Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 3 april 2018

Gepubliceerd: 3 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A01402
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0e31f147-7c5c-444c-8158-ea91a65cad92&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%20Programma%20rondetafelgesprek%20Governancestructuur%20Luchtvaart%203%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Aangepast programmavoorstel Amhaouch (CDA) rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 3 april 2018. Aangepast programmavoorstel Amhaouch (CDA) rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart - 2018Z06020

Besluit: Er is ingestemd met het aangepaste programmavoorstel.
Noot: De leden van de fracties van de VVD, D66, Partij voor de Dieren en de SGP hebben ingestemd met het voorstel.