Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 16 mei 2018

Gepubliceerd: 16 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A02116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=295c5ce9-54f7-4ab9-b3e1-ff91d4c86daf&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Omzetten%20AO%20OJCS-raad%20van%20morgen%2017%20mei%20a.s.%20in%20schriftelijk%20overleg.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 16 mei 2018. Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg - 2018Z08882

Besluit: Het AO wordt omgezet in een schriftelijk overleg, inbreng dinsdag 22 mei a.s. om 10.00 uur. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD en SGP.