Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 1 juni 2018

Gepubliceerd: 1 juni 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A02520
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e2a8bf10-43a1-408f-8362-80bfcf4b4970&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%201%20juni%202018%3A%20Gesprek%20met%20de%20heer%20Hans%20Alders.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


SPOED e-mailprocedure verzoek om gesprek met de heer Hans Alders

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 1 juni 2018 SPOED e-mailprocedure verzoek om gesprek met de heer Hans Alders - 2018Z10238

Besluit: Uitkomst inventarisatie via e-mailprocedure n.a.v. het voorstel van het lid Nijboer om de heer Hans Alders voor een gesprek uit te nodigen: er is geen meerderheid. De volgende fracties steunen het voorstel: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS en DENK. De volgende fracties steunen het voorstel niet: VVD, CDA, D66 en CU.