Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens lid Hermans (VVD) om reactie op bericht Trouw.nl d.dd. 18 april 2018 In 'modelverpleeghuis' De Leeuwenhoek worden ouderen mishandeld

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 april 2018. Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens lid Hermans (VVD) om reactie op bericht Trouw.nl d.dd. 18 april 2018 In 'modelverpleeghuis' De Leeuwenhoek worden ouderen mishandeld - 2018Z07237

Besluit: Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens het lid Hermans (VDD) gehonoreerd
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd en ingestemd met het verzoek van de leden Bergkamp en Hermans: PvdA, CDA, SP, 50PLUS, GroenLinks. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd en dat er namens de commissie een brief zal worden gevraagd aan de minister van VWS.