Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 25 mei 2018

Gepubliceerd: 25 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A02325
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=731ce49e-4b43-49db-aa6f-012e6ba433de&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%2025%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Van Brenk (50PLUS) en Kröger (GL) brief inbreng NL bij High-level Political Forum

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 24 mei 2018. Voorstel Van Brenk (50PLUS) en Kröger (GL) brief inbreng NL bij High-level Political Forum - 2018Z09475

Besluit: Er is geen meerderheid voor het voorstel.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: D66, SP en Partij van de Dieren.