Wetsvoorstel 29279 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2018A0090617
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 mei 2018. Hoofdlijnen herziening zedenwetgeving - 29279-427

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over zeden op 23 mei 2018.7

24 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0090617
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 april 2018. Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak - 29279-425

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

24 mei 2018

Besluitenlijst 2018A0090617
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 april 2018. Reactie op berichtgeving over elektronische enkelband - 29279-426

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over reclassering op 17 mei 2018.

24 mei 2018

Verslag
Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 april 2018. Informatie over de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad - 29279-419

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

26 april 2018

Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 april 2018. Onderzoek en vervolg programma KEI - 29279-420

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

26 april 2018

Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart - 29279-424

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

26 april 2018

Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Stand van zaken inzake e-court - 29279-423

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

26 april 2018

Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 april 2018. Financiering rechtspraak - 29279-421

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

26 april 2018

Besluitenlijst 2018A0182210
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2018. Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven - 29279-408

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

26 april 2018

Besluitenlijst 2017A0396511
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 maart 2018. Reactie op de motie van het lid Van Nispen over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien - 29279-416

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind ‘Een schaduw levenslang’ op 14 maart 2018.

29 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0396511
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 maart 2018. Jaarplan Rechtspraak 2018 - 29279-417

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

29 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0396410
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel “Is het totaal meer dan de som der delen?” in het Nederlands Juristenblad van 8 december 2017 - 29279-414

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

15 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0396410
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2018. Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven - 29279-408

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van de nadere toegezegde informatie.

15 maart 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A0396310
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 februari 2018. Stand van zaken modernisering zedenwetgeving - 29279-406

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0396310
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 februari 2018. Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht) - 29279-407

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over bestuursrecht. Algemeen overleg plannen.

22 februari 2018

Besluitenlijst 2017A039629
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 januari 2018. Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen' - 29279-404

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8 februari 2018.

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A039629
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 januari 2018. Zevende voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) - 29279-405

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 april 2018.
Besluit: De Raad voor de rechtspraak zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen voorafgaand aan het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de brief over de financiën van de rechtspraak en de beleidsreactie op het rapport evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart uiterlijk 23 april 2018 aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 april 2018.5

8 februari 2018

Besluitenlijst 2017A0396115
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 december 2017. Aanpassing planning wetgevingsprogramma Modernisering van het Wetboek van Strafvordering - 29279-402

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8 februari 2018.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0396115
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 december 2017. Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad - 29279-400

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak. Algemeen overleg plannen na het krokusreces.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0396115
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 december 2017. Eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart - 29279-401

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak.

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0396115
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 januari 2018. Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende, vrijheidsbeperkende en geldelijke sancties - 29279-403

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8 februari 2018.10

25 januari 2018

Besluitenlijst 2017A0214319
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 november 2017. Snelle betekenisvolle rechterlijke interventies - 29279-398

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0214319
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 november 2017. Reactie op rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in het kader van diens toezichthoudende taak jegens het openbaar ministerie (OM) - 29279-399

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0214319
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 november 2017. Rapport 'Voorarrest: verdachten in de cel'; Een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis - 29279-397

Indiener: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Besluit: Betrokken bij de technische briefing door de Algemene Rekenkamer op 21 november 2017.17

7 december 2017

Besluitenlijst 2017A0223133
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A021407
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 oktober 2017. Rehabilitatie bij onterechte veroordelingen - 29279-396

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

12 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0213911
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 25 september 2017. Voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-395

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

5 oktober 2017

Besluitenlijst 2017A0271917
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 juli 2017. Inspectierapport Raad voor de rechtshandhaving inzake de uitwisseling van politiële en justitiële gegevens - 29279-393

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de justitieketen BES-eilanden.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A0271917
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 september 2017. Modernisering zedenwetgeving - 29279-394

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2017

Besluitenlijst 2017A010638
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 28 juni 2017. Prestaties en ontwikkelingen strafrechtketen - 29279-389

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg nog niet plannen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A010638
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 30 juni 2017. Evaluatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken - 29279-391

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over rechtspraak. Algemeen overleg nog niet plannen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A010638
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 3 juli 2017. Inspectierapport ‘Consequenties van meertaligheid voor de rechtshandhaving in Caribisch Nederland’ van de Raad voor de Rechtshandhaving - 29279-392

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieketen BES-eilanden. Algemeen overleg nog niet plannen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A010638
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 30 juni 2017. Toekomstbestendigheid levenslange gevangenisstraf - 29279-390

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg nog niet plannen.

6 juli 2017

Besluitenlijst 2017A010629
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 9 juni 2017. Kabinetsreactie op het rapport ‘De Onvindbaren, Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland’ - 29279-385

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg strafrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg nog niet plannen. Bij het te zijner tijd plannen van dit algemeen overleg voldoende tijd inruimen vanwege de omvang van de agenda.2

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A010629
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 juni 2017. Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de rechtspraak over 2016 - 29279-387

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie op 15 juni 2017.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A010629
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 juni 2017. Integrale reactie op de jaarverslagen van de organisaties uit de strafrechtketen - 29279-386

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie op 15 juni 2017.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A010629
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 14 juni 2017. Rapport van een verkennend onderzoek in opdracht van het WODC "Beginselen digitaal. Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging" - 29279-388

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg strafrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg nog niet plannen.

29 juni 2017

Besluitenlijst 2017A010619
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 juni 2017. Modernisering van het bewijsrecht - 29279-384

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg nog niet plannen.

14 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0106010
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 15 mei 2017. Zesde voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) - 29279-383

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak. Algemeen overleg nog niet plannen.

1 juni 2017

Besluitenlijst 2017A0097115
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 maart 2017. Onderzoek Risico's voor de democratie - 29279-382

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De minister van BZK verzoeken om er voor te zorgen dat het nieuwe kabinet een reactie geeft.

21 april 2017

Besluitenlijst 2017A0097115
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016. Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht - 29279-309

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

21 april 2017

Besluitenlijst 2017A0051116
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 maart 2017. Jaarplan Rechtspraak 2017 - 29279-380

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0051116
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 maart 2017. Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’. - 29279-381

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0078818
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg GGZ (algemeen overleg is thans controversieel verklaard)

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 januari 2017. Beleidsreactie rapport Klachtbehandeling van de Raad voor de Rechtshandhaving BES - 29279-370

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2017. Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011 - 29279-369

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 maart 2017. Jaarplan Rechtspraak 2017 - 29279-380

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaren.
Besluit: Agenderen voor de volgende procedurevergadering.21

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0074924
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 maart 2017. Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’. - 29279-381

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaren.
Besluit: Agenderen voor de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0080322
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016. Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht - 29279-309

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071537
Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2017. Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. - 29279-378

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Niet controversieel verklaard.

5 april 2017

Verslag
Besluitenlijst 2016A049989
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 februari 2017. Voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-372

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A049989
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 16 februari 2017. Modernisering zedenwetgeving - 29279-373

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A049989
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 16 februari 2017. Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Rechter omzeilt het taakstrafverbod’ - 29279-374

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

22 februari 2017

Besluitenlijst 2016A049979
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 januari 2017. Beleidsreactie rapport Klachtbehandeling van de Raad voor de Rechtshandhaving BES - 29279-370

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Justitieketen BES-eilanden.

9 februari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 december 2016 Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-365

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 december 2016 Uitvoering van de motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden - 29279-364

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 december 2016 Reactie op het rapport 'Meer bekend maakt meer bemind, Over ZSM en samenwerking met veiligheidshuizen' - 29279-367

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 januari 2017 Reactie op verzoek commissie om toezending "Discussienotitie opsporings- en vervolgingstekort" - 29279-368

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 2 februari 2017.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 januari 2017 Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011 - 29279-369

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 oktober 2016 Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-354

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht het VSO te agenderen voor plenaire behandeling, met als eerste spreker het lid Marcouch (PvdA-fractie).

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A04996
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 december 2016 Antwoord op vragen commissie over stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-366

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht het VSO te agenderen voor plenaire behandeling, met als eerste spreker het lid Marcouch (PvdA-fractie).

26 januari 2017

Besluitenlijst 2015A0507616
Overig - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 november 2016. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de technische briefing criminele burgerinfiltrant - 29279-356

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A0507616
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 november 2016. Besluitvorming gefaseerde inwerkingtreding wetgeving KEI - 29279-359

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.7

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A0507616
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 november 2016. Beleidsreactie op rapporten in vervolg op Commissie Hoekstra - 29279-357

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over onderzoek in strafzaken. Dit algemeen overleg verlengen tot vier uur en daarvoor ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitnodigen.
Besluit: Gezamenlijk gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College van procureurs-generaal plannen (zoals besloten in de procedurevergadering op 26 mei 2016) voorafgaand aan het algemeen overleg.

14 december 2016

Besluitenlijst 2015A0507616
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 december 2016. Reactie op motie van het lid Segers c.s. over de haalbaarheid van een vrederechter - 29279-361

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de stemming over de motie.

14 december 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0507412
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 november 2016. Voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-355

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17 november 2016

Besluitenlijst 2015A050738
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 oktober 2016. Stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-354

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van het een schriftelijk overleg vastgesteld op 24 november 2016.

3 november 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0507214
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016. Positionering en financiering rechtspraak - 29279-352

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september 2016.

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0507111
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 september 2016. Prijsakkoord rechtspraak 2017-2019 - 29279-349

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september 2016.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

29 september 2016

Besluitenlijst 2015A0507111
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 september 2016. Aanpak tenuitvoerlegging sancties - 29279-345

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen.

29 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juli 2016 Voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen juni 2016 - 29279-333

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen; algemeen overleg plannen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juli 2016 Reactie op 'Snel, Zorgvuldig en Betekenisvol, Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze’ - 29279-334

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 augustus 2016 Onderzoeksrapport ‘evaluatie supersnelrecht’ - 29279-337

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 september 2016 Maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra - 29279-339

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; kabinetsreactie op de monitorrapportage van de heer Hoekstra afwachten.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 juni 2016 Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-325

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de levenslange gevangenisstraf op 8 september 2016.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 september 2016 Antwoorden op vragen van de commissie over de levenslange gevangenisstraf - 29279-338

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de levenslange gevangenisstraf op 8 september 2016.

15 september 2016

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2015A0506916
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 juni 2016. Rapportage modernisering van het Wetboek van Strafvordering - 29279-331

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.10

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0506916
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 juni 2016. Stand van zaken inzet criminele burgerinfiltrant - 29279-330

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De commissie stelt het op prijs vertrouwelijk door de minister en het Openbaar Ministerie geïnformeerd te worden over de huidige stand van de inzet.

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0506814
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht ‘Justitie door groot tekort niet klaar voor aanslag; OM slaat alarm: zaken blijven liggen vanwege capaciteitsgebrek’ - 29279-327

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over meer investeringen in de veiligheidsketen.
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven welke (kleine) bezuinigingen er sinds de toekenning van de extra € 15 mln. op het Openbaar Ministerie zijn geweest.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506814
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016. Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering van de Expertgroep Forensisch onderzoek en innovatie (commissie Winsemius) - 29279-328

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg forensisch onderzoek op 15 juni 2016.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506814
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 juni 2016. Informatie over de kosten Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) - 29279-329

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 22 juni 2016.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506814
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 juni 2016. Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-325

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juli 2016.

23 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506716
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 mei 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het jaarbericht van de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak - 29279-323

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 5 juli 2016.

13 juni 2016

Besluitenlijst 2015A048968
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2016. Beëindiging inning na positief afgeronde minnelijke schuldregeling - 29279-324

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 2016, 10.00-13.00 uur

1 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506617
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2016. Voortgangsrapportage KEI - 29279-318

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

31 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0506617
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 mei 2016. Voortgang uitvoering maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra - 29279-320

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College van procureurs-generaal, bij voorkeur nog voor het zomerreces.

31 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0506617
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2016. Aangepaste planning wetgeving modernisering van het Wetboek van Strafvordering - 29279-321

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Het voorstel aan het Presidium inzake de aanstelling een bijzonder griffier wordt getemporiseerd.

31 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0181115
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 mei 2016. Aanbieding van het rapport ‘Gedeelde waarden en een weerbare democratie’ van het SCP - 29279-319

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten dat voor de zomer zal verschijnen.

27 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0165014
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april 2016. Aanvullende reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake werkvoorraden in de rechtspraak - 29279-315

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Rechtspraak op 25 mei 2016.

3 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0165014
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april 2016. Strafbare belediging van hoofden en regeringsleden van bevriende staten - 29279-316

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

3 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0165014
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 21 april 2016. Aanbieding van het rapport "Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid" - 29279-317

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

3 mei 2016

Besluitenlijst 2016A0157819
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 maart 2016. Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2016 - 29279-308

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016 zal er een gesprek plaatsvinden met de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van het jaarplan van de raad.5

14 april 2016

Besluitenlijst 2016A0157819
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 april 2016. Aanbieding van het deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart - 29279-313

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

14 april 2016

Besluitenlijst 2016A0157819
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 april 2016. Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak - 29279-312

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

14 april 2016

Besluitenlijst 2016A0157819
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake werkvoorraden in de rechtspraak - 29279-311

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 mei 2016.

14 april 2016

Besluitenlijst 2015A0502410
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2016. Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht - 29279-309

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

8 april 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0506311
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 maart 2016. Toezegging gedaan tijdens Algemeen Overleg over de contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-302

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De commissie gaat akkoord met het aanbod van de minister, met dien verstande dat:1.op korte termijn een rondetafelgesprek tussen de bij het project betrokken deskundigen (de heer Knigge en de adviescommissie) zal plaatsvinden;2.gevolgd door de technisch-inhoudelijke briefing over hoofdlijnen van de modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk;3.vervolgens - bij voorkeur ook nog voor het zomerreces - de technische briefing over de projectstructuur (de kosten, effecten en gevolgen (incidenteel en structureel) en de voorbereiding van de implementatie, inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten bij de ketenpartners.
Besluit: De Dienst Verslag en Redactie zal worden verzocht de verslaglegging van het (rondetafel)gesprek en de briefings te verzorgen.4

24 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0506215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016. Visie op de informatievoorziening in de strafrechtsketen - 29279-298

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 7 april 2016.6

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0506215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 18 februari 2016. Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-299

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de rechtspraak; algemeen overleg plannen.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0506215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 februari 2016. Zedenmisdrijven - 29279-300

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kinderporno op 24 maart 2016.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0506215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 maart 2016. Reactie naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering van 10 februari 2016 - 29279-301

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering op 2 maart 2016.

10 maart 2016

Besluitenlijst 2015A0506112
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 februari 2016. Reactie op het verzoek over inverzekeringstelling minderjarigen en over het rapport "Een nacht in de cel" - 29279-297

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over justitieel jeugdbeleid; algemeen overleg plannen.
Besluit: De gevraagde kabinetsreactie op het rapport "Neem mij(n klacht) serieus!" van de Kinderombudsman zal voor het algemeen overleg worden geagendeerd.

18 februari 2016

Besluitenlijst 2015A050608
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 januari 2016. Beleidsreactie op het onderzoek 'Gegijzeld door het systeem' van de Nationale ombudsman - 29279-296

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

3 februari 2016

Besluitenlijst 2016A00194
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 december 2015 Aanbieding tweede monitoringsrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel - 29279-293

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 januari 2016

Besluitenlijst 2016A00194
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 december 2015 Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-295

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

21 januari 2016

Verslag
Besluitenlijst 2015A0533316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 november 2015. Aanbieding Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie - 29279-286

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0533316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 november 2015. Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-288

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de rechtspraak.

3 december 2015

Besluitenlijst 2015A0533316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 november 2015. Beroepsgeheim en verschoningsrecht - 29279-289

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

3 december 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A0498514
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 oktober 2015. Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-281

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht) (Kamerstuk 34212).

5 november 2015

Besluitenlijst 2014A0498514
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de bevindingen van de werkgroep fiscaal cassatieberoep - 29279-282

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

5 november 2015

Besluitenlijst 2014A0498514
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 oktober 2015. Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-284

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg modernisering Wetboek van Strafvordering; algemeen overleg plannen na het kerstreces.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd.

5 november 2015

Besluitenlijst 2014A0498514
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 september 2015. Modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-278

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg modernisering Wetboek van Strafvordering.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A025907
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Agenderen voor het AO over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters op 16 december 2015.

30 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden verzocht deze brief te agenderen voor het algemeen overleg over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters op 16 december 2015.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 september 2015. Meerjarenplan van de rechtspraak 2015-2020 - 29279-277

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het debat over de sluiting van rechtbanken.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 september 2015. Modernisering Wetboek van Strafvordering - 29279-278

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 28 oktober 2015 een brief te doen toekomen waarin meer concreet wordt toegelicht welke informatie de Kamer hierover nog tegemoet kan zien en op welke termijn.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 oktober 2015. Het horen van kwetsbare personen door de politie - 29279-279

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 oktober 2015. Vervolg op het rapport van de Commissie Hoekstra over de zaak Bart van U. - 29279-280

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde nadere informatie afwachten.

15 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden verzocht de behandeling van dit dossier over te dragen aan de commissie Veiligheid en Justitie, waarbij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zal worden aangemerkt als volgcommissie.

2 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2015. Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-274

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 4 november 2015.

2 oktober 2015

Besluitenlijst 2014A0498316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2015. Aanbieding van het rapport ‘actualisatie validatie-onderzoek haalbaarheid budgettair kader Openbaar Ministerie’ - 29279-275

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de bezuinigingen op het openbaar ministerie naar aanleiding van het rapport van de Galan-groep.

2 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A025867
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 september 2015. Reactie op adviezen consultatieronde conceptwetsvoorstel splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb (thans: wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak) - 29279-273

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij het in te dienen wetsvoorstel Splitsing Raad van State (RvS) en opheffing Centrale Raad van Beroep (CRvB) en College van Beroep (CBb).

17 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Beleidsreactie rapport Inspectie VenJ 'Identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen' - 29279-265

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2015. Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht - 29279-264

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juli 2015. Aanbieding van het rapport “Onbeperkt toegang tot het recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen” - 29279-267

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik op 24 september 2015.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juli 2015. Het horen van kwetsbare personen door de politie - 29279-266

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik op 24 september 2015.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 juli 2015. Reactie op verzoek commissie inzake misbruik van het verschoningsrecht door notarissen en advocaten - 29279-269

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Aanbieding evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-230

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch onderzoek.
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij nadere informatie over het kostenaspect tegemoet kan zien.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 augustus 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-272

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch onderzoek.

10 september 2015

Besluitenlijst 2014A0498229
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 augustus 2015. Stand van zaken openstaande vrijheidsstraffen - 29279-271

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A025858
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juli 2015. Reactie op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 29279-268

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Reeds behandeld tijdens het AO IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding d.d. 2 september 2015.

3 september 2015

Verslag
Besluitenlijst 2014A041067
Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 juni 2015. De relatie tussen het verschoningsrecht van advocaten en het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 29279-248

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIVD op 9 september 2015.

3 juli 2015

Besluitenlijst 2014A0498113
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 juni 2015. Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen openbaar ministerie (Commissie Hoekstra) naar aanleiding van de zaak-Bart van U. - 29279-247

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het debat over het rapport van de commissie-Hoekstra op 1 juli 2015.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

2 juli 2015

Besluitenlijst 2015A0279416
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 5 juni 2015. Tenuitvoerlegging van financiële sancties - 29279-244

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

18 juni 2015

Besluitenlijst 2015A020727
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 juni 2015. Informatie over het tijdstip concept-wetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing CRvB en CBb - 29279-245

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De commissie bevestigt het eerder genomen besluit de indiening van het wetsvoorstel ter zake af te wachten.

18 juni 2015

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A049788
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 april 2015. Voortgangsrapportage programma KEI - 29279-241

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

21 mei 2015

Besluitenlijst 2014A049788
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 april 2015. Mogelijkheden termijnbetalingen Wahv verruimd vanaf 1 juli 2015 - 29279-240

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (Kamerstuk 34086).

21 mei 2015

Besluitenlijst 2015A0192511
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 10 april 2015. Aanbieding evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - 29279-230

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 mei 2015.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A050767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 april 2015. Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 29279-231

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het AO is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A050767
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing CRvB en CBb - 29279-232

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij een evt. AO over Splitsing van de Raad van State. Over de vraag of het AO zal worden gehouden wordt besloten na ontvangst van informatie van de minister over het tijdpad van indiening en behandeling van een wetsvoorstel ter zake. (zie agendapunt 24)

30 april 2015

Besluitenlijst 2014A049755
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 18 maart 2015. Landelijke executie-actie Nationale Politie - 29279-227

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A049755
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 maart 2015. Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2015 en business cases KEI met toelichting - 29279-228

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 1 april 2015.2

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0497414
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 februari 2015. Beleidsreactie bij het rapport "Beschikt en Gewogen" van de procureur-generaal bij de Hoge Raad - 29279-225

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

26 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0497414
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 18 maart 2015. Landelijke executie-actie Nationale Politie - 29279-227

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 9 april 2015.

26 maart 2015

Besluitenlijst 2014A049149
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 maart 2015. Notitie antidemocratische groeperingen - 29279-226

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Notitie antidemocratische groeperingen met ministers van SZW en van BZK.

11 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0497316
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2015. Aanbieding reactie op de rapporten omtrent de ‘Sturing van het Openbaar Ministerie BES’ en het ‘Review-onderzoek aangifteproces’ - 29279-224

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

5 maart 2015

Besluitenlijst 2014A0497111
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 januari 2015. Reactie op uitspraken oud-raadsheer over rechterlijke organisatie - 29279-223

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 19 maart 2015.5

29 januari 2015

Besluitenlijst 2014A054013
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 december 2014. Reactie op Staat van de Rechtshandhaving 2014 van de Raad voor de Rechtshandhaving - 29279-222

Indiener: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

21 januari 2015

Besluitenlijst 2014A0497015
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 december 2014. Toezegging langdurig archiveren van deals met criminelen - 29279-219

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 21 januari 2015.
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 21 januari 2015 een brief te sturen met een nadere toelichting op wat er moet worden bestaan onder het begrip 'langdurig archiveren', alsmede te specificeren op welke wijze het Basisselectiedocument (BSD) zal worden aangepast.

15 januari 2015

Verslag
Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over de conclusies van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie dat er te weinig geld is om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen - 29279-214

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak. Het algemeen overleg wordt gepland.

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2014. Reactie op rapport ‘Politiemensen over het strafrecht’ - 29279-213

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2014. Aanbieding voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-215

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de strafrechtketen.

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 november 2014. Aanbieding eerste monitoringsrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel - 29279-218

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak.

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 november 2014. Reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtspraak "In de schaduw van de rechter”, het WODC-onderzoek “Evaluatie competentiegrensverhoging 2011”, een wetenschappelijk forum over “Daling handelszaken onderzocht” en een evaluatie van de Stichting Economisch Onderzoek - 29279-216

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33757).

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 november 2014. Reactie op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM) over de drempels bij het doen van aangifte bij ernstige zedendelicten - 29279-217

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.8

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510818
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 november 2014. Termijnbetalingen Wahv-beschikkingen - 29279-212

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.12

4 december 2014

Besluitenlijst 2013A0510611
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 oktober 2014. Voortgangsrapportage programma kwaliteit en innovatie rechtspraak (KEI) - 29279-210

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

6 november 2014

Besluitenlijst 2013A0510611
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 september 2014. Reactie op uitzending Eenvandaag d.d. 4 september 2014 over dat de Nederlandse en Belgische politie en justitie een criminele burgerinfiltrant zouden hebben ingezet ten tijde dat inzet van een criminele burgerinfiltrant verboden was - 29279-206

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de reactie van de minister op de uitspraak van de Belgische rechtbank inzake de inzet van een criminele burgerinfiltrant.

6 november 2014

Besluitenlijst 2013A0510611
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2014. Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen om uitleg over het verschil tussen een informant en een infiltrant - 29279-208

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de reactie van de minister op de uitspraak van de Belgische rechtbank inzake de inzet van een criminele burgerinfiltrant.

6 november 2014

Besluitenlijst 2013A0510611
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 oktober 2014. Reactie op het jaarverslag van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) - 29279-209

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de voorgenomen wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

6 november 2014

Besluitenlijst 2013A0510513
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober 2014. Toezegging verbetering zaakachterstanden en doorlooptijden en langdurig archiveren - 29279-207

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A0510513
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2014. Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen om uitleg over het verschil tussen een informant en een infiltrant - 29279-208

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de aanstaande uitspraak van de Belgische rechtbank op 24 oktober 2014 inzake het inzetten van een criminele burgerinfiltrant, voorafgaand aan het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit, gepland op 30 oktober 2014.6

16 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A0510413
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 september 2014. Reactie op uitzending Eenvandaag d.d. 4 september 2014 over dat de Nederlandse en Belgische politie en justitie een criminele burgerinfiltrant zouden hebben ingezet ten tijde dat inzet van een criminele burgerinfiltrant verboden was - 29279-206

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de in de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 september 2014 gevraagde brief over het onderscheid tussen een infiltrant en een informant.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A028007
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2014. Kabinetsreactie op de motie van de leden Fokke en Taverne over misbruik van de Wet dwangsom - 29279-201

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het wetsvoorstel terzake wordt afgewacht. Het algemeen overleg Monitor Wet Dwangsom, waartoe de commissie heeft besloten maar waarvoor nog geen datum was vastgesteld, zal geen doorgang vinden.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A028007
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2014. Splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechters - 29279-200

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 september 2014 te 14.00 uur.

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2013A0510325
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 juli 2014. Aanpak openstaande vrijheidsstraffen - 29279-203

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen; algemeen overleg plannen.

11 september 2014

Besluitenlijst 2013A0510325
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2014. Voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen - 29279-204

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

11 september 2014

Besluitenlijst 2013A0510325
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 september 2014. Nadere reactie op de conclusies van het rapport “De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd” - 29279-205

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11 september 2014

Besluitenlijst 2014A0244411
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 mei 2014. Resultaten pilot toetsing civiele vonnissen - 29279-199

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner te voeren algemeen overleg over rechtspraak.

5 juni 2014

Besluitenlijst 2013A0509913
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 mei 2014. Aanbieding van het opgemaakte rapport 'Recidive na reclasseringscontact'' - 29279-198

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

22 mei 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A0509711
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 april 2014. Beleidsreactie rapport 'Recidive na een reclasseringscontact’ - 29279-196

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

10 april 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A0509510
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 maart 2014. Arbeidsproductiviteit en doorlooptijden rechtspraak - 29279-191

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de rechtspraak op 13 maart 2014.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509510
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 maart 2014. Reactie op het bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk - 29279-190

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de rechtspraak op 13 maart 2014.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509510
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 maart 2014. Evaluatie van de geldschuldentitel van de Awb - 29279-194

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht om een nadere (uitgebreidere) reactie te geven op de conclusies van het rapport 'De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd'.

27 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509417
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 februari 2014. Reactie op het bericht van 13 januari 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de burgerrechter minder zaken behandelt - 29279-187

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.6

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509417
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart 2014. Cassatiebalie strafrecht bij de Hoge Raad en kwaliteit fiscale cassatieberoepen bij de Hoge Raad - 29279-189

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509417
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart 2014. Aanbieding Jaarplan van de Rechtspraak 2014 - 29279-188

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over rechtspraak op 13 maart 2014.

13 maart 2014

Besluitenlijst 2013A0509214
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 januari 2014. Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte - 29279-185

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

6 februari 2014

Verslag
Besluitenlijst 2013A0509113
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 december 2013. Werkhoeveelheden Openbaar Ministerie - 29279-182

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over prestaties in de strafrechtketen.

23 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0509113
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2013. Reactie op arrest van de Hoge Raad d.d. 13 september 2013 over conservatoir bewijsbeslag in ‘niet IE-zaken’ - 29279-184

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen op 5 februari 2014.4

23 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0509113
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 december 2013. Voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State over de "immediate measure" van het ECSR - 29279-183

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard.

23 januari 2014

Besluitenlijst 2013A0499120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 november 2013. Prestaties strafrechtketen - 29279-177

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen op 28 november 2013.

27 november 2013

Besluitenlijst 2013A0499120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 november 2013. Informatie over GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht) - 29279-178

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen op 28 november 2013.

27 november 2013

Besluitenlijst 2013A0499120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 november 2013. Beleid inzake beroepsfouten, integriteit en klachtenafhandeling bij het OM - 29279-180

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 33750-VI).9

27 november 2013

Besluitenlijst 2013A0499120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2013. Wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in strafzaken - 29279-179

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

27 november 2013

Verslag
Besluitenlijst 2012A0473812
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 oktober 2013. Standpunt van de Raad voor de rechtspraak over de wrakingsprocedure - 29279-171

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.2

7 november 2013

Besluitenlijst 2012A0473614
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013. Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 29279-170

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

3 oktober 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2013. Betekenis nieuwe jurisprudentie over anonieme getuigen in strafzaken - 29279-166

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen; algemeen overleg plannen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2013. Voortgang versterking prestaties strafrechtketen - 29279-165

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen; algemeen overleg plannen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli 2013. Voortgangsbericht inzake verhoor van personen met een verstandelijke beperking - 29279-168

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A0372730
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 augustus 2013. Opnemen van telefoongesprekken in penitentiaire inrichtingen - 29279-169

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

13 september 2013

Besluitenlijst 2013A02239
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Rapport "Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken - 29279-161

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

24 mei 2013

Besluitenlijst 2013A02239
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 mei 2013 Werkdruk kinderrechters - 29279-162

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kwaliteit van de rechstspraak.

24 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04729
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 maart 2013 Kwaliteit rechtspraak - 29279-160

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het debat over de rechtspraak.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden gepland na ommekomst van de toegezegde brief over het beleid voor de komende vierenhalf jaar.

11 april 2013

Besluitenlijst 2012A04728
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 maart 2013 Jaarplan Rechtspraak 2013 - 29279-159

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht.

28 maart 2013

Verslag
Besluitenlijst 2011A05397
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2012 Rapport Aangifteproces van de Raad voor de Rechtshandhaving - 29279-157

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

20 december 2012

Besluitenlijst 2012A00466
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen - 29279-156

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren na het kerstreces.

6 december 2012

Besluitenlijst 2011A05395
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 november 2012 Kritische deskundigen geweerd uit rechtszaal - 29279-154

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

23 november 2012

Besluitenlijst 2011A05394
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012 Rapport Proceskostenveroordeling in strafzaken - 29279-153

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02939
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 september 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de werkdruk van de kinderrechters - 29279-152

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2013 op 3 december 2012

26 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A03215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2012 Shariaraad in Nederland - 29279-150

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A03215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Versterking van de prestaties in de strafrechtketen - 29279-147

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over prestaties in de strafrechtketen op 5 juli 2012.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A03215
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Toezeggingen inzake de Rechterlijke Macht en uitvoering moties - 29279-148

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechterlijke macht.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A03215
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juli 2012 Jeugdrechtbanken - 29279-149

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2012 Onderzoek vergroting slagvaardigheid strafrecht - 29279-132

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaard.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02120
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari 2012 Onderzoeksrapport ‘Doorlooptijden in de strafrechtsketen’ - 29279-133

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaard.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02120
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2012 WODC-rapport "Voorwaardelijk vrij. Een evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling" - 29279-140

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Niet controversieel verklaard.

31 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05620
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 mei 2012 Werkdruk van de kinderrechters - 29279-146

Indiener: algemene commissie Jeugdzorg
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 20 juni 2012 te 14.00 uur.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05379
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2012 Aantasting relatieve competentie van rechtbanken - 29279-144

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Naar aanleiding van onderhavige brief zal het lid Cörüz een voorzet maken voor een commissiebrief aan de minister.

12 april 2012

Besluitenlijst 2011A05379
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 maart 2012 Toelichting op het proefschrift van mw. Van Esch inzake pro justitia-rapporteurs en de mediaberichtgeving daaromtrent - 29279-143

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs.

12 april 2012

Besluitenlijst 2011A05376
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 maart 2012 Toezegging financiering rechtspraak in relatie tot de OM-afdoening, ZSM en capaciteit met de jaarwisseling - 29279-141

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Prestaties in de Strafrechtketen.”

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05376
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 maart 2012 Terugkoppeling van het gesprek met mevrouw Nakad, de voorzitter van stichting e-Court - 29279-142

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

29 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05375
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2012 WODC-rapport "Voorwaardelijk vrij. Een evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling" - 29279-140

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

15 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05374
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari 2012 Voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-138

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

1 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05374
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2012 Onderzoek vergroting slagvaardigheid strafrecht - 29279-132

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

1 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05374
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari 2012 Onderzoeksrapport ‘Doorlooptijden in de strafrechtsketen’ - 29279-133

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

1 maart 2012

Verslag
Besluitenlijst 2011A05372
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 januari 2012 Jaarplan Rechtspraak 2012 - 29279-131

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de rechterlijke macht op 1 februari 2012.

9 februari 2012

Besluitenlijst 2012A00312
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 december 2011 Digitaal klachtenformulier - Rechtspraak - 29279-130

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 februari 2012

Besluitenlijst 2010A03593
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 november 2011 Informatie over inhoud van het nieuwe pakket disciplinaire maatregelen - 29279-128

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de rechterlijke macht waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

23 november 2011

Besluitenlijst 2010A03592
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 oktober 2011 Actieprogramma 'sneller recht doen, sneller straffen' - 29279-126

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

10 november 2011

Besluitenlijst 2010A03592
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 oktober 2011 Aanbieding onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland - 29279-127

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

10 november 2011

Besluitenlijst 2010A03590
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 oktober 2011 Stand van zaken uitbreiding van de disiciplinaire bevoegdheid jegens rechters - 29279-125

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren na het kertsreces, waarbij zowel het jaarverslag van de Hoge Raad als het jaarverslag van de Raad voor de rechtsspraak zullen worden betrokken.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer nader te informeren over de inhoud van het nieuwe pakket maatregelen, dat de mogelijkheid biedt om beter te kunnen reageren op verschillende vormen van ongewenst of ongepast gedrag van rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, alsook over de voortgang met betrekking tot het digitale klachtenformulier.

14 oktober 2011

Besluitenlijst 2010A03588
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 juli 2011 Toezegging permanente educatie door rechters - 29279-124

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de rechtelijke macht.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de disciplinaire bevoegheid.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A00759
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 juli 2011 Kabinetsstandpunt Ervaringen met bezwaar - 29279-123

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het Jaarverslag No over 2010

8 september 2011

Besluitenlijst 2010A03587
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juni 2011 Kabinetsstandpunt internetconsultatie wetgeving - 29279-121

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

30 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03580
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 maart 2011 Jaarplan rechtspraak 2011 - 29279-119

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Gesprek voeren met de Raad voor de rechtspraak, locatie Kneuterdijk 1 te Den Haag.

17 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03578
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari 2011 Voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-118

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 maart 2011

Besluitenlijst 2009A04833
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2010 Instroom van strafzaken en reactie aangaande de berichtgeving in het NRC Handelsblad van 14 september 2010 getiteld ‘Geldnood bij OM, taakstraf wordt boete’ - 29279-117

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over onderwerpen op het terrein van straf(proces)recht.

1 december 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 6 november 2008 Advocatentuchtrecht - 29279-81

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; wetgeving afwachten.

18 november 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008 Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak - 29279-86

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; Kaderwet tuchtrecht afwachten.

18 november 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 november 2009 Naar een elektronisch rechtsbestel - 29279-96

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 november 2010

Besluitenlijst 2009A04832
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010 Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein - 29279-111

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 november 2010

Besluitenlijst 2010A03399
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 oktober 2010 Ontwerpbesluit nevenlocaties gerechten - 29279-115

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 november 2010

Besluitenlijst 2010A03399
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 oktober 2010 Reactie op verzoek commissie voor Justitie over de stand van zaken ten aanzien van de Klimop-zaak - 29279-116

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 november 2010

Besluitenlijst 2010A02975
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 6 november 2008 Advocatentuchtrecht - 29279-81

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversiële status behouden.

6 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A02975
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008 Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak - 29279-86

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversiële status behouden.

6 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A02975
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 november 2009 Naar een elektronisch rechtsbestel - 29279-96

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversiële status behouden.

6 oktober 2010

Besluitenlijst 2010A02975
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010 Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein - 29279-111

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversiële status behouden.

6 oktober 2010

Besluitenlijst 2009A04827
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 9 juli 2010 Eén jaar rijksbreed experiment internetconsultatie wetgeving - 29279-114

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 september 2010

Besluitenlijst 2009A04826
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010 Analyse van de door Zembla genoemde strafzaken - 29279-110

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de behandeling van de (nog te) ontvangen slotrapportage Programma Versterking Opsporing en Vervolging.

2 juli 2010

Besluitenlijst 2009A04826
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010 Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein - 29279-111

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

2 juli 2010

Besluitenlijst 2009A04823
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 april 2010 Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-109

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32012).

19 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04823
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 april 2010 WODC rapport 'Minder beschikken, meer wikken' - 29279-108

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32021) op 17 mei 2010.

19 mei 2010

Besluitenlijst 2009A04822
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 april 2010 Uitkomst van het gesprek met vertegenwoordigers van de stichting e-Court - 29279-107

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 april 2010

Besluitenlijst 2009A04820
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 15 maart 2010 Jaarplan Rechtspraak 2010 - 29279-105

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32021).

17 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00775
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 november 2009 Naar een elektronisch rechtsbestel - 29279-96

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

11 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00792
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 6 november 2008 Advocatentuchtrecht - 29279-81

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00792
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 16 december 2008 Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak - 29279-86

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Controversieel verklaren.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2010A00792
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 november 2009 Naar een elektronisch rechtsbestel - 29279-96

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

3 maart 2010

Besluitenlijst 2009A04818
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 januari 2010 Herziening gerechtelijke kaart - 29279-100

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg (vervolg) over de Herziening gerechtelijke kaart op 10 februari 2010.

17 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04818
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 februari 2010 Regelgevingsmonitor 2010 - 29279-101

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

17 februari 2010

Besluitenlijst 2009A04816
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 januari 2010 Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak over kosten herziening gerechtelijke kaart - 29279-99

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Herziening van de gerechtelijke kaart op 14 januari 2010.

21 januari 2010

Besluitenlijst 2008A02300
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 20 november 2009 Kabinetsstandpunt inzake herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-97

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren.

3 december 2009

Besluitenlijst 2008A02299
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 november 2009 Naar een elektronisch rechtsbestel - 29279-96

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij voorkomen.

19 november 2009

Besluitenlijst 2009A04315
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 5 oktober 2009 Verkennend onderzoek 'Particuliere beveiligers en publieke taken'. - 29279-95

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 op 15 oktober 2009.

6 november 2009

Besluitenlijst 2008A02294
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 5 augustus 2009 Adviezen Raad voor de rechtspraak en College van procureurs-generaal inzake herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-94

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de herziening van de gerechtelijke kaart.

14 september 2009

Besluitenlijst 2008A02293
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 19 juni 2009 Toezicht particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus - 29279-93

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren, waarvoor tevens zullen worden geagendeerd de monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 (28684, nr. 229) en de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over camertoezicht en winkeliers (28684, nr. 230).

3 juli 2009

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2008A02288
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 april 2009 Nadere invulling herziening gerechtelijke kaart - 29279-90

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de herziening van de gerechtelijke kaart op 16 april 2009.
Besluit: De minister zal worden gevraagd wanneer de in het algemeen overleg over de herziening van de gerechtelijke kaart gedane toezeggingen gestand zullen worden gedaan.

23 april 2009

Besluitenlijst 2008A02284
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 februari 2009 Jaarplan Rechtspraak 2009 - 29279-88

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren met de minister van Justitie, tezamen met de brief onder agendapunt 27.

12 maart 2009

Verslag
Besluitenlijst 2008A02280
Brief regering - minister van Justitie - 28 januari 2009 Brief Raad voor de rechtspraak inzake visie op de herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-87

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Algemeen overleg voeren over de herziening van de gerechtelijke kaart, bij voorkeur in april.

5 februari 2009

Besluitenlijst 2008A02274
Brief regering - minister van Justitie - 19 december 2008 Visie op de herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-85

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 29 januari 2008 over het rapport van de commissie-Hofhuis en de kwaliteit van het rechterlijk functioneren.

23 januari 2009

Besluitenlijst 2008A02274
Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 16 december 2008 Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak - 29279-86

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Algemeen overleg overleg voeren, waarvoor ook de brief d.d. 6 november 2008 over het advocatentuchtrecht (29279, nr. 81) wordt geagendeerd.

23 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00311
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 14 november 2008 Wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen - 29279-82

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

12 december 2008

Besluitenlijst 2008A00165
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 6 november 2008 Advocatentuchtrecht - 29279-81

Indiener: vaste commissie voor JUSTITIE
Besluit: Nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over het overleg met de overige beroepsgroepen over de uitwerkingsvarianten en tevens nader in te gaan op planning met betrekking tot de wetgeving ter implementatie van het kabinetsstandpunt "Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht".

21 november 2008

Besluitenlijst 2008A00081
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin - 3 juli 2008 Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingplaatsen - 29279-77

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

16 september 2008

Besluitenlijst 2008A00081
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 27 maart 2008 Aanbieding van het rapport Versterking van de cassatierechtspraak - 29279-69

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het Jaarverslag Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007 op 2 oktober 2008.

16 september 2008

Besluitenlijst 2008A00081
Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak - 18 juni 2008 Vastgoedfraude en notariaat - 29279-76

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voor het versterkingsprogramma aanpak georganiseerde misdaad en financieel-economische criminaliteit.

16 september 2008