Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 11 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A01514
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0548fcb-8b54-4402-a590-7c6f33fdaf07&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20d.d.%2011%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


E-mailprocedure m.b.t. het aangepast verzoek van de fracties VVD, CDA, D66 en CU voor het verplaatsen van het AO Middenhuur,het AO NOVI en het AO Bouwopgave naar nieuwe data/ tijden conform het laatste voorstel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) -10 april 2018. Verzoek van de fracties VVD, CDA, D66 en CU voor het verplaatsen van hetAO Middenhuur i.v.m. de samenloop met het plenaire debat over de Wiv en het verplaatsen van de AO's Bouwopgave en NOVI naar een andere datum voor het meireces 2018. - 2018Z06553

Besluit: Het voorstel is aangenomen. Het AO NOVI d.d. 11 april 2018 en het AO Bouwopgave d.d. 12 april 2018 worden verplaatst naar een nieuwe datum voor het meireces 2018. Het AO Middenhuur zal plaatsvinden na in de eerste week na het meireces 2018.