Besluitenlijsten


Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 oktober 2008
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 oktober 2008
2008A00135
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 oktober 2008
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
22 oktober 2008
2008A00174
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 oktober 2008
vaste commissie voor Economische Zaken
22 oktober 2008
2008A00197
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 oktober 2008
vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
22 oktober 2008
2008A01186
Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 21 oktober 2008
vaste commissie voor Defensie
21 oktober 2008
2008A01276
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
Contactgroep Duitsland
17 oktober 2008
2008A01057(cid:1)
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
14 oktober 2008
2008A00246
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 oktober 2008
2008A00046
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
vaste commissie voor Financiën
10 oktober 2008
2008A00574
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
10 oktober 2008
2008A00090
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
algemene commissie voor Jeugd en Gezin
10 oktober 2008
2008A00147
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 oktober 2008
2008A00022
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
vaste commissie voor Justitie
9 oktober 2008
2008A00263
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
9 oktober 2008
2008A00320
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
9 oktober 2008
2008A00061
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2008
vaste commissie voor Defensie
9 oktober 2008
2008A00314
Procedurevergadering
contactgroep Frankrijk
9 oktober 2008
2008A01170
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 oktober 2008
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
8 oktober 2008
2008A00297
Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2008
algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
8 oktober 2008
2008A01143
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2008
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
8 oktober 2008
2008A00173
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2008
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
8 oktober 2008
2008A00257
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2008
vaste commissie voor Economische Zaken
8 oktober 2008
2008A00194
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 oktober 2008
commissie voor de Rijksuitgaven
8 oktober 2008
2008A00275
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 oktober 2008
vaste commissie voor Financiën
3 oktober 2008
2008A00573
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 oktober 2008
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
2 oktober 2008
2008A01071
Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 2 oktober 2008
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
2 oktober 2008
2008A01103
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 oktober 2008
vaste commissie voor Europese Zaken
2 oktober 2008
2008A00336
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 september 2008
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
30 september 2008
2008A01043
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 september 2008
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 september 2008
2008A01035
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
30 september 2008
2008A00245
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
vaste commissie voor Defensie
29 september 2008
2008A00144
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
26 september 2008
2008A00330
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 september 2008
2008A00900
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2008
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
26 september 2008
2008A00120
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
vaste commissie voor Financiën
26 september 2008
2008A00564
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
25 september 2008
2008A00865
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2008
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
25 september 2008
2008A00059
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 september 2008
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
25 september 2008
2008A00590
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2008
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 september 2008
2008A00020
extra procedurevergadering na afloop Algemeen overleg Defensie
vaste commissie voor Defensie
25 september 2008
2008A00979
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 september 2008
vaste commissie voor Economische Zaken
24 september 2008
2008A00188
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 september 2008
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
24 september 2008
2008A00158
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2008
vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
24 september 2008
2008A00226
Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 18 september 2008
vaste commissie voor Economische Zaken
18 september 2008
2008A00847
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 september 2008
vaste commissie voor Justitie
16 september 2008
2008A00081
extra procedurevergadering i.v.m. voortzetting AO topinkomens
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16 september 2008
2008A00792
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
15 september 2008
2008A00038
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
vaste commissie voor Europese Zaken
12 september 2008
2008A00097
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 september 2008
vaste commissie voor Financiën
12 september 2008
2008A00004
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
12 september 2008
2008A00010
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 september 2008
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
12 september 2008
2008A00532
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
commissie voor de Rijksuitgaven
12 september 2008
2008A00274
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
12 september 2008
2008A00017
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 september 2008
vaste commissie voor Economische Zaken
11 september 2008
2008A00186
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 september 2008
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 september 2008
2008A00005
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2008
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
11 september 2008
2008A00271
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 september 2008
algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
10 september 2008
2008A00244
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 september 2008
algemene commissie voor Jeugd en Gezin
10 september 2008
2008A00100
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 september 2008
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
10 september 2008
2008A00233
Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 september 2008
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7 september 2008
2008A00009
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 september 2008
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
5 september 2008
2008A00421
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 september 2008
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
4 september 2008
2008A00376
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 september 2008
vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
4 september 2008
2008A00291
Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 september 2008
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
4 september 2008
2008A00057
Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 september 2008
vaste commissie voor Defensie
2 september 2008
2008A00340
Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 2 september 2008
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
2 september 2008
2008A00343