Besluitenlijst van de EXTRA procedurevergadering van donderdag 29 maart

Gepubliceerd: 29 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A01202
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cc028bfb-babd-425a-8d39-c428643166b7&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20VWS%20van%2029%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: