Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 april 2018

Gepubliceerd: 17 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2018A013764
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=66417a74-a445-4f32-a01b-36ae4f970691&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2017%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 34773, 34044, 34869


Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Overig - griffier, T.N.J. de Lange - 16 april 2018. Voorstel invulling rapporteurschap jaarverslag 2017 Begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds - 2018Z07010

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel voor de invulling van het rapporteurschap.3

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Reeds behandeld in de procedurevergadering van 28 maart 2018.

Gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 maart 2018. Gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten - 34775-IV-35

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 april 2018 te 14.00 uur. Antwoorden uiterlijk op 18 mei 2018.

Informatie over de stand van zaken van de evaluatie van de financiële middelen die toebedeeld zijn voor de versterking van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 april 2018. Informatie over de stand van zaken van de evaluatie van de financiële middelen die toebedeeld zijn voor de versterking van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland - 31839-616

Besluit: Aangekondigde nadere informatie medio mei afwachten.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Maatschappelijk Financieren inzake hun ontwerp voor de financiering van de Bonairiaanse woonstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van Maatschappelijk Financieren inzake hun ontwerp voor de financiering van de Bonairiaanse woonstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) - 34775-IV-37

Besluit: Agenderen voor het Verzamel algemeen overleg Koninkrijkrelaties op 17 mei 2018; adressant informeren.

Tijdsplanning aanbieding en de behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de Geschillenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 april 2018. Tijdsplanning aanbieding en de behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de Geschillenregeling - 34775-IV-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Afschrift reactie op de brief van C. van P. d.d. 25 februari 2018 over "urgent matter of national and international importance”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2018. Afschrift reactie op de brief van C. van P. d.d. 25 februari 2018 over "urgent matter of national and international importance” - 2018Z06456

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vergoeding Wereldbank wederopbouw Sint Maarten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 april 2018. Vergoeding Wereldbank wederopbouw Sint Maarten - 34773-11

Besluit: Reeds besproken tijdens AO 5 april jl.

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 13 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34044-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Brieven van bewindspersonen van BZK

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 1 oktober 2014. Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) - 34044

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34869-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 januari 2018. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) - 34869

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.