Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 13 april 2018

Gepubliceerd: 13 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A01636
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b53eec9c-6ac9-4c30-85f3-64a9e1362022&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20inzake%20voorstel%20Kr%C3%B6ger%20%28GL%29%20om%20schriftelijk%20overleg%20over%20CORSIA.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid Kröger (GL) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de kabinetsinzet voor Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 12 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GL) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de kabinetsinzet voor Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) - 2018Z06811

Besluit: Het voorstel van het lid Kröger (GL) is aangenomen. De inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg is vastgesteld op maandag 16 april a.s.
Noot: De fracties van de D66, CDA, SP, PvdA, Partij van de Dieren, 50Plus en SGP hebben ingestemd met het voorstel van het lid Kröger (GL). Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Hiermee is er een meerderheid voor het voorstel. Dit betekent de er een schriftelijk overleg zal worden gevoerd over CORSIA met als inbrengtermijn maandag 16 april a.s. om 12.00.