Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 18 mei 2018

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A02178
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=96abb568-340c-463a-8391-e5dbedc6f3a2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20J%26V%20d.d.%2018%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25124


Verzoek om schriftelijk overleg brief ‘Voortgang C2000 en 112’ (25124-89) en de bevindingen van uitzending Zembla over C2000

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 17 mei 2018. Verzoek om schriftelijk overleg brief ‘Voortgang C2000 en 112’ (25124-89) en de bevindingen van uitzending Zembla over C2000 - 2018Z09037

Besluit: Het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: CDA, D66 en SP.