Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 25 mei 2018

Gepubliceerd: 25 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A02363
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=521374fa-09ab-45a0-bcbe-4c4b7b819e41&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2025%20mei%202018%3A%20Verzoek%20van%20het%20lid%20Hijink%20om%20een%20AO%20over%20het%20faillissement%20van%20Verian.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Hijink om een AO over het failisement van Verian

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 24 mei 2018. Verzoek van het lid Hijink om een AO over het failisement van Verian - 2018Z09617

Besluit: De volgende fracties hebben op het voorstel van het lid Hijink (SP) om op korte termijn een algemeen overleg over het faillissement van de huishoudelijke tak van Verian te voeren gereageerd: VVD, CDA, D66, de PvdD en 50PLUS. De PvdD heeft met het voorstel ingestemd. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel om op korte termijn een algemeen overleg te voeren is verworpen.