Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 maart 2018

Gepubliceerd: 28 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A01242
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=483d8417-da0f-466f-b1c7-3b5e5ba43f71&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20inzake%20berichtgeving%20migratiebeleid%20t.b.v.%20AO%20opvang%2C%20terugkeer%20en%20vreemdelingenbewaring%20hedenochtend%20op%2028%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 28 maart 2018. Verzoek inzake berichtgeving migratiebeleid t.b.v. AO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring hedenochtend - 2018Z05531

Besluit: De commissie stemt niet in met het verzoek.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: GroenLinks, PvdA, 50Plus en SGP.