Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66, GL, SP en CU, om de inbreng feitelijke vragen inzake de Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau, dat gepland staat op 31 mei 2018 om 12.00 uur, uit te stellen tot maandag 4 juni 2018 om 16.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 30 mei 2018. Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66, GL, SP en CU, om de inbreng feitelijke vragen inzake de Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau, dat gepland staat op 31 mei 2018 om 12.00 uur, uit te stellen tot maandag 4 juni 2018 om 16.00 uur. - 2018Z10031

Besluit: De inbreng feitelijke vragen over de brief Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau (Kamerstuk 33037, nr. 285), dat gepland stond op donderdag 31 mei 2018 om 12.00 uur, wordt verplaatst naar maandag 4 juni 2018 om 16.00 uur.