Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 15 mei 2018

Gepubliceerd: 14 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A02058
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eb8d3430-88f8-4f97-b10c-2e53a5857228&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20extra-procedurevergadering%20inzake%20PNR-richtlijn%20op%2015%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel extra procedurevergadering inzake PNR-richtlijn

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 14 mei 2018. Voorstel extra procedurevergadering inzake PNR-richtlijn - 2018Z08629

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Er zal een extra-procedurevergadering worden gehouden op dinsdag 15 mei 2018 van 17.00 tot 17.15 uur.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met dit voorstel: VVD, GroenLinks en de SP.