Wetsvoorstel 29538 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2017A0382519
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 april 2018. Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties - 29538-260

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Maatschappelijke opvang d.d. 13 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Aanpak van huiselijk geweld en Kindermishandeling (zie ook agpt. 17)

24 mei 2018

Besluitenlijst 2017A0382519
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Oplossingen voor de zorgval - 29538-261

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz

24 mei 2018

Verslag
Besluitenlijst 2018A0106910
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 maart 2018. Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ - 29538-252

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg

30 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0382110
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018. Deelrapport ‘Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’ - 29538-251

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 201

14 maart 2018

Besluitenlijst 2018A006119
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 januari 2018. Route verkenning zorgval - 29538-250

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzameloverleg Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari

23 februari 2018

Besluitenlijst 2018A003689
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 januari 2018. Route verkenning zorgval - 29538-250

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A022339
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 november 2017 - 29538-249

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg

6 december 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2017. Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo - 29538-245

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2017. Rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016 - 29538-242

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg6

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017. Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz - 29538-244

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A022307
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2017. Rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 29538-248

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Patiënten- en Cliëntenrechten.

26 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0222716
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2017. Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo - 29538-245

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg (algemeen overleg thans controversieel verklaard)

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0222716
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2017. Vergoeding van personenalarmering - 29538-246

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A005228
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 juni 2017. Resultaten pilot steun na partnerverlies - 29538-243

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018.

5 juli 2017

Besluitenlijst 2016A0486016
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2017. Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz - 29538-244

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten (algemeen overleg thans controversieel verklaard)
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wlz (algemeen overleg thans controversieel verklaard)

5 juli 2017

Besluitenlijst 2017A018309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2017. Rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016 - 29538-242

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

9 juni 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 april 2017. Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen - 29538-240

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo6

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2017. Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Recept voor maatschappelijk probleem: medicalisering van levensfasen’ - 29538-239

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kwaliteitszorg (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

10 mei 2017

Besluitenlijst 2016A048559
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 april 2017. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2017, over het bericht ‘Waarom intensieve zorggebruikers de zorg liever mijden’ - 29538-241

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017)

10 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Besluit reële prijs - 29538-238

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Wmo.8

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2017. Besluit reële prijs - 29538-238

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaard.9

5 april 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A005939
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2017. Reactie op het advies ‘Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - 29538-233

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg inzake Zorgverzekeringswet

23 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0485010
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 januari 2017. Uiterlijke termijnen voor facturatie bijdrage Wmo 2015 - 29538-232

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 201

8 februari 2017

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2016. Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016 - 29538-230

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo (plannen, 3 uur)

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A0452414
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 november 2016. Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden - 29538-231

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo (plannen, 3 uur)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

17 november 2016

Besluitenlijst 2016A042156
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016 over het bericht ‘FNV: drie kwart gemeenten levert te weinig huishoudelijke hulp’ - 29538-229

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair debat (Keijzer) over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten2

27 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A025779
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 september 2016. Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen - 29538-227

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0257617
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juli 2016. CBS onderzoek verandering eigen bijdrage langdurige zorg - 29538-225

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending voor de begrotingsbehandeling

15 september 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A053578
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2016. Aanbieding rapport van Movisie ‘Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?’ - 29538-215

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo op 8 juni 201

1 juni 2016

Besluitenlijst 2015A053578
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 mei 2016. Reactie op het SCP-rapport "Zorg beter begrepen" - 29538-217

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid

1 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0535610
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 mei 2016. Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen - 29538-214

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Decentralisatie WmoOverigGeen agendapuntenRondvraag

19 mei 2016

Besluitenlijst 2015A053549
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2016. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht ‘Enorme tariefverschillen Wmo-voorzieningen’ en reactie op rapport van de Nationale Ombudsman - 29538-212

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij plenair Dertigledendebat (Keijzer) over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten

28 april 2016

Besluitenlijst 2015A053549
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake faillissement Victas - 29538-213

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Verslavingszorg (3 uur; plannen september 2016)

28 april 2016

Besluitenlijst 2016A002959
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en het verzoek Voortman over de inkomenssituatie van mensen met zorg op basis van de Wmo en Wlz - 29538-203

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij komend plenair debat (Agema) over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg (plannen, 3 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een nadere actualisering te geven van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen

3 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0263111
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 november 2015. Verdiepend onderzoek verdeling budget beschermd wonen - 29538-200

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo d.d. 2 december 201

10 december 2015

Besluitenlijst 2015A026338
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 november 2015. Inhoudelijke reactie op het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie - 29538-199

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 december 201

26 november 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A015979
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 september 2015. Uitvoering motie Kerstens (PvdA) pilot 'steun na partnerverlies' - 29538-196

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 29 oktober 201

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A0368013
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 september 2015. Brieven aan gemeenteraden en reactie op motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijke hulp toelage (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 121) - 29538-194

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

25 september 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juni 2015. Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015 over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-190

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging/Thuiszorg op 1 juli 201

2 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0514315
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-191

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg d.d. 1 juli 201

2 juli 2015

Besluitenlijst 2015A02996
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-191

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg op 1 juli 2015 met uitbreiding van vergadertijd.Rondvraag

25 juni 2015

Besluitenlijst 2014A051427
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2015. Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 - 29538-189

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg (na zomerreces, 3 uur)
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (na zomerreces, 3 uur).
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van toegezegde voortgangsrapportages

17 juni 2015

Besluitenlijst 2014A051419
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2015. Reactie op onderzoek “Quickscan van de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen deel 2: Brussen” van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) - 29538-188

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg.2

4 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel” WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” - 29538-186

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 28 mei 2015 te 14.00 uur

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet - 29538-185

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg d.d. 29 april 2015 en het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 201

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A0513915
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Reactie op het artikel van de NOS.nl van 13 april 2015 "Ouderen krijgen thuis te weinig zorg" - 29538-187

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Voortgang decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

26 mei 2015

Besluitenlijst 2014A049189
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2015. Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1 - 29538-184

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

20 mei 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Reactie op verzoek op de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête) - 29538-183

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.

24 april 2015

Besluitenlijst 2015A017718
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Zorg beter begrepen’ en signalen over verwarde personen - 29538-180

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij plenair 30-ledendebat (Siderius) inzake het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij

24 april 2015

Besluitenlijst 2014A0513711
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Inzet huishoudelijke hulp toelage - 29538-179

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

8 april 2015

Besluitenlijst 2014A051367
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2015. Aanbieding van het rapport ‘Verbinding wijkverpleging en sociaal domein’ - 29538-178

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Standpunt afwachten (in voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het standpunt zo mogelijk toe te zenden voor het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 15 april 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging op 15 april 201

25 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051359
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 24 februari 2015 inzake de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête) - 29538-177

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te sturen op het GL-onderzoek Gebroken beloftes: conclusies onderzoek TNS Nipo naar gevolgen zorghervorming (https://groenlinks.nl/sites/default/files/downloads/newsarticle/Gebroken%20beloftes%20Conclusies%20TNS%20Nipo%20enquete%20onder%20gebruikers%20langdurige%20zorg.pdf)

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A051347
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer over het bericht dat het aantal banen dat behouden blijft met de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage beperkt zou zijn - 29538-176

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 12 februari 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

26 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0512610
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 december 2014. Stand van zaken huishoudelijke hulp toelage (HHT) december - 29538-172

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 12 februari 2015.

15 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0506911
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2014. Reactie op de motie van het lid Slob c.s. inzake de participatiesamenleving - 29538-173

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over decentralisatie en participatie.

15 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A053507
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2014. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer om een brief over de uitspraak d.d. 9 december 2014 van de Rechtbank Noord-Nederland (zaaknummer Awb 14/4569) - 29538-171

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

18 december 2014

Besluitenlijst 2014A0391210
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 november 2014. Reactie op het artikel in Binnenlands bestuur “gemeenten overtreden massaal wet met schrappen poetshulp” - 29538-168

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december

27 november 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A039119
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2014. Reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. “Kortingen zorg forser dan verwacht”. - 29538-167

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 van 3 november 2014.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

13 november 2014

Besluitenlijst 2014A039099
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 oktober 2014. Bevindingen regionale bijeenkomsten "Wmo en Jeugd op weg" en monitors van aanbieders - 29538-158

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor tweede termijn algemeen overleg Transitie Wmo op 15 oktober 2014.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 op 3 november 201

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A039099
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2014. Voorbereidingen op de Wmo 2015 - 29538-157

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Transitie Wmo op 8 oktober 201

16 oktober 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juli 2014‘De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012’ - 29538-153

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 2014.

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2014. Voortgang transitie Wmo 2015 - 29538-154

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 201

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A0247919
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juli 2014. Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid - 29538-155

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 201

4 september 2014

Besluitenlijst 2014A009537
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Samenhang in zorg en ondersteuning - 29538-152

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangige wetgeving Wmo (33841) en WLZ (33891)

21 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0581911
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2013. Zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij - 29538-151

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake de Hervorming van de langdurige zorg op 18 december 201

17 januari 2014

Besluitenlijst 2012A04946
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Standpunt proefpersonenverzekering 2e evaluatie WMO - 29538-148

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t..z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

5 juli 2013

Besluitenlijst 2012A04943
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Antwoorden op vragen over de toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo (Kamerstuk 29538, nr. 142) - 29538-146

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t te houden algemeen overleg Wmo

28 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04938
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 februari 2013 Toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo - 29538-142

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 maart 2013

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A03989
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 oktober 2012 Eenzaamheid - 29538-139

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 juli 2012 Uitvoering van de motie van de leden Wiegman- Van Meppelen Scheppink en Voortman over mentorschap (33000-XVI, nr. 56). - 29538-137

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 oktober 2012

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 september 2012 - 29538-138

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02036
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012 Mogelijke misstanden bij vrouwenopvang Het Gooi - 29538-136

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05125
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 maart 2012 Rapport cliëntervaring hulp bij het huishouden in de Wmo - 29538-135

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo (2,5 uur)

15 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05120
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 december 2011 Reactie op de aangenomen motie-Agema c.s. (29538, nr. 130) over de gegevensoverdracht - 29538-134

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel 33127 (Wijziging Wmo)

19 januari 2012

Besluitenlijst 2011A02841
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 december 2011 Uitvoering motie Leijten en Voortman (kamerstuk 29 538, nr. 119) over tegengaan loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg - 29538-132

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de Wmo

22 december 2011

Besluitenlijst 2010A02357
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 27 september 2010 IGZ-rapport Kwaliteit hulp bij het huishouden - 29538-116

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo/Thuiszorg

13 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A02357
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 28 september 2010 Verslag schriftelijk overleg over een brief aan de Federatie Opvang over eigen bijdragen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang - 29538-117

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

13 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A01965
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 11 augustus 2010 Uitstel beantwoording vragen commissie VWS over maatschappelijke opvang en eigen bijdrage voor AWBZ-begeleiding - 29538-115

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

9 september 2010

Besluitenlijst 2009A04846
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 9 juni 2010 Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de verfijning van het verdeelmodel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - 29538-113

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg over Begroting voor 2011, Hfst VII BZK en het Gemeentefonds.

1 juli 2010

Besluitenlijst 2009A05091
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 14 juni 2010 Afschrift van de brief aan de Federatie Opvang over maatschappelijke opvang en eigen bijdrage voor AWBZ-begeleiding - 29538-114

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 juli 2010

23 juni 2010

Besluitenlijst 2009A05086
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 maart 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de samenhang tussen de Wmo, de Wwb, de Wsw en de WIJ - 29538-112

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo/Thuiszorg

8 april 2010

Besluitenlijst 2009A04840
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 12 maart 2010 Verfijning verdeelmodel Wet maatschappelijke ondersteuning - 29538-111

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Begroting gemeentefonds 2011.

26 maart 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A02954
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 oktober 2009 Samenhang tussen de Wmo, Wwb, Wsw en de WIJ - 29538-108

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 november 2009

28 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02952
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 september 2009 Moties en toezeggingen in kader Wmo - 29538-107

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo op 14 oktober 2009
Besluit: Het overleg zal met een half uur worden verlengd

9 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02785
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 21 augustus 2009 Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg 3 september 2009 over de WMO - 29538-106

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo (begin oktober)

3 september 2009

Besluitenlijst 2008A02377
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 24 juni 2009 Derde tussenrapportage evaluatie Wmo - 29538-105

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in de 1e week van september 2009 (3 uur)
Besluit: Er zal t.z.t. een AO gepland worden na ontvangst van de 4e voortgangsrapportage (verwacht in het najaar 2009)

2 juli 2009

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2008A02373
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 april 2009 Uitkomsten van het overleg met de VNG over het definitieve SCP-advies 2009 en het voorlopige SCP-advies 2010 over het Wmo-budget huishoudelijke hulp 2010 - 29538-102

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wmo-budget op 23 april 2009

24 april 2009

Besluitenlijst 2009A01235
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 maart 2009 Kabinetsreactie op definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 - 29538-100

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: - de staatssecretaris zal worden gevraagd de Kamer vóór 10 april a.s. te informeren over de uitkomsten van het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen dat op 1 april heeft plaatsgevonden.

2 april 2009

Besluitenlijst 2008A02370
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 17 februari 2009 Kabinetsstandpunt over definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 - 29538-99

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (procedurele brief).

12 maart 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02367
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 21 januari 2009 Tweede tussenrapportage evaluatie Wmo - 29538-97

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

6 februari 2009

Besluitenlijst 2008A00136
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 24 oktober 2008 Aanbestedingen hulp bij het huishouden - 29538-90

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij spoeddebat op 28 oktober 2008

5 november 2008

Besluitenlijst 2008A00135
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 13 oktober 2008 Eerste SCP tussenrapportage evaluatie Wmo - 29538-89

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor komend algemeen overleg Wmo

23 oktober 2008

Besluitenlijst 2008A00020
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 september 2008 Subsidieregelingen “motie Van Geel” en Kwaliteitsdocument hulp bij het huishouden - 29538-88

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

25 september 2008