Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 14 mei 2018

Gepubliceerd: 15 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A02051
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=862bb10b-7767-4226-b6e6-bfe25bfaa074&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2014%20mei%202018%3A%20Deelname%20TNO%20en%20Groninger%20Gasberaad%20aan%20RTG%20op%2017%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van Tongeren om het Groninger Gasberaad en TNO uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over gaswinning Groningen op 17 mei 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 14 mei 2018. Verzoek van het lid Van Tongeren om het Groninger Gasberaad en TNO uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over gaswinning Groningen op 17 mei 2018 - 2018Z08560

Besluit: De volgende fracties hebben het verzoek gesteund: VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, CU, PvdD en SGP. Groninger Gasberaad en TNO zullen worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over gaswinning Groningen op donderdag 17 mei 2018.