Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 23 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A02267
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac30a6ee-1fb5-4c6c-9235-802609f618fc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2023%20mei%202018%3A%20de%20%28onder%29voorzitter%20zal%20tijdens%20de%20RvW%20het%20debat%20over%20de%20versterkingsoperatie%20Groningen%20aanvragen.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Spoed e-mailprocedure - Verzoek aanvraag namens cie. EZK hedenmiddag (RvW) debat over versterkingsoperatie Groningen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 23 mei 2018. Spoed e-mailprocedure - Verzoek aanvraag namens cie. EZK hedenmiddag (RvW) debat over versterkingsoperatie Groningen - 2018Z09331

Besluit: Naar aanleiding van de spoed e-mailprocedure kan ik u berichten dat de commissie het voorstel van het lid Jetten (D66)steunt. De (onder)voorzitter van de commissie zal het debat over de versterkingsoperatie Groningen namens de commissie aanvragen.De volgende fracties steunen het voorstel: VVD, PVV, CDA, SP, CU, PvdD, 50PLUS. De PvdA-fractie bericht het volgende: “Ik (het lid Nijboer) heb al debataanvraag aangemeld voor regeling, dus die zou gesteund kunnen worden. Maar als de commissie het liever heeft ook via de commissie kan dat ook wat mij betreft.”