Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 24 mei 2018

Gepubliceerd: 28 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2018A02270
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5e6640f5-b0c7-4ab3-9294-473f4b9a9a5b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie.%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2028%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek College voor de Rechten van de Mens om gesprek met vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over mensenrechten in Caribisch Nederland

Zaak: Brief derden - College voor de Rechten van de Mens

Besluit: In de emailprocedure hebben de fracties van CDA, D66 en SGP ingestemd met het voorstel. Hiermee is het voorstel niet aangenomen. Dat betekent dat er voor het zomerreces geen gesprek van de commissie met het College voor de Rechten van de Mens zal plaatsvinden en dat de brief op de brievenlijst van de eerstvolgende reguliere procedurevergadering van uw commissie zal staan.