Wetsvoorstel 29023 -
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A006719
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’ - 29023-228

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Energie en Klimaat.

8 februari 2018

Verslag
Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2014 Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-167

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Noordpoololie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2016 Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 - 29023-209

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Energie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-214

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Energie.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 november 2017 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco - 29023-226

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat KPN, NS en AH zich zorgen maken over de duurzaamheid bij de verkoop van Eneco.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0067410
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco" - 29023-225

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat KPN, NS en AH zich zorgen maken over de duurzaamheid bij de verkoop van Eneco.

9 november 2017

Besluitenlijst 2017A0130225
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2017. Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) - 29023-217

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.
Besluit: Op het moment dat de commissie besluit het algemeen overleg Energie te willen plannen, zal een overzicht van de onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing.

14 september 2017

Besluitenlijst 2017A0114413
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen - 29023-216

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Energie.Overige stukken Energie

17 mei 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 april 2017. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-215

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 april 2017. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-215

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2016. Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 - 29023-209

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2017. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-214

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2016A0419916
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services - 29023-213

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 april 2017

Besluitenlijst 2017A0071417
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services - 29023-213

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Niet controversieel verklaren.

31 maart 2017

Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2016. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-212

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid. Indien de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Voortgang energietransitie (Kamerstuk 34627) eerder plaatsvindt, zal de brief betrokken worden bij de behandeling van het wetvoorstel.

26 januari 2017

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-210

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334212
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-211

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7 december 2016

Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-210

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren verzamel algemeen overleg Energie.

10 november 2016

Besluitenlijst 2016A0333814
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2016. Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 - 29023-209

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Energie.Overig Energie

13 oktober 2016

Besluitenlijst 2016A0333713
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juli 2016. Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-208

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Middels een emailprocedure op woensdag 28 september jl. is besloten deze brief te agenderen voor het verzamel AO Energie op woensdag 5 oktober van 11.00 tot 14.30 uur.

29 september 2016

Besluitenlijst 2016A0310124
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juli 2016. Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-208

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A05070
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 juli 2016 Rapport van Inspectie VenJ en Agentschap Telecom inzake stroomstoring Noord-Holland d.d. 27 maart 2015 - 29023-207

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

15 september 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0026111
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016. Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-205

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

21 april 2016

Besluitenlijst 2016A0025911
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Tijdpad uitrol slimme meter en dynamische leveringstarieven - 29023-204

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april van 14.00 tot 18.00 uur

24 maart 2016

Verslag
Besluitenlijst 2016A0022714
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Bescherming persoonsgegevens bij slimme meters - 29023-202

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

11 februari 2016

Besluitenlijst 2016A0001315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 december 2015. Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe hoogspanningsverbindingen - 29023-201

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Hoogspanning/380 kv op 17 maart 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

14 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0211817
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2015. Nadere informatie over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015 en haar gevolgen - 29023-200

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig.

17 december 2015

Besluitenlijst 2015A0457318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2015. Voortgang TenneT 380 kV project Zuid West 380 kV – oost (Rilland - Tilburg) - 29023-199

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Er zal worden bekeken of het dossier 'Hoogspanning' overgedragen kan worden aan de commissie IenM. Indien dit niet mogelijk blijkt i.v.m. verantwoordelijkheid bewindspersoon zal een apart AO 'Hoogspanning' worden ingepland.

5 november 2015

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juli 2015. Reactie op het verzoek om de kosten van verkabeling voor gemeenten inzichtelijk te maken - 29023-198

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel STROOM (TK 34 199)

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0210715
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2015. Rapport over de integratie van de Nederlandse elektriciteitsmarkt - 29023-196

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een eerstvolgend algemeen overleg Energie.

11 juni 2015

Verslag
Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over de import van Russisch gas - 29023-184

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het OVV rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

16 april 2015

Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2015. Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland - 29023-183

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015.

16 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470716
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2015. Benatwoording vragen commissie over de tracékeuze voor de 380 kV-hoogspanningsverbinding in West-Brabant - 29023-182

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant op 7 april 2015 van 17.00 tot 19.00 uur.

2 april 2015

Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding - 29023-181

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 13 februari 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg 380 kV hoogspanningsleiding in West-Brabant op 25 maart 2015 van 14.00-16.00 uur.

12 februari 2015

Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. Informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting - 29023-179

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.

27 november 2014

Besluitenlijst 2014A0418514
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen - 29023-178

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

13 november 2014

Verslag
Besluitenlijst 2014A0424011
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2014. Aardgasbeleid in Nederland - 29023-176

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 13 november 2014 van 14.00 tot 16.00.

16 oktober 2014

Verslag
Verslag
Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-165

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het VSO Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2014. Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-167

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordpoololie op woensdag 25 juni 2014 van 15.00 tot 17.00 uur

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2014. Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het algemeen overleg Decentrale energie zal plaatsvinden op 2 juli 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.2

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Tarieven en kostenstructuur van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetwerken - 29023-166

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentrale energie op 2 juli 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Besluit: De commissie gaat in principe in op het aanbod van de minister van EZ om voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te verzorgen. Schriftelijk zal daartoe eerst de belangstelling onder de leden worden geinventariseerd.

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2014. Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: In een emailprocedure is op 14 mei 2014 besloten het algemeen overleg Decentrale energie tot nader order uitstellen.Rondvraag Economie en Innovatie

22 mei 2014

Besluitenlijst 2014A0019913
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2014. Uitstelbrief over de balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-164

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om de Kamer voor het aanstaande meireces (uiterlijk donderdag 24 april om 16.00 uur) te informeren en tevens aan te geven hoe de aangenomen motie van het lid Vos over een verbod op transport van zware olie door het Noordpoolgebied (Kamerstuk 29 023, nr. 161) uitgevoerd gaat worden.Economie en Innovatie

24 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2014. Beantwoording vragen commissie over het ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-163

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De besluitvorming zal plaatsvinden via een schriftelijke procedure.

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0151116
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden in verband met de vaststelling van de gassamenstelling - 29023-162

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.De commissie heeft het besluit voor kennisgeving aangenomen. De wens dat de ministeriële regeling bij wet wordt geregeld kan echter door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer nog te kennen worden gegeven tot uiterlijk 5 mei 2014.Economie en Innovatie

10 april 2014

Besluitenlijst 2014A0037213
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2014. Aanbieding ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-160

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 1 april 2014 om 12.00 uur. De minister van EZ wordt verzocht de vragen uiterlijk 7 april a.s. te beantwoorden ten behoeve van de procedurevergadering op 8 april a.s. zodat bepaald kan worden of een vervolgprocedure gewenst is.
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit naar voldoening met de Kamer is besproken.2

27 maart 2014

Besluitenlijst 2014A0013816
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2014. Kabinetsreactie op het arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2013, zaak C-262/12, Association Vent de Colère - 29023-150

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

13 maart 2014

Besluitenlijst 2014A0013816
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 februari 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende mogelijke gevolgen van het Energieakkoord voor de warmtelevering in Geertruidenberg. - 29023-151

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014.

13 maart 2014

Verslag
Besluitenlijst 2012A04480
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2013 Stand van zaken voorstel tot opstellen van een eenvoudige energierekening - 29023-147

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Organiseren van een technische briefing door het ministerie van EZ over het wetgevingstraject STROOM, te plannen kort na het zomerreces wanneer zowel de beleidsbrief STROOM is ontvangen als het SER-akkoord inzake energie gepresenteerd is.

30 mei 2013

Besluitenlijst 2012A04519
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2013 Reactie op de ingezonden brief in het Financieele Dagblad over nettowinst Gasunie - 29023-146

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

16 mei 2013

Besluitenlijst 2013A01585
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2013 Onderzoeksrapport Energy Delta Gas Research (EDGaR) naar de beheersing van de gassamenstelling op de lange termijn - 29023-144

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.

17 april 2013

Besluitenlijst 2013A01585
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2013 Informatie over energieprijzen die grootverbruikers in Nederland en Duitsland betalen - 29023-145

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energiewende dat gepland staat op 13 juni 2013 van 10 tot 13 uur.

17 april 2013

Besluitenlijst 2012A04477
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2013 Ontwerpbesluit uitbreidingsinvestering TenneT (Marconistraat Ommoord Krimpen (MOK)) - 29023-143

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

10 april 2013

Besluitenlijst 2012A04476
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 maart 2013 Uitstel inwerkingtreding van het wettelijke leveranciersmodel - 29023-142

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 17 april 2013.

28 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04474
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2013 Stand van zaken uitrol slimme meters - 29023-140

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een tzt te plannen algemeen overleg energie.

28 februari 2013

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2012 Intrekking ministeriële regeling Gassamenstelling of verlenging van de termijn voor het voeren van overleg. De termijn van de brief, van de minister (29 023, nr. 121) ingevolge artikel 12, derde lid, Gaswet luidt 31 juli 2012. Door deze brief van de minister is de termijn om overleg te voeren verlengd tot 18 oktober 2012 - 29023-122

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 12 oktober 2012 om 12.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om over de beantwoording van het schriftelijk overleg met de minister van gedachten te wisselen.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 september 2012 Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit - 29023-136

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012 Aanbieding onderzoek ECN Effecten invoering producententarief - 29023-137

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

11 oktober 2012

Verslag
Besluitenlijst 2012A02827
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 juni 2012 Tijdpad van uitvoering van het onafhankelijk extern onderzoek naar afboekingen door Gasunie - 29023-119

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 Schriftelijke beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Energie van 19 juni jl. - 29023-120

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Er zal een VAO Energie worden aangemeld met als eerste spreker het lid Dikkers.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 Voortgangsrapportage Transitie Nieuw Aardgas voor H-gasgebruikers - 29023-118

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

4 juli 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit - 29023-115

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit - 29023-113

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken - 29023-116

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Langetermijnbeleid over de gassamenstelling - 29023-117

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Langetermijnbeleid over de gassamenstelling - 29023-117

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11 tot 15 uur.

21 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken - 29023-116

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012.

7 maart 2012

Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit - 29023-115

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11.00 – 14.00 uur.

15 februari 2012

Besluitenlijst 2011A05208
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de recente stroomstoring in de Bommelerwaard - 29023-114

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie d.d. 21 november en het vervolg daarvan d.d. 5 december 2011.

7 december 2011

Besluitenlijst 2011A05208
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit - 29023-113

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aangekondigde en nadere informatie afwachten.
Besluit: De minister verzoeken de Kamer uiterlijk 11 januari 2012 nader te berichten over de stand van zaken.

7 december 2011

Besluitenlijst 2011A02364
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 november 2011 Voortgangsrapportage Gasrotonde 2011 - 29023-112

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november jl.

23 november 2011

Besluitenlijst 2011A02363
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake ministeriële regeling gassamenstelling - 29023-111

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011.

10 november 2011

Besluitenlijst 2011A02360
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 juni 2011 Inzet strategische olievoorraden - 29023-103

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit:

28 september 2011

Besluitenlijst 2011A02360
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 september 2011 Ministeriële regeling gassamenstelling - 29023-110

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op dinsdag 4 oktober 2011 om 12.00 uur.

28 september 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Rapportage inventarisatie gevolgen transitie nieuw aardgas voor H-gasgebruikers - 29023-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011.

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03907
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2011 Reactie op toezegging tijdens het AO energie over mogelijk onderzoek naar de effecten van koelwater op vispopulaties - 29023-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg visserij op 29 juni 2011.

15 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 mei 2011 Beantwoording vragen commissie ELI over het ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit - 29023-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 22 juni 2011 van 10.30 - 13.30 uur.

1 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2011 Aanbieding ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas - 29023-88

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 april 2011 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Gaskwaliteit voor de toekomst - 29023-87

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor nog te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

27 april 2011

Besluitenlijst 2010A03902
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Rapport over de gassamenstelling - 29023-84

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 6 april 2011 om 12.00 uur.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03902
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 april 2011 Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit - 29023-85

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 april 2011 te 12.00 uur.
Besluit: De voorhangprocedure m.b.t. het Ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit wordt gestuit.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03898
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 februari 2011 Stand van zaken over de studie naar gaskwaliteit - 29023-83

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Tezamen met de agendapunten 24, 25, 26, 27, 28 en 29 agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie van 4 uur dat uit de volgende drie inhoudelijke blokken bestaat; fossiele energie, kernenergie en gasopslag Bergermeer, te houden voor 1 april 2011.
Besluit: De minister zal worden verzocht de studie over gaskwaliteit, voorzien van een reactie, tijdig voorafgaand aan het verzamel algemeen overleg Energie, aan de Kamer aan te bieden.

3 maart 2011

Verslag
Besluitenlijst 2010A03897
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 januari 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake gasrotonde en splijtstoffen - 29023-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Energie op 1 februari 2011.

9 februari 2011

Besluitenlijst 2010A03896
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 januari 2011 Kabinetsreactie op studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie - 29023-79

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energie, gepland op 1 februari 2011.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 januari 2011 te 12.00 uur, zodat de beantwoording daarvan door het kabinet kan worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Energie op 1 februari 2011.
Besluit: Het algemeen overleg Energie van 1 februari 2011 zal indien mogelijk met één uur worden verlengd.

27 januari 2011

Besluitenlijst 2010A02018
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2010 Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie - 29023-78

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Het kabinet zal worden verzocht een reactie aan de Kamer te sturen op de studie en na ontvangst daarvan de studie en de kabinetsreactie te agenderen voor een nog te plannen AO Energie.

15 december 2010

Besluitenlijst 2010A01534
Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 april 2010 Afwaardering Gasunie Duits gastransportnet - 29023-76

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Indien het aangevraagde (plenaire) debat over de afwaardering op het Duitse gastransportnet door Gasunie, niet op korte termijn kan worden ingepland, zal hierover nog voor het verkiezingsreces een AO worden gepland, met zowel de minister van EZ als de minister van Financiën.

21 april 2010

Besluitenlijst 2009A02764
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 november 2009 Reactie op rapport Algemene Energieraad "De ruggengraat van de energievoorziening" - 29023-75

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Gaswet en Elektriciteitswet/Voorrang voor Duurzaam ( 31 904).

2 december 2009

Besluitenlijst 2009A02762
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 23 oktober 2009 Voortgangsrapportage over Gasrotonde - 29023-73

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Tezamen met de agendapunten 8 en 9 agenderen voor een algemeen overleg.
Besluit: De minister zal worden verzocht om voorafgaand aan het algemeen overleg de Kamer een kabinetsreactie aan te bieden inzake de (aanvullende) onderzoeken CO2-opslagproject Barendrecht (zie agendapunten 8 en 9).

4 november 2009

Besluitenlijst 2009A02762
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 oktober 2009 Toezeggingen m.b.t. het afsluitbeleid - 29023-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

4 november 2009

Besluitenlijst 2009A02407
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 september 2009 Beantwoording vragen commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gastransportkosten. - 29023-71

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor begrotingsoverleg LNV-begroting 2010.

7 oktober 2009

Besluitenlijst 2008A01877
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 januari 2009 Standpunt NMa inzake ministeriële regeling 'betere benutting transportcapaciteit' - 29023-67

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij inbreng schriftelijk overleg van 5 februari 2009.

18 februari 2009

Verslag
Besluitenlijst 2009A00044
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 30 januari 2009 Facturering en btw-afwikkeling in de energiesector - 29023-68

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

12 februari 2009

Besluitenlijst 2008A01876
Brief regering - minister van Economische Zaken - 19 januari 2009 Motie Ten Hoopen c.s. over een analyse van de werking van de gasmarkt (31 700-XIII, nr. 24) - 29023-66

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel ter wijziging van de Gaswet dat naar verwachting op korte termijn aan de Kamer wordt aangeboden. De minister zal worden verzocht aan te geven wat zij onder de term "korte termijn" verstaat.

4 februari 2009

Besluitenlijst 2008A01875
Brief regering - minister van Economische Zaken - 16 december 2008 Aansluitbeleid elektriciteit - 29023-65

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op één week na ontvangst van het NMa-standpunt ter zake.
Besluit: De minister verzoeken om bij de NMa na te gaan wanneer het standpunt over de MR verwacht wordt en de Kamer hierover te informeren. Tevens wordt de minister geïnformeerd over de wens van de commissie dat de MR gestuit blijft tot nadat de antwoorden op het schriftelijk overleg door de Kamer zijn ontvangen en de commissie zich heeft uitgesproken over de verdere wijze van behandeling.

22 januari 2009

Besluitenlijst 2008A00210
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 november 2008 Aansluitbeleid elektriciteit - 29023-64

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om geen onomkeerbare stappen te nemen (voorhang stuiten) totdat de concept ministeriële regeling is besproken in samenhang met het wetsvoorstel voorrang duurzame productiecapaciteit.

3 december 2008

Besluitenlijst 2008A00200
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 november 2008 Aansluitbeleid elektriciteit - 29023-64

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het vervolg notaoverleg over het Energierapport op maandag 17 november jl.

19 november 2008

Besluitenlijst 2008A00194
Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 oktober 2008 Aansluitbeleid elektriciteit - 29023-63

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het notaoverleg over het Energierapport 2008 op maandag 6 oktober 2008

8 oktober 2008