Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 30 maart 2018

Gepubliceerd: 30 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A01306
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1def5794-55ea-4e32-87e6-03b9fd6c2876&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%2030%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Kröger (GL) om Nederlandse inzet CORSIA te ontvangen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 29 maart 2018. Voorstel Kröger (GL) om NLse inzet CORSIA te ontvangen - 2018Z05691

Besluit: Er is geen meerderheid voor het voorstel.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de SP, PvdA, Partij van de Dieren en 50PLUS. De fracties van de VVD, CDA, D66 en SGP hebben niet ingestemd met het voorstel.