Besluitenlijst van de e-mailprocedure cie. LNV van maandag 23 april 2018

Gepubliceerd: 23 april 2018
Voortouwcommissie: volgcommissie:vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitvaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A01827
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=04a12c6f-4996-4d6f-b3e1-d9d6a96ae47b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20van%2023%20april%202018%20om%20het%20algemeen%20overleg%20Dierproeven%20op%20woensdag%2025%20april%202018%20van%2014.00%20tot%2017.00%20uur%20uit%20te%20stellen%20en%20v%C3%B3%C3%B3r%20het%20zomerreces%20opnieuw%20worden%20in%20te%20plannen..pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Graus (PVV), reeds gesteund door de fracties van VVD, CDA, D66, SP, GL, PvdA, PvdD en SGP, om het algemeen overleg Dierproeven op woensdag 25 april 2018 van 14.00 tot 17.00 uur uit te stellen en opnieuw in te plannen vóór het zomerreces.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 23 april 2018. Verzoek van het lid Graus (PVV), reeds gesteund door de fracties van VVD, CDA, D66, SP, GL, PvdA, PvdD en SGP, om het algemeen overleg Dierproeven op woensdag 25 april 2018 van 14.00 tot 17.00 uur uit te stellen en opnieuw in te plannen vóór het zomerreces. - 2018Z07614

Besluit: Het algemeen overleg Dierproeven op woensdag 25 april 2018 van 14.00 tot 17.00 uur zal worden uitgesteld en vóór het zomerreces opnieuw worden ingepland.