Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Von Martels, voor een SO met als inbrengtermijn 25/4/2018 om 14.00 uur over de brief Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotioiden

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 april 2018. Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden - 27858-421

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 april 2018 om 14.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 25 april 2018. Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Von Martels, voor een SO met als inbrengtermijn 25/4/2018 om 14.00 uur over de brief Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotioiden - 2018Z07794

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gevoerd over de brief van de minister inzake Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden (Kamerstuk 27858-421) met als inbrengdatum woensdag 25 april 2018 om 14.00 uur (vandaag). De minister van LNV zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk op donderdag 26 april 2018 om 10.00 uur aan de Kamer te sturen.