Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 29 mei 2018

Gepubliceerd: 29 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A02356
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3a283e52-0bae-4b47-bd51-127eb92390e3&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2029%20mei%202018%3A%20voorstel%20van%20het%20lid%20Yesilg%C3%B6z%20om%20de%20plenaire%20debatten%20Schadeafhandeling%20en%20Versterkingsoperatie%20Groningen%20samen%20te%20voegen.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) om de plenaire debatten Schadeafhandeling en Versterkingsoperatie Groningen samen te voegen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 24 mei 2018. Voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) om de plenaire debatten Schadeafhandeling en Versterkingsoperatie Groningen samen te voegen - 2018Z09596

Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure kan ik u berichten dat de commissie het voorstel van het lid Yesilgöz (VVD) steunt. Dat betekent dat (nog niet aangevraagde) debat over de schadeafhandeling wordt samengevoegd met het reeds aangevraagde debat over de versterkingsoperatie. Het debat zal in de eerste week van juli dienen plaats te vinden.De volgende fracties steunen het voorstel van het lid Yesilgöz:PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en CU.