Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 16 mei 2018

Gepubliceerd: 16 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A02062
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f177d742-60a5-468c-8f09-c0bb06d0c31a&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2016%20mei%202018%3A%20Wenselijkheid%20omzetten%20AO%20op%2023%20mei%20in%20SO.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 18 mei

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 mei 2018. Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 18 mei - 2018Z08705

Besluit: Geen enkele fractie heeft ingestemd met het omzetten van het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk overleg.De volgende fracties hebben daarnaast aangegeven voor het voeren van het algemeen overleg te zijn: CDA, D66, GroenLinks en SP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Hiermee is besloten* dat het algemeen overleg op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen doorgang zal vinden.