Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2018

Gepubliceerd: 23 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2018A013773
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3882b920-4a79-4b29-9b6d-31dd1f418773&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2022%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 34773, 34773


Briefing door de Wereldbank over wederopbouw Sint Maarten

Zaak: Overig - griffier, T.N.J. de Lange - 22 mei 2018. Briefing door Wereldbank over wederopbouw Sint Maarten - 2018Z09250

Besluit: Technische briefing organiseren.

Verzoek Openbaar Lichaam Bonaire, namens Eilandsraad, om gesprek met vaste commissie voor Koninkrijksrelaties d.d. 28 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Openbaar Lichaam Bonaire te Kralendijk, Bonaire - 4 april 2018. Verzoek Openbaar Lichaam Bonaire, namens Eilandsraad, om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 28 juni 2018 - 2018Z06412

Besluit: Agenderen voor gesprek op donderdag 28 juni 2018 van 9.30 - 10.15 uur.

Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 mei 2018. Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland - 31839-617

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.2

Verslag van het werkbezoek van de minister van JenV en de staatssecretaris van BZK aan de Bovenwindse eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 mei 2018. Verslag van het werkbezoek van de minister van JenV en de staatssecretaris van BZK aan de Bovenwindse eilanden - 34773-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een innovatief land- en tuinbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2018. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een innovatief land- en tuinbouwbeleid - 34775-IV-38

Besluit: Desgewenst betrekken bij IPKO mei/juni

Storting eerste tranche t.b.v. het trustfund voor de wederopbouw van Sint Maarten en start versterking grenstoezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 april 2018. Storting eerste tranche t.b.v. het trustfund voor de wederopbouw van Sint Maarten en start versterking grenstoezicht - 34773-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 - 34950-IV-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen op 24 mei 2018 te 14.00 uur, datum centraal vastgesteld.

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 mei 2018. Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 - 34950-IV

Besluit: Inbreng feitelijke vragen op 24 mei 2018 te 14.00 uur, datum centraal vastgesteld.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (IV)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (IV) - 34950-IV-2

Besluit: Inbreng feitelijke vragen op 24 mei 2018 te 14.00 uur, datum centraal vastgesteld.

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2018. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden) - 34936

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 mei 2018 te 14.00 uur.
Noot: indien geen inbreng wordt geleverd blanco verslag uitbrengen en plenair aanmelden.