besluitenlijst 2008A00178
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 november 2008 Bericht Arbeidsmarkt november 2008 - 29544-178

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 december 2008

4 december 2008

Besluitenlijst 2008A00178
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 november 2008 Werkleeraanbod en recht op stage - 29544-179

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel investeren in jongeren (31775)

4 december 2008

Besluitenlijst 2008A00176
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 oktober 2008 Avv-loze periode - 29544-177

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen over CAO-onderwerpen op 5 november 2008

5 november 2008

Besluitenlijst 2008A00174
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie - 29544-175

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW

22 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00174
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 oktober 2008 Reactie op verzoek Ulenbelt m.b.t. uitleg over het ontslagrecht - 29544-176

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht

22 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00173
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie - 29544-175

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; uitkomsten Najaarsoverleg afwachten

8 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00158
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie - 29544-175

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

24 september 2008

Besluitenlijst 2008A00005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 juli 2008 O.a. de voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 - 29544-170

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Algemeen overleg voeren over CAO's
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg CAO's de (nog te ontvangen) reactie op de uitvoering van motie Blok (31 444 XV, nr. 8) inzake publicatie jaarcijfers CAO-fondsen

11 september 2008

Besluitenlijst 2008A00005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 juli 2008 Aanpassingen in de Richtlijn passende arbeid - 29544-171

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van (nog te ontvangen) wetsvoorstel passende arbeid

11 september 2008

Besluitenlijst 2008A00005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Aanbieding Kwartaalbericht Arbeidsmarkt, juni 2008 - 29544-172

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11 september 2008

Besluitenlijst 2008A00005
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juli 2008 Reactie op vraag of dispensatie van algemeen verbindend verklaarde cao afhankelijk is van mening 'gevestigde' cao-partijen - 29544-173

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over CAO's

11 september 2008

Besluitenlijst 2008A00005
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 1 juli 2008 Aanbieding van het werkplan Taskforce deeltijdplus - 29544-160

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

11 september 2008