Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 24 mei 2018. Verzoek om een drietal vragen over de dienstverlening van het UWV (n.a.v. artikel in Trouw) namens de commissie aan de minister SZW voor te leggen - 2018Z09465

Besluit: Verzoek van het lid Van Brenk (50PLUS) is niet aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: PVV, GroenLinks en SP. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dit betekent dat het voorstel niet wordt gehonoreerd.