Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 mei 2018

Gepubliceerd: 15 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A02059
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7a42cb7d-5f77-4d42-bfbc-cf0825dfcc26&title=Besluitenlijst%20Extra-procedurevergadering%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2015%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari 2018. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 17 mei 2018 te 14.00 uur.