Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 7 mei 2018

Gepubliceerd: 8 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A01997
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b8a5dba1-70d8-4f5a-99c1-ad680a206ac5&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20gesprek%20delegatie%20Ethiopi%C3%AB%20inzake%20opvang%20Eritrese%20vluchtelingen%20in%20Ethiopi%C3%AB%20op%207%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek EEPA, namens delegatie uit Ethiopiƫ, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 14, 16 of 17 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Europe External Policy Advisors (EEPA) te Brussels - 30 april 2018. Verzoek EEPA, namens delegatie uit Ethiopiƫ, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 14, 16 of 17 mei 2018 - 2018Z08284

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek. Het gesprek wordt gepland op woensdag 16 mei 2018 van 13.00 tot 14.00 uur.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS.