Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 8 mei 2018

Gepubliceerd: 7 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A02006
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1e57dae8-c167-4a6c-8234-3f76c0c6456b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verplaatsing%20AO%20Onderwijskansenbeleid%20naar%2017%20mei%20a.s.%2013.00-16.30%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Heerema om AO Onderwijskansenbeleid van 16 mei a.s. te verplaatsen naar 17 mei a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 4 mei 2018. Verzoek van het lid Heerema om AO Onderwijskansenbeleid van 16 mei a.s. te verplaatsen naar 17 mei a.s. - 2018Z08371

Besluit: AO verplaatsen van 16 mei naar 17 mei a.s. van 13.00-16.30 uur.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, D66, GL, SP, PvdA, CU, SGP.