Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 25 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A01846
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7f58c106-f682-4cd2-a868-a24885b84d67&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2025%20april%202018%3A%20Vaststellen%20programma%20RTG%20Beter%20Aanbesteden%20-%20de%20praktijk.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 april 2018. Vaststellen programma RTG Beter Aanbesteden - de praktijk - 2018Z07721

Besluit: Ingestemd met het voorstel. Tevens in ingestemd met het voorstel van het lid Alkaya (SP) om in blok 1 dhr. Keulen (Fontys Hogescholen) te laten deelnemen in plaats van dhr. Bekke (Modint) in blok 2. Niet ingestemd is met het voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om in blok 2 dhr. De Weert (Kenniskring Aanbesteden) in plaats van dhr. Huizing (aanjager Beter Aanbesteden) te laten deelnemen.