Wetsvoorstel 29453 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Besluitenlijst 2018A016399
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2018. Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017 - 29453-475

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

18 mei 2018

Besluitenlijst 2017A042739
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 april 2018. Informatie over de verkoop van woningen van corporaties Mitros en Portaal in de wijk Kanaleneiland te Utrecht - 29453-474

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Woningcorporaties op 17 mei a.s.

19 april 2018

Besluitenlijst 2017A0426914
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018. Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - 29453-468

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 maart 2018 te 14.00 uur.

9 maart 2018

Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 februari 2018. Jaarwerkplan 2018 Autoriteit woningcorporaties - 29453-466

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.

15 februari 2018

Besluitenlijst 2017A042688
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 februari 2018. Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) - 29453-467

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Woningcorporaties.4

15 februari 2018

Besluitenlijst 2018A002757
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Verduidelijking beleidsregels sanering en beleidsregels borgingsvoorziening - 29453-465

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

1 februari 2018

Besluitenlijst 2018A00039
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 12 januari 2018. Verzoek uitstel SO Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (TK 29453-463) - 2018Z00258

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Zie uitslag e-mailprocedure inzake aangepast verzoek van het lid Koerhuis m.b.t. de inbrengdatum voor het verslag.

23 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 december 2017. Stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector - 29453-461

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg woningcorporaties.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 december 2017. Reactie op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag van Aedes - 29453-464

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg woningcorporaties. De vaste commissie voor VWS zal als volgcommissie worden vermeld.

22 december 2017

Besluitenlijst 2017A04265
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2017. Informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - 29453-463

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum schriftelijk overleg is vastgesteld op 16 januari 2018 te 16.00 uur.

13 december 2017

Besluitenlijst 2017A0044512
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 november 2017. Oplossing financiële problemen bij woningcorporatie Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) - 29453-460

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A003473
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 oktober 2017. Toezeggingen uit het debat van 14 september 2017 over energiedoelen corporaties - 29453-458

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing.

25 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003473
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 oktober 2017. Opvolging motie en toezeggingen diverse onderwerpen Wonen en Rijksdienst - 29453-459

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst.

25 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003464
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 september 2017. Aanpak woonfraude - 29453-457

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden.
Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling begroting Wonen en Rijksdienst 2018.

4 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A003454
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juli 2017. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties - 29453-450

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Bouwregelgeving en

7 september 2017

Besluitenlijst 2017A003433
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties - 29453-447

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangekondigde stand van zaken en uitkomsten van het gesprek met Aedes (verwacht voor het zomerreces) afwachten.

5 juli 2017

Besluitenlijst 2017A003433
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2017. Uitkomsten governance audit Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - 29453-448

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

5 juli 2017

Verslag
Besluitenlijst 2017A003402
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 mei 2017. Reactie op verzoek commissie inzake het artikel “Chaos bij toezicht op corporaties” - 29453-439

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties d.d. 18 mei 2017.Rijksdienst

24 mei 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017. Governance audit bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-438

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2016. Jaarwerkplan 2017 Autoriteit woningcorporaties - 29453-434

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.3

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 december 2016. Informatie Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake sanering - 29453-433

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2016. Samenwerking Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-432

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 december 2016. Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-431

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast door verwarde huurders - 29453-415

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Diverse woononderwerpen.

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A003388
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 februari 2017. Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude - 29453-437

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Diverse woononderwerpen.Rijksdienst

19 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 december 2016. Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-431

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2016. Samenwerking Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-432

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 december 2016. Informatie Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake sanering - 29453-433

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2016. Jaarwerkplan 2017 Autoriteit woningcorporaties - 29453-434

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071910
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 maart 2017. Governance audit bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-438

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Besluitenlijst 2016A042704
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 februari 2017. Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude - 29453-437

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het na het verkiezingsreces te plannen algemeen overleg Huuraangelegenheden.

15 februari 2017

Besluitenlijst 2016A042684
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2016. Jaarwerkplan 2017 Autoriteit woningcorporaties - 29453-434

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties d.d. 8 februari 2017.

18 januari 2017

Besluitenlijst 2015A053864
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 december 2016. Informatie Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake sanering - 29453-433

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties d.d. 8 februari 2017.

21 december 2016

Besluitenlijst 2015A053853
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2016. Sectorbeeld 2016 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) - 29453-430

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 8 december 2016.

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A053853
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 december 2016. Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-431

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het voor het verkiezingsreces te plannen algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A053853
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2016. Samenwerking Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-432

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het voor het verkiezingsreces te plannen algemeen overleg Toezicht en borging woningcorporaties.Rijksdienst

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A053824
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 oktober 2016. Overdrachts- en vennootschapbelasting woningcorporaties en monitoring woonvisies - 29453-426

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenaire behandeling begroting Wonen en Rijksdienst 2017.

1 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A038713
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 oktober 2016. Rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties - 29453-425

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 26 oktober 2016 te 14.00 uur

12 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A053805
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 september 2016. Evaluatie verkoopregels corporatiewoningen - 29453-424

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 oktober 2016.

29 september 2016

Besluitenlijst 2015A053796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juli 2016. Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties - 29453-423

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

7 september 2016

Besluitenlijst 2015A047134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-422

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij VSO Versterking risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw.2

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A047134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juli 2016. Voornemens Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2016-2020 - 29453-421

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.Rijksdienst

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A047134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juli 2016. Reactie van de Autoriteit woningcorporaties op berekeningen indicatieve bestedingsruimte - 29453-420

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling d.d. 6 juli 2015.

6 juli 2016

Besluitenlijst 2015A047105
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 juni 2016. Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties - 29453-418

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie verhuurderheffing en stedelijke ontwikkeling op 6 juli 2016.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047105
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 juni 2016. Nadere antwoorden op vragen van de commissie betreffende de aanbieding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties - 29453-419

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een (besloten) technische briefing door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de methoden en werkwijzen van de Aw. Een convocatie voor dit overleg wordt u z.s.m. toegestuurd.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047084
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 mei 2016. Voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-417

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 juni 2016 te 12.00 uur.

2 juni 2016

Besluitenlijst 2015A047074
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 april 2016. Beantwoording vragen commissie betreffende de aanbieding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties - 29453-416

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 mei te 14.00 uur.

26 april 2016

Besluitenlijst 2015A046785
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast door verwarde huurders - 29453-415

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen of (indien aanvrager afziet van het dertigledendebat) een nog te plannen algemeen overleg over diverse woononderwerpen.

17 februari 2016

Besluitenlijst 2016A004794
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 januari 2016. Aanbieding Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties - 29453-414

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 16 februari 2016 om 16.00 uur.2

2 februari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 december 2015. Sectorbeeld 2015 en Rapportage Volkshuisvestelijke Prestaties 2014 (dVi 2015) - 29453-409

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2015. Stand van zaken in de uitvoering van de motie Duivesteijn c.s. inzake de Wooncoöperatie - 29453-410

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg diverse woononderwerpen/woningmarkt.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 december 2015. Enkele toezeggingen en stand van zaken verbeteren bedrijfs-voering en informatiestromen in de woningcorporatiesector - 29453-411

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A046766
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2016. Ontwikkelingen rond rendabel bouwen door corporaties - 29453-413

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.Rijksdienst

20 januari 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A010144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 november 2015. Voornemens woningcorporaties 2015-2019, kengetal investeringsruimte en aanbieding rapporten bij Staat van de woningmarkt 2015 - 29453-402

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Tweede Staat van de Woningmarkt.

24 november 2015

Besluitenlijst 2015A010144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 november 2015. Reactie op diverse toezeggingen gedaan tijdens verschillende debatten en reactie op moties inzake het onderwerp woningcorporaties - 29453-408

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Behandeld in het algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 18 november 2015.

24 november 2015

Besluitenlijst 2015A010134
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 oktober 2015. Invulling algemene maatregel van bestuur WSW - 29453-401

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW d.d. 12 november 2015.Rijksdienst

11 november 2015

Besluitenlijst 2015A010115
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 september 2015. Waarborgfonds Sociale Woningbouw: analyse publiek en privaat stelsel en scenario's faillissementen - 29453-400

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij (nog te plannen) plenair debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW.

14 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A010096
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juli 2015. Verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen sociale huursector - 29453-398

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 30 september 2015.

9 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 juni 2015. Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets” - 29453-394

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

1 juli 2015

Besluitenlijst 2015A030796
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 juni 2015. Aanwijzing onafhankelijke instantie t.b.v. visitatie van woningcorporaties - 29453-395

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

1 juli 2015

Besluitenlijst 2015A010304
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 juni 2015. Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets” - 29453-394

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rijksdienst

17 juni 2015

Besluitenlijst 2015A010295
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2015 over gemaakte integriteitskwesties bij woningcorporaties - 29453-383

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over integriteit woningcorporaties d.d. 28 mei 2015.

3 juni 2015

Besluitenlijst 2015A010295
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 1 juni 2015. Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-389

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg WSW in te plannen voor het zomerrreces (AO van 3 uur).

3 juni 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A010275
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015, over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van corporaties - 29453-381

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: In de e-mailprocedure van 29 april 2015 is besloten om deze brief bij het voortgezet algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 28 mei a.s. en een feitelijke vragenronde te houden in het meireces.

20 mei 2015

Besluitenlijst 2015A010263
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 7 april 2015. Antwoorden op de aanvullende vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake de Autoriteit woningcorporaties - 29453-372

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 7 april 2015.

22 april 2015

Besluitenlijst 2015A010253
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 31 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Monasch, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 over de voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion - 29453-371

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij (nog te plannen) plenair debat over voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion.

7 april 2015

Besluitenlijst 2014A047374
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 februari 2015. Toekomstige ontwikkeling financiële positie corporaties - 29453-367

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij VAO Staat van de woningmarkt.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A047374
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 maart 2015. Aanbieding rapportage onderzoek tussenpersonen en adviseurs Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) - 29453-368

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de rol van tussenpersonen en adviseurs bij derivatentransacties van woningcorporaties.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A047365
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 januari 2015. Aanbieden Analyse prestatieafspraken 2014 - 29453-364

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (t.z.t. te plannen) algemeen overleg Woningcorporaties.
Besluit: BOR verzoeken om een verificatie van het ABF-rapport.

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A047365
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 februari 2015. Afloop van de bezwaarprocedure met betrekking tot de verkoop van woningen door Vestia aan Patrizia Wohnmodul - 29453-366

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

25 februari 2015

Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 december 2014. Rapport Volkshuisvestelijke prestaties woningcorporaties 2013 - 29453-363

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (t.z.t. te plannen) algemeen overleg Woningcorporaties.

11 februari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2013A048223
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 december 2014. Aanbieding van het Sectorbeeld Woningcorporaties van het Centraal Fonds Volkshuisvesting - 29453-360

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 21 januari 2014.

10 december 2014

Besluitenlijst 2013A048214
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 november 2014. Informatie over het openbaar maken Aedesbenchmark - 29453-359

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Besluit: Aedes benchmark agenderen voor gesprek (begin 2015).

26 november 2014

Besluitenlijst 2013A048194
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 oktober 2014. Uitkomsten aanvullend onderzoek naar aanleiding van het rapport “Toezicht op presteren woningcorporaties” - 29453-356

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en Studentenhuisvesting d.d. 19 november 2014.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048194
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie Wonen en Rijksdienst over de vigerende verkoopregels in relatie tot de woningen van Vestia - 29453-358

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties en Studentenhuisvesting d.d. 19 november 2014.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048194
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 oktober 2014. Reactie inzake de berichtgeving over het stimuleren en wegnemen van (financiële-) barrières bij het oprichten van nieuwe kleinschalige woningcorporaties - 29453-357

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Woningcorporaties en Studentenhuisvesting d.d. 19 november 2014.

30 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048184
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 oktober 2014. Toezicht op aanbesteden bij woningcorporaties - 29453-355

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en studentenhuisvesting d.d. 19 november 2014.

15 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048176
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 september 2014. Mandaatbesluit van enkele handhavingsbevoegdheden aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) - 29453-353

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048176
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 september 2014. Informatie over de voorgenomen volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties voor 2014 tot en met 2018 - 29453-354

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en Studentenhuisvesting d.d. 15-10-14.Rijksdienst

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A048156
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 augustus 2014. Verbeterplan woningcorporatie Vestia - 29453-351

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties en studentenhuisvesting in oktober 2014 (duur 3 uur).3

3 september 2014

Besluitenlijst 2013A048156
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 augustus 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Stresstest derivatenportefeuille woningcorporaties - 29453-352

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en studentenhuisvesting.

3 september 2014

Besluitenlijst 2014A012144
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 juni 2014. Regionaal woonaanbod - 29453-350

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

25 juni 2014

Besluitenlijst 2014A012134
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 juni 2014. Aanbieding rapport "Toezicht op presteren van woningcorporaties" - 29453-349

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Technische briefing organiseren voorafgaande aan algemeen overleg Woningcorporaties d.d. juni 2014 (en indien nodig het algemeen overleg uitstellen).

10 juni 2014

Besluitenlijst 2013A048143
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 mei 2014. Aanbieding onderzoek Stresstest derivaten woningcorporaties - 29453-348

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 18 juni 2014.

28 mei 2014

Besluitenlijst 2014A012056
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 maart 2014. Overzicht insolvabele corporaties en grondposities - 29453-345

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

2 april 2014

Besluitenlijst 2014A012056
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 maart 2014. Aanbieding afschrift brief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over de beoordeling van het eerste hersteljaar van woningcorporatie Vestia - 29453-347

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

2 april 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A044673
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 december 2013. Informatie over woningcorporatie IJsseldal Wonen inzake de Wet normering Topinkomens - 29453-343

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds betrokken bij Verslag Algemeen Overleg Woningcorporaties op 12 december 2013.
Besluit: De minister voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer schriftelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen in dezen.

19 december 2013

Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2013. Sectorbeeld 2012 en reactie op artikel FD over hypothecaire volmacht WSW - 29453-337

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: De passage met de reactie op het artikel in het Financieel Dagblad over hypothecaire volmacht is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 4 december 2013.De passage over sectorbeleid 2012 agenderen voor een nader te plannen algemeen overleg Woningcorporaties (januari 2014).

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2013. Bezoldigingen bij corporaties in het boekjaar 2012 - 29453-336

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nader te plannen algemeen overleg Woningcorporaties (januari 2014).

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A044664
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 2 december 2013. Inrichting toezicht woningcorporaties - 29453-338

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nader te plannen algemeen overleg Woningcorporaties (januari 2014).Rijksdienst

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A046975
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 september 2013. Voortgang zeven corporaties die niet slaagden voor stresstest derivaten - 29453-330

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

10 oktober 2013

Besluitenlijst 2012A044603
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 september 2013. Reactie op de brief van van het CFV inzake een viertal toezeggingen inzake woningcorporaties (rapport Commissie Hoekstra) - 29453-329

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

19 september 2013

Besluitenlijst 2012A044598
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 juli 2013. Regeling ter wijziging van de beleidsregels gebruik financiële derivaten door woningcorporaties - 29453-326

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

5 september 2013

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2012A04436
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Monasch om een reactie op het reddingsplan Vestia - 29453-309

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

24 mei 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 april 2013 Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen c.s. (29453, 296) m.b.t. prestatiecontracten gekoppeld aan kortingen op bouwgrond - 29453-307

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling nog te ontvangen wetsvoorstel tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesing.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04435
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 april 2013 Toename in het aantal huisuitzettingen en kinderen in de opvang - 29453-306

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 april 2013

Besluitenlijst 2012A04434
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2013 Reactie op verzoek commissie inzake betrokkenheid pensioenfondsen bij woonakkoord - 29453-302

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

5 april 2013

Besluitenlijst 2012A04434
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 maart 2013 Kabinetsreactie op de eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties (Commissie Hoekstra) - 29453-303

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg Toezicht woningcorporaties (van 3 uur) voor het meireces.

5 april 2013

Besluitenlijst 2012A04434
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 maart 2013 Nulmeting van de omvang van de werkelijke restschuld op eigen woningen - 29453-304

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Problematiek koopwoningmarkt d.d. 10 april 2013.

5 april 2013

Besluitenlijst 2012A04431
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0 - 29453-292

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afspraken woningmarkt d.d. 13 maart 2013.

21 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04430
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 februari 2013 Huisuitzettingen a.g.v. de economische crisis - 29453-293

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Problematiek koopmarkt.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04429
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 januari 2013 Stand van zaken Woningstichting Vitaal Wonen Limbricht (L) - 29453-289

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 maart 2013.

14 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04429
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2013 Afschrift van het antwoord van het CPB op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan het CPB om een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0 - 29453-292

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Bij het CPB zal worden geïnformeerd of de delen van Wonen 4.0 afzonderlijk kunnen worden doorgerekend.

14 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04429
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 januari 2013 Bedrijfslasten van corporaties - 29453-290

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 6 maart 2013

14 februari 2013

Besluitenlijst 2012A04428
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 december 2012 Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg van 28 november jl. over woningcorporaties - 29453-285

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties (te plannen voor het krokusreces).

18 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04428
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2012 Rapportage “Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2011” van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) - 29453-284

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties (te plannen voor het herfstreces).

18 januari 2013

Besluitenlijst 2012A04428
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 januari 2013 Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties - 29453-286

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Kabinetsreactie op het rapport afwachten en agenderen voor algemeen overleg.

18 januari 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A04427
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 november 2012 Stand van zaken algemeen toezicht corporaties - 29453-281

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Woningcorporaties op 28 november 2012.

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04427
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 november 2012 Bezoldigingen bij corporaties - 29453-282

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Woningcorporaties
Besluit: De minister van Wonen en Rijksdienst verzoeken de Kamer een update van de stand van zaken bij een aantal woningcorporaties die om verschillende redenen met (financiele) problemen te kampen hebben en een nadere duiding van de verscherping van het toezicht op woningcorporaties te doen toekomen.

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04427
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 december 2012 Effecten huurbeleid kabinet: verschillenanalyse CPB. - 29453-283

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij begrotingbehandeling Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (TK 33400 XVIII)
Besluit: Het Centraal Planbureau (herhaald) verzoeken een doorrekening te maken van het effect op de rijksbegroting van Wonen 4.0. een plan voor integrale hervorming van de woningmarkt van NVM, Aedes, Woonbond en Vereniging Eigen Huis en de Kamer daarover te informeren.

13 december 2012

Besluitenlijst 2012A04426
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2012 Aanbieding analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van het Regeerakkoord over de effecten van het voorgenomen huurbeleid en de verhuurderheffing - 29453-279

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties op 28 november 2012.

29 november 2012

Besluitenlijst 2012A04426
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 november 2012 Reactie op CFV doorrekening huurbeleid en effecten verhuurderheffing - 29453-280

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties op 28 november 2012.

29 november 2012

Besluitenlijst 2012A04017
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 oktober 2012 Verkenning woningcorporaties, staatssteun en middeninkomens - 29453-277

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

15 november 2012

Besluitenlijst 2012A04017
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 oktober 2012 Stand van zaken derivatencorporaties (Wooninvest, Portaal en Vestia) - 29453-278

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

15 november 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 september 2012 Aanbieding Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting - 29453-274

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg financiële derivaten woningcorporaties
Besluit: De minister van BZK verzoeken de Kamer te informeren over het gebruik van derivaten door publieke en semi-publieke instellingen.

5 oktober 2012

Besluitenlijst 2011A04889
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 september 2012 CFV-rapportage inzake liquiditeitsrisico’s woningcorporaties vanwege derivatenbezit - 29453-275

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg financiële derivaten woningcorporaties.

5 oktober 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04887
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 juni 2012 Stand van zaken m.b.t. de corporaties WSG (Geertruidenberg), Laurentius (Breda), Beter Wonen (Wieringen) en Rentree (Deventer) - 29453-254

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over woningcorporaties op 3 juli 2012

5 juli 2012

Besluitenlijst 2011A04887
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Reactie op verzoek Karabulut inzake stopzetting kredietverlening aan woningcorporaties - 29453-256

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over Woningcorporaties op 3 juli 2012.

5 juli 2012

Besluitenlijst 2011A04887
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Reactie op AD-artikel over waarschuwingen CFV inzake gebruik derivaten en weergave stand van zaken uitvoering motie kleine kernen - 29453-257

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties op 3 juli 2012.

5 juli 2012

Besluitenlijst 2011A04885
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Woningcorporaties: stand van zaken diverse dossiers - 29453-251

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorpraties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012

21 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04885
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 juni 2012 Overeenkomst Vestia met banken over behandeling derivatenportefeuille Vestia - 29453-253

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012.

21 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04885
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 juni 2012 Informering over Sectorbeeld voornemens 2012-2016 van het CFV - 29453-252

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012

21 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04886
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 mei 2012 Woningcorporatie Vestia - 29453-249

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 3 juli 2012.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om voorafgaand aan het algemeen overleg Woningcorporaties de Kamer te informeren over de stand van zaken bij woningcorporatie Vestia.

7 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 april 2012 Stand van zaken met betrekking tot corporaties en Vestia - 29453-243

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Het algemeen overleg zal voor het zomerreces plaatsvinden.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 april 2012 Maatregelen bij Woningbouwvereniging Laurentius: aanwijzing en externe toezichthouder - 29453-246

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties eind juni.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 april 2012 Oordeel over het verbeterplan van Woningcorporatie Vestia - 29453-247

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties eind juni.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 april 2012 Reactie op verzoek commissie aangaande de woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen - 29453-245

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties eind juni.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02137
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 mei 2012 Ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Laurentius - 29453-248

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties eind juni.

1 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04882
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 april 2012 Stand van zaken met betrekking tot corporaties en Vestia - 29453-243

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Na ontvangst van de reactie van de minister op het verbeterplan van Vestia algemeen overleg plannen over toezicht woningcorporaties.

13 april 2012

Besluitenlijst 2011A04882
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 april 2012 Aanbieding rapport "Mogelijke effecten kabinetsmaatregelen op de woningmarkt" - 29453-244

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister van BZK verzoeken de commissie haar reactie op de nieuwe kwartaalcijfers betreffende de woningmarkt aan de Kamer te doen toekomen.

13 april 2012

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A04878
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 februari 2012 Situatie bij woningcorporatie Vestia - 29453-227

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over woningcorporatie Vestia op 8 maart 2012. Het algemeen overleg over woningbouw wordt naar een andere datum verplaatst. De commissie aanvaardt het aanbod van een besloten technische briefing, voorafgaand aan het algemeen overleg, mits deze niet vertrouwelijk hoeft te zijn.

2 maart 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Stand van zaken bij enkele woningcorporaties (WSG, Laurentius, Beter Wonen) - 29453-223

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteun op 2 februari 2012

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04877
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 januari 2012 Staatssteun woningcorporaties: inventarisatie schrijnende gevallen als gevolg van de inkomensgrens - 29453-226

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteun op 2 februari 2012.

17 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04876
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 januari 2012 Beloning van bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties - 29453-222

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteunregeling d.d. 2 februari 2012

3 februari 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A04875
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 december 2011 Reactie op de motie van het lid Jansen c.s. (29453, nr. 213) inzake woningcorporatie Rentree - 29453-219

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Uitkomsten van de aangekondigde contra-expertise afwachten.

19 januari 2012

Besluitenlijst 2011A04875
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 januari 2012 Rapportages “Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010” en “Continuïteitsoordelen en solvabiliteitsoordelen 2011“ van het CFV - 29453-221

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteunregeling d.d. 2 februari 2012.

19 januari 2012

Besluitenlijst 2011A00767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 december 2011 Uitvoering motie Karabulut en Voortman (32500 VII, nr. 52)over de aankoop door woningcorporaties van woningen van kopers met financiële problemen - 29453-218

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangekondigde resulaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een gerichte inzet van woningcorporaties bij ondersteuning van eigenaarbewoners die in de financiële problemen zijn geraakt, afwachten.

22 december 2011

Besluitenlijst 2011A00767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 december 2011 Staatsteunregels voor woningcorporaties - 29453-217

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteunregeling d.d. 26 januari 2012.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer voor het algemeen overleg woningcorporaties en staatssteunregeling d.d. 26 januari 2011 te informeren over de resultaten van de inventarisatie van de toewijzingspraktijk bij woningcorporaties.

22 december 2011

Besluitenlijst 2011A00766
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2011 Woningcorporaties, staatssteun en concept-regels DAEB - 29453-215

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over woningcorporaties d.d. 18 januari 2011.

16 december 2011

Besluitenlijst 2011A00766
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 december 2011 Woningstichting Geertruidenberg: aanwijzing en externe toezichthouder - 29453-216

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Minister van BZK wordt verzocht de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang en stand van zaken van het saneringstraject bij WSG en de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg woningcorporaties d.d. 18 januari 2012 te informeren over de stand van zaken bij andere woningcorporaties (waaronder Beter Wonen en Rentree Wonen) waar zich in meer of mindere mate vergelijkbare problemen voordoen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties d.d. 18 januari 2011.

16 december 2011

Besluitenlijst 2011A00764
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 14 november 2011 Aanbieding CFV-rapportage "Volkshuisvestelijke trends 2006 - 2010" - 29453-214

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

17 november 2011

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 september 2011 Stand van zaken inzake moties staatssteun woningcorporaties - 29453-203

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties d.d. 6 oktober 2011

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 26 september 2011 Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting “Grondposities en projectontwikkeling bij woningcorporaties” - 29453-205

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Forensisch onderzoek Rentree d.d. 6 oktober 2011

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 26 september 2011 Beantwoording aanvullende vragen van het lid Monasch inzake doorrekening door het CFV van maatregelen Regeerakkoord - 29453-206

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Woonvisie d.d. 12 oktober 2011

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A03657
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 26 september 2011 Mededeling omtrent de beantwoording van vragen die de cie Biza heeft gesteld over het forensisch onderzoek bij woningcorporatie Rentree - 29453-204

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor besloten deel algemeen overleg Forensisch onderzoek Rentree d.d. 6 oktober 2011 (van 17.30-19.00 uur)

30 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 5 juli 2011 Commissarissenregister - 29453-197

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 5 juli 2011 Uitvoering motie Van Bochove (29453, nr. 175) om overleg met de sector te voeren over een goede implementatie van het Europese besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties - 29453-196

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken de Kamer voor dinsdag 13 september te 12.00 uur te informeren over de wijze waarop de moties Van Raak/Karabulut over onderhandelingen voor een ruimere definitie van de doelgroep die in aanmerking zou moeten komen voor vrijkomende sociale huurwoningen van woningcorporatiesover (29453, nr. 193) en Monasch/Van Bochove over een jaarlijks te indexeren inkomensgrens van € 38 000 (peiljaar 2010) voor ouderen, voor mensen met een zorgindicatie en voor mensen met een beperking (32500 VII, nr. 95) worden uitgevoerd.

8 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 augustus 2011 Aanbieding CFV-rapportage "Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, periode 2011 - 2015" - 29453-201

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de woonvisie

8 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2011A02897
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juni 2011 Forensisch onderzoek Rentree - 29453-186

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor een besloten algemeen overleg kort na het zomerreces

4 juli 2011

Besluitenlijst 2010A03823
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juni 2011 Forensisch onderzoek Rentree - 29453-186

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering d.d. 30 juni 2011.

28 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03822
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 23 mei 2011 Aanbieding CFV-rapportage Doorrekening effecten Regeerakkoord voor de corporatiesector, zoals toegezged tijdens het AO inzake de woningcorporaties - 29453-185

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg over doorrekening corporatiesector en woningwaarderingsstelsel

9 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03822
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 1 juni 2011 Forensisch onderzoek Rentree - 29453-186

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

9 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03821
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 mei 2011 Aanbieding rapporten ‘Preventieve doorlichting van de woningcorporatiesector’ en ‘Integriteit, maatschappelijk verantwoord’ - 29453-183

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (zie agendapunt 29)

20 mei 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03813
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 december 2010 Sectorbeeld realisaties en Verslag financieel toezicht woningcorporaties - 29453-180

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Te zijner tijd agenderen voor het algemeen overleg over de nog te ontvangen woonvisie van het kabinet.

13 januari 2011

Besluitenlijst 2009A04854
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 december 2010 Reactie op artikelen Volkskrant inzake financiële positie woningcorporaties - 29453-179

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties op 8 december 2010.

16 december 2010

Besluitenlijst 2009A04852
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voorafgaande aan het algemeen overleg Woningcorporaties een reactie op het Volkskrantartikel 'Woningbouwcorporaties stevenen af op faillissement' te doen toekomen.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04852
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04852
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 6 oktober 2010 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties - 29453-170

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

19 november 2010

Besluitenlijst 2009A04852
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 13 oktober 2010 Lijst van vragen en antwoorden inzake Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam) - 29453-172

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

19 november 2010

Besluitenlijst 2010A03486
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 6 oktober 2010 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties - 29453-170

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel voor een verzamel algemeen overleg).

12 november 2010

Besluitenlijst 2010A03486
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel voor een verzamel algemeen overleg).

12 november 2010

Besluitenlijst 2010A03486
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (de griffier doet een voorstel voor een verzamel algemeen overleg).

12 november 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A01117
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 6 oktober 2010 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties - 29453-170

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een zo spoedig mogelijk te plannen algemeen overleg over financiele positie en integriteit woningcorporaties

14 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A01117
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 8 oktober 2010 Reactie op verzoek commissie over publicatie van de regeling staatssteun voor woningcorporaties - 29453-171

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatssteun woningcorporaties d.d. 28 oktober 2010

14 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A01116
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 20 september 2010 Het nemen van geen onomkeerbare stappen inzake de Regeling staatssteun voor woningcorporaties - 29453-168

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatssteundossier woningcorporaties d.d. 13 oktober 2010
Besluit: De bewindspersoon informeren dat de commissie met haar besluit niet bedoeld heeft dat publicatie dient plaats te vinden op 1 november 2010, maar dat de publicatie in ieder geval niet voor die datum zal plaatsvinden. De commissie zal zich op een later moment uitspreken over eventuele publicatie van de regeling. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat publicatie plaatsvindt voordat de commissie zich daarover heeft uitgesproken. De bewindspersoon zal in de brief tevens worden verzocht te bevestigen dat hij niet zal publiceren zonder instemming van de commissie.

30 september 2010

Besluitenlijst 2010A01116
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 21 september 2010 Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay - 29453-169

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

30 september 2010

Besluitenlijst 2010A01116
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Financiële positie en integriteit woningcorporaties

30 september 2010

Besluitenlijst 2010A01116
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Financiële positie en integriteit woningcorporaties

30 september 2010

Besluitenlijst 2009A04533
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 augustus 2010 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg staatssteun corporaties van 1 juli 2010 - 29453-167

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatssteun woningcorporaties d.d. 15 september 2010
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om geen onomkeerbare stappen te nemen voorafgaand aan het overleg

10 september 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04535
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 juni 2010 Stand van zaken extern toezicht op corporaties (SGBB en Rentree) - 29453-164

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

1 juli 2010

Besluitenlijst 2009A04534
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 22 april 2010 Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam) - 29453-157

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 juli te 12.00 uur

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04534
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Aangekondigde nadere informatie (n.a.v de in het AO van 3 februari jl. gedane toezeggingen en openstaande vragen) afwachten
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de financiele positie en integriteit woningcorporaties kort na het zomerreces (nadat de Kamer is geinformeerd over de nog openstaande toezeggingen en vragen).

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04534
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg financiele positie en integriteit woningcorporaties kort na het zomerreces (zie agendapunt 11).

24 juni 2010

Besluitenlijst 2009A04534
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 18 juni 2010 Nadere informatie over het staatssteundossier woningcorporaties - 29453-163

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatssteun woningcorporaties d.d. 1 juli 2010 van 15.00-17.00 uur

24 juni 2010

Verslag
Besluitenlijst 2010A01532
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 22 april 2010 Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam) - 29453-157

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Aanhouden en agenderen voor de procedurevergadering (na de Tweede Kamerverkiezingen) d.d. 24 juni 2010

12 mei 2010

Verslag
Besluitenlijst 2009A04527
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 januari 2010 Stand van zaken inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet - 29453-151

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Wetsvoorstel afwachten

8 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04527
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 december 2009 Rochdale: rapport Vlug - 29453-144

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Niet controversieel verklaren

8 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04527
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 november 2009 Toegankelijkheid woongebouwen ivm ziekenvervoer - 29453-139

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Niet controversieel verklaren
Besluit: Reeds geagendeerd voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid

8 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04527
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 december 2009 Toezeggingen tijdens het AO's van 3 en 12 november over de benoeming van de oud-wethouder van Amsterdam Herrema tot commissaris bij Rochdale en over NEN-normen - 29453-146

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Niet controversieel verklaren
Besluit: Reeds geagendeerd voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid

8 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04527
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 7 januari 2010 Staatssteundossier woningcorporaties - 29453-148

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Niet controversieel verklaren
Besluit: De demissionaire minister verzoeken om de voorgenomen ministeriële regeling niet te treffen, de door de algemene commissie voor WWI gestelde vragen te beantwoorden en de WSW te verzoeken niet vooruit te lopen op de ministeriële regeling.

8 maart 2010

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2009A04525
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 15 januari 2010 Sectorbeeld realisaties en Financieel toezichtsverslag woningcorporaties - 29453-149

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Financiële situatie woningcorporaties d.d. 3 februari 2010

29 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04525
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 15 januari 2010 Financiële situatie woningcorporaties - 29453-150

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Financiële situatie woningcorporaties d.d. 3 februari 2010

29 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04525
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 januari 2010 Stand van zaken inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet - 29453-151

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

29 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04525
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 25 januari 2010 Intrekking toelating woningcorporaties - 29453-152

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Uittreding woningcorporaties d.d. 28 januari 2010

29 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04524
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 december 2009 Uitstel aanbieding CFV-rappporten sectorbeeld en financieel toezichts-verslag en beleidsreactie - 29453-145

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04524
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 december 2009 Rochdale: rapport Vlug - 29453-144

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het te ontvangen wetsvoorstel inzake wijziging van de Woningwet t.b.v. het stelsel van woningcorporaties

15 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04524
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 4 januari 2010 Beëindiging van het ‘vrije dochter’ (Citynet-experiment) - 29453-147

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 januari 2010

Besluitenlijst 2009A04524
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 7 januari 2010 Staatssteundossier woningcorporaties - 29453-148

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op

15 januari 2010

Besluitenlijst 2009A05157
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 december 2009 Klachtencommissies woningcorporaties - 29453-142

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. In de brief zegt de minister toe in de nieuwe corporatieregelgeving op te nemen om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) nadere voorschriften te geven omtrent de werkwijze van Klachtencommissies van woningcorporaties. Vervolg afwachten.

18 december 2009

Besluitenlijst 2009A02289
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 november 2009 Toegankelijkheid woongebouwen ivm ziekenvervoer - 29453-139

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over bouwregelgeving en brandveiligheid

14 december 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A02288
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 november 2009 Maatregelen inzake corporatie Rentree (Deventer) - 29453-138

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

27 november 2009

Besluitenlijst 2009A02288
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 november 2009 Beloningen bij woningcorporaties in 2008 - 29453-137

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

27 november 2009

Besluitenlijst 2009A02287
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 oktober 2009 Aanbieding Trends corporatiesector 2004-2008 - 29453-135

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg sectorbeeld woningcorporaties d.d. 3 november jl.

12 november 2009

Besluitenlijst 2009A02287
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 2 november 2009 Openstaande punten n.a.v. vragenuur van 29 september 2009 over de situatie bij Servatius. - 29453-136

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over incidenten woningcorporaties d.d. 3 november jl.

12 november 2009

Besluitenlijst 2009A02286
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 27 oktober 2009 Reactie op berichtgeving in NRC van 29 september 2009 dat de top van woningcorporaties profiteert van fusies tussen woningcorporaties - 29453-134

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over sectorbeeld en incidenten woningcorporaties d.d. 3 november 2009

30 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02285
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 september 2009 Maatregelen inzake Servatius en de Campus - 29453-132

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg woningcorporaties d.d. 3 november 2009 (i.c. sectorbeeld voornemens 2009, Servatius en de campus, participatie van woningcorporaties in de uitbreiding van stadion de Grolsch Veste, top woningcorporaties bij fusies)

9 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02284
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 september 2009 Aankondiging beleidsreactie Sectorbeeld voornemens woningcorporaties 2009 - 29453-130

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

25 september 2009

Besluitenlijst 2009A02284
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 september 2009 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties begroting 2009 - 29453-131

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Sectorbeeld voornemens woningcorporaties 2009.

25 september 2009

Besluitenlijst 2009A03131
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 juli 2009 Overzicht nevenactiviteiten van woningcorporaties - 29453-127

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrekken bij behandeling van het te ontvangen wetsvoorstel inzake wijziging van de Woningwet t.b.v. het stelsel van woningcorporaties

4 september 2009

Besluitenlijst 2009A03131
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 22 juli 2009 Openstaande punten naar aanleiding van AO 1 juli 2009 inzake Rochdale, SGBB en Woonbron - 29453-126

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Resulaten van de risicoanalyse en het onderzoek nevenfuncties (verwacht tweede helft 2009) en doorlichting van de sector (verwacht eerste helft 2010) afwachten

4 september 2009

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2008A02560
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8 juni 2009 Reactie op motie Jansen, Kamerstuk 29 453, nr. 112 - 29453-116

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 juli te 12.00 uur

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02560
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 12 juni 2009 Woningcorporaties en crisismaatregelen woningmarkt - 29453-119

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02560
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 12 juni 2009 Kabinetsstandpunt over voorstellen woningcorporatiestelsel - 29453-118

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arrangement overheid-woningcorporaties d.d. 1 juli 2009

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02560
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 juni 2009 Beantw vr cie over de sloop van woningen aan het Stieltjesplein te Rotterdam - 29453-117

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Nadere vragen van de heer Jansen worden via emailoprocedure voorgelegd aan de commissie en na akkoord doorgestuurd naar de minister

26 juni 2009

Besluitenlijst 2008A02557
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 april 2009 Reactie op het verzoek van de Kamer met betrekking tot afspraken met de vertrekkende en aanstaande voorzitter van Aedes - 29453-109

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij spoeddebat over afspraken van de minister met de beoogde nieuwe voorzitter van Aedes

15 mei 2009

Besluitenlijst 2008A02557
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 16 april 2009 Aanbieding vertrouwelijk rapport PWC over businesscase ss Rotterdam - 29453-107

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer uiterlijk half juni a.s. te informeren over de stand van zaken van het dossier ss Rotterdam
Besluit: De te ontvangen brief van de minister over de stand van zaken van het dossier ss Rotterdam agenderen voor het te plannen algemeen overleg voor het zomerreces

15 mei 2009

Besluitenlijst 2008A02557
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 april 2009 Nader bericht m.b.t. afspraken met de vertrekkende voorzitter van Aedes - 29453-110

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij spoeddebat over afspraken van de minister met de beoogde nieuwe voorzitter van Aedes

15 mei 2009

Besluitenlijst 2008A02557
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 april 2009 Uitvoering motie-Jansen over de positie van de Raad van Commissarissen van Woonbron - 29453-114

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

15 mei 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A01397
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 3 april 2009 Stand van zaken t.a.v. Woonbron en de SS Rotterdam - 29453-105

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg toezicht woningcorporaties d.d. 7 april 2009.

14 april 2009

Besluitenlijst 2009A01397
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 3 april 2009 Voorgenomen beleid inzake corporaties en integriteit en de actuele situatie bij Rochdale en SGBB - 29453-106

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg toezicht woningcorporaties d.d. 7 april 2009

14 april 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02554
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 maart 2009 Situatie bij de woningcorporatie SGBB - 29453-102

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de situatie bij woningcorporaties Rochdale, SGBB en Woonbron d.d. 7 april 2009

26 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02554
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 13 maart 2009 Corporaties en integriteit - 29453-103

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over situatie bij woningcorpraties Rochdale, Woonbron en SGBB d.d. 7 april 2009
Besluit: De minister voor WWI zal worden gevraagd de ten behoeve van het algemeen overleg nog te ontvangen brieven uiterlijk 1 april a.s. te ontvangen

26 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02553
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 februari 2009 Toezegging AO Stedenbeleid inzake tijdschema arrangement overheid - corporaties - 29453-99

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor een te plannen nota-overleg vóór het zomerreces (22 of 29 juni 2009; 10.00-16.00 uur)
Besluit: De minister vragen de kabinetsbrief over het arrangement overheid-corporaties uiterlijk eind mei 2009 naar de Kamer te sturen
Besluit: De commissie houdt de mogelijkheid open voor een rondetafelgesprek voorafgaand aan het nota-ovelerleg

10 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02553
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 25 februari 2009 Situatie bij de woningcorporatie SGBB - 29453-101

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over situatie bij woningcorporaties Rochdale, Woonbron en SGBB d.d. 7 april 2009
Besluit: De minister voor WWI zal worden gevraagd om de meest actuele stand van zaken m.b.t. de woningcorporaties Rochdale, SGBB en Woonbron

10 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02553
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23 februari 2009 Aanbieding beantw vr cie over SS Rotterdam - 29453-100

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over situatie bij woningcorporaties Rochdale, Woonbron en SGBB d.d. 7 april 2009

10 maart 2009

Besluitenlijst 2008A02552
Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 februari 2009 Stand van zaken woningcorporatie Rochdale - 29453-97

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg
Besluit: Minister WWI verzoeken om de Kamer zo adequaat mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken en nadere stappen met betrekking tot woningcorporatie Rochdale

17 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02552
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 9 februari 2009 Rochdale - 29453-98

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg
Besluit: Minister WWI verzoeken om de Kamer zo adequaat mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken en nadere stappen met betrekking tot woningcorporatie Rochdale

17 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02550
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie - 18 december 2008 Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007 en Verslag financieel toezicht 2008 - 29453-96

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Besluit: Te ontvangen verslag huurcommissie bij dit algemeen overleg betrekken

23 januari 2009

Besluitenlijst 2008A02046
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 26 november 2008 Besprekingen met woningcorporatie Woonbron over de SS Rotterdam - 29453-91

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Aanhouden, verslag van uitkomsten gesprekken met woningcorporatie Woonbron afwachten.
Besluit: Minister verzoeken om vóór het Kerstreces de resultaten van het gesprek met woningcorporatie Woonbron toe te sturen

18 december 2008

Besluitenlijst 2008A02046
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 26 november 2008 Bezoldiging van directeur-bestuurders van woningcorporaties - 29453-92

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Topinkomens d.d. 3 november 2008

18 december 2008

Besluitenlijst 2008A02046
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 december 2008 Advies stuurgroep Meijerink over nieuw arrangement overheid-woningcorporaties - 29453-93

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: minister vragen wanneer de Kamer de kabinetsvoorstellen zal ontvangen
Besluit: Agenderen voor een hoorzitting van 3 uur voorafgaand aan het algemeen overleg over de toekomst van de woningcorporaties.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de toekomst van van de woningcorporaties. Dit algemeen overleg plannen vóór het Krokusreces.
Besluit: De VROM-raad zal een schriftelijke reactie worden gevraagd op het advies van de stuurgroep Meijerink

18 december 2008

Verslag
Besluitenlijst 2008A00248
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 28 oktober 2008 Situatie bij de corporatie Rochdale - 29453-84

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Uitkomsten van de aangekondigde onderzoeken afwachten, incl. onderzoek OID

6 november 2008

Besluitenlijst 2008A00248
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 30 oktober 2008 Verzoek om uitstel n.a.v. de brief met het verzoek om openbaarmaking van gegevens m.b.t. de ss Rotterdam - 29453-85

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

6 november 2008

Besluitenlijst 2008A00248
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 30 oktober 2008 De SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron - 29453-86

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ss Rotterdam d.d. 6 november 2008

6 november 2008

Besluitenlijst 2008A00247
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 17 oktober 2008 Tussenrapportage woningcorporatiestelsel - 29453-82

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Uitgebreid algemeen overleg over toekomst woningcorporaties plannen voor het krokusreces
Besluit: Agenderen voor het te plannen rondetafelgesprek
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de bevindingen van de stuurgroep Meijerink uiterlijk 1 december a.s. naar de Kamer te sturen

31 oktober 2008

Verslag
Besluitenlijst 2008A00245
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 15 september 2008 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties begroting 2008 - 29453-80

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over toekomst woningcorporaties (governance)

30 september 2008

Besluitenlijst 2008A00245
Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar C.P. - 8 september 2008 Stand van zaken verzoek uittreding woningcorporatie De Veste - 29453-79

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over uittreding woningcorporaties d.d. 11 september jl.

30 september 2008

Besluitenlijst 2008A00244
Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 3 juli 2008 (29453-78)

Indiener: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

10 september 2008