Besluitenlijst van de e-mailprocedure EZK van maandag 23 april 2018 inzake uitstel Nationaal Techniekpact 2020

Gepubliceerd: 23 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A01830
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3530304b-a6a9-4958-809b-873189d5e1cc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20van%2023%20april%202018%20inzake%20het%20tot%20nader%20order%20uitstellen%20van%20het%20algemeen%20overleg%20Nationaal%20Techniekpact%202020%20op%2024%20april%202018..pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op a.s. dinsdag 24 april uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 23 april 2018. Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op a.s. dinsdag 24 april uit te stellen - 2018Z07610

Besluit: Het algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 op dinsdag 24 april zal tot nader order zal worden uitgesteld, conform het verzoek van het lid Bruins.
Noot: De volgende fracties hebben het verzoek gesteund: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD.